Výuková lekce pro klíčová slova

Jak svými fotografiemi, grafikou a dalším materiálem zaujmout co nejvíce potenciálních zájemců ve službě Adobe Stock? Přečtěte si tyto snadné rady.

Usnadnění vyhledání obsahu použitím vhodných klíčových slov

Zaměřte se na úspěch

Po odeslání obrázku na portál pro přispěvatele se ujistěte, že typ souboru i kategorie jsou správné, stejně jako jazyk používaný pro název a klíčová slova. Služba Adobe Stock automaticky lokalizuje klíčová slova pro ostatní země a jazyky.

Zadejte krátký název o délce maximálně 70 znaků, který při vyslovení nahlas zní přirozeně. Vhodný popis pomůže vyhledávacímu modulu lépe pochopit, co váš materiál představuje.

Poznámka:

Název nelze vyhledat. Pokud chcete slova použitá v názvu nabídnout k vyhledání, zadejte je i jako klíčová slova.

Příklady vhodných názvů

Začněte s funkcí automatického vytvoření klíčových slov

Služba Adobe Stock automaticky vytvoří klíčová slova pro váš obsah za předpokladu, že váš soubor již tato klíčová slova neobsahuje. Pořadí klíčových slov je důležité, takže podle potřeby přetáhněte číslo nalevo od klíčového slova nahoru nebo dolů podle jeho důležitosti. Klíčové slovo odstraníte tak, že na něj umístíte kurzor a kliknete na symbol X. Nezapomeňte jako klíčová slova vložit i slova z názvu. Nástroj pro automatické vytváření klíčových slov je založen na strojovém učení. Čím více jej tedy budete používat a opravovat, tím přesnější budou jeho výsledky.

Pokud nahrajete obsah z aplikace Adobe Photoshop Lightroom CC nebo Bridge CC, klíčová slova, která jste již v aplikaci přidali, zůstanou zachována. Klíčová slova z aplikace Lightroom se zobrazí v abecedním pořadí, takže je nezapomeňte seřadit podle jejich důležitosti.

Rada: ušetřete čas tím, že do jednoho pole zadáte seznam klíčových slov oddělených čárkou nebo středníkem.

Rada: pokud vyberete dva nebo více obrazů, můžete zadat stejná klíčová slova pro oba najednou.

Podle potřeby můžete vybrat dva nebo více obrazů a ušetřit čas při úpravě klíčových slov

Myslete jako potenciální zákazník

Pokud byste hledali svůj soubor, jaké výrazy byste použili? Vždy začněte hlavním motivem obrázku.

Snažte se, aby byla slova co nejvíce popisná. Pokud jsou hlavním motivem obrázku lidé, uveďte informace, jako je jejich věk, pohlaví, etnicita a činnost. U krajin bez hlavního objektu popište typ krajiny (venkov, město, hory…), podrobnosti o krajině (domy, tráva, kopce, moře, skály…) a barvu nebo počasí. V případě potřeby používejte dvojslovné fráze, jako je „asijské dítě“ nebo „Barmská vesnice“.

Buďte popisní a zaměřte se nejprve na hlavní objekt

Myslete na kontext

Jakmile popíšete hlavní objekt obrázku, přidejte klíčová slova pro další důležité prvky scény. Objekty na pozadí, které jsou pro zákazníka nepodstatné, byste neměli mezi klíčová slova vůbec uvádět.

Následně doplňte klíčová slova pro další důležité elementy

Buďte jak popisní, tak abstraktní

Po popisu prvků na fotografii je čas popsat motiv, city nebo koncepty, které snímek zachycuje.

Následně použijte pro popis obrázku motivy, emoce a koncepty

Používejte správný počet klíčových slov a vyhýbejte se zakázaným slovům

Doporučujeme používat 7–15 klíčových slov. Pamatujte, že klíčová slova pomáhají zákazníkům vyhledat váš materiál. Nepoužívejte nesouvisející klíčová slova, jinak bude přijetí vašeho souboru zamítnuto. Pokud k přestupku dojde opakovaně, může dojít až k zablokování účtu.

Jsou zakázána klíčová slova, která obsahují ochranné známky (Canon, Porsche, iPad apod.). Stejně tak nepoužívejte čísla ani informace o souboru (jako je například typ fotoaparátu nebo souboru) a specifický název místa, pokud to není pro scénu na fotografii důležité.

Příklad obrázku s doporučenými klíčovými slovy a klíčová slova, která byste neměli používat

Zákazníci se snaží najít vaše materiály. Věnujte dostatek času vytvoření vhodného názvu a klíčových slov, se kterými se váš obrázek dostane zasloužené pozornosti.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.