Vytvoření a správa skupin

Účty služby Adobe Acrobat Sign na úrovni firem a velkých podniků mají přístup k funkci Skupina. Skupiny umožňují mít samostatné podskupiny uživatelů, kteří mají přístup k různým dokumentům z knihovny, a různá nastavení (například loga a příjemce kopií).

Když do účtu přidáte uživatele, automaticky je umístěn do výchozí skupiny. Tato skupina je hlavní skupinou vašeho účtu a platí pro ni všechna nastavení, která jste provedli na kartě nastavení účtu.

Pusťte si video

Poznámka:

Skupiny může vytvářet pouze správce účtu.


Vytvoření skupiny

 1. Skupinu do účtu můžete přidat tak, že se přihlásíte jako správce a klikněte na kartu Účet a pak na Skupiny.

  Klikněte na ikonu plus v pravém horním rohu. 

 2. Do pole Název skupiny zadejte název skupiny, kterou chcete vytvořit.

  Klikněte na možnost Uložit.

 3. Nová skupina se přidá na seznam na kartě Skupiny.


Odstranění skupiny

Skupinu může ze zobrazení odstranit správce na úrovni účtu.

Postup odstranění skupiny:

 • Kliknutím vyberte skupinu.
  • V horní části seznamu se zobrazí kontextová nabídka.
 • Klikněte na možnost Odstranit skupinu.
  • Skupina Výchozí se nemusí odstranit.
  • Aby bylo možné skupinu odstranit, je nutné z ní odebrat všechny uživatele.
Odstranit skupinu

Seznam odstraněných skupin můžete zobrazit kliknutím na ikonu Možnosti a výběrem možnosti Zobrazit pouze odstraněné skupiny:

Seznam odstraněných skupin


Úprava názvu skupiny

 1. Jako správce účtu nebo skupiny se přihlaste a přejděte na stránku Účet. Klikněte na možnost Skupiny a pak u skupiny, kterou chcete upravit, klikněte na položku Název.

 2. Klikněte na možnost Upravit název skupiny.

 3. Zobrazí se rozhraní pro zadání nového názvu skupiny.

  • Zadejte nový název skupiny
  • Klikněte na tlačítko Uložit


Úprava nastavení úrovně skupiny

Skupiny mají specifická nastavení, jež mohou změnit způsob používání služby Acrobat Sign v dané skupině. Tyto změny smí provádět pouze správce skupiny nebo správce účtu.

 1. Správci účtu a skupiny (kteří byli autorizováni) mohou změnit nastavení dané skupiny přihlášením a přejitím do části: Účet > Skupiny

  Na stránce Skupiny dvakrát klikněte na libovolný název, čímž otevřete možnosti konfigurace.

 2. Při otevřených možnostech konfigurace skupiny je na levé straně zobrazen seznam podnabídek nastavení (přesně jako na úrovni účtu).

  Kliknutím na libovolnou položku podnabídky načtete stránku pro tato nastavení.

  Všimněte si, že v horní části stránky se nachází zaškrtávací políčko Přepsat nastavení účtu pro tuto stránku.

  • Ve výchozím nastavení všechny skupiny přebírají nastavení svého účtu. Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte nahrazení této převzaté hodnoty jakýmkoli nakonfigurovaným nastavením na úrovni skupiny.

 3. Po dokončení nastavování klikněte na možnost Uložit

  Poznámka:

  Ne všechna nastavení lze upravit na úrovni skupiny. Některá lze konfigurovat pouze na úrovni účtu.


Přidání uživatelů do skupiny

Účty služby Acrobat Sign s více uživateli umožňují mít skupiny. Správce účtu (nebo skupiny) tak může pro každou skupinu nastavit určitá nastavení nebo časová pásma. Nastavení platí pro uživatele v těchto skupinách, takže vzniknou jedinečné podmínky pro různá oddělení nebo týmy.

Přidání uživatelů do skupin je snadné a umožňuje přesouvat je podle vašich požadavků.

 1. Jako správce účtu nebo skupiny se přihlaste a přejděte na stránku Účet. Klikněte na možnost Skupiny a pak na položku Název skupiny, do které chcete uživatele přidat.

 2. Klikněte na možnost Skupinová nastavení.

 3. Klikněte na možnost Uživatelé ve skupině.

  • K vytvoření nového uživatele klikněte na ikonu plus v pravém horním rohu. 
   • Zadejte e-mailovou adresu a jméno uživatele, kterého chcete vytvořit.
   • Klikněte na možnost Uložit.
  • K přidání existujícího uživatele klikněte na ikonu lidí v pravém horním rohu. 

 4. Při přiřazování existujících uživatelů se okno obnoví tak, aby zobrazovalo Aktivní uživatele v účtu, kteří aktuálně nejsou ve skupině.

  • Jednou klikněte na uživatele a v horní části seznamu se zobrazí odkaz Vybrat.
  • Klikněte na Možnost Vybrat nebo dvakrát klikněte na uživatele, čímž jej nominujete pro přesun do skupiny.

  Poznámka:

  Pokud se uživatel, kterého chcete přidat, nenachází v seznamu, klikněte na nabídku Možnosti v pravém horním rohu (tři vodorovné čárky nad sebou). Poté vyberte položku Zobrazit všechny uživatele.

 5. Po vybrání všech uživatelů klikněte na tlačítko Přiřadit.

   

  Vrátili jste se na stránku skupiny, přičemž všichni vybraní uživatelé se nyní nachází ve skupině

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online