Zavedení / partnerský portál

Do programu pro prodejce se zaregistrujete provedením následujících kroků:

 1. Klikněte na možnost Enroll Now in the Partner Program (Zaregistrovat se do programu pro partnery).

 2. Přihlaste se pomocí svého účtu Adobe ID a hesla. Pokud nemáte účet Adobe ID, klikněte na možnost Create an Adobe ID (Vytvoření účtu Adobe ID) a postupujte podle kroků k vytvoření nového účtu Adobe ID.

 3. Vyberte svoji oblast, zemi a preferovaný jazyk a klikněte na tlačítko NEXT (DALŠÍ).

 4. Zaškrtněte políčko potvrzující, že máte oprávnění jednat jménem společnosti, a poté klikněte na tlačítko NEXT (DALŠÍ).

 5. Vyplňte podrobnosti společnosti a kontaktní údaje a po vyplnění každého formuláře klikněte na tlačítko NEXT (DALŠÍ).

 6. Přečtěte si podmínky registrace, zaškrtněte políčko v dolní části a klikněte na tlačítko Submit (Odeslat).

Po odeslání žádosti obdržíte během 3 až 4 hodin e-mail od společnosti Adobe, který bude obsahovat ID členství a odkaz na uvítací sadu. Projděte si uvítací sadu a seznamte s programem Adobe Channel Program, různými úrovněmi v programu, s jejich požadavky a výhodami.

Chcete-li získat přístup k partnerskému portálu, je nutné mít účet Adobe ID.  Pokud nemáte účet Adobe ID, vytvořte jej na tomto webu:

https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.

Pokud již máte účet Adobe ID, ujistěte se, že se pokoušíte přihlásit pomocí stejné e-mailové adresy, kterou jste použili v prodejním středisku. Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na technickou podporu pro partnery.

Zkontrolujte, zda váš e-mail (složka nevyžádané pošty) obsahuje pozvánku pro kontakt, a přijetím pozvánky získejte přístup k partnerskému portálu.

Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na technickou podporu pro partnery.

Registrovaní a certifikovaní partneři nemají přístup k prodejnímu středisku.

Zlatí a platinoví partneři mohou přejít na web https://channelpartners.adobe.com/home/program.html.

 1. Přihlaste se pomocí e-mailové adresy primárního kontaktu.
 2. Na kartě prodeje a marketingu klikněte na možnost přístupu k prodejnímu středisku.

Registrovaní a certifikovaní partneři nemají přístup k prodejnímu středisku.

Zlatí a platinoví partneři mohou přejít na web https://channelpartners.adobe.com/home/program.html.

 1. Přihlaste se pomocí e-mailové adresy primárního kontaktu.
 2. Na kartě prodeje a marketingu klikněte na možnost přístupu k prodejnímu středisku.
 3. V levé části stránky klikněte na profil své společnosti.
 4. V horní části klikněte na možnost správy uživatelských účtů prodejního střediska.
 5. V části pro přidělování licencí zaškrtněte políčko u uživatele, kterému chcete udělit přístup.

 1. Přejděte na web https://channelpartners.adobe.com/home/program.html.
 2. Přihlaste se pomocí e-mailové adresy primárního kontaktu.
 3. Na kartě prodeje a marketingu klikněte na možnost přístupu k prodejnímu středisku.
 4. V levé části stránky klikněte na profil své společnosti.
 5. Přejděte dolů k části s kontakty.
 6. Upravte kontakt, u kterého chcete odvolat přístup k prodejům.
 7. Zrušte zaškrtnutí políčka aktivního stavu.

 1. Přejděte na web https://channelpartners.adobe.com/home/program.html.
 2. Přihlaste se pomocí e-mailové adresy primárního kontaktu.
 3. Na kartě s cenami klikněte na možnost ceníků.

Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu pro partnery.

K zaregistrování partnerství použijte jinou e-mailovou adresu. Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu pro partnery.

Provedením následujících kroků vytvoříte žádost o zvýšení úrovně:

 1. Přejděte na portál Adobe Partner Connection: https://channelpartners.adobe.com/home/program.html
 2. Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů (účtu Adobe ID a hesla).
 3. Po úspěšném přihlášení klikněte v horní části na odkaz ke zvýšení úrovně.
 4. Vyberte, zda provádíte upgrade na certifikovaného partnera.
 5. Vyplňte žádost.

