Sekvenční pracovní postup pro podepisování

Autoři podpisu dokument přijímají a podepisují v pořadí, v jakém byly do pole Komu: zadány jejich e-mailové adresy. Jakmile proces podepisování dokončí poslední autor podpisu, všechny strany dostanou e-mail Podepsáno a vyplněno s přiloženým podepsaným dokumentem PDF.

Sequential order

Paralelní pracovní postup pro podepisování

Kliknutím na možnost Jakékoli pořadí spustíte paralelní pracovní postup.

Všichni příjemci dostanou dokument ve stejnou dobu a mohou ho podepsat v libovolném pořadí. Jakmile proces podepisování dokončí poslední autor podpisu, všechny strany dostanou e-mail Podepsáno a vyplněno s přiloženým podepsaným dokumentem PDF.

Poznámka: Při výběru možnosti Jakékoli pořadí nelze odeslat transakci faxem.

Poznámka:

Paralelní pracovní postup pro podepisování je k dispozici pouze u účtů Document Cloud Enterprise Premium.

parallel

Nastavení účtu pro pořadí podepisování

Správce účtu může nastavit výchozí pořadí podepisování nebo tuto volbu pro odesilatele odstranit.

Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Pořadí podepisování

Signing Order UI

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online