Odeslání dokumentu k podpisu

Rychlé kroky

 1. Přihlaste se do služby Adobe Sign.
 2. Klepněte na možnost Odeslat k podpisu.
 3. Klepněte na možnost Přidat dokument.
 4. Přidejte jeden nebo více dokumentů. 
 5. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 6. Klepněte na možnost Příjemci. 
 7. Zadejte jednu či více e-mailových adres nebo klepnutím na ikonu procházení někoho vyberte ze seznamu kontaktů.
 8. Klepnutím na ikonu kontaktu můžete změnit výchozí typ autora podpisu a metodu ověření ID.
 9. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 10.  Klepněte na možnost Zpráva.
 11. Podle potřeby upravte Název dokumentu nebo Zprávu.
 12. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 13. Klepnutím na tlačítko Volby můžete nastavit heslo, změnit jazyk nebo upravit pole formuláře:
 •  Chcete-li dokument chránit heslem, klepněte na políčko Nastavit heslo. Dvakrát zadejte heslo.
 • Klepnutím na rozevírací seznam Jazyk můžete změnit jazyk a vybrat nový jazyk.
 • Chcete-li upravit pole formuláře, zaškrtněte políčko Zobrazit náhled, umístit podpisy nebo přidat pole formuláře.
 1. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 2. Klepněte na ikonu Odeslat k podpisu.
 3. Pokud jste přidali nebo upravili nějaká pole, můžete dokument po opětovném načtení změnit podle potřeby. 
 4. Klepněte na ikonu Odeslat k podpisu.

Kroky se snímky obrazovek

 1. Přihlaste se do služby Adobe Sign.
 2. Klepněte na možnost Odeslat k podpisu.
 1. Klepněte na možnost Přidat dokument.
 2. Přidejte jeden nebo více dokumentů.
 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 4. Klepněte na možnost Příjemci.
 5. Zadejte jednu či více e-mailových adres nebo klepnutím na ikonu procházení někoho vyberte ze seznamu kontaktů.
 1. Nevyžadujete-li podepisování ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeni příjemci, přesuňte přepínač Dokončit v pořadí.
 2. Chcete-li nastavit roli autora podpisu nebo mechanismus ověření, klepněte na ikonu autora podpisu. 
 1. Zadejte roli autora podpisu. Pro autora podpisu nebo schvalovatele můžete určit delegující osobu (neboli „zástupce“).
 1. Potřebujete-li změnit výchozí metodu ověření ID, vyberte možnost Heslo, Telefon nebo KBA (Ověření založené na znalostech). 
 1. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 2. Potřebujete-li přizpůsobit e-mailovou zprávu, klepněte na položku Zpráva.
 3. Podle potřeby upravte Název dokumentu nebo Zprávu.
 4. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 5. Klepnutím na tlačítko Volby můžete nastavit heslo, změnit jazyk nebo upravit pole formuláře.
 • Chcete-li dokument chránit heslem, klepněte na políčko Nastavit heslo. Dvakrát zadejte heslo.
 • Klepnutím na rozevírací seznam Jazyk můžete změnit jazyk a vybrat nový jazyk.
 • Chcete-li upravit pole formuláře, zaškrtněte políčko Zobrazit náhled, umístit podpisy nebo přidat pole formuláře.
 1. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 1. Klepněte na ikonu Odeslat k podpisu.
 2. Pokud jste přidali nebo upravili nějaká pole, můžete dokument po opětovném načtení změnit podle potřeby. 
 3. Znovu klepněte na ikonu Odeslat k podpisu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online