Když vytvoříte žádost o zvýšení úrovně, společnost Adobe vám po jejím zpracování a dokončení zašle oznámení.

Neprodejné licence (NFR)

Přístup k neprodejným licencím (NFR) je omezen na zlaté a platinové partnery.

Jejich primární kontakt bude mít přístup k neprodejným licencím (NFR).

V případě trvalých licencí, například k produktu Acrobat Pro a Captivate, budou licence k dispozici na partnerském portálu (https://channelpartners.adobe.com/home/program.html).

V případě služby Creative Cloud obdrží primární kontakt v účtu pozvánku k programu VIP, pomocí kterého bude moci získat přístup k licencím služby CC.

Jako zlatý partner můžete získat přístup k následující licenci: Adobe Acrobat Pro DC, všechny aplikace služby Creative Cloud.

Jako platinový partner můžete získat přístup k následující licenci: Adobe Acrobat Pro DC, všechny aplikace služby Creative Cloud, Creative Cloud pro podniky a Adobe Stock DCE.

Ne. O obnovení neprodejných licencí (NFR) není třeba žádat, protože se obnovují automaticky.

Certifikáty

Provedením následujících kroků se zaregistrujete jako posluchač ve službě Adobe Channel Training Center:

 1. Přihlaste se k partnerskému portálu společnosti Adobe pomocí svého účtu Adobe ID a hesla.
 2. V pravé horní části klikněte na možnost Support (Podpora) a v rozevíracím seznamu klikněte na pokyny k registraci do služby Adobe Channel Training Center.
 3. V části New User (Nový uživatel) klikněte na adresu URL související s vašimi příslušnými oblastmi.
 4. Přihlaste se ke službě Adobe Channel Training Center pomocí svého účtu Adobe ID a hesla.

Po úspěšném přihlášení funguje váš účet Adobe ID a heslo jako uživatelské jméno a heslo služby ACTC (Adobe Certified Training Center).

Stačí, aby dokument Adobe Business Partner Code of Conduct vyplnil pouze jeden zástupce na certifikované, zlaté nebo platinové úrovni**.

Technické zkoušky již nejsou ve službě Adobe Channel Training Center k dispozici.

** Certifikáty se mohou změnit na základě vývoje programu pro prodejce. Kritéria týkající se oprávněnosti pro různé úrovně členství najdete v příručce programu pro prodejce.

* K přístupu ke službě Adobe Channel Training Center lze použít jakýkoli prohlížeč, kromě prohlížeče Mozilla Firefox.

Získání přístupu k certifikátům o dokončených školeních:

 1. Pomocí svého účtu Adobe ID se přihlaste k webu školení na kanálu s odkazem.
 2. V části My Learnings (Moje znalosti) se zobrazí dokončená školení.

Aktuální správce konzoly může změnit správce programu VIP podle níže uvedených kroků:

 1. Přihlaste se ke konzole pro správu: https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Přejděte na kartu Administrators (Správci).
 3. Vedle jména aktuálního primárního správce vyberte možnost Change (Změnit).
 4. Vyberte správce, kterému chcete udělit práva primárního správce.
 5. Klikněte na tlačítko Change (Změnit).

Nový správce obdrží e-mail, aby přijal pozvánku k funkci primárního správce, pomocí kterého přejde k podmínkám programu VIP. Změna v konzole pro správu se projeví až poté, co nový správce přijme podmínky programu VIP.

Registrace nabídek

Jediným řešením tohoto problému je získání e-mailového účtu s doménou *xyz.de.

Zkontrolujte, zda má primární kontakt ve vašem účtu tuto kartu k dispozici ve svém účtu. Pokud má primární kontakt kartu k dispozici a setkáváte se s potížemi nebo se vám zobrazují chybové zprávy, odešlete e-mailem úplné podrobnosti o problému, včetně ID, společně se snímkem obrazovky na technickou podporu pro partnery.

Zaměstnanci, kteří jsou držiteli licencí k prodejnímu středisku v rámci stejné partnerské společnosti, mají přístup pouze k příležitostem, které sami odeslali (jsou vlastníkem příležitosti). Pokud chce partner změnit přiřazení příležitosti jinému zaměstnanci v rámci stejné partnerské společnosti, je třeba změnit vlastníka příležitosti.

