Nastavení pořadí podpisu příjemců

Sekvenční pracovní postup pro podepisování

Autoři podpisu dokument přijímají a podepisují v pořadí, v jakém byly do pole Komu: zadány jejich e-mailové adresy. Jakmile proces podepisování dokončí poslední podepisující, všechny strany dostanou e-mail Podepsáno a vyplněno s přiloženým podepsaným dokumentem PDF.

Paralelní pracovní postup pro podepisování

Kliknutím na možnost Dokončit v libovolném pořadí spustíte paralelní pracovní postup.

Všichni příjemci dostanou dokument ve stejnou dobu a mohou ho podepsat v libovolném pořadí. Jakmile proces podepisování dokončí poslední podepisující, všechny strany dostanou e-mail Podepsáno a vyplněno s přiloženým podepsaným dokumentem PDF.

Hybridní pracovní postup

Pusťte si video

„Hybridní“ pracovní postup je instance sekvenčního pořadí účasti, ve které jeden nebo více kroků zahrnuje dva nebo více příjemců, kteří k dokumentu získají přístup současně. Sekvenční proces může pokračovat k dalšímu kroku podepisování až poté, co všichni autoři podpisů nebo schvalovatelé tohoto „paralelního“ kroku splní svůj úkol.

hybridní

Na výše uvedeném obrázku naleznete například tříkrokový cyklus podepisování:

  • Krok 1 je fclarke@gmail.com. Po odeslání dohody k podpisu obdrží oznámení pouze uživatel fclarke. Jakmile fclarke dokument podepíše, pokračujeme k dalšímu kroku.
  • Krok 2 je hybridní krok. Vidíte, že všichni tři příjemci mají stejné číslo (2), což znamená, že služba Adobe Acrobat Sign odešle upozornění všem těmto příjemcům současně.  Mohou dokument podepsat v libovolném pořadí, ale cyklus podpisu se posune do dalšího kroku až poté, co všichni splní svůj úkol.
  • Krok 3 znovu obsahuje jednoho příjemce, ale tentokrát je tento příjemce definován jako Schvalovatel (ikona zaškrtnutí oproti hrotu pera). Jakmile příjemce „kroku 3“ provede schválení, bude dohoda dokončena, kompletně zpracována a všechny strany obdrží upozornění s kopií dohody ve formátu PDF.

Chcete-li vytvořit hybridní skupinu, zadejte e-mailové adresy jednotlivých stran tak, jako by se jednalo o jednotlivé příjemce a poté klikněte a přetáhněte pole příjemce na pole jiného příjemce v hybridní skupině. Na obrazovce se zobrazí zpráva, že vytváříte paralelní skupinu. Hybridní skupinu můžete rovněž vytvořit ruční změnou pořadových čísel na stejnou hodnotu.

hybridní

Poznámka:

Možnost hybridního směrování je dostupná pouze účtům podnikové úrovně.

Skupiny příjemců

Skupiny příjemců jsou užitečné v případě, že potřebujete podpis od týmu nebo organizace, ale nikoli od určitých jednotlivců v této skupině. Každý člen skupiny má oprávnění k podpisu nebo ke schválení jménem celé skupiny. 

hybridní

Na výše uvedeném obrázku naleznete například tříkrokový cyklus podepisování:

  • Krok 1 (JohnDoe) je podepisující a ihned po odeslání dohody obdrží upozornění, že je vyžadován jeho podpis.  Jakmile JohnDoe aplikuje svůj podpis, posune se dohoda do kroku 2
  • Krok 2 je skupina příjemců schvalovatelů s označením „Skupina personálního oddělení“. Do této skupiny byli přidáni čtyři jednotlivci a každému z nich byl přidělen jiný proces ověření (v rámci ukázky). Jakmile některý z uvedených příjemců dokument schválí, přejde dohoda do třetího kroku
  • Krok 3 je jednotlivý podepisující. Po dokončení tohoto závěrečného podpisu bude dohoda kompletně zpracována a všechny strany obdrží upozornění s kopií dohody ve formátu PDF.

 

Chcete-li vytvořit skupinu příjemců, klikněte v pravé horní části pole příjemce na odkaz Přidat skupinu příjemců. Vytvoří se kontejner, ve kterém budete požádáni o zadání názvu skupiny a potenciálních příjemců

Všichni členové skupiny příjemců obdrží závěrečnou kopii podepsané dohody ve formátu PDF, i když se procesu přímo neúčastnili.

Poznámka:

Možnost skupiny příjemců je dostupná pouze účtům podnikové úrovně.

Konfigurace možnosti pořadí podpisu

Správce účtu může nastavit výchozí pořadí podepisování nebo tuto možnost pro odesilatele odstranit.

Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Pořadí podepisování nebo Skupiny příjemců.

Nastavení

Poznámka:

Všichni členové skupiny příjemců obdrží závěrečnou kopii podepsané dohody ve formátu PDF, i když se procesu přímo neúčastnili.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online