Co je zde probráno
Zjistěte, jak stahovat a instalovat aplikace Creative Cloud. Naučte se snadno najít a nainstalovat více verzí aplikací.
Na této stránce

  Vítá váš služba Creative Cloud! Začněte jednoduše stažením první aplikace z webu společnosti Adobe. Současně bude nainstalována aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače. Pomocí této aplikace budete v budoucnu spravovat stahování aplikací.

  1. Přejděte na katalog aplikací služby Creative Cloud. Najděte aplikaci, kterou chcete stáhnout, například aplikaci Photoshop.

   Katalog pro stolní počítače
   Poznámka:

   Pokud máte bezplatné zkušební předplatné služby Creative Cloud, přečtěte si pokyny ke zkušební verzi služby Creative Cloud.

   Nemáte dosud členství ve službě Creative Cloud ani jeho zkušební verzi? Přečtěte si část Začínáme se službou Creative Cloud.

  2. Klikněte na tlačítko Stáhnout a nainstalujte požadovanou aplikaci. Pokud nejste přihlášeni, budete požádáni o přihlášení pomocí identifikátoru Adobe ID a hesla. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

   Aplikace se začne stahovat.

   Současně se zobrazí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače a postará se o zbytek procesu instalace. Zkontrolujte průběh stahování ve stavovém řádku vedle názvu aplikace.

   Poznámka:

   V závislosti na rychlosti sítě může stažení aplikace nějakou dobu trvat.

   Stahování aplikace Photoshop
  3. Chcete-li novou aplikaci spustit, vyhledejte ikonu aplikace na panelu Apps a klikněte na tlačítko Otevřít.

   Novou aplikaci můžete spustit také stejným způsobem, jakým obvykle v počítači spouštíte ostatní aplikace. Nová aplikace se nainstaluje do umístění, do něhož se běžně instalují aplikace, například do složky Program Files (systém Windows) nebo Aplikace (systém Mac OS).

   Tip:

   Máte potíže s prvním stahováním? Přečtěte si kapitolu Řešení potíží se stahováním a instalací aplikací Creative Cloud.

   Spuštění aplikace Photoshop

  Po stažení první aplikace můžete snadno procházet, instalovat, spouštět a spravovat všechny aplikace nebo služby Creative Cloud pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.

  Tip:

  Chcete-li stáhnout mobilní aplikace pro mobilní zařízení, navštivte katalog mobilních aplikací.

  1. Kliknutím na ikonu Creative Cloud na hlavním panelu (systém Windows) nebo na panelu Apple (systém Mac OS) spusťte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače. Pokud již není vybrána, klikněte na kartu Apps v horní části okna.

   Ikona aplikace Creative Cloud pro stolní počítače

   Zobrazí se nainstalovaná aplikace společně se seznamem ostatních aplikací, kterým můžete procházet a aplikace instalovat.

   Tip:

   Pokud ikonu Creative Cloud nevidíte, možná jste aplikaci ukončili. Můžete ji spustit znovu:

   • Systém Windows: Klikněte na položky Start > Programy > Adobe Creative Cloud.
   • Systém Mac OS: Klikněte na položky Otevřít > Aplikace > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.

   Chcete-li aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače stáhnout ručně, přejděte na stránku Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.

  2. V části Vyhledat další aplikace vyhledejte aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Seznam aplikací můžete filtrovat kliknutím na možnost Filtry a verze.

   Filtr a verze
  3. Klikněte na možnost Instalovat.

   Aplikace se začne stahovat. Zkontrolujte průběh stahování ve stavovém řádku vedle názvu aplikace.

   Průběh stahování
   Poznámka:

   V závislosti na rychlosti stahování sítě může stažení aplikace nějakou dobu trvat.

  4. Chcete-li novou aplikaci spustit, vyhledejte ikonu aplikace a klikněte na tlačítko Otevřít.

   Klikněte na tlačítko Otevřít

   Nová aplikace se v počítači nainstaluje do umístění, do něhož se běžně instalují aplikace, například do složky Program Files (systém Windows) nebo Aplikace (systém Mac OS). Spustíte ji stejným způsobem jako ostatní aplikace ve svém počítači.


  Stáhnout můžete také předchozí verze aplikací Creative Cloud, jako je například CS6. Dle vaší volby můžete mít v počítači nainstalováno více verzí stejné aplikace najednou. To platí pro většinu aplikací.

  1. Kliknutím na ikonu Creative Cloud na hlavním panelu (systém Windows) nebo na panelu Apple (systém Mac OS) spusťte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače. Pokud již není vybrána, klikněte na kartu Apps v horní části okna.

   Ikona aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
  2. V části Vyhledat další aplikace klikněte na možnost Vše. apl. a zvolte možnost Zobrazit předchozí verze.

   Najít předchozí verze
  3. Přejděte k aplikaci, kterou chcete stáhnout, a klikněte na nabídku Instalovat. Z dostupných verzí vyberte tu, kterou chcete nainstalovat.

   Předchozí verze
   Poznámka:

   Podle výchozího nastavení instalace nové aplikace Creative Cloud 2015 odstraní předchozí verze aplikace z počítače. Pokud chcete ponechat předchozí verze nainstalovány, klikněte v dialogovém okně s potvrzením aktualizace na možnost Další volby a zrušte zaškrtnutí políčka Odebrat starší verze.