Odešlete případ v prodejním středisku, aby byl ihned vyřešen.

 1. Získejte přístup k příležitosti: Vyberte možnost Edit (Upravit).
 2. Změňte fázi na: 07 Execute to Close (07 Provést a zavřít).
 3. Změňte stav na: Closed – Booked (Zavřeno – Rezervováno).
 4. V rozevírací nabídce vyberte důvod.
 5. Přejděte dolů a zadejte číslo prodejní objednávky. (Partneři obdrží čísla prodejních objednávek od zákazníků.)
 6. Vyberte možnost Save (Uložit).

Lze zadat více čísel prodejních objednávek a zpracované informace o zaplaceném rabatu, a to s příslušným rozpisem podle zákazníků, budou po uzavření cyklu platby rabatu odeslány zpět do příležitosti.

Proveďte následující kroky:

 1. Získejte přístup k prodejnímu středisku.
 2. Vyhledejte účet zadáním výrazu „xyz“ do pole Parent Account (Nadřazený účet) označeného symbolem lupy.  Tím byste měli zjistit, zda byl již vytvořen účet pro tohoto zákazníka.
 3. Existují dva možné scénáře:
  1. Podařilo se vám najít účet, který jste hledali:
   1. Vyberte účet.
   2. Přejděte k možnosti New Opportunity (Nová příležitost).
   3.  Vyplňte povinné podrobnosti a vyberte možnost Save (Uložit).
  2. Nepodařilo se vám najít účet, který jste hledali:
   1. Pokud nelze vyhledat požadovaný účet, značí to, že v databázi společnosti Adobe nebyl vytvořen a je třeba jej vytvořit.

Poznámka:

Před vytvořením účtu zákazníka se přesvědčte, zda účet již neexistuje (vyhledejte účet pomocí možnosti hledání a znaků obsažených v částečném názvu. Například vyhledejte výraz „BAYERISCH“ místo výrazu „BAYERISCHER RUNDFUNK“.

Uveďte co nejpodrobnější popis s ohledem na prodejní činnosti, například:

 • Jak jste objevili tuto příležitost?
  • Telefonní hovory
  • Schůzky se zákazníkem
  • Probíhající vztah se zákazníkem (uveďte data, místa atd.)
 • Atraktivní událost / obchodní potřeba?
  • Uveďte odhadované množství produktů společnosti Adobe požadovaných zákazníkem.
  • Proč zákazník požaduje produkty společnosti Adobe?
 • Návrh hodnoty od společnosti Adobe?
  • Popište, jaké výhody přinese zákazníkovi používání produktů společnosti Adobe.
 • Návrh hodnoty od konkurence?
  • Je známa nějaká konkurence? Pokud ano, uveďte ji.
 • Dosavadní prodejní činnosti?
  • Jaké byly dosud provedeny postupy za účelem aktivního prodeje produktů společnosti Adobe?

Pokud nebude některé z těchto polí vyplněno nebo nebude uveden žádný popis, případně bude neúplný/nejasný/obecný, nebude tato příležitost schválena a ověření se opozdí.

Konzole pro prodejce VIP / pro správu

Chcete-li získat přístup ke konzole pro prodejce, musíte být na certifikované úrovni. Primární kontakt certifikovaného účtu získá přístup ke konzole pro správu, ke které může přistupovat pomocí tohoto odkazu: https://reseller.adobe.com.

Číslo VIP je určeno pro koncové uživatele a nikoli pro prodejce. Do konzoly pro prodejce je třeba přidat informace o koncovém uživateli a ta odešle pozvánku zákazníkovi. Jakmile zákazník přijme pozvánku, bude mu vytvořeno číslo VIP.

Všechny informace týkající se konzoly pro prodejce jsou uvedeny v tomto odkazu: https://helpx.adobe.com/cz/creative-cloud/reseller.html.

Výroční datum v konzole se aktualizuje 30 dnů po aktuálním výročním datu, protože poskytujeme 30denní období odkladu před výročním datem a po něm pro účely obnovení.

