Licenční web společnosti Adobe | Sériová čísla, objednávky a účty

Licenční web společnosti Adobe (LWS) poskytuje informace o účtu pro zákazníky Programů nákupu produktů Adobe. LWS slouží k hledání sériových čísel, sledování objednávek, zobrazování historie nákupů, kontrole bodů a oprávnění upgradů, změně nebo přidání informací a kontaktů účtů, slučování účtů a stahování softwaru.

Poznámka:

Potřebujete informace o hromadném nákupu softwaru Adobe? Viz Programy nákupu produktů Adobe.

Přihlásit se k LWS

  1. Přejděte na Licenční web.
  2. Přihlaste se pomocí svého účtu Adobe ID (obvykle to bývá vaše e-mailová adresa) a hesla.

Poznámka:

Potřebujete pomoc s vytvářením nebo používáním účtu Adobe ID? Viz část Odstraňování problémů s účtem Adobe ID a přihlašováním.

Nemůžete se přihlásit, najít sériová čísla nebo najít objednávky, protože nevíte (nebo jste zapomněli), jaká e-mailová adresa byla použita k vytvoření účtu? Vyzkoušejte tato řešení:

  • Zkuste jiný účet Adobe ID Pokud je znáte, zkuste se přihlásit pomocí účtu Adobe ID / e-mailové adresy použité k provedení objednávky multilicence. Pokud máte více e-mailových adres, vyzkoušejte všechny. Po přihlášení můžete změnit e-mailovou adresu přiřazenou k účtu.
  • Požádejte primární kontakt účtu, aby vás přidal jako kontakt Kontakty mohou přistupovat ke všem stahováním produktů, sériovým číslům a historii nákupů vaší organizace. Pokud takový přístup potřebujete, požádejte primární kontakt, aby vás přidal mezi kontakty. (Informace o tom, jak přidávat či odstraňovat kontakty, naleznete v části Správa kontaktů účtu.)
  • Nový primární kontakt? Když se změní jméno nebo údaje pro primární kontakt vaší organizace, aktualizujte informace. (Informace o tom, jak provádět aktualizace, naleznete v části Správa kontaktů účtu.)

Poznámka:

Pokud jste zapomněli heslo nebo je chcete změnit, použijte k zobrazení podrobností o své e-mailové adrese možnost Obnovení hesla.

Vyhledávání sériových čísel

Pokud jste si software zakoupili prostřednictvím Programů nákupu produktů Adobe (ze služby Adobe Business Store nebo prodejce společnosti Adobe), je vaše sériové číslo k dispozici v LWS. Sériovým číslům se někdy říká aktivační kódy, aktivační klíče nebo kódy klíčů.

Poznámka:

Hledáte verze CS5 modulů Color Finesse, After Effects nebo Adobe Premiere Pro pro použití s produkty CS6 Production Premium a CS5 Master Collection ve 32bitových operačních systémech Windows? Viz níže uvedená část „Vyhledávání sériových čísel pro verze CS5 modulů Color Finesse, After Effects a Adobe Premiere Pro“.

Vyhledání sériového čísla

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Licence > Získat sériová čísla.

Výběr licencí, získání sériových čísel

3. Vyberte ID koncového uživatele nebo ID nasazení pro vaši společnost.

Výběr ID koncového uživatele nebo ID nasazení

4. Vyberte název produktu, verzi produktu a platformu.

Výběr názvu produktu, verze produktu a platformy

5. Klikněte na položku Hledat.

Kliknutí na Hledat

6. (Volitelně) Kliknutím na položku Exportovat do formátu CSV uložíte seznam jako tabulku.

Kliknutí na položku Exportovat do formátu CSV

Adobe Premiere Pro CS6 a After Effects CS5 pro systém Windows vyžadují 64bitový operační systém. Pokud máte 32bitovou verzi operačního systému Windows, můžete použít produkty CS5. (Viz článek týkající se instalace produktů After Effects CS6, Premiere Pro CS6.)

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Licence > Získat licenční certifikáty.

Výběr položky Licence, Získat licenční certifikáty

3. Vyberte položku ze seznamu ID koncového uživatele / ID nasazení a klikněte na položku Vyhledat. Například vyberte ID nasazení, které obsahuje název a umístění vaší společnosti.

4. Podle níže uvedené tabulky najděte svá sériová čísla v řádku Popis SKU.

Potřebujete sériové číslo pro
Vyhledejte popis SKU
After Effects CS4
Production Premium 4.0 AOO Všechny licence
Adobe Premiere Pro CS4 Production Premium 4.0 AOO Všechny licence
Color Finesse CS4
After Effects 9.0 AOO Všechny licence

Sériová čísla Programů nákupu produktů Adobe nefungují pro maloobchodní nebo zkušební verze softwaru Adobe.

