Přizpůsobení pole pro elektronický podpis, abyste skryli jméno a datum pod čárou podpisu
Správci na úrovni účtu a skupiny ve službě Adobe Sign mohou volitelně potlačit text jména a data vytištěný pod polem podpisu i zkrátit čáru pod podpisem, aby odpovídala délce textu.

Prostředí

Webové rozhraní Adobe Sign

Řešení

  1. Přihlaste se do svého účtu Adobe Sign pomocí uživatele správce

  2. Přejděte do části Nastavení účtu > Předvolby podpisu.

  3. Podle potřeby nakonfigurujte možnosti Použít dobře formátované podpisy a iniciály:

    Dobře formátované možnosti

Pokud je možnost dobře formátovaných podpisů zakázána, podpis se vykreslí jako zadaný bez čáry a doprovodného textu jména/data:

Když jsou obě možnosti zakázány

Pokud je možnost dobře formátovaných podpisů povolena, podpis se vykreslí s modrou čárou s doprovodným textem jména/data.

Když je možnost dynamicky upravit čáru pod podpisem zakázána, modrá čára se ve finálním dokumentu rozkládá do plné šířky pole podpisu:

Když je povolena pouze možnost dobře formátované podpisy

Poznámka:

Modrá čára a spodní text jména/data jsou povoleny současně.

Nelze povolit/zakázat jednotlivé prvky (např. nemůžete zakázat pouze hodnotu jména)

Pokud je možnost dobře formátovaných podpisů povolena, podpis se vykreslí s modrou čárou s doprovodným textem jména/data.

Když je možnost dynamicky upravit čáru pod podpisem povolena, modrá čára se ve finálním dokumentu přizpůsobí kratší hodnotě (podle délky podpisu):

Nastane, když jsou obě možnosti povoleny

Poznámka:

Při zobrazení pole podepisujícím se modrá čára rozkládá po celém poli. Čáru lze přizpůsobit, když je podpis dokončen a přidán do PDF.

Poznámka:

Funkce „dobře formátované“ se vztahuje pouze k napsaným nebo nakresleným podpisům.

Pokud se podepisující rozhodne nahrát raději Obrázek podpisu , modrá čára a text se nepřidají.

Správci mohou povolit nebo zakázat metody dostupné příjemcům při přidání podpisu v dalším nastavení: Povolit příjemcům vkládat podpisy a iniciály prostřednictvím