Program VIP pro zákazníka obsahuje jednu nebo více licencí, které jsou po termínu nebo pozastavené. Proto se zákazníkovi zobrazuje výzva, že je třeba provést platbu.

Prodejce má možnost odebrat licence během 30 dnů po jejich přidání.

Po uplynutí 30 dnů již není k dispozici možnost odebrání licencí ve stavu čekání z konzoly.

Licence, které jsou po termínu nebo pozastavené, lze vyřešit pomocí dvou možností.

 • Ponechte licenci v konzole do konce platnosti předplatného, kdy budou odebrány všechny licence, které nejsou obnoveny, včetně licencí, které nikdy nebyly uplatněny. Tato možnost není nijak zpoplatněna.
 • Prodejce může spolupracovat s distribucí, aby byla zpracována objednávka a ihned byla zpracována autorizace vrácení zboží (RMA).

Aktuální správce konzoly může změnit správce programu VIP provedením následujících kroků:

 1. Přihlaste se ke konzole pro správu: https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Přejděte na kartu Administrators (Správci).
 3. Vedle jména aktuálního primárního správce vyberte možnost Change (Změnit).
 4. Vyberte správce, kterému chcete udělit práva primárního správce.
 5. Klikněte na tlačítko Change (Změnit).

Nový správce obdrží e-mail, aby přijal pozvánku k funkci primárního správce, pomocí kterého přejde k podmínkám programu VIP. Změna v konzole pro správu se projeví až poté, co nový správce přijme podmínky programu VIP.

Ano. Zákazník může svobodně nakupovat od prodejce podle svého výběru. Pokud uživatel není s aktuálním prodejcem spokojen, může přejít k jinému prodejci vyplněním žádosti o změnu prodejce s pomocí technické podpory pro partnery.

Ano. Primární kontakt v konzole pro prodejce bude moci změnit možnost správy kontaktem v programu VIP.

Uživatel nebude moci přijmout pozvánku do programu VIP, pokud již má program VIP se stejným názvem účtu. Můžete mírně upravit název účtu a odeslat pozvánku znovu.

Pokud k problému dochází i nadále, obraťte se na technickou podporu pro partnery.

Ano. Je třeba vyplnit formulář žádosti o změnu názvu účtu (ACON) a odeslat jej na technickou podporu pro partnery, která žádost zpracuje.

Uživatel může k formuláři získat přístup pomocí tohoto odkazu: https://helpx.adobe.com/cz/x-productkb/global/adobe-change-of-name-form-and-procedure.html

Ne. Segment trhu u programu VIP nelze změnit. Můžete požádat o zrušení programu VIP na technické podpoře pro partnery a poté partnerovi odeslat pozvánku s novým programem VIP se správným segmentem trhu.

Správa smluv

Žádost o změnu správce kontaktu můžete vyplnit tak, že se obrátíte na technickou podporu pro partnery. Aby tým pracovníků mohl žádost zpracovat, bude potřebovat schválení e-mailem od aktuálního správce. V případě, že aktuální správce již nepatří ke společnosti: Schválení může odeslat osoba s podobnou e-mailovou doménou jako aktuální správce.

Žádost o změnu správce kontaktu můžete vyplnit tak, že se obrátíte na technickou podporu pro partnery. Aby tým pracovníků mohl žádost zpracovat, bude potřebovat schválení e-mailem od aktuálního správce. V případě, že aktuální správce již nepatří ke společnosti: Schválení může odeslat osoba s podobnou e-mailovou doménou jako aktuální správce.

Ano. Uživatel bude moci stále odeslat obnovení u kontaktu.

Licenční web

 1. Přejděte na licenční web.
 2. Přihlaste se pomocí účtu Adobe ID (většinou vaší e-mailové adresy) a hesla.
 3. Klikněte na tlačítko Sign in (Přihlásit se).

Potřebujete pomoc s vytvářením nebo používáním účtu Adobe ID? Viz část Odstraňování problémů s účtem Adobe ID a přihlašováním.

Poznámka:

K licenčnímu webu budete moci získat přístup pouze pomocí účtu Adobe ID, ve kterém jste zadali objednávku.

Chcete-li zobrazit informace týkající se licencí, přečtěte si tento dokument: Licenční web společnosti Adobe | Sériová čísla | Objednávky | Účty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online