   Předchozí verze produktů nepřepíšou stávající verze. Na počítači můžete mít spuštěny dvě verze stejné aplikace, kromě aplikací Acrobat XI (Windows) a Acrobat DC. Instalace těchto verzí aplikace Acrobat odinstaluje ostatní verze aplikace Acrobat. Další informace naleznete v tématu Stahování produktů Acrobat.


  Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače oznamuje dostupnost aktualizací pro nainstalované aktualizace. Pomocí níže uvedeného postupu můžete vyhledat aktualizace ručně.

  1. Otevřete aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače a klikněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu.

  2. Vyberte v místní nabídce možnost Vyhledat aktualizace aplikací. Můžete také obnovit aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače a vyhledat aktualizace, a to stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Alt+R (Windows) nebo Command+Option+R (Mac OS).

   Vyberte vyhledat aktualizace

   Panel Aplikace se obnoví a bude zobrazovat všechny dostupné aktualizace.


   
  Zpět na začátek

  Nejčastější dotazy

  Hledáte rychlé odpovědi? Zde jsou dotazy, které slyšíme nejčastěji.

  Jak dlouho trvá stahování aplikace?

  Rychlosti stahování se liší v závislosti na typu připojení a zatížení sítě. Další informace o dobách stahování aplikací naleznete v článcích Předpokládané rychlosti stahování a Velikost souboru s instalačním programem.

  Kde jsou moje aplikace nainstalovány a mohu umístění změnit?

  Aplikace Creative Cloud jsou ve výchozím nastavení nainstalovány ve složce Program Files (Windows) nebo ve složce Aplikace (Mac OS).

  Výchozí umístění pro instalaci můžete změnit, ačkoliv se to obecně nedoporučuje. Otevřete aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače a klikněte na ikonu ozubeného kolečka v pravé horní části okna. Vyberte možnosti Předvolby > Apps > Umístění instalace > Změnit. Přejděte na požadované umístění a klikněte na tlačítko Otevřít. V nabídce se zobrazí nové umístění instalace.

  Jak spustit nainstalované aplikace?

  Aplikace Creative Cloud můžete spustit také stejným způsobem, jakým v počítači obvykle spouštíte ostatní aplikace.

  Společnost Adobe poskytuje praktickou zkratku: otevřete aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače kliknutím na ikonu Creative Cloud na panelu nabídek systému Mac OS nebo na hlavním panelu systému Windows. Kliknutím na ikonu aplikace aplikaci spusťte. Další informace naleznete v části Spuštění aplikací Creative Cloud.

  Do kolika počítačů mohu nainstalovat aplikace Creative Cloud?

  Jedno členství ve službě Creative Cloud umožňuje instalaci aplikací na dvou počítačích. Na těchto dvou počítačích mohou být nainstalovány systémy Windows, Mac OS nebo jeden od každého.

  Jak mohu nainstalovat aplikace Creative Cloud na třetí počítač?

  Licenci služby Creative Cloud nelze aktivovat na třech počítačích. Pokud chcete nainstalovat aplikace Creative Cloud na třetí počítač, odhlaste se na jednom z ostatních dvou počítačů od služby Creative Cloud pomocí svého identifikátoru Adobe ID. Odhlášení na počítači deaktivuje licenci Creative Cloud přiřazenou tomuto identifikátoru Adobe ID.

  Chcete-li se odhlásit, zajistěte, aby byl počítač připojen k internetu, otevřete aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače a klikněte na ikonu ozubeného kolečka v pravé horní části okna. Vyberte možnosti Předvolby > Obecné > Odhlásit se.

  (Případně můžete spustit libovolnou aplikaci Creative Cloud a vybrat možnosti Nápověda > Odhlásit [váš identifikátor Adobe ID]. Odhlášení jedné aplikace Creative Cloud deaktivuje všechny aplikace Creative Cloud v daném počítači, k nimž se přihlašujete pomocí stejného identifikátoru Adobe ID.)

  Poté se můžete přihlásit do služby Creative Cloud na třetím počítači. Další informace naleznete v tématu Jak aktivovat a deaktivovat produkty.

  Mám starší operační systém. Proč se mi nedaří nainstalovat aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače?

  Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače podporuje pouze operační systémy uvedené v systémových požadavcích. Pokud stahujete aplikace v systémech Mac OS X 10.6, Windows XP nebo starších, služba Creative Cloud používá ke stažení a instalaci pomocnou aplikaci nazvanou Adobe Application Manager (AAM).

  Tip:

  Pokud máte v systému Mac OS X 10.7 či novějším nebo v systému Windows 7 či novějším aplikaci Adobe Application Manager již nainstalovánu, bude aplikace AAM při stažení první aplikace Creative Cloud automaticky aktualizována na aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.

  Jak nainstalovat aplikaci Encore?

  Aplikaci Encore CS6 můžete nainstalovat jako součást předplatného služby Creative Cloud. Pokyny naleznete v tématu Stahování a instalace aplikace Encore CS6.