Požadavky na redakční materiály

Úvod k pravidlům pro odesílání redakčního materiálu do služby Adobe Stock.

Společnost Adobe získává redakční obsah prostřednictvím důvěryhodných partnerských agentur.

Poznámka:

V současné době redakční materiál od jednotlivých přispěvatelů nepřijímáme. 

Kolekce redakčního materiálu od společnosti Adobe zahrnuje fotografie, videa a ilustrace, které zachycují nebo komentují důležité informace nebo záležitosti veřejného zájmu:

 • Mezi důležité informace patří mimo jiné: aktuální zprávy, aktuální události, záležitosti veřejného významu a politické záležitosti.
 • Otázky veřejného zájmu mohou mimo jiné zahrnovat: umění a zábavu, obchod, kulturu, módu, zdraví a fitness, životní styl, společenské akce, technologie a cestování.

Příklady kolekce redakčních materiálů Adobe:

 • Zprávy a reportáž: nezinscenované záběry z události nebo incidentu, která aktuálně probíhá, vyvíjí se, nebo již proběhla.
 • Portrétování: připravené snímky osob.
 • Archivní snímky: fotografie, ilustrace nebo videa historického významu. 

Dodatečné požadavky:

Etika: 

 • Redakční obsah musí být přesný, spravedlivý a důkladně připravený. Snímky nesmí zkreslovat událost ani kontext zachyceného okamžiku.
 • Přispěvatelé s redakčním materiálem se musí vyhýbat střetu zájmů a nesmí přijímat dary nebo laskavosti výměnou za vytvoření redakčního obsahu.
 • Redakční přispěvatelé by při vytváření obsahu neměli skrývat nebo zkreslovat účel svého konání. 

Přesnost: 

 • Popisky, klíčová slova, metadata a zásluhy uvedené přispěvatelem musí být pravdivé, úplné a přesné.
 • Digitální úpravy redakčního obsahu musí proběhnout v rozsahu díla a nesmí mít dopad na pravdivost nebo přesnost obsahu.
 • Redakční obsah nesmí vyvolávat urážku na cti, pomluvy nebo jiné hanobení osoby či subjektu. 
Poznámka:

Další informace o odeslání obsahu do kolekce ilustrativních redakčních materiálů ve službě Adobe Stock najdete zde

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?