Když nakupujete software prostřednictvím programů nákupů produktů Adobe, stahujete software z webu LWS. Není potřeba provádět žádnou aktivaci či registraci. (Viz část Stažení softwaru a zobrazení licenčních certifikátů.)

Poznámka:

Nejste si jisti, jaká e-mailová adresa byla použita k vytvoření účtu, nebo jste se svojí objednávkou odeslali nesprávnou e-mailovou adresu? Viz část Neznáte e-mailovou adresu použitou k vytvoření účtu, nebo jste ji zapomněli?

Správa objednávek

Potvrzení objednávek

Když nakupujete software prostřednictvím Programů nákupu produktů Adobe, společnost Adobe zasílá potvrzovací e-mail osobě uvedené na objednávce. Pokud používáte multilicenci poprvé, společnost Adobe rovněž odešle uvítací zprávu s přihlašovacími informacemi. Poté budete mít přístup ke svým sériovým číslům a budete moci stahovat software z webu LWS.

Poznámka:

Nemůžete konfigurovat web LWS tak, aby zasílal e-maily s potvrzením objednávky na další kontakty. Po zpracování objednávky však mohou všechny kontakty zobrazovat informace o objednávce na webu LWS.

Potvrzení CLP

Společnost Adobe odesílá e-maily CLP správci CLP. Pokud kontakt uvedený v objednávce již nepatří ke společnosti, společnost Adobe odešle tyto e-maily primárnímu (výchozímu) kontaktu. (Informace o tom, jak změnit primární kontakt, naleznete v části Správa kontaktů účtu.)

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Zprávy > Zobrazit historii nákupů.

Výběr položky Zprávy, Zobrazit historii nákupů

3. Do příslušného pole zadejte číslo objednávky společnosti Adobe nebo vaše číslo objednávky.

Kliknutí na Hledat

4. Klikněte na položku Hledat. Zobrazí se seznam softwaru v této objednávce, včetně ID koncového uživatele a ID nasazení a sériových klíčů.

5. (Volitelně) Exportujte objednávky do tabulky vybrání položky Exportovat do formátu CSV.

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Zprávy > Zobrazit historii nákupů.

Výběr položky Zprávy, Zobrazit historii nákupů

3. Do polí Období nastavte počáteční a koncové datum pro období, v němž byla objednávka provedena.

Kliknutí na Hledat

4. Klikněte na položku Hledat. Zobrazí se seznam softwaru zakoupeného v tomto období, včetně ID koncového uživatele a ID nasazení a sériových klíčů.

Zkontrolujte objednávky online nebo kliknutím na položku Exportovat do formátu CSV proveďte export do tabulky.

Jste kontaktem účtu?

Vidíte jen objednávky provedené v účtech, pro něž jste kontaktem:

  • Pokud bylo na objednávce vaše jméno, jste automaticky kontaktem účtu ID nasazení.  
  • Pokud jste kontaktem objednávky, viz část „Vyhledání objednávky“ výše v tomto článku.

Pokud potřebujete přístup k softwaru, mohou vás vaši kolegové přidat do účtu. (Informace o tom, jak přidat kontakt do účtu, naleznete v části Správa kontaktů účtu.)

Poznámka:

Nejste si jisti, jaká e-mailová adresa byla použita k vytvoření účtu, nebo jste se svojí objednávkou odeslali nesprávnou e-mailovou adresu? Viz část Neznáte e-mailovou adresu použitou k vytvoření účtu, nebo jste ji zapomněli?

Správa kontaktů účtu

Programy nákupu produktů Adobe / účty licencování jsou strukturovány do organizací a jednotlivých kontaktů. Díky této struktuře může jeden záznam organizace obsahovat několik kontaktů. ID koncového uživatele a ID nasazení jsou účty organizace.

Jak jsou účty strukturovány

ID koncového uživatele ID koncového uživatele (EUID) funguje jako zastřešující účet organizace. Začíná na „1“ nebo „2“. EUID může obsahovat několik ID nasazení.

ID nasazení ID nasazení je přiřazeno k fyzickému umístění, oddělení či osobě. Začíná na „5“ nebo „8“. ID nasazení je přiřazeno pouze k jednomu EUID.

