Nefunkční přidružení typů souborů u aplikací služby Creative Cloud

Naučte se odstranit problém s přidružením typů souborů u aplikací služby Creative Cloud.

Problém

Pokud je v počítači nainstalováno více verzí aplikace Photoshop, Illustrator nebo jakékoli jiné aplikace služby Creative Cloud, dojde při odinstalaci starších verzí provedené po instalaci nových verzí k poškození přidružení typů souborů u nových verzí.

Při pokusu o otevření souboru zaznamenáte jeden či více z následujících problémů:

 • Daný typ souboru se otevře pomocí jiné aplikace. Příklad: Soubor aplikace Illustrator (.ai) se otevře v aplikaci Adobe XD.
 • Daný typ souboru již není přidružen k aplikaci služby Creative Cloud. Příklad: Soubor .PSD se neotevře v aplikaci Photoshop. 
 • (Windows) Při otevření souboru se zobrazí zpráva informující o tom, že v systému Windows nelze tento soubor otevřít, nebo se zobrazí dialogové okno Otevřít v aplikaci.

Operační systémy

Windows a macOS

Windows

V tomto řešení je jako příklad použita aplikace Photoshop. Pro aplikaci služby Creative Cloud a přidružení typu souboru, které se pokoušíte obnovit, proveďte následující kroky.

 1. Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte příkaz Otevřít v aplikaci > Zvolit jinou aplikaci.

 2. V dialogovém okně pro přidružení souborů, které se zobrazí, vyberte v seznamu aplikací aplikaci Photoshop, případně najděte spustitelný soubor (.exe) vaší verze aplikace Photoshop v Průzkumníkovi souborů.

  Například pro aplikaci Photoshop CC 2019 je výchozí instalační cesta tato:

  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Photoshop.exe

 3. Soubor Photoshop.exe vyberte a klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. V dialogovém okně, které se zobrazí, se ujistěte, že je zaškrtnuto políčko K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

V tomto řešení je jako příklad použita aplikace Illustrator. Pro aplikaci služby Creative Cloud a přidružení typu souboru, které se pokoušíte obnovit, proveďte následující kroky.

 1. Klikněte na tlačítko Start > Ovládací panely.

 2. Klikněte dvakrát na položku Výchozí programy.

 3. Klikněte na odkaz Přidružit typ souboru nebo protokol k programu.

 4. V seznamu vyberte příponu .ai.

 5. Klikněte na tlačítko Změnit program.

 6. Pokud je uvedena požadovaná verze aplikace Illustrator, vyberte ji. Pokud ne, klikněte na tlačítko Procházet, najděte ji a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

 7. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Otevřít v programu.

 8. Klikněte dvakrát na soubor .ai, abyste se ujistili, že se otevírá v požadované verzi aplikace Illustrator.

Pokud se daný typ souboru otevře v nesprávné aplikaci služby Creative Cloud, zkuste aplikace odinstalovat a nainstalovat je znovu. Jestliže se například soubor aplikace Illustrator (.ai) otevře v aplikaci Adobe XD, odinstalujte a znovu nainstaluje aplikaci Illustrator i Adobe XD. Pokyny najdete v následujících článcích:

V tomto řešení je jako příklad uvedeno přidružení typů souborů .PSD.JPG k aplikaci Photoshop CC 2019. Pro aplikaci služby Creative Cloud a přidružení typu souboru, které se pokoušíte obnovit, proveďte následující kroky.

 1. Ověřte cestu k souboru Photoshop.exe.

  Výchozí cesta je C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\

 2. Otevřete Editor registru.

  Stiskněte kombinaci kláves Windows+R nebo vyberte příkazStart > Spustit. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.

 3. Přejděte do následujícího umístění:

  • (U souborů .PSD) Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
   Explorer\FileExts\.psd\OpenWithList
  • (U souborů .JPG) Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
   Explorer\FileExts\.jpg\OpenWithList

  Jestliže umístění existuje, ověřte, zda je u položky (Výchozí) zadána správná cesta, kterou jste ověřili v prvním kroku.

  Pokud cesta není správná, klikněte dvakrát na položku (Výchozí). Zadejte následující text:

  "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Photoshop.exe" "%1"

macOS

V tomto řešení je jako příklad použita aplikace Illustrator. Pro aplikaci služby Creative Cloud a přidružení typu souboru, které se pokoušíte obnovit, proveďte následující kroky.

 1. Se stisknutou klávesou Cmd klikněte na soubor, který chcete přidružit k aplikaci Illustrator, a v místní nabídce vyberte příkaz Informace.

 2. V dialogovém okně, které se zobrazí, rozbalte kliknutím část Otevřít v aplikaci.

 3. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte položku Illustrator.

 4. V části Tuto aplikaci použít k otvírání všech dokumentů tohoto typu klikněte na tlačítko Změnit vše.

 5. V dialogovém okně pro potvrzení, které se zobrazí, klikněte na tlačítko Pokračovat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?