Konfigurace synchronizace služby Salesforce se službou Adobe Sign a sladění skupin Adobe s profily služby Salesforce.

Správa mapování skupin

Aplikace Adobe Sign for Salesforce podporuje snadnou synchronizaci uživatelů v určitých profilech služby Salesforce se skupinami služby Adobe Sign. Společnosti často využívají skupiny k seskupování uživatelů v účtu Adobe Sign do různých oblastí (například Prodejní skupiny v USA, Prodejní skupiny v Evropě, Prodejní skupiny v Asii a Pacifiku). Pomocí různých skupin můžete ve službě Adobe Sign vytvářet různá nastavení nebo generovat sestavy pro jednotlivé skupiny. Pokud nemáte více skupin, patří všichni vaši uživatelé do skupiny Výchozí.

Ve službě Salesforce lze nastavit mapování mezi profily Salesforce a skupinami na stránce Mapování skupin. Nové skupiny lze rovněž vytvářet přímo ve službě Salesforce.

Karta Mapování skupin ve službě Salesforce

Přesunutí uživatelů do různých skupin ve službě Adobe Sign

Několik profilů služby Salesforce lze namapovat do jedné skupiny služby Adobe Sign. Chcete-li nastavit mapování skupin a přesunout uživatele do odpovídajících skupin, postupujte následujícím způsobem:

  1. Vytvořte jedno či více mapování mezi profilem ve službě Salesforce a skupinou ve službě Adobe Sign.
  2. Pro každý řádek mapování, který chcete synchronizovat, povolte volbu Výběr synchronizace.
Profily mapování skupin služby Salesforce

    3. Uložte mapování kliknutím na možnost Uložit. Nebo změny zrušte kliknutím na možnost Storno.

    4. Chcete-li přesunout uživatele do příslušných skupin, klikněte na tlačítko Synchronizace uživatelů.

        Před potvrzením synchronizace se nejprve zobrazí náhled uživatelů, kteří budou přesunuti

    5. Po synchronizaci se zobrazí potvrzení o tom, kteří uživatelé byli úspěšně přesunuti.

Poznámka:

Tato synchronizace se nebude týkat žádných uživatelů služby Salesforce v těchto profilech, kteří nejsou uživateli služby Adobe Sign. Všichni noví uživatelé vytvoření během používání aplikace Adobe Sign for Salesforce se navíc automaticky vytvoří ve správné namapované skupině na základě uložených mapování vybraných v okně Výběr synchronizace.

Automatická synchronizace uživatelů při změnách profilů služby Salesforce

Chcete-li automaticky synchronizovat uživatele, pokud se změní jejich profil ve službě Salesforce z jednoho profilu na jiný, můžete zapnout příslušné volitelné nastavení. Povolíte tak funkci automatického přesunutí uživatelů při změně profilu. (například z profilu Marketing do profilu Prodej) Synchronizace přesune uživatele do správné skupiny Adobe Sign na základě mapování uložených na stránce Mapování skupin

  1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
  2. V části Nastavení Adobe Sign klikněte na akci Spravovat.
  3. V horní části stránky Nastavení Adobe Sign klikněte na tlačítko Upravit.
  4. Vyhledejte a zapněte volbu Automatická synchronizace mapování skupin a poté klikněte na možnost Uložit.
Automatická synchronizace mapování skupin

Ruční synchronizace uživatelů

Pokud nemáte zapnutou volbu Automatická synchronizace mapování skupin a chcete ze záznamu uživatele ručně synchronizovat skupinu uživatele, můžete v uživatelském rozvržení stránky přidat odkaz, který umožní ruční vynucení synchronizace a přesunutí jednoho uživatele do správné skupiny ve službě Adobe Sign a to na základě mapování uložených a vybraných na stránce Mapování skupin.

Chcete-li v uživatelském rozvržení stránky přidat tento odkaz synchronizace, postupujte následujícím způsobem:

1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

2. V seznamu objektů na levé straně okna klikněte na odkaz Uživatel

3. V seznamu na levém panelu vyberte možnost Uživatelská rozvržení stránek

4. V části Název rozvržení stránky klikněte na odkaz Uživatelské rozvržení

Uživatelská rozvržení stránek

5. Zvýrazněte možnost Vlastní odkazy a přetáhněte objekt Synchronizace uživatele služby Document Cloud z horní části stránky do části Vlastní odkazy na této stránce.

Přesunutí synchronizace uživatele služby Document Cloud na stránku rozvržení

6. V horní části stránky klikněte na možnost Uložit.