Použití šablon dokumentů k odeslání dohody

Šablona knihovny je opakovaně použitelná šablona umístěných polí. Ta se buď uloží jako šablona pole formuláře, nebo dokument knihovny. Tvůrce šablony knihovny může nastavit úroveň oprávnění, a určit, kdo má přístup k použití a odesílání těchto šablon.


Zahájení transakce z šablony na stránce Správa

Transakci můžete založit ze šablony v kartě Správa tím, že vyberete šablonu a kliknete na odkaz Použít šablonu, který se nachází v možnostech v panelu na pravé straně.

Pro uživatele, kteří mají přístup k šablonám ve více skupinách:

 • U šablon, které lze použít pouze v jedné skupině, se stránka Odeslat načte s připojenou šablonou a skupina bude již předvybrána a uzamčena.
 • U šablon, které jsou dostupné pro celý účet, se stránka Odeslat načte s připojenou šablonou, ale možnost výběru Odeslat z zůstane pro uživatele otevřená.
Použijte šablonu ze stránky Správa


Připojení šablony z domovské stránky

Na Domovské stránce se nachází možnost Spustit z knihovny.

Kliknutím na toto tlačítko se otevře výběr souborů, díky kterému si uživatel může k zahájení procesu odeslání vybrat buď šablonu nebo pracovní postup.

Karta Poslední zobrazuje 20 naposledy použitých šablon, přičemž ty nejposlednější jsou uvedené nahoře.

Jakmile uživatel vybere Šablonu (nebo Pracovní postup) a klikne na tlačítko Spustit, bude přesměrován na stránku Odeslat s již připojenou šablonou.

Připojení z domovské stránky

U účtů, které mají zapnutou funkci Uživatelé ve více skupinách (UMG), se zobrazuje u každé skupiny, k níž patří, složka s propojenými šablonami. Šablony na úrovni účtu jsou uchovávány ve složce pro ně speciálně určené ve spodní části seznamu.

 • Po výběru šablony ze složek skupiny se načte stránka Odeslat s připojenou šablonou a výběr skupiny se uzamkne na správné hodnotě skupiny.
Šablony ve svazku skupin s funkcí UMG

 • U šablon na úrovni účtu se stránka Odeslat načte s připojenou šablonou, ale výběr skupiny může uživatel nastavit dle potřeby.
Šablony ve svazku účtů s funkcí UMG


Připojení šablony v průběhu procesu odesílání

Poznámka:

Pokud pracujete v účtu, který má zapnutou funkci Uživatelé ve více skupinách (UMG), vyberte skupinu, z níž chcete dohodu odeslat, ještě před dokončením nastavení skupiny.

 • Při nastavení hodnoty Skupina se načtou nastavení na úrovni skupiny a šablony, z nichž si můžete vybrat.
 • Při změně skupiny dojde k obnovení stránky. Veškerý zadaný obsah se v rámci obnovení smaže.

Pokud se v horní části stránky nezobrazuje nabídka Odeslat z, znamená to, že ve vašem účtu není funkce UMG zapnutá.

Vyberte skupinu

 

K šablonám dostupných uživateli patří:

 • šablony, které uživatel sám vytvořil
 • šablony, které jsou k dispozici pro celý účet
 • šablony propojené se skupinou, ze které odesílatel odesílá

Šablonu knihovny použijete tak, že kliknete na odkaz Přidat soubory a poté v panelu nalevo na možnost Šablony.

Zobrazí se seznam dostupných šablon.

Zaškrtněte jednu nebo více možností a klikněte na tlačítko Přiložit.

Přiložení dokumentu z knihovny k dohodě


Šablony polí formuláře

 1. Klikněte na kartu Odeslat, přidejte e-mailové adresy příjemců, pojmenujte transakci, přidejte zprávu a odešlete nebo přiložte dokumenty, které chcete odeslat.
 2. Zvolte políčko označené Náhled a přidání polí podpisu.
 3. Klikněte na modré tlačítko Další.
Povolená možnost Náhled

Po otevření obrazovky Úpravy, která umožňuje přetahování položek, můžete umístit různá pole do dokumentu, nebo použít již dříve uloženou šablonu pole formuláře.

Chcete-li použít šablonu pole formuláře, klikněte na ikonu Pole a Stránka v pravém levém rohu obrazovky.

Možnost Šablona na stránce Autorství

Vyberte šablonu pole formuláře, kterou chcete použít, a stránku, na které má šablona začínat.

Po úpravách nebo umístění polí do dokumentu kliknutím na modré tlačítko Odeslat v pravém dolním rohu odešlete dokument s umístěnými poli.

Poznámka:

U jednoho dokumentu lze použít několik šablon pole formuláře. Stačí zopakovat kroky pro použití šablony pole formuláře u každé šablony, kterou chcete použít, a v dokumentu se zobrazí všechna pole.

Poznámka: Dbejte, aby se při použití více šablon pole formuláře pole nepřekrývala.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]