Hromadná tvorba nebo aktualizace uživatelů – s povolenou funkcí UMG

Poznámka:

Zákazníci, kteří spravují svá oprávnění na konzoli Adobe Admin Console, by měli prostřednictvím tohoto rozhraní přidat nové uživatele ke svému účtu. Uživatelé se ve službě Adobe Acrobat Sign vytvoří automaticky, pokud mají oprávnění pro přístup ke službě prostřednictvím produktového profilu.

Jakmile je uživatel vytvořen v systému služby Acrobat Sign, je vhodné k jejich aktualizaci použít metodu CSV – zvláště pro správu členství ve skupině nebo oprávnění.

Přidání nebo aktualizace více uživatelů současně

Správci služby Adobe Acrobat Sign mohou přidat uživatele ke svému účtu anebo aktualizovat vlastnosti stávajících uživatelů (jednotlivě nebo hromadně) s použitím nahraného souboru CSV.

Soubor CSV (hodnoty oddělené čárkami) je typem tabulky, kde řádky představují uživatele v systému služby Acrobat Sign a sloupce představují různé vlastnosti, které můžete přidat nebo aktualizovat.

Tento proces je důležitý pro úlohy, jako je:

 • Tvorba/deaktivace uživatelů
 • Změna e-mailové adresy každého uživatele
 • Aktualizace uživatelů pro udělení přístup k více skupinám
 • Aktualizace hodnot profilu uživatelů, jako je například název společnosti nebo místní uživatelské rozhraní

Soubor CSV musí mít strukturovaný formát, proto je v uživatelském rozhraní k dispozici šablona.

Níže si můžete prohlédnout podobnou šablonu se vzorovým obsahem:

Stáhnout

Poznámka:

Soubor CSV se otevírá v aplikaci tabulkového typu (například Microsoft Excel):

 

Chcete-li šablonu uložit, nezapomeňte ji uložit ve formátu CSV.

 

K nástrojům pro hromadnou tvorbu nebo aktualizaci uživatelů pomocí souboru CSV mají přístup všichni správci v účtech s více licencemi.

I balíčky služeb, které nepodporují více skupin, mohou tento proces využít ke změně hodnot profilu uživatelů, které nesouvisejí se skupinou. V tomto případě jsou všechny hodnoty související se skupinou ignorovány (jsou-li uvedeny).

Oprávnění správce na úrovni skupiny přidávat uživatele je podmíněno nastavením na úrovni účtu, takže nemusí být ve vašem účtu povoleno.


Postup hromadné tvorvy nebo aktualizace uživatelů

 1. Přihlaste se do účtu služby Adobe Sign jako správce

 2. Přejděte na kartu Uživatelé

  • Pokud jste správce na úrovni skupiny, přejděte do nabídky: Moje skupina uživatelů > Uživatelé ve skupině
 3. Klikněte na ikonu Vytvořit nového uživatele (znaménko plus uvnitř kolečka):

  Přidat uživatele

  • Tím se spustí překrytí, které zobrazí možnosti tvorby nového uživatele
 4. Kliknutím na kartu Hromadná tvorba nebo aktualizace uživatelů zobrazte možnosti souboru CSV

 5. Nahrajte soubor CSV kliknutím na tlačítko Procházet a výběrem souboru uloženého ve vašem systému

  • Kliknutím na možnost Vymazat nahraný soubor odstraníte
  Poznámka:

  V rozhraní se zobrazí odkaz na stažení vzorového souboru CSV. Pokud ještě nemáte vytvořený soubor CSV, můžete použít šablonu pro zajištění správnosti záhlaví sloupců.

  Sloupec Nová e-mailová adresa není součástí vzorového souboru CSV. Pokud aktualizujete hodnoty e-mailu, je nutné přidat sloupec Nová e-mailová adresa ručně.

 6. Ve výchozím nastavení jsou všechny možnosti povolené.

  V závislosti na to, čeho chcete dosáhnout, zrušte výběr možností, které nemají být brány v úvahu:

  • Povolit tvorbu uživatelů – Zrušením výběru této možnosti omezíte proces pouze na aktualizaci stávajících uživatelů. Zadáte-li e-mailovou adresu, která není ve vašem účtu uvedena, nebude provedena žádná akce
  • Povolit aktualizaci uživatelů – Zrušením výběru této možnosti omezíte proces pouze na tvorbu uživatelů. Zadáte-li e-mailovou adresu uživatele existujícího ve vašem účtu, nebude provedena žádná akce
  • Povolit vytváření skupin – Zrušením výběru této možnosti znemožníte tvorbu skupin během procesu. Pokud dojde k zadání názvu neexistující skupiny uživatele, nebude vytvořena žádná skupina
  Hromadně vytvořit uživatele

