Šablona knihovny je opakovaně použitelná šablona umístěných polí. Ta se buď uloží jako šablona pole formuláře, nebo dokument knihovny. Tvůrce šablony knihovny může nastavit úroveň oprávnění, a určit, kdo má přístup k použití a odesílání těchto šablon.


Zahájení transakce z šablony na stránce Správa

Na kartě Správa můžete zahájit transakci pomocí šablony tak, že vyberete šablonu a na pravém panelu možností kliknete na odkaz Použít šablonu.

Použijte šablonu ze stránky Správa


Připojení šablony z domovské stránky

Na Domovské stránce se nachází možnost Spustit z knihovny.

Kliknutím na toto tlačítko se otevře výběr souborů, díky kterému si uživatel může k zahájení procesu odeslání vybrat buď šablonu nebo pracovní postup.

Karta Poslední zobrazuje 20 naposledy použitých šablon, přičemž ty nejposlednější jsou uvedené nahoře.

Jakmile uživatel vybere Šablonu (nebo Pracovní postup) a klikne na tlačítko Spustit, bude přesměrován na stránku Odeslat s již připojenou šablonou.

Připojení z domovské stránky


Připojení šablony v průběhu procesu odesílání

Pokud chcete použít dokument z knihovny, klikněte na odkaz Přidat soubory a pak klikněte na odkaz Dokumenty z knihovny.

Přiložení dokumentu z knihovny k dohodě

Můžete pak zaškrtnout políčka vedle dokumentů, které chcete připojit, a kliknout na modré tlačítko Přiložit. Tento dokument a jeho pole se poté přiloží k transakci, a lze je snadno odeslat.


Šablony polí formuláře

  1. Klikněte na kartu Odeslat, přidejte e-mailové adresy příjemců, pojmenujte transakci, přidejte zprávu a odešlete nebo přiložte dokumenty, které chcete odeslat.
  2. Zvolte políčko označené Náhled a přidání polí podpisu.
  3. Klikněte na modré tlačítko Další.
Povolená možnost Náhled

Po otevření obrazovky Úpravy, která umožňuje přetahování položek, můžete umístit různá pole do dokumentu, nebo použít již dříve uloženou šablonu pole formuláře.

Chcete-li použít šablonu pole formuláře, klikněte na ikonu Pole a Stránka v pravém levém rohu obrazovky.

Možnost Šablona na stránce Autorství

Vyberte šablonu pole formuláře, kterou chcete použít, a stránku, na které má šablona začínat.

Po úpravách nebo umístění polí do dokumentu kliknutím na modré tlačítko Odeslat v pravém dolním rohu odešlete dokument s umístěnými poli.

Poznámka:

U jednoho dokumentu lze použít několik šablon pole formuláře. Stačí zopakovat kroky pro použití šablony pole formuláře u každé šablony, kterou chcete použít, a v dokumentu se zobrazí všechna pole.

Poznámka: Dbejte, aby se při použití více šablon pole formuláře pole nepřekrývala.