Kontakty mohou provádět úlohy založené na jejich úrovni přístupu:
Všechny kontakty mohou: Zobrazovat podrobnosti o účtu a upravovat jazyky a adresy prodejce, nasazení a koncového uživatele účtu.
  Přidat kontakt koncového uživatele nebo nasazení do záznamu organizace.
  Odebrat kontakt koncového uživatele ze záznamu organizace – pokud kontakt není primárním kontaktem / správcem programu CLP.
  Odebrat kontakt nasazení ze záznamu organizace – pokud kontakt není primárním kontaktem.
Primární (výchozí) kontakt může: Zobrazovat podrobnosti a provádět stejné změny jako ostatní kontakty.
  Upravovat pro CLP možnost Duplikace médií organizace a možnost Samoregistrovaná pobočka.
Pouze společnost Adobe může: Upravovat pro účet položky Přímý koncový uživatel, Přímé nasazení a Partneři prodeje.

Poznámka:

Pro smlouvy CLP jsou výrazy „primární kontakt“ a „správce programu“ zaměnitelné. Smlouvy TLP a FLP mají pouze primární kontakty; nemají správce programu.

Důležité: Kontakty mají přístup ke všem informacím vaší organizace, včetně stahování produktů, sériových čísel a historie nákupů.

Společnost Adobe nedoporučuje přidávat vašeho prodejce do účtů. Prodejci obdrží samostatná upozornění na vaše objednávky. Společnost Adobe může z bezpečnostních důvodů přidávat nové kontakty do vašeho účtu pouze s písemným povolením od aktuálního kontaktu účtu.

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Účty > Spravovat vaše účty.

Výběr položky Účty, Spravovat vaše účty

3. Klikněte na položku Přidat kontakt.

Kliknutí na položku Přidat kontakt

4. Zadejte jméno, příjmení a e-mailovou adresu pro nový kontakt.

5. Vyberte účet nebo účty, do nichž chcete přidat kontakt.

6. Klikněte na možnost Uložit.

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Účty > Spravovat vaše účty.

Výběr položky Účty, Spravovat vaše účty

3. Klikněte na ID účtu, ze kterého chcete odstranit kontakt.

4. Klikněte na kartu Kontakty.

Kliknutí na kartu Kontakty

5. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, a klikněte na ikonu koše na pravé straně obrazovky.

Kliknutím na ikonu koše odstranit vybraný kontakt

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Účty > Spravovat vaše účty.

Výběr položky Účty, Spravovat vaše účty

3. Klikněte na ID účtu pro účet, ve kterém chcete změnit primární (výchozí) kontakt.

4. Klikněte na kartu Kontakty.

Kliknutí na kartu Kontakty

5. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud jste partner nasazení nebo prodejce a chcete změnit primární (výchozí) kontakt, najděte kontakt, abyste jej mohli označit za primární. Poté klikněte na přepínač na pravé straně řádku.
  • Pokud jste primární kontakt / správce programu CLP pro vaši organizaci, můžete za primární kontakt označit někoho jiného. (Další informace se dozvíte v demoverzi tohoto procesu.)

Poznámka:

Chcete-li označit existující kontakt jako nový primární kontakt, musí se aktuální primární kontakt obrátit na oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe.

Pokud primární (výchozí) kontakt nemůže provést aktualizaci nebo již nepatří k organizaci, obraťte se na svého prodejce či správce účtu Adobe, aby zřídil nový primární kontakt. Nový primární kontakt musí být součástí stejné organizace. Správce účtu nebo prodejce potřebují titul a e-mailovou adresu této osoby v rámci organizace.

Správa nastavení a podrobností o účtu

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Účty > Spravovat vaše účty.

3. Kliknutím na název organizace zobrazte a upravte podrobnosti o vašem účtu.

Výběr položky Účty, Spravovat vaše účty

Poznámka:

Sami nemůžete slučovat ani odstraňovat účet licenčního webu společnosti Adobe (LWS). Obraťte se na společnost Adobe a odešlete svoji žádost. Připravte si svoje Adobe ID (nebo více ID, pokud máte více účtů).

4. Klikněte na možnost Uložit.

Můžete aktualizovat nastavení účtu, jako je název, e-mailová adresa, heslo, kontakt a předvolby jazyka. 

Poznámka:

Změna e-mailové adresy v nastavení účtu změní vaše Adobe ID.

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Účty > Změnit vaše nastavení.

Výběr položky Účty, Změnit vaše nastavení

3. Proveďte požadované změny a poté klikněte na položku Uložit.

Poznámka:

Pokud změníte své předvolby komunikace na LWS Inbox, některé e-mailové zprávy licenčního webu společnosti Adobe – například potvrzení objednávek – se budou nadále zasílat na vaši e-mailovou adresu.

Objednávky provedené ve spolupráci s prodejcem se zasílají elektronicky společnosti Adobe. Obecně platí, že pokud údaje objednávky neodpovídají údajům účtu již obsaženého v systému společnosti Adobe, vytvoří společnost Adobe účet.

