Použití šablony knihovny

Šablona knihovny je opakovaně použitelná šablona umístěných polí. Ta se buď uloží jako šablona pole formuláře, nebo dokument knihovny. Tvůrce šablony knihovny může nastavit úroveň oprávnění, a určit, kdo má přístup k použití a odesílání těchto šablon.

Dokument z knihovny

Pokud chcete použít dokument z knihovny, klikněte na odkaz Přidat soubory a pak klikněte na odkaz Dokumenty z knihovny.

Přiložení dokumentu z knihovny ke smlouvě

Můžete pak zaškrtnout políčka vedle dokumentů, které chcete připojit, a kliknout na modré tlačítko Přiložit. Tento dokument a jeho pole se poté přiloží k transakci, a lze je snadno odeslat.

Šablona pole formuláře

  1. Klikněte na kartu Odeslat, přidejte e-mailové adresy příjemců, pojmenujte transakci, přidejte zprávu a odešlete nebo přiložte dokumenty, které chcete odeslat.
  2. Zvolte políčko označené Pole Náhled a Přidat podpis.
  3. Klikněte na modré tlačítko Následující.
Povolená možnost Náhled

Po otevření obrazovky Úpravy, která umožňuje přetahování položek, můžete umístit různá pole do dokumentu, nebo použít již dříve uloženou šablonu pole formuláře.

Chcete-li použít šablonu pole formuláře, klikněte na ikonu Pole a Stránka v pravém levém rohu obrazovky.

Možnost Šablona na stránce Autorství

Vyberte šablonu pole formuláře, kterou chcete použít, a stránku, na které má šablona začínat.

Po úpravách nebo umístění polí do dokumentu kliknutím na modré tlačítko Odeslat v pravém dolním rohu odešlete dokument s umístěnými poli.

Poznámka:

U jednoho dokumentu lze použít několik šablon pole formuláře. Stačí zopakovat kroky pro použití šablony pole formuláře u každé šablony, kterou chcete použít, a v dokumentu se zobrazí všechna pole.

Poznámka: Dbejte, aby se při použití více šablon pole formuláře pole nepřekrývala.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online