Poznámka:

Akce Získat stav dohody a Zrušit dohodu se vztahují pouze na uživatele v instanci NA1.

Jak vyhledat instanci

Akce: Odeslání dohody s parametry

Věta: Odeslat dohodu s ID knihovny: %1 (chcete-li odeslat dokument, ponechejte prázdné) název: %2 zpráva: %3 odesílatel %4 e-mail příjemce %5 role: %6 tok: %7, typ: %8 výstup ID dohody do %9: chybová zpráva: %10 kód: %11

Parametr

Typ

ID

Poznámky

ID_dokumentu_knihovny

V

1

Toto pole ponechejte prázdné nebo použijte ID knihovny z účtu služby eSign. Viz dále.

Název_dohody

V

2

Používáte-li možnost Aktuální_položka:Název, nesmí být pole Název prázdné

Zpráva_dohody

V

3

 

Odesílatel_dohody

V

4

Zde musí být e-mailová adresa uvedená v účtu služby eSign

E-maily_příjemce

V

5

Viz dále

Role_příjemce

V

6

 

Tok_podpisu

V

7

 

Typ_podpisu

V

8

 

Informace_o_sloučení_polí

V

9

Dictionary key=mergefieldName value=mergefieldValue, převedeno na řetězec pro odeslání do aplikace konektoru. Viz dále.

ID_dohody

Výstup

10

 

Chybová_zpráva

Výstup

11

 

Kód_chyby

Výstup

12

 
ID_dokumentu_knihovny:
 • Pracovní postup týkající se vlastního seznamu vyžaduje parametr ID_dokumentu_knihovny. V současnosti můžete toto ID získat na stránce get-library-document-ids, která odesílá dotazy na rozhraní API služby eSign.
 • Pokud je v rámci pracovního postupu týkajícího se knihovny dokumentů ponechána prázdná hodnota, odešle tento pracovní postup aktuální dokument jako přechodný dokument do služby eSign.
 
Informace_o_sloučení_polí:
 • Pomocí služby SharePoint Designer Dictionary můžete předávat informace o sloučení polí pro odesílání dohod.
Merge Fields

 

 • Aby odpovídal, musí mít tento dokument následující značky:
Merge Field Document
 
Formát pro e-maily_příjemce a způsob, jak má návrhář pracovního postupu zadat:

Tak vypadá položka služby SharePoint.

 • Autoři podpisů je sloupec Osoba s více hodnotami.
 • Autor podpisu 1, Autor podpisu 2 jsou sloupce Osoba s jednou hodnotou.
Multi-person value

 

Více příjemců (jednoduchý případ): a@b.com;b@c.com;

 • Všichni příjemci mají jako roli_příjemce předanou roli zadanou v aplikaci Designer

A takto to vypadá v aplikaci SharePoint Designer:

Multi-recipient emails

 

 • Vytvořte objekt JSON pro předání do služby Adobe Sign

 

Více příjemců (složitý případ): a@b.com:AUTOR PODPISU,b@c.com:SCHVALOVATEL

A takto vypadá vytváření více příjemců v aplikaci SharePoint Designer:

Multi-person email custom

 

 • Vytvořte objekt JSON pro předání do služby EchoSign

Jeden příjemce: a@b.com

 • Vytvořte objekt JSON pro předání do služby EchoSign

 

Příklady kompletních akcí odeslání dohody:

 • Pro knihovnu dokumentů
Send Agreement Document-2

 

 • Pro vlastní seznam
Send Agreement Item List

Akce: Získání stavu dohody – pouze NA1

Věta: Získat stav dohody pro ID dohody %1, odesílatel: %2 výstup stavu do %3

Parametr

Typ

ID

ID_dohody

V

1

Odesílatel_dohody

V

2

Stav_dohody

Výstup

3

Níže je uveden příklad kontroly stavu až do stavu PODEPSÁNO pomocí pracovního postupu aplikace SharePoint 2013 Designer:

Status Loop

Akce: Stažení dohody

Věta: Stáhnout dohodu s ID dohody %1 %2 s názvem souboru: %3: odesílatel: %4 připojit sestavu auditu: %5, připojit podpůrné dokumenty: %6 stav výsledku: %7 stav chyby: %8 kód: %9

Parametr

Typ

ID

ID_dohody

V

1

Typ_uložení

V

2

Název_souboru dohody

V

3

Odesílatel_dohody

V

4

Připojit_sestavu_auditu

V

5

Připojit_podpůrné_dokumenty

V

6

Stáhnout_výsledek_akce

Výstup

7

Stáhnout_chybovou_zprávu

Výstup

8

Stáhnout_kód_chyby

Výstup

9

 

Ukázka stažení dohody v aplikaci SharePoint Designer:

Download Agreement

 

Výsledek akce v seznamu:

List attachment signed

 

Výsledek akce v knihovně dokumentů:

Document Library Signed

Důležité: Pokud stahujete do knihovny, která má požadované odhlášení nebo požadované sloupce, musíte dokument po jeho přidání do služby SharePoint přihlásit. Jinak nebude mít dokument žádnou přihlášenou verzi a nebude viditelný pro všechny čtenáře

Akce: Zrušení dohody – pouze NA1

Věta: Zrušit dohodu s ID dohody %1, odesílatel: %2 poznámka ke zrušení: %3 upozornit odesílatele: %4 výstup stavu zrušení do %5

Parametr

Typ

ID

ID_dohody

V

1

Odesílatel_dohody

V

2

Poznámka

V

3

Upozornit_autora_podpisu

V

4

Stav_zrušení_dohody

Výstup

5

Akce: Získat e-mailové adresy ze sloupce pro více osob ve správném pořadí

Věta: Získat e-mailové adresy ze sloupce pro více osob %1 ve správném pořadí, výstup e-mailových adres do %2: chybová zpráva: %3

Parametr

Typ

ID

Poznámky

Název_sloupce_lidí

V

1

Interní název sloupce ve službě SharePoint (nikoli název pro zobrazení). Příklad: Dohoda_x0020_Autoři_podpisů

E-mailové_adresy_lidí

Výstup

2

E-mailové adresy oddělené středníkem ve správném pořadí na základě ID uvedeného v parametru Název_sloupce_lidí

Chybová_zpráva_získání_e-mailových_adres

Výstup

3