Adobe Sign for Salesforce: Udělení přístupu k dalším uživatelům/profilům

Při instalaci aplikace Adobe Sign for Salesforce jste možná nezvolili možnost instalace „Všichni uživatelé“, ale použili jste možnost „Pouze správci“ nebo „Určité profily“. V takovém případě bude nutné po dokončení instalace rozšířit přístup na další uživatele služby Salesforce.

Udělení přístupu uživatelům (v19+)

Balíček Adobe Sign for Salesforce se dodává se čtyřmi sadami oprávnění, která mohou udělit uživatelům všechna oprávnění k objektům a polím, která potřebují k používání systému.

Tyto sady oprávnění naleznete v nabídce: Nastavení > Správa > Uživatelé > Sady oprávnění

Naleznete zde čtyři volby seřazené podle oprávnění v systému:

 • Uživatel Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro odesílatele z aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje omezený přístup k požadovaným komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
 • Uživatel komunity Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro uživatele komunity Adobe Sign for Salesforce
  • Zahrnuje omezený přístup k požadovaným komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám
 • Správce Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro správce aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje úplný přístup ke všem komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
 • Uživatel integrace Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro uživatele integrace aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje všechna oprávnění správce i přístup ke všem datům organizace.

Použití sady oprávnění na uživatele:

 • Přejděte do části: Nastavení > Správa > Uživatelé > Uživatelé
 • Klikněte na odkaz Jméno uživatele, kterému chcete umožnit přístup

 

Otevře se stránka Nastavení uživatelů.

 • Podržte ukazatel myši na odkazu Přiřazení sad oprávnění a klikněte na tlačítko Upravit přiřazení

 • Vyberte sadu oprávnění, kterou chcete použít na uživatele
 • Kliknutím na možnost Přidat přesuňte volbu ze strany Dostupné na stranu Povolené
 • Klikněte na tlačítko Uložit

Udělení přístupu profilům a uživatelům (v18 a starší)

Služba Salesforce nabízí dvě rozhraní profilů:

 • Rozšířené uživatelské rozhraní profilu
 • Původní uživatelské rozhraní profilu

Další informace naleznete v kapitole Přehled profilů nápovědy na webu Salesforce.com.

Pokud je povolené rozšířené uživatelské rozhraní profilu, postupujte podle pokynů uvedených v části Úpravy profilů pomocí rozšířeného uživatelského rozhraní profilu tohoto dokumentu. Pokud povolené není, postupujte podle pokynů v části Úpravy profilů pomocí původního uživatelského rozhraní profilu.

Poznámka:

U standardních profilů nelze upravit všechna nastavení. Budete muset naklonovat standardní profil, vytvořit vlastní profil a poté tento vlastní profil upravit.

V této části je popsán postup udělení dalšího přístupu pomocí původního uživatelského rozhraní profilu. (Další informace naleznete v kapitole Úpravy profilů v původním rozhraní profilu)

 1. Přejděte do části Nastavení > Správa > Správa uživatelů > Profily.

 2. Na stránce Profily klikněte u vybraného profilu na možnost Upravit.

 3. V části Vlastní nastavení aplikace stránky Úpravy profilu kliknutím zadejte stav položky Adobe Sign jako „Viditelná“.

  Nastavení NEUKLÁDEJTE. Všechny provedené změny uložíte v kroku 6.

 4. Podle potřeby upravte vlastní nastavení karet pro všechny karty uvedené v tabulce Karty služby Adobe Sign; postupujte následovně:

  a. Přejděte do části Nastavení karty stránky Úpravy profilu a vyhledejte část Vlastní nastavení karty

  b. Pro každou kartu zvolte odpovídající volbu nastavení karty (Karta je skrytá, Ve výchozím nastavení vypnuto nebo Ve výchozím nastavení zapnuto)

  Nastavení NEUKLÁDEJTE. Všechny provedené změny uložíte v kroku 6.

