Nastavení pořadí podpisu příjemců


Sekvenční pracovní postup pro podepisování

Autoři podpisu dokument přijímají a podepisují v pořadí, v jakém byly do pole Komu: zadány jejich e-mailové adresy. Jakmile proces podepisování dokončí poslední podepisující, všechny strany dostanou e-mail Podepsáno a vyplněno s přiloženým podepsaným dokumentem PDF.


Paralelní pracovní postup pro podepisování

Kliknutím na možnost Dokončit v libovolném pořadí spustíte paralelní pracovní postup.

Všichni příjemci dostanou dokument ve stejnou dobu a mohou ho podepsat v libovolném pořadí. Jakmile proces podepisování dokončí poslední podepisující, všechny strany dostanou e-mail Podepsáno a vyplněno s přiloženým podepsaným dokumentem PDF.


Hybridní pracovní postup (pouze pro velké podniky)

Pusťte si video

„Hybridní“ pracovní postup je instance sekvenčního pořadí účasti, ve které jeden nebo více kroků zahrnuje dva nebo více příjemců, kteří k dokumentu získají přístup současně. Sekvenční proces může pokračovat k dalšímu kroku podepisování až poté, co všichni autoři podpisů nebo schvalovatelé tohoto „paralelního“ kroku splní svůj úkol.

hybridní

Na výše uvedeném obrázku naleznete například tříkrokový cyklus podepisování:

  • Krok 1 je fclarke@gmail.com. Po odeslání dohody k podpisu obdrží oznámení pouze uživatel fclarke. Jakmile fclarke dokument podepíše, pokračujeme k dalšímu kroku.
  • Krok 2 je hybridní krok. Vidíte, že všichni tři příjemci mají stejné číslo (2), což znamená, že služba Adobe Acrobat Sign odešle upozornění všem těmto příjemcům současně.  Mohou dokument podepsat v libovolném pořadí, ale cyklus podpisu se posune do dalšího kroku až poté, co všichni splní svůj úkol.
  • Krok 3 znovu obsahuje jednoho příjemce, ale tentokrát je tento příjemce definován jako Schvalovatel (ikona zaškrtnutí oproti hrotu pera). Jakmile příjemce „kroku 3“ provede schválení, bude dohoda dokončena, kompletně zpracována a všechny strany obdrží upozornění s kopií dohody ve formátu PDF.

Chcete-li vytvořit hybridní skupinu, zadejte e-mailové adresy jednotlivých stran tak, jako by se jednalo o jednotlivé příjemce a poté klikněte a přetáhněte pole příjemce na pole jiného příjemce v hybridní skupině. Na obrazovce se zobrazí zpráva, že vytváříte paralelní skupinu. Hybridní skupinu můžete rovněž vytvořit ruční změnou pořadových čísel na stejnou hodnotu.

hybridní


Skupiny příjemců (pouze pro velké podniky)

Skupiny příjemců jsou užitečné v případě, že potřebujete podpis od týmu nebo organizace, ale nikoli od určitých jednotlivců v této skupině. Každý člen skupiny má oprávnění k podpisu nebo ke schválení jménem celé skupiny. 

hybridní

Na výše uvedeném obrázku naleznete například tříkrokový cyklus podepisování:

  • Krok 1 (JohnDoe) je podepisující a ihned po odeslání dohody obdrží upozornění, že je vyžadován jeho podpis.  Jakmile JohnDoe aplikuje svůj podpis, posune se dohoda do kroku 2
  • Krok 2 je skupina příjemců schvalovatelů s označením „Skupina personálního oddělení“. Do této skupiny byli přidáni čtyři jednotlivci a každému z nich byl přidělen jiný proces ověření (v rámci ukázky). Jakmile některý z uvedených příjemců dokument schválí, přejde dohoda do třetího kroku
  • Krok 3 je jednotlivý podepisující. Po dokončení tohoto závěrečného podpisu bude dohoda kompletně zpracována a všechny strany obdrží upozornění s kopií dohody ve formátu PDF.

 

Chcete-li vytvořit skupinu příjemců, klikněte v pravé horní části pole příjemce na odkaz Přidat skupinu příjemců. Vytvoří se kontejner, ve kterém budete požádáni o zadání názvu skupiny a potenciálních příjemců

Poznámka:

Všichni členové skupiny příjemců obdrží závěrečnou kopii podepsané dohody ve formátu PDF, i když se procesu přímo neúčastnili.


Nastavení účtu pro pořadí podepisování

Správce účtu může nastavit výchozí pořadí podepisování nebo tuto volbu pro odesilatele odstranit.

Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Pořadí podepisování nebo Skupiny příjemců.

Nastavení

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.