Dohodu můžete odeslat k podpisu pomocí aplikace Adobe Sign pro zařízení se systémem iOS.

Odeslání dokumentu k podpisu

 1. Přihlaste se do služby Adobe Sign.

 2. Klepněte na možnost Odeslat k podpisu.

  sendforsig
 3. Klepněte na možnost Přidat dokument.

 4. Přidejte jeden nebo více dokumentů.

 5. Klepněte na tlačítko Hotovo.

 6. Klepněte na možnost Příjemci.

 7. Zadejte jednu či více e-mailových adres nebo klepnutím na ikonu procházení někoho vyberte ze seznamu kontaktů.

  recipients
 8. Nevyžadujete-li podepisování ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeni příjemci, přesuňte přepínač Dokončit v pořadí.

 9. Chcete-li nastavit roli autora podpisu nebo mechanismus ověření, klepněte na ikonu autora podpisu. 

  role
 10. Zadejte roli autora podpisu. Pro autora podpisu nebo schvalovatele můžete určit delegující osobu (neboli „zástupce“).

  role1
 11. Potřebujete-li změnit výchozí metodu ověření ID, vyberte možnost Heslo, Telefon nebo KBA (Ověření založené na znalostech). 

  idverify
 12. Klepněte na tlačítko Hotovo.

 13. Potřebujete-li přizpůsobit e-mailovou zprávu, klepněte na položku Zpráva.

 14. Podle potřeby upravte obsah pole Název dokumentu nebo Zpráva.

 15. Klepněte na tlačítko Hotovo.

 16. Klepnutím na tlačítko Volby můžete nastavit heslo, změnit jazyk nebo upravit pole formuláře.

  • Chcete-li dokument chránit heslem, klepněte na políčko Nastavit heslo. Dvakrát zadejte heslo.
  • Klepnutím na rozevírací seznam Jazyk můžete změnit jazyk a vybrat nový jazyk.
  • Chcete-li upravit pole formuláře, zaškrtněte políčko Zobrazit náhled, umístit podpisy nebo přidat pole formuláře. 
 17. Klepněte na tlačítko Hotovo.

  options
 18. Klepněte na ikonu Odeslat k podpisu.

 19. Pokud jste přidali nebo upravili nějaká pole, můžete dokument po opětovném načtení změnit podle potřeby. 

 20. Znovu klepněte na ikonu Odeslat k podpisu.

  sendicon