Objednávky CLP

Nákupy provedené v rámci smlouvy CLP vždy mají správné ID koncového uživatele. Systém se pokusí spárovat toto ID s existujícím ID nasazení. Pokud se název organizace a adresa pro dvě ID liší, vytvoří se nové ID. Někteří prodejci mohou určit ID nasazení, což je nejlepší způsob, jak zajistit, aby se znovu použilo existující ID nasazení.

Objednávky TLP

Objednávky TLP využívají párovací mechanismus podobný objednávkám CLP. Pokud se však neshoduje i ID koncového uživatele (EUID), systém vytvoří účet.

Objednávky FLP

Objednávky FLP se přenášejí ručně do společnosti Adobe. Systém navrhuje stávající ID, pokud se blízce podobají, ale nadále vyžadují konzistenci informací.

Je možné zkombinovat několik ID koncového uživatele (EUID) nebo ID nasazení (DTID). Údaje o účtu, jako jsou například fyzické adresy, se však musí shodovat. Požadavky na sloučení takových účtů však musí vznést primární (výchozí) kontakt.

Stažení softwaru a zobrazení licenčních certifikátů

Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) vysvětluje, jak můžete používat software Adobe zakoupený prostřednictvím Programů nákupu produktů Adobe. Pokud jste například hlavní uživatel multilicenčního produktu Adobe na počítači v zaměstnání, můžete software nainstalovat a používat na jednom sekundárním počítači doma. Licenční smlouva s koncovým uživatelem platí pro verze produktu s licencí pro jednoho uživatele i s multilicencí.

Způsob získání multilicenčního softwaru závisí na vašem typu multilicence:

Zákazníci TLP 5.0: Máte přístup k bezplatnému stažení softwaru pro danou licenci, a to za předpokladu, že je software k dispozici ke stažení.

Zákazníci CLP: Máte přístup ke stahování pro jakékoli licence, které byly zakoupeny pomocí vašeho ID nasazení, a to za předpokladu, že je software k dispozici ke stažení.

Zákazníci FLP: Musíte si zakoupit všechna potřebná média.

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Licence > Soubory ke stažení.

Vyberte položku Licence, Soubory ke stažení

3. Vyberte účet ID koncového uživatele nebo ID nasazení obsahující software ze seznamu ID koncových uživatelů / ID nasazení.

Poznámka:

Nevíte, který účet je přiřazen k softwaru? Viz část „Vyhledání objednávky“ výše v tomto článku.

Výběr ID koncového uživatele nebo ID nasazení

4. Chcete-li filtrovat seznam produktů, vyberte položky ze seznamů Název produktu, Verze, Platforma nebo Jazyk. Ujistěte se, že používáte název produktu, jak je uveden v objednávce.

Stránka Soubory ke stažení

5. Postupujte podle pokynů na stránce se soubory ke stažení. 

Najděte nástroje a prostředky, které potřebujete k nasazení softwaru Adobe napříč podnikem:

Creative Cloud Creative Cloud Packager

Creative Suite Creative Suite Enterprise Deployment

Adobe Acrobat Adobe Document Cloud – Nástroje pro IT

Všechny objednávky TLP a FLP, plus všechny objednávky CLP podané po 14. říjnu 2009, obsahují licenční certifikát zahrnující informace o objednávce. Součástí těchto informací je jméno koncového uživatele, ID nasazení, číslo zakázky, číslo objednávky a sériové číslo.

Licenční certifikát je dokument ve formátu PDF. Můžete jej zobrazit na webu LWS, uložit do počítače, odeslat e-mailem nebo vytisknout pro účely svých záznamů. S licenčním certifikátem není potřeba software aktivovat nebo registrovat.

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Licence > Získat licenční certifikáty.

Výběr položky Licence, Získat licenční certifikáty

3. Zadejte kritéria výběru a klikněte na položku Hledat.

4. Kliknutím na ID certifikátu otevřete licenční certifikát ve formátu PDF.

Na webu LWS můžete zobrazit podrobnosti o smlouvě CLP, včetně stavu smlouvy, dosažených bodů, kontaktních informací koncového uživatele a podrobností o plánu upgradu.

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Zprávy > Zobrazit podrobnosti o členství CLP.

3. Klikněte na číslo smlouvy. Na webu LWS se zobrazí podrobné informace o smlouvě CLP.

1. Přihlaste se k webu LWS pomocí svého Adobe ID a hesla.

2. Vyberte položku Licence > Sledování médií a dokumentace.

Vyberte položku Licence, Sledování médií a dokumentace

3. Zadejte kritéria hledání. Ujistěte se, že rozsah dat pokrývá datum nákupu.

4. Klikněte na položku Hledat.