Povolení funkce pokročilého sdílení účtů – služba Adobe Sign

Pokročilé sdílení umožňuje správcům a uživatelům přidělit oprávnění k odesílání, úpravám a zobrazení jinému uživateli nebo uživatelům. Podpora služby Adobe Sign musí povolit funkci pokročilého sdílení účtů pro váš účet.

Prostředí

Služba Adobe Sign s povolenou funkcí pokročilého sdílení.

Postup

 1. Nastavte ukazatel myši na svoje jméno a vyberte možnost Můj profil.

 2. Vyberte možnost Osobní preference.

 3. Přejděte dolů do části Stav sdílení.

 4. Zobrazí se dvě možnosti stavu sdílení.

  Sdílet můj účet

  • Pokud potřebujete sdílet účet, klikněte na možnost Můj sdílený účet a klikněte na ikonu + na pravé straně.
  • Uveďte e-mailovou adresu uživatele a podle potřeby vyberte oprávnění.
  • Uživatel obdrží e-mail za účelem schválení. (Správci účtu nebudou muset čekat na schválení.)


  Zobrazit účet jiných uživatelů

  • Pokud potřebujete zobrazit účet jiného uživatele, klikněte na možnost Sdíleno se mnou a klikněte na ikonu + na pravé straně.
  • Uveďte e-mailovou adresu uživatele a podle potřeby vyberte oprávnění.
  • Uživatel obdrží e-mail za účelem schválení. (Správci účtu nebudou muset čekat na schválení.)

 5. Můžete také vybrat uživatele z vytvořené skupiny.

 6. Jakmile bude sdílení povoleno, můžete nastavit ukazatel myši na svoje jméno, vybrat možnost Přepnout účet a pomocí výběru e-mailu zobrazit kartu Správa, která patří jinému uživateli.

 7. Vyberte e-mailovou adresu uživatele, se kterým je sdílení aktivní.

 8. Zobrazení karty Správa se bude týkat uživatele, jehož účet zobrazujete, a na základě poskytnutých oprávnění můžete také provést nezbytné akce.

Další informace

Povolení režimu pokročilého sdílení je jednosměrné přepnutí. Jakmile povolíte pokročilé sdílení, nelze ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM přepnout zpět do starého režimu sdílení.

Poznámka:

Režim pokročilého sdílení vám ve výchozím nastavení umožní zobrazit sdílené uživatele. Zřejmě však budete chtít odeslat lístek podpory a požádat také o udělení oprávnění k odesílání a úpravám.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online