Chyba při vytváření balíčku aplikace pro systém Android s použitím certifikátů RSA-1024 | Java 8

Chyba při vytváření balíčků aplikací pro systém Android

Při vytváření balíčku aplikace pro systém Android v počítači s prostředím Java 8 dochází při použití certifikátu RSA-1024 vytvořeného pomocí nástroje ADT (Adobe AIR Developer Tool) k chybě.

K tomuto problému dochází u všech certifikátů RSA-1024 vytvořených pomocí nástroje ADT. V prostředí Adobe AIR 16 a novějším jsou vytvářeny pouze certifikáty RSA-2048. 

Aplikace, kterých se tento problém týká

Verze operačního systému, kterých se tento problém týká

Adobe AIR

Windows a Mac OS 

Adobe Animate

Windows a Mac OS 

Vývojáři, kterých se tento problém týká

Vývojáři, kteří chtějí své aplikace aktualizovat v obchodě Play, musí aplikaci podepsat. Při podepisování aplikace je třeba použít stejný certifikát, pomocí něhož byla tato aplikace podepsána při svém vytvoření.

Tento problém se týká každého vývojáře, který používá certifikáty RSA-1024 a chce provést aktualizaci aplikace. Při použití certifikátů RSA-2048 k tomuto problému nedochází.

Poznámka:

V aplikaci Animate CC jsou certifikáty RSA-1024 podporovány do verze 2017.2. Další informace o stahování starších verzí aplikace Animate CC najdete v článku Instalace předchozích verzí aplikací.

Řešení: Downgrade na verzi Java 7 nebo Java 6

Vývojáři mohou v počítači, ve kterém balíčky aplikací vytvářejí, provést downgrade prostředí Java na verzi Java 7 nebo Java 6. 

Balíčky vyvinuté v prostředí Adobe AIR podepište pomocí následujícího příkazu v nástroji ADT:

<Cesta k nástroji ADT> -package -target apk -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <heslo certifikátu> <generovaný název souboru APK> <cesta k souboru XML> <cesta k souboru SWF> <cesta ke složce prostředků>

Další informace najdete v článku Příkaz package nástroje ADT..

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online