Přehled tří rozvržení stránky podporovaných službou Adobe Sign for Salesforce a způsob jejich konfigurace.

Přehled

Služba Adobe Sign for Salesforce má tři styly stránky pro vytváření, úpravu a zobrazování dohod. Výchozí rozvržení Lightning je zároveň doporučeným rozvržením. Níže jsou uvedeny informace o rozdílech mezi rozvrženími a také pokyny, jak přecházet mezi rozvrženími stránky.

Základní styl stránky dohody – Tato stránka využívá standardní rozvržení stránky Salesforce.com/cz pro zobrazení a úpravu dohody. Pro odeslání nové dohody je zapotřebí několik dalších kliknutí – vytvoření dohody, její uložení a poté přiložení souborů na samostatné obrazovce. Tato stránka umožňuje výrazné přizpůsobení rozvržení stránky (přidání a odstranění vlastních polí a vlastních možností). Základní stránka však neposkytuje přístup k mnoha funkcím, které byly zahrnuty v nedávných aktualizacích.

 • Styl stránky Základní využívá pouze objekty „Příloha“, zatímco objekty „Soubor“ musejí využívat styl Lightning

Rozšířený styl stránky dohody – Tato stránka umožňuje vytvářet dohodu Adobe Sign na jedné stránce – zadejte příjemce, názvy dohody, vyberte možnosti, přiložte soubory a odešlete. Tato stránka vám rovněž zaručí větší flexibilitu při zadávání počtu a typu příjemců pro jednotlivé dohody. Vývoj tohoto stylu stránky byl ukončen ve verzi 17, a proto pod touto volbou stránky nemusejí být uživatelům dostupné následně vydané funkce.

 • Styl Rozšířená stránka využívá pouze objekty „Příloha“, zatímco objekty „Soubor“ musejí využívat styl Lightning

Styl stránky Lightning (výchozí) – Tato stránka je aktuálně nastavena jako výchozí a na toto rozvržení se bude zaměřovat budoucí vývoj.  Většina nových funkcí (verze 18+) vyžaduje rozvržení Lightning, včetně možnosti přidávání podpisových skupin, úpravy již odeslaných dohod a pracovních postupů s hybridním odesíláním. Toto rozvržení stránky má aktuálně dvě omezení:

 • Rozvržení Lightning nepodporuje sady polí
 • Rozvržení Lightning dovoluje nahrání souborů pouze o velikosti ~700 kB (zatímco Rozšířený styl stránky dohody umožňuje 1,7 MB)

Pokud požadujete sady polí nebo nahrávání souborů větších než 700 kB, použijte rozvržení Rozšířený styl stránky dohody. Mimoto se však stránka Lightning velmi doporučuje pro nová nasazení.

Stránka „Základní“

Aby bylo možné používat Základní styl stránky dohody namísto Rozšířeného stylu stránky dohody, je nutné resetovat rozvržení stránky a tlačítka dohody, jak je ukázáno v následujících částech:

 • Nastavení rozvržení Základní stránky dohody
 • Nastavení tlačítek dohody s ohledem na jejich funkci v rozvržení stránky

Dále jsou k dispozici pokyny:

 • Jak přidat a povolit pole podepisujícího na rozvržení stránky
 • Jak odeslat dohodu s použitím Základní stránky

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

 2. Klikněte na popisek Dohoda

 3. V levém panelu klikněte na možnost Rozvržení stránek

 4. Klikněte na tlačítko Přiřazení rozvržení stránek

  agreement_page_layout
 5. Klikněte na tlačítko Upravit přiřazení

 6. Kliknutím na záhlaví s označením Rozvržení stránky vyberete všechny profily

  Výběr všech položek kliknutím na záhlaví Rozvržení stránky
 7. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Rozvržení dohody Enterprise / Neomezené

 8. Klikněte na tlačítko Uložit

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

 2. Klikněte na popisek Dohoda

 3. Klikněte na možnost Tlačítka, odkazy a akce v levém panelu

 4. Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Nové a vyberte možnost Upravit

  Klikněte na odkaz Upravit vedle záznamu „Nové“
 5. Povolte možnost Standardní stránka