 5. Následujícím způsobem udělte vlastní oprávnění objektu a vlastní oprávnění zabezpečení na úrovni pole všem objektům uvedeným v tabulce Objekty Adobe Sign:

  a. Přejděte do části Vlastní oprávnění objektu stránky Úpravy profilu.

  b. Podle potřeby povolte vlastní oprávnění objektu (Číst, Vytvořit, Upravit, Odstranit, Zobrazit vše, Změnit vše).

  Poznámka:

  Nejvyšší úroveň přístupu můžete udělit povolením všech vlastních oprávnění objektu. V některých případech nemusíte v závislosti na používaných funkcích udělit přístup všem objektům.

 6. Přejděte do horní části stránky Úpravy profilu a kliknutím na možnost Uložit uložte nastavení karty, vlastní nastavení aplikace a vlastní oprávnění objektů.

  Vrátíte se na stránku Profily.

 7. Kliknutím na odkaz ve sloupci Název profilu na stránce Profily vyberte profil, který chcete upravit.

 8. Na stránce Profil následujícím způsobem nastavte vlastní zabezpečení na úrovni pole pro objekty služby Adobe Sign:

  a. V okně Zabezpečení na úrovni pole přejděte do části Vlastní zabezpečení na úrovni pole

  b. U prvního objektu klikněte na odkaz Zobrazit.

  c. V části Zabezpečení na úrovni pole klikněte na tlačítko Upravit.

  d. Podle potřeby povolte oprávnění na úrovni pole (Přístup pro čtení, Přístup pro úpravy nebo obojí).

  e. Klikněte na tlačítko Zpět do profilu.

  Opakujte tyto kroky pro zbývající objekty 

  Poznámka:

  Některá oprávnění jsou povolená ve výchozím nastavení a pole pro hodnoty generované systémem, například Vytvořil a Naposledy upravil nelze aktualizovat.

 9. Přístup třídy Apex můžete povolit následujícím způsobem:

  a. Kliknutím na odkaz Povolený přístup třídy Apex v horní části stránky Profil přeskočte do této části

  b. Klikněte na tlačítko Upravit.

  c. Vyberte všechny třídy související s EchoSign uvedené v části Dostupné třídy Apex. Všechny tyto třídy začínají textem: echosign_dev1

  d. Kliknutím na možnost Přidat je přesuňte do seznamu Povolené třídy Apex.

  e. Klikněte na tlačítko Uložit.

 10. Přístup na stránku Visualforce můžete povolit následujícím způsobem:

  a. Kliknutím na odkaz Povolený přístup na stránku Visualforce v horní části stránky Profil přeskočte do této části

  b. Klikněte na možnost Upravit

  c. Vyberte všechny třídy související s EchoSign uvedené v části Dostupné stránky Visualforce. Všechny názvy těchto stránek začínají textem: echosign_dev1

  d. Kliknutím na možnost Přidat je přesuňte do seznamu Povolené stránky Visualforce

  e. Klikněte na tlačítko Uložit

V této části je popsán postup udělení dalšího přístupu pomocí rozšířeného uživatelského rozhraní profilu. V závislosti na instalaci nemusí být nutné provést všechny kroky.

 1. Přejděte do části Nastavení > Správa > Správa uživatelů > Profily.

 2. Kliknutím na odkaz ve sloupci Název profilu na stránce Profily vyberte profil, který chcete upravit.

  Zobrazí se stránka Profil.

 3. Následujícím postupem nastavte aplikaci Adobe Sign jako viditelnou:

  a. V části Aplikace v horní části stránky Profil klikněte na odkaz Přiřazené aplikace.

  b. V části Přiřazené aplikace klikněte na tlačítko Upravit.

  c. Zaškrtnutím políčka Adobe Sign označte tuto aplikaci jako Viditelná

  d. Klikněte na možnost Uložit a vrátíte se do přehledu profilu.

