Jak spustit mapování dat u již zaslaných smluv ve službě Salesforce? | Adobe Sign

Cíl

Jak spustit mapování dat u existujících smluv?

Postup

Spuštění mapování dat u existujících smluv:

 1. Přihlaste se k účtu služby Salesforce.

 2. Přejděte na kartu Agreements (Smlouvy).

 3. Klikněte na možnost Create New View (Vytvořit nové zobrazení).

 4. Když se otevře nové zobrazení, zadejte v kroku 1 intuitivní název.

 5. V kroku 2 podle potřeby upravte libovolné filtry.

 6. V kroku 3 přesuňte níže uvedená pole do části Selected Fields (Vybraná pole):

  • Agreement Name (Název smlouvy)
  • Data Mapping (Mapování dat)
  • Data Mapping Error (Chyba mapování dat)
  • Data Mapping Result (Výsledek mapování dat)
  • Trigger Data Mapping (Spustit mapování dat)

 7. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

  Otevře se nové zobrazení s vybranými poli:

 8. Zaškrtněte všechny smlouvy, které chcete aktualizovat pomocí mapování dat.

 9. U jedné z vybraných smluv klikněte na možnost Data Mapping (Mapování dat).

 10. Kliknutím na možnost pro vyhledání mapování dat vyberte mapování dat, které má být použito.

 11. Zaškrtněte možnost All selected records (Všechny vybrané záznamy).

 12. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

  Vlastní zobrazení nyní uvádí vybrané mapování dat:

 13. Ponechte všechny smlouvy stále vybrané a klikněte na tlačítko Update Agreement (Aktualizovat smlouvu).

 14. Okno se aktualizuje a otevře se zobrazení pouze s vybranými smlouvami.

  Kliknutím na tlačítko Submit (Odeslat) potvrďte změny.

 15. Pokud jste vyzváni, abyste ověřili aktualizaci, klikněte na tlačítko OK.

Jakmile je aktualizace odeslána, zobrazí se potvrzovací zpráva s ID úlohy:

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.