Nastavení uživatelského profilu

V tomto průvodci naleznete doporučené první kroky konfigurace svého uživatelského účtu ve službě Adobe Acrobat Sign a přípravy k odesílání transakcí. Určitý uživatel ve vašem účtu nemusí mít k dispozici všechny možnosti v závislosti na úrovni služby a nastavení správce.

Ověření informací o profilu

Při prvním přihlášení do služby Acrobat Sign věnujte chvíli kontrole svých osobních uživatelských údajů. Tyto informace se používají v několika šablonách, takže je důležité zajistit, aby byly správné.

 • Umístěním ukazatele myši na své jméno v pravém horním rohu otevřete nabídku a klikněte na řádek Můj profil.
Můj profil

Na stránce profilu se zobrazí specifické hodnoty, které služba Acrobat Sign použije při přizpůsobení všech vašich transakcí. Nejdůležitější položky:

 • Vaše jméno a příjmení - používá se v e-mailové komunikaci a ve vašem výchozím vysázeném podpisu
 • Vaše pracovní zařazení - doplní se do pole pracovního zařazení, pokud je toto pole nabídnuto k vyplnění
 • Název vaší společnosti - uvádí se v e-mailové komunikaci a měl by to být oficiální název společnosti
 • Časové pásmo – razítka času a data jsou uváděna ve vašem časovém pásmu pro lepší přehlednost v protokolu historie dohody.

Potřebujete-li provést změny v kterékoli položce obsahu, klikněte na tlačítko Upravit profil, proveďte potřebné změny, a poté kliknutím na tlačítko Uložit tyto změny uložte.

Poznámka:

Vlastnost Názvy skupin udává, do kterých skupin ve službě Acrobat Sign uživatelé patří. U každého uživatele je uvedena alespoň jedna hodnota. U účtů se zapnutou funkcí Uživatelé ve více skupinách (UMG) můžete vidět uvedených více skupin.

 • Značka (Primární skupina) označuje která skupina bude použita, pokud si údaje o uživateli vyžádá aplikace, která nebere v úvahu funkci UMG
  • Pokud v budoucnu dojde k vypnutí funkce UMG, všichni uživatelé se stanou součástí své primární skupiny
 • Kliknutím na otazník vedle názvu skupiny si můžete zobrazit místní okno s odkazem na jméno správce skupiny. 
  • Kliknutím na jméno správce skupiny otevřete e-mail pro tohoto příjemce


Nadefinování podpisu a iniciál

Služba Acrobat Sign umožňuje současné používání tří stylů podpisů, záleží na osobních a pracovních požadavcích:

 • Písmo podobné skriptu: Výchozí hodnota a v současnosti nejoblíbenější styl. Na vaše jméno je aplikováno písmo napodobující vzhled vlastnoručního podpisu
  • Pokud chcete použít tuto možnost, není nutné nic konfigurovat.
Obrázek

 

Přizpůsobené podpisy

Chcete-li vytvořit jedinečný podpis, přejděte do části Osobní předvolby > Můj podpis

Kliknutím na tlačítko Vytvořit otevřete panel podpisu a vyberte metodu vytvoření podpisu:

 • Biometrický: Napište svůj podpis myší, perem nebo prstem!  Nejlepšího výsledku dosáhnete napsáním svého podpisu prstem na tabletu
  • Možnost Mobilní umožňuje zobrazit panel podpisu na dotykovém telefonu, kam lze podpis ručně zakreslit.
 • Obrázek podpisu: Pokud máte obrázek svého podpisu, můžete jej odeslat do systému a služba Acrobat Sign tento obrázek použije při podepisování jako váš podpis.

Po vytvoření vhodného podpisu klikněte na možnost Použít.

Konfigurace vlastního podpisu


Konfigurace oznámení osobních událostí/upozornění

Pro náročné uživatele, kteří chtějí být v neustálém kontaktu se svými transakcemi, můžete používat milníky, které aktivují odeslání e-mailu do vaší schránky nebo upozornění, které bude doručeno v sestavě.

Chcete-li konfigurovat oznámení událostí/upozornění, přejděte do části Osobní předvolby > Moje oznámení

Poznámka:

Oznámení jsou rozdělena do dvou kategorií. Rozhraní jsou shodná:

 • Moje oznámení – Definujte profil oznámení pro vámi vytvořené dohody
 • Sdílená oznámení – Definujte profil pro dohody, které s vámi byly sdíleny přímo nebo prostřednictvím sdílení účtu
Přechod do části Moje oznámení

Několik stručných definic:

 • Události: Akce spojené s transakcí (odesílání, zobrazení, podepsání, atd.).
 • Upozornění: Očekávané akce, ke kterým nedojde v zadaném časovém rozmezí (nejsou zobrazeny do osmi hodin, zobrazeny, ale nepodepsány do tří hodin, atd.).

Události i upozornění lze konfigurovat dvěma způsoby. Zaškrtnutím možností konfigurace můžete vybrat žádnou možnost, jednu nebo obě možnosti. Máte k dispozici následující možnosti:

 • E-mail: Vyberete-li tuto možnost, obdržíte e-mail při každém spuštění události nebo upozornění. V závislosti na objemu vašich transakcí se může tato možnost chovat jako „nevyžádaná pošta“, takže při jejím nastavování doporučujeme pamatovat na přípustný objem doručovaných zpráv.
 • Událost: Události se zobrazují na vaší kartě Domovská stránka (v části Události/Upozornění) a budou uvedeny také ve všech sestavách, které vytvoříte na stránce Události/Upozornění.

Sestavy lze konfigurovat ve spodní části stránky – můžete dostávat souhrn zaškrtnutých události a sestava může být doručována podle vašeho přání jednou za týden, každý pracovní den nebo každý den. 

Podniková a firemní úroveň služby umožňují uživatelům vytvářet osobní zápatí podobná souboru s podpisem v e-mailu.

Pokud tuto možnost povolil váš správce účtu, můžete ji nastavit přechodem do části: Osobní předvolby > Moje e-mailové zápatí

 • Pokud tuto možnost nevidíte, může ji správce účtu povolit na úrovni účtu nebo skupiny.

Toto zápatí se umístí ve spodní části transakčních e-mailů, ale nad zápatí na úrovni účtu:

Obrázek

Grafika e-mailu


Výběr jazykové předvolby

K dispozici jsou dvě výchozí jazykové možnosti:

 • Moje jazyková předvolba – Určuje výchozí jazyk e-mailů, které vám budou doručovány a také jazyk používaný při navigaci po obrazovce..
 • Jazyk podepisování – Určuje výchozí jazyk e-mailů a pokynů při navigaci po obrazovce pro příjemce mimo účet služby Acrobat Sign.
Přechod do části Jazykové předvolby

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online