  Výběr možnosti Standardní stránka
 6. Klikněte na tlačítko Uložit

 7. Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Upravit a vyberte možnost Upravit (jak jste provedli výše)

 8. Povolte možnost Standardní stránka

  Výběr možnosti Standardní stránka
 9. Klikněte na tlačítko Uložit

 10. Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Zobrazit a vyberte možnost Upravit (jak jste provedli výše)

 11. Povolte možnost Stránka Visualforce a z rozevíracího seznamu vyberte možnost EchoSignAgreement

  Konfigurujte stránku Visualforce
 12. Klikněte na tlačítko Uložit

 13. Ověřte, že se vaše tlačítka Nové, Upravit a Zobrazit ukazují se stavem Přepsáno

Přidejte pole, jako jsou „Zákazník“, „Prodejní provoz“, „Účetnictví“ atd. do objektu dohody Adobe Sign a použijte je pro určení podepisujících osob namísto standardních polí „Příjemce“ a „Další příjemci“. Při vytváření polí nezapomeňte zaznamenat jejich názvy API.

Po přidání požadovaných vlastních polí do rozvržení stránky dohody aktualizujte nastavení Přepsat seznam polí příjemce pomocí seznamu názvů API těchto polí, a to v pořadí, ve kterém by měla být oznamována pro podpis.

 1. Vytvořte vlastní pole na objektu dohody

 2. Získejte názvy API vašich polí

  Příklad názvu API SFDC
 3. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení

 4. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign 

  Odkaz na nastavení Adobe Sign
 5. Klikněte na tlačítko Správa

 6. Klikněte na možnost Nové nebo Upravit (v závislosti na tom, zda bylo nastavení již dříve upravováno)

 7. Najděte možnost Přepsat seznam polí příjemce

 8. Upravte toto nastavení, aby obsahovalo seznam názvů polí API ze záznamu dohody oddělených čárkami. Názvy polí by měly být seřazené a měly by představovat pole, ze kterých budou načítáni příjemci. (např. My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c)

  Přepsání seznamu polí příjemce
 9. Klikněte na tlačítko Uložit

  Když je vybrána možnost Přepsat, bude služba Adobe Sign nahrazovat vaše pole v pořadí, v kterém jste je uvedli pro výchozí pořadí podpisu

Odesílání ze Základní stránky je prakticky stejné jako jakýkoli jiný odesílací proces ve službě Adobe Sign.  K dispozici je o něco méně funkcí, ale celkový postup je podobný s jedním důležitým rozdílem: Je třeba uložit dohodu a ve druhém kroku poté přiložit dokument.

 1. Určete příjemce

 2. Pojmenujte dohodu

 3. Napište zprávu

 4. Vyberte typ podpisu, jazyk a jakékoli další relevantní možnosti odesílání

 5. Klikněte na tlačítko Uložit

  Základní stránka konfigurace
 6. Stránka se aktualizuje a zobrazí konfigurovanou dohodu s tlačítkem pro nahrání souborů z vašeho systému nebo služby Salesforce.

  Přiložte dokument(y)

  Základní stránka přiložení dokumentu
 7. Klikněte na tlačítko Odeslat k podpisu

„Rozšířená“ stránka

Pro přepnutí na Rozšířený styl stránky dohody je nutné resetovat rozvržení stránky a tlačítka dohody, jak je ukázáno v následujících částech:

 • Nastavení rozvržení Základní stránky dohody
 • Nastavení tlačítek dohody s ohledem na jejich funkci v rozvržení stránky
 • Přidání sady polí na stránku dohody

Poznámka:

Rozšířená stránka dohody je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří mají balíček Adobe Sign for Salesforce verze 10 nebo pozdější.

