Adobe Acrobat Sign – odesílání souborů do služby OneDrive

Funkce služby Adobe Acrobat Sign pro odesílání souborů do služby OneDrive je dostupná pro podnikovou a firemní úroveň služby. Možnosti pro odesílatele i podepisujícího umožňují správci služby Acrobat Sign tuto možnost povolit nebo zakázat na úrovni účtu nebo skupiny.

Přehled

OneDrive je cloudové řešení pro sdílení souborů poskytované společností Microsoft a představující vynikající zdroj osobních a sdílených souborů dokumentů používaných v dohodách služby Acrobat Sign.

Služba Acrobat Sign umožňuje přiložení ke službě OneDrive ve dvou bodech:

  • Při přikládání dokumentu v rámci procesu odesílání
  • Při povolení podepisujícím odeslat obrázky v rámci procesu podepisování


Jak se to používá

Po zobrazení a povolení integrace služby OneDrive v účtu se do uživatelského rozhraní automaticky vloží možnosti související s touto funkcí. Jednotliví uživatelé v účtu nemusí pro získání přístupu učinit vůbec nic.

Z hlediska používání existují dvě místa, kde se tato integrace projeví:

  • V průběhu procesu tvorby dohody na stránce Odeslat
  • V průběhu procesu podepisování, když podepisující odesílá soubor obrázku


Služba OneDrive v prostředí odesílání

Při odesílání dohody se uživatelům v nabídce pro výběr souboru zobrazí možnost OneDrive:

 

Noví uživatelé budou před získáním přístupu k souborům ve službě OneDrive vyzváni k provedení ověření u společnosti Microsoft:

  • Ověření v účtu služby OneDrive
  • Když vás aplikace požádá o povolení přístupu k vašim údajům, klikněte na možnost Ano

Microsoft OAuth

Poznámka:

Po ověření a po prvním odsouhlasení požadavku na přístup se již nebudete muset znovu ověřovat.

 

Po provedení ověření se zobrazí vaše struktura souborů ve službě OneDrive a můžete přiložit jeden nebo více souborů.

 

Všechny vybrané soubory budou automaticky odeslány do dohody Acrobat Sign.


Služba OneDrive v prostředí podepisování

Když musí podepisující odeslat soubor obrázku, zobrazí se mu možnost odeslat jej ze služby OneDrive.

Po kliknutí na pole obrázku se podepisujícímu zobrazí aktivované možnosti, pomocí kterých může vybrat zdrojový soubor:

 

Uživatel se musí přihlásit do svého účtu Microsoft a autorizovat přístup k obsahu souboru.

Microsoft OAuth

 

Po ověření se zobrazí struktura souborů a podepisující může vybrat jeden libovolný obrázek.

 

Obrázek se importuje do formuláře:


Možnosti konfigurace

Možnost použít službu OneDrive je buď povolená, nebo zakázaná. Služba Acrobat Sign neobsahuje kromě přístupu ke službě OneDrive žádné jiné možnosti konfigurace.


Postup povolení nebo zakázání

Firemní a podnikoví zákazníci mohou požádat svého manažera pro úspěch zákazníků, aby zobrazil možnosti služby OneDrive na rozhraní správce.

Po jejich zobrazení může správce účtu služby Acrobat Sign povolit funkci OneDrive na úrovni účtu.

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a zruší hodnoty na úrovni účtu. 

Ovládací prvky umožňující povolení nebo zakázání této služby naleznete kliknutím na následující položky nabídky: Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání

 

Nastavení odesílatele se nacházejí v horní části stránky v části Přikládání dokumentů:

 

Možnosti pro podepisujícího týkající se odeslání se nacházejí ve spodní části stránky v části Možnosti nahrání na stránku e-podpisů:


Na co pamatovat...

OneDrive je služba nezávislá na službě Acrobat Sign a je poskytovaná a podporovaná společností Microsoft.

Licence služby Acrobat Sign nezahrnuje licenci služby OneDrive.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.