 4. Podle potřeby upravte nastavení karet pro všechny karty uvedené v tabulce Karty služby Adobe Sign; postupujte následovně:

  a. V části Aplikace v horní části stránky Profil klikněte na odkaz Nastavení objektů.

  b. V části Nastavení všech objektů vyhledejte kartu podle názvu nebo k ní přejděte a klikněte na odkaz Název objektu.

  c. Klikněte na tlačítko Upravit.

  d. Zvolte odpovídající volbu nastavení karty (Karta je skrytá, Ve výchozím nastavení vypnuto nebo Ve výchozím nastavení zapnuto).

  e. Klikněte na tlačítko Uložit

   

  f. Opakujte tyto kroky pro zbývající karty.

 5. Následujícím způsobem udělte oprávnění objektu a oprávnění polí všem objektům uvedeným v tabulce Objekty Adobe Sign:

  Poznámka:

  Udělením všech oprávnění objektům a polím zajistíte nejvyšší úroveň přístupu. V některých případech nemusíte v závislosti na používaných funkcích udělit přístup všem objektům a polím.

  a. Přejděte do části Nastavení objektů (viz krok 4-a) výše).

  b. V části Nastavení všech objektů vyhledejte kartu podle názvu nebo k ní přejděte a klikněte na odkaz Název objektu.

  c. Klikněte na tlačítko Upravit.

  d. Podle potřeby povolte oprávnění objektů (Číst, Vytvořit, Upravit, Odstranit, Zobrazit vše, Změnit vše).

  e. Přejděte do části Oprávnění polí.

  f. Podle potřeby povolte oprávnění polí (Přístup pro čtení a Přístup pro úpravy)

  Poznámka:

  Některá oprávnění jsou povolená ve výchozím nastavení a pole pro hodnoty generované systémem, například Vytvořil a Naposledy upravil nelze aktualizovat.

  g. Kliknutím na možnost Uložit uložte oprávnění objektů i oprávnění polí.

  Opakujte tyto kroky pro zbývající objekty.

 6. Přístup třídy Apex můžete povolit následujícím způsobem:

  a. V rozevírací nabídce Nastavení objektů (na stránce Profil) vyberte možnost Přístup třídy Apex

  b. V části Přístup třídy Apex klikněte na tlačítko Upravit.

  c. Do seznamu Povolené třídy Apex přidejte třídy související se službou EchoSign. Tyto třídy začínají textem: echosign_dev1

  d. Klikněte na tlačítko Uložit

 7. Následujícím způsobem povolte přístup na stránku Visualforce (viz také práce s přístupem na stránku Visualforce v rozšířeném uživatelském rozhraní profilu):

  a. V rozevírací nabídce Přístup třídy Apex vyberte možnost Přístup na stránku Visualforce

  b. V části Přístup na stránku Visualforce klikněte na tlačítko Upravit

  c. Do seznamu Povolené stránky Visualforce přidejte všechny stránky související se službou EchoSign. Tyto stránky začínají textem: echosign_dev1

  d. Klikněte na tlačítko Uložit.

Dodatek: Objekty a karty služby Adobe Sign

Karty služby Adobe Sign

Karty služby Adobe Sign

Dohody

Mapování dat

Mapování skupin

Šablony dohod

Správce Adobe Sign

Správa dohod

Dávkové zpracování dohod

Správce Adobe Sign

Mapování sloučení

Typy dohod    

Objekty Adobe Sign

Objekty Adobe Sign

Přidání souborů příloh

Mapování souborů

Mapování dat do polí dohody

Přidání šablon polí formuláře

Import polí formuláře

Mapování sloučení

Přidání příjemců

Mapování podřízených polí formuláře

Vzájemně vyloučené přístupy

dohody

Položka mapování podřízených polí formuláře

Mapování objektů

Události dohody

Mapování polí formuláře

Příjemci

Šablony dohod

Položky mapování polí formuláře

Podepsaná dohoda

Mapování dat

Mapování skupin

Spouštěče

Mapování polí

Šablony knihovny

Výsledky synchronizace uživatelů

Typ dohody    
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.