 7. Jakmile je soubor nahraný a možnosti jsou správně nakonfigurované, klikněte na možnost Importovat

  • Zobrazí se zpráva o úspěšné (nebo chybné) operaci s údajem o tom, kolik záznamů bylo vytvořeno/aktualizováno:
  Zpráva o úspěchu


Konfigurace souboru CSV

Klíčem k celému procesu je správná konfigurace souboru CSV tak, aby jej systém mohl přečíst. Začněte tím, že zkontrolujete, zda používáte správná záhlaví sloupců. Z toho důvodu se obecně doporučuje spustit soubor CSV pomocí vzorového příkladu, pro který je uveden odkaz v rozhraní.

Záhlaví sloupců popisují hodnoty dostupné k definování nebo změně v profilu uživatele.

 • Vzorový soubor CSV obsahuje všechna záhlaví sloupců s výjimkou záhlaví Nová e-mailová adresa
  • Chcete-li upravit hodnoty e-mailu, musíte ručně přidat sloupec s doslovnou hodnotou záhlaví: Nová e-mailová adresa
 • Aktualizace uživatele vyžaduje pouze sloupec E-mailová adresa
  • Při tvorbě nového uživatele musí soubor obsahovat také sloupce JménoPříjmení
 • Ne všechny sloupce jsou povinné a jejich vynechání nebude mít žádný negativní dopad.
  • Prázdné buňky v souboru CSV systém ignoruje. Pokud není poskytnuta žádná hodnota aktualizace, neproběhne žádná akce aktualizace.

Níže jsou uvedena dostupná záhlaví sloupců. Rozbalením jednotlivých oddílů získáte údaje o přijatelných hodnotách polí a o tom, kde je hodnota zastoupena v profilu uživatele:

E-mailová adresa uživatele, kterého chcete vytvořit nebo aktualizovat, je povinná.

E-mailová adresa představuje v systému služby Acrobat Sign jedinečný identifikátor. Je to hodnota, která identifikuje vlastní ID uživatele, které se má aktualizovat (nebo vytvořit, pokud není nalezena shodná hodnota).

Aktualizovat

Tento sloupec slouží k aktualizaci hodnoty e-mailu pro stávající ID uživatele.

Doporučujeme zakázat možnost Povolit tvorbu uživatelů, pokud se aktualizují hodnoty e-mailu, protože to zabraňuje náhodné tvorbě nových uživatelů.

Aktualizovat

Definuje hodnotu Jméno uživatele v profilu uživatele.

Hodnota Jméno je sloučena s hodnotou Příjmení a vytvoří tak celé jméno, což poté určuje hodnotu podpisu:

Aktualizovat

Definuje hodnotu Příjmení uživatele v profilu uživatele.

Hodnota Jméno je sloučena s hodnotou Příjmení a vytvoří tak celé jméno, což poté určuje hodnotu podpisu:

Aktualizovat

Tato hodnota definuje pole Iniciály v profilu uživatele.

Doporučuje se zadávat maximálně čtyři znaky.

 • Při podepisování jsou v poli Iniciály povoleny pouze čtyři znaky
  • Do pole lze zadat až 20 znaků (alfanumerické/speciální).

Pole Iniciály je automaticky doporučeno poté, co uživatel otevře pole Iniciály jako příjemce:

Aktualizovat

Tato hodnota definuje pole Společnost v profilu uživatele.

Je povoleno až 255 znaků.

Hodnota se automaticky vloží do libovolného pole Společnost přiřazeného uživateli během procesu podepisování:

Aktualizovat

Definuje hodnotu Titul v profilu uživatele.

Je povoleno až 255 znaků.

Hodnota se automaticky vloží do libovolného pole Titul přiřazeného uživateli během procesu podepisování:

Aktualizovat

Telefonní číslo. Ideálně pro daného uživatele.

Lze zadat 7 až 255 znaků.

 • Jediný povolený speciální znak je pomlčka.
 • Nejsou povoleny žádné alfanumerické znaky.

Tím nedojde k vyplnění žádného jiného smysluplného místa než profilu uživatele:

Aktualizovat

Tato hodnota určuje kód oblasti přiřazený uživateli pro účely navrhování kódů oblasti pro vrácení faxem.

Fungovat budou tři libovolné číslice.

Nyní, když byly zkráceny podpisy na bázi faxu, nedojde k vyplnění žádného jiného smysluplného místa.

