Prázdná stránka smlouvy | Vytvoření a zobrazení smlouvy služby Salesforce

K tomuto problému může docházet v případě, že je na domovské stránce nainstalován vlastní boční panel používající knihovnu jQuery.  Chcete-li zjistit, zda je tento problém způsoben vlastním bočním panelem, připojte k adrese URL smlouvy řetězec

&showheadersidebar=false

a stránku znovu načtěte. Pokud se stránka smlouvy zobrazí, je problém způsobem vlastním bočním panelem.

V některých případech je problém způsobem rozšířením prohlížeče. Pokud se po přidání řetězce &showheadersidebar=false nic nezmění, vypněte rozšíření prohlížeče a pokuste se načíst smlouvu znovu.

Nalezení a odebrání součásti bočního panelu způsobující problém

  1. Ve službě Salesforce přejděte na položku Setup (Nastavení) > Customize (Přizpůsobit) > Home (Domovská stránka) > Home Page Layouts (Rozvržení domovské stránky).

  2. Klikněte na možnost Page Layout (Rozvržení stránky) a upravte rozvržení stránky na základě svého profilu.

  3. Vypněte všechny součásti vlastního bočního panelu a provedené změny uložte.

  4. Zkuste vytvořit nebo zobrazit smlouvu, abyste zjistili, zda to pomohlo.  

    Jestliže se smlouva nyní zobrazuje, můžete se pokusit odhalit konkrétní součást bočního panelu, která problém způsobuje.

  5. Postupně znovu zapínejte jednotlivé součásti a vždy se podívejte, zda se stránka smlouvy stále zobrazuje. Pokud se zobrazí prázdná stránka smlouvy, je na vině pravděpodobně naposledy zapnutá součást.

Po nalezení součásti bočního panelu, která způsobuje problém, ji aktualizujte tak, aby nepoužívala knihovnu jQuery. Další informace viz následující odkazy:

Salesforce summer 14 – poznámky k verzi

Konec alternativních řešení pro boční panel JavaScript

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?