Problém

Po podepsání smlouvy se její stav ve službě Salesforce neaktualizuje tak, aby indikoval, že je podepsaná. U stavu může být například uvedeno, že jde o předběžnou verzi, nikoli že je smlouva podepsaná.

K zobrazení neodpovídajícího stavu dochází v případě, že není správně nakonfigurován uživatel pro automatickou aktualizaci stavu. Uživatele pro automatickou aktualizaci stavu lze nakonfigurovat nastavením platných přihlašovacích údajů pro správu služby Salesforce. Častým důvodem nesprávné konfigurace uživatele pro automatickou aktualizaci stavu bývá to, že vyprší platnost hesla správce služby Salesforce a u uživatele pro automatickou aktualizaci stavu není provedena aktualizace na nové heslo.

Pokud se aplikace Adobe Sign pokusí aktualizovat stav záznamu smlouvy a nepodaří se jí to, bude na tuto skutečnost e-mailem upozorněn také uživatel klíčů rozhraní API/integrace (verze 15 a starší) nebo ověřovaný uživatel (verze 16 nebo novější).

Řešení

  1. Přejděte na kartu pro správu služby Adobe Sign (dříve to byla karta pro správu služby EchoSign).

  2. Přejděte na kartu pro nastavení účtu.

  3. Klikněte na odkaz, který umožní aktualizovat uživatelské jméno a heslo pro službu Salesforce a povolit tak automatické aktualizace stavu.

  4. Zadejte platné přihlašovací údaje pro správu služby Salesforce
    .

  5. Správné nastavení je indikováno zobrazením zelené zprávy o úspěšném provedení akce.

Existující smlouvy s nesprávným stavem

Po nastavení uživatele pro automatickou aktualizaci stavu bude třeba existující smlouvy s nesprávným stavem aktualizovat ručně.

  1. Přejděte na kartu pro smlouvy.

  2. Vytvořte zobrazení, ve kterém budou všechny podepsané smlouvy.

  3. V tomto zobrazení vyberte všechny smlouvy a klikněte na tlačítko pro aktualizaci.

Při použití aplikace Adobe Sign pro službu Salesforce ve verzi 14 nebo starší

Chcete-li zjistit, kterou verzi naší aplikace máte nainstalovanou, přejděte do nastavení a podívejte se na nainstalované balíčky.

Ve verzi 14 a starší není k dispozici dávková funkce. Doporučujeme aktualizovat aplikaci na aktuální verzi z webu Salesforce Appexchange.

Pokud to není možné, budete muset pomocí zavaděče dat exportovat smlouvy s nesprávným stavem, aktualizovat soubor CSV a aktualizovat sloupec se stavem.