Tato hodnota definuje časové pásmo pro uživatele.

Časové pásmo určuje časový posun, když příjemce zobrazuje aktivitu dohody na stránce správy.

Aktualizovat

Níže jsou přijatelné hodnoty pro pole Časové pásmo. 

Z níže uvedených možností zadejte pouze typ TUČNĚ. Hodnota časového posunu GMT je uvedena pouze pro referenci.

Platné možnosti jsou:

US_SAMOA (GMT-11:00) AMERICA_MONTEVIDEO_DST (GMT-02:00)   ASIA_CALCUTTA (GMT+05:30)
PACIFIC_HONOLULU (GMT-10:00) ATLANTIC_AZORES (GMT-01:00) ASIA_KATMANDU (GMT+05:45) 
US_ALASKA (GMT-09:00) ATLANTIC_CAPE_VERDE (GMT-01:00)  ASIA_DACCA (GMT+06:00) 
US_PACIFIC (GMT-08:00) EUROPE_LONDON (GMT)  ASIA_RANGOON (GMT+06:30) 
US_ARIZONA (GMT-07:00)  GMT (GMT)  ASIA_JAKARTA (GMT+07:00) 
US_MOUNTAIN (GMT-07:00)  AFRICA_LAGOS (GMT+01:00)  ASIA_BRUNEI (GMT+08:00) 
AMERICA_MAZATLAN (GMT-07:00) SEČ (GMT+01:00)  ASIA_SHANGHAI (GMT+08:00) 
US_CENTRAL (GMT-06:00)  EET (GMT+02:00)  AUSTRALIA_WEST (GMT+08:00) 
CANADA_SASKATCHEWAN (GMT-06:00)  ASIA_ISTANBUL (GMT+02:00) ASIA_JAYAPURA (GMT+09:00) 
AMERICA_BELIZE (GMT-06:00) CAT (GMT+02:00)  ASIA_SEOUL (GMT+09:00
US_EASTERN (GMT-05:00) AFRICA_DJIBOUTI (GMT+03:00)  ASIA_TOKYO (GMT+09:00)
AMERICA_BOGOTA (GMT-05:00) EUROPE_MOSCOW (GMT+03:00)  ACT (GMT+09:30)
AMERICA_CARACAS (GMT-04:30)  MIDEAST_RIYADH89 (GMT+03:07) AET_QUEENSLAND (GMT+10:00)
AMERICA_HALIFAX (GMT-04:00)  ASIA_TEHRAN (GMT+03:30) AET (GMT+10:00)
AMERICA_LA_PAZ (GMT-04:00) ASIA_DUBAI (GMT+04:00)  PACIFIC_GUADALCANAL (GMT+11:00) 
AMERICA_MANAUS (GMT-04:00) ASIA_YEREVAN (GMT+04:00)  PACIFIC_NORFOLK (GMT+11:30)
AMERICA_SCORESBYSUND (GMT-03:00)  ASIA_KABUL (GMT+04:30) PACIFIC_AUCKLAND (GMT+12:00)
AMERICA_MONTEVIDEO (GMT-03:00)  ASIA_KARACHI (GMT+05:00)  

Toto definuje místní nastavení (jazyk) používané v zobrazení uživatelského prostředí, když se uživatel ověřuje ve službě Acrobat Sign, a také v jakémkoli příchozím e-mailu od služby.

Aktualizovat

Při zadávání hodnoty místního nastavení zadejte pouze řetězec místního nastavení (např.: en_US pro Angličtinu – USA)

Platné možnosti jsou:

Baskičtina: eu_ES Němčina: de_DE Portugalština:  pt_PT
Katalánština: ca_ES Maďarština:  hu_HU Portugalština – brazilská: pt_BR
Čínština (zjednodušená): zh_CN Islandština: is_IS Rumunština: ro_RO
Čínština (tradiční): zh_TW Indonéština: in_ID Ruština: ru_RU
Chorvatština: hr_HR Italština: it_IT Slovenština: sk_SK
Čeština: cs_CZ Japonština: ja_JP Slovenština: sl_SI
Dánština: da_DK Korejština: ko_KR Španělština: es_ES
Holandština: nl_NL Malajština: ms_MY Švédština: sv_SE
Angličtina – Spojené království: en_GB Norština: no_NO Thajština: th_TH
Angličtina – USA: en_US Norština – Bokmål: nb_NO Turečtina: tr_TR
Finština: fi_FI Norština – Nynorsk: nn_NO Ukrajinština: uk_UA
Francouzština: fr_FR Polština: pl_PL Vietnamština: vi_VN

