Adobe Sign for Salesforce: Hromadná práce s dohodami

Záznamy dohod lze vytvářet hromadně na kartě Dohody. Můžete zvolit, kterou šablonu dohody chcete použít, a poté zadáním dotazu omezit počet záznamů hlavního objektu. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit dohody se na základě určené šablony dohody vytvoří jeden záznam dohody pro každý záznam získaný na základě tohoto dotazu.

Hromadné vytváření dohod

Jak vytvářet dohody hromadně:

1. V nástroji Spouštěč aplikací nacházejícím se v levém horním rohu okna vyberte možnost Adobe Sign.

2. Klikněte na kartu Hromadné zpracování dohod. Pokud tato karta není zobrazena, použijte rozevírací nabídku karet vpravo.

Zobrazí se stránka Hromadné vytváření dohod.

3. V rozevírací nabídce Výběr šablony dohody vyberte šablonu dohody, kterou chcete použít při hromadném vytvoření dohod. Na základě vybrané šablony se vyplní hlavní typ objektu.

 

4. Zadáním dotazu do pole Zadejte dotaz na záznamy zužte seznam záznamů, které se použijí při vytvoření záznamu dohody. Níže jsou uvedeny příklady dotazů:

Výběr všech příležitostí

○ SELECT Id from Opportunity

Výběr všech zájemců získaných pomocí telefonických dotazů od společnosti Acme:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

Výběr všech kontaktů ze všech účtů typu Zájemce, vytvořených včera, které neodhlásily odběr e-mailů.

○ SELECT Id from Contact where Type =  'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

Výběr všech zájemců z kampaně společnosti Dreamforce z roku 2014

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

 

5. Klikněte na tlačítko Vytvořit dohody. Zobrazí se zpráva o hromadném odeslání.

Po vytvoření a odeslání můžete dohody zobrazit v zobrazení seznamu objektů dohod

  • Klikněte na kartu Dohody
  • Klikněte na šipku dolů (▼) a v nabídce vyberte možnost VŠE
Na kartě Dohody vyberte možnost Vše

Zobrazí se seznam všech dohod.

Pomocí záhlaví sloupců můžete dohody seřadit podle názvu nebo stavu dohody

Všechny uvedené dohody

Hromadné odeslání, aktualizace a správa dohod

Nyní můžete provádět hromadné akce (současně 200 s libovolným záznamem dohody) v zobrazení seznamu objektů dohod. Mezi tyto akce patří:

  • Změna vlastníka
  • Zrušení dohody
  • Odstranění dohody
  • Odeslání dohody
  • Odeslání připomenutí
  • Aktualizace dohody

 

Používáte-li verzi 18 nebo starší balíčku Adobe Sign for Salesforce, musíte před zahájením dávkové správy dohod nejprve zobrazit výše uvedené možnosti tlačítka.  (Verze 19 má tyto možnosti nakonfigurované již ve výchozím nastavení)

Postupujte takto:

  1. Přejděte do části Nastavení > Sestavení > Vytvořit > Objekty
  2. Klikněte na popisek objektu Dohoda
V SFDC přejděte do části Objekty

 

   3. Kliknutím na odkaz Hledat rozvržení v horní části stránky přeskočte do této části

 

   4. Klikněte na odkaz Upravit u položky Zobrazení seznamu dohod

Panel Hledat rozvržení

 

   5. Vyberte tlačítka hromadné aktualizace, která chcete přidat do seznamu dohod, a kliknutím na možnost Přidat je přidejte do části Vybraná tlačítka

   6. Klikněte na tlačítko Uložit

Zobrazení seznamu dohod

 

Manipulace s více dohodami:

   1. Kliknutím na kartu Dohody otevřete seznam dohod.

   2. Klikněte na šipku dolů (▼) a v nabídce vyberte možnost VŠE

Na kartě Dohody vyberte možnost Vše

   3. Vyberte všechny dohody, se kterými chcete provést nějakou akci.  

○ Zaškrtnutím políčka nahoře vedle položky Název dohody vyberte všechny dohody v aktuálním zobrazení.

   4. Klikněte na akci, kterou chcete provést

Poznámka:

Některé akce nebudou povoleny. Například nemůžete zrušit již podepsanou dohodu. Nemůžete odeslat již odeslanou dohodu. Pokud se pokusíte tyto akce provést, zobrazí se na stránce záznamu dohody chyba

Hromadná změna nabídek možností

Po kliknutí na tlačítko akce se stránka aktualizuje a zobrazí se shrnutí akce, včetně příslušných dohod.

  5. Spusťte akci kliknutím na tlačítko Odeslat

Stránka ověření

Po kliknutí na toto tlačítko se může zobrazit výzva s ověřením, jestli opravdu chcete tuto akci provést.  Pokud ano, klikněte na tlačítko OK.

 

Po spuštění akce se zobrazí zpráva s oznámením o průběhu zpracování akce

Zpráva o úspěchu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.