Cíl

Jak spustit mapování dat u existujících smluv?

Postup

Spuštění mapování dat u existujících smluv:

 1. Přihlaste se k účtu služby Salesforce.

 2. Přejděte na kartu Agreements (Smlouvy).

 3. Klikněte na možnost Create New View (Vytvořit nové zobrazení).

  click_new_view
 4. Když se otevře nové zobrazení, zadejte v kroku 1 intuitivní název.

 5. V kroku 2 podle potřeby upravte libovolné filtry.

  name_the_view
 6. V kroku 3 přesuňte níže uvedená pole do části Selected Fields (Vybraná pole):

  • Agreement Name (Název smlouvy)
  • Data Mapping (Mapování dat)
  • Data Mapping Error (Chyba mapování dat)
  • Data Mapping Result (Výsledek mapování dat)
  • Trigger Data Mapping (Spustit mapování dat)
  select_fields
 7. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

  Otevře se nové zobrazení s vybranými poli:

  new_view
 8. Zaškrtněte všechny smlouvy, které chcete aktualizovat pomocí mapování dat.

 9. U jedné z vybraných smluv klikněte na možnost Data Mapping (Mapování dat).

  click_into_the_datamappingfield
 10. Kliknutím na možnost pro vyhledání mapování dat vyberte mapování dat, které má být použito.

 11. Zaškrtněte možnost All selected records (Všechny vybrané záznamy).

  select_the_data_map
 12. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

  Vlastní zobrazení nyní uvádí vybrané mapování dat:

  saved_data_mappings
 13. Ponechte všechny smlouvy stále vybrané a klikněte na tlačítko Update Agreement (Aktualizovat smlouvu).

  update_agreements
 14. Okno se aktualizuje a otevře se zobrazení pouze s vybranými smlouvami.

  Kliknutím na tlačítko Submit (Odeslat) potvrďte změny.

  submit_updates
 15. Pokud jste vyzváni, abyste ověřili aktualizaci, klikněte na tlačítko OK.

  verify_the_update

Jakmile je aktualizace odeslána, zobrazí se potvrzovací zpráva s ID úlohy:

submitted_for_processing