Toto nastavení definuje, zda by měl uživatel mít oprávnění správce na úrovni účtu

 • Platí dvě hodnoty: Pravda, nebo Nepravda
  • Pokud platí Pravda, uživatel má povolení fungovat jako správce účtu
 • Správci na úrovni skupiny jsou definováni ve sloupci Skupina
Aktualizovat

 • Definuje, zda má uživatel povolení podepisovat dohody
  • Platí dvě hodnoty: Pravda, nebo Nepravda
   • Je-li nastavena hodnota Nepravda, uživatel nebude moci podepisovat dohody služby Acrobat Sign
    • Dohody může nicméně odesílat, pokud je povolená možnost „Může odesílat dohody“
  • Uživatelé se vždy přihlašují na základě svých primárních skupinových nastavení
Aktualizovat

 • Definuje stav uživatele
  • Platí dvě hodnoty: Aktivní, nebo Neaktivní
  • Neaktivní uživatelé nemohou službu nijak využívat, a to včetně podepisování
Aktualizovat

Toto pole určuje skupinu nebo skupiny, jejichž členem uživatel je, a oprávnění, která uživatel v jednotlivých skupinách má:

Aktualizovat

Pozor:

Správci na úrovni skupiny nemají oprávnění přesouvat uživatele ve sloupci Skupiny.

 • Pouze správci na úrovni účtu mají oprávnění využívat vlastnosti a přístup napříč skupinami prostřednictvím funkce Hromadné vytváření nebo nahrávání uživatelů.

Když správce na úrovni skupiny vytvoří nové uživatele prostřednictvím hromadného nahrávání:

 • Každý uživatel je vytvořen ve skupině, v rámci níž správce vytváření zahájil
  • Primární skupinou uživatele se ve výchozím nastavení stane skupina, ve které byl uživatel vytvořen
 • Každý uživatel má oprávnění podepisovat bez ohledu na výchozí hodnotu nastavení na úrovni skupiny

Sloupec Skupiny zahrnuje jednu nebo více Definic skupin. Každá Definice skupiny zahrnuje název jedné skupiny, za nímž následuje jedna nebo více hodnot stavu uvedených v hranatých závorkách. Např.: Název skupiny[stav]

 • Název skupiny doslovně odpovídá skutečnému názvu skupiny, a to včetně mezer. Např. Výchozí skupina
 • Do jedné definice skupiny lze zahrnout více hodnot stavu, např. název skupiny[stav1 stav2]
  • Hodnoty stavu jsou uvedeny v hranatých závorkách
   • Mezi názvem skupiny a hranatými závorkami není mezera
  • Jednotlivé hodnoty stavu jsou odděleny jednou mezerou
 • Lze zahrnout více Definic skupiny, oddělují se středníkem (bez mezer)
  • Např.: Název skupiny[stav];Nějaká další skupina[stav1 stav2 stav3];Poslední skupina[stavA stavB]
 • Dostupné hodnoty stavu definice skupin:
  • Primární – Nastaví skupinu jako primární skupinu uživatele
  • Má právo odesílat – Opravňuje uživatele odesílat dohody ze skupiny
  • Nemá právo odesílat – Zabraňuje uživateli odesílat dohody ze skupiny
  • Správce – Jmenuje uživatele správcem na úrovni skupiny v této skupině
  • Odebrat – Odebere uživatele ze skupiny
   • Pokud je uživatel odebrán ze všech skupin, bude umístěn do výchozískupiny
Nový formát hromadné nahrání souboru csv

U příkladu uvedeného výše:

 • E-mailová adresa Honza@tady.cz má nastavené dvě definice skupin:
  • Výchozí skupina je jeho primární skupinou, je správcem na úrovni skupiny a má právo odesílat dohody
  • Ve skupině Inženýři zastává roli správce na úrovni skupinya má právo odesílat dohody
 • E-mailová adresa Franta@tady.cz má také nastavené dvě definice skupin:
  • Ve skupině Nákupčí zastává roli správce na úrovni skupiny, ale nemá právo odesílat dohody
  • Franta je také odebrán ze skupiny Prodej


Myslete na následující...

 • Zakažte možnost Povolit tvorbu uživatelů, pokud aktualizujete hodnoty e-mailu, protože to zabraňuje náhodné tvorbě nových uživatelů
 • Sloupce Jméno Příjmení jsou při tvorbě nového uživatele Povinné
 • Volitelné sloupce lze ze souboru CSV odebrat, aniž by to způsobilo jakékoli problémy
 • Prázdné hodnoty sloupců jsou ignorovány a stávající hodnoty zůstanou bez změny
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.