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

 2. Klikněte na odkaz Dohoda

 3. V levém panelu klikněte na možnost Rozvržení stránek

 4. Klikněte na tlačítko Přiřazení rozvržení stránek

  agreement_page_layout-adv
 5. Klikněte na tlačítko Upravit přiřazení

 6. Kliknutím na záhlaví s označením Rozvržení stránky vyberete všechny profily

  Výběr všech položek kliknutím na záhlaví Rozvržení stránky
 7. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Rozvržení dohody Professional

 8. Klikněte na tlačítko Uložit

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

 2. Klikněte na popisek Dohoda

 3. Klikněte na možnost Tlačítka, odkazy a akce v levém panelu

 4. Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Nové a vyberte možnost Upravit

  Klikněte na odkaz Upravit vedle záznamu „Nové“
 5. Povolte stránku Visualforce Rozšířená stránka dohody EchoSign

  Povolení stránky Visualforce
 6. Klikněte na tlačítko Uložit

 7. Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Upravit a vyberte možnost Upravit (jak jste provedli výše)

 8. Povolte stránku Visualforce Rozšířená stránka dohody EchoSign

  Povolení stránky Visualforce
 9. Klikněte na tlačítko Uložit

 10. Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Zobrazit a vyberte možnost Upravit

 11. Povolte stránku Visualforce Rozšířená stránka dohody EchoSign

  Konfigurujte stránku Visualforce
 12. Klikněte na tlačítko Uložit

 13. Ověřte, že se vaše tlačítka Nové, Upravit a Zobrazit ukazují se stavem Přepsáno

Pomocí sad polí můžete přidávat pole, které byste chtěli zobrazit a upravit při zobrazení stránky dohody. Můžete použít integrovanou sadu polí služby Adobe Sign for Salesforce a poté přidat jedno nebo více polí z objektu dohody, které se budou zobrazovat na stránce dohody.

Služba Adobe Sign for Salesforce má již integrovanou sadu polí, kterou můžete využívat. Můžete ji přizpůsobit pomocí následujících kroků:

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

 2. Klikněte na popisek Dohoda

 3. V levém panelu klikněte na možnost Sady polí

 4. Klikněte na nabídku akcí pro objekt Další pole a vyberte možnost Upravit

  Úprava funkce Sada polí
 5. Vyberte pole, které chcete přidat, a přetáhněte ho do obdélníku „V sadě polí“. Upozorňujeme, že služba Adobe Sign podporuje pouze pole z objektu dohody a nikoli z jiného textu objectsStep

  add_field_sets
 6. Klikněte na tlačítko Uložit

Stránka „Lightning“

Pro přepnutí na styl stránky Lightning je nutné resetovat rozvržení stránky a tlačítka dohody, jak je ukázáno v následujících částech:

 • Nastavení rozvržení Základní stránky dohody
 • Nastavení tlačítek dohody s ohledem na jejich funkci v rozvržení stránky

Poznámka:

Stránka „Lightning“ je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří mají balíček Adobe Sign for Salesforce verze 18 nebo pozdější.

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

 2. Klikněte na popisek Dohoda

 3. V levém panelu klikněte na možnost Rozvržení stránek

 4. Klikněte na tlačítko Přiřazení rozvržení stránek

  agreement_page_layout-light
 5. Klikněte na tlačítko Upravit přiřazení

 6. Kliknutím na záhlaví s označením Rozvržení stránky vyberete všechny profily

  Výběr všech položek kliknutím na záhlaví Rozvržení stránky
 7. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Rozvržení dohody Professional

 8. Klikněte na tlačítko Uložit

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

 2. Klikněte na popisek Dohoda

 3. Klikněte na možnost Tlačítka, odkazy a akce v levém panelu

 4. Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Nové a vyberte možnost Upravit

  Klikněte na odkaz Upravit vedle záznamu „Nové“
 5. Povolte stránku Visualforce a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Editor dohod

  Vyberte stránku Visualforce
 6. Klikněte na tlačítko Uložit

 7. Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Upravit a vyberte možnost Upravit (jak jste provedli výše)

 8. Povolte stránku Visualforce a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Editor dohod

  Vyberte stránku Visualforce
 9. Klikněte na tlačítko Uložit

 10. Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Zobrazit a vyberte možnost Upravit (jak jste provedli výše)

  Klikněte na akci Upravit vedle tlačítka Zobrazit.

 11. Povolte stránku Visualforce a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Editor dohod

  Vyberte stránku Visualforce
 12. Klikněte na tlačítko Uložit