Løs problemet med en fraværende eller inaktiv Acceptér-knap i EULA'en

Når du installerer Adobe Acrobat eller Adobe Reader, kan du ikke klikke på Acceptér eller Afvis i dialogboksen med softwarelicensaftalen. Dialogboksen kaldes desuden nogle gange slutbrugerlicensaftalen eller EULA.

Følgende symptomer kan opstå:

 • Acrobat viser en fejl – kunne ikke acceptere betingelserne for brug. Prøv at logge ind senere.
 • Knapperne Acceptér og Afvis vises ikke.
 • Hvis du flytter markøren hen over knappen Acceptér eller Afvis, skifter den fra en pil til en tekstmarkør, som om du redigerer tekst.
 • Hvis du klikker et tilfældigt sted i dialogboksen Softwarelicensaftale, forsvinder valgmulighederne Accepter og Afvis.
 • Der sker ikke noget, når du klikker på Acceptér.
 • Softwarelicensaftalen er forvrænget. Se Yderligere oplysninger.
EULA-fejl

Løsninger

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Løsning 1: Tryk på Tab + Enter.

Tryk på Tab, og tryk derefter på Enter for at flytte fokus til knappen Acceptér. Som standard aktiveres knappen Afvis, hvis du blot trykker på Enter.  

Løsning 2: Skift skærmopløsningen til 1024 x 768.

 1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmindstillinger.

 2. I venstre rude skal du vælge Skærm og derefter markere afkrydsningsfeltet Opløsning i afsnittet Skalering og layout.

 3. Hvis skærmopløsningen er mindre end 1024 x 768, skal du klikke på rullelisten Opløsning og vælge 1024 x 768-opløsningen.

  Skift opløsningen til 1024x768

 4. Klik på Anvend, og klik derefter på Behold ændringer.

 1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning.

 2. Hvis skærmopløsningen er mindre end 1024 x 768, skal du trække skydeknappen for opløsning mod højre, indtil opløsningen er 1024 x 768.

 3. Klik på OK, og klik derefter på Ja.

Løsning 3: Indstil skærm-dpi for skærmdriver og skriftstørrelse til normal/standard.

Angiv indstillingerne for dpi og skriftstørrelsen i dialogboksen Egenskaber for skærm som normal/standard, før du installerer Adobe-programmet.

 1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmindstillinger.

 2. Vælg Skærm i venstre rude. Klik på rullelisten Skift størrelsen på tekst, apps og andre elementer, og vælg den ønskede skaleringsprocent.

  Skalering af skrifttype og DPI

 1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Tilpas.
 2. Åbn kontrolpanelet Dpi-skala ved at vælge Juster skriftstørrelse (dpi).
 3. Vælg Standardskala (96 dpi).
 4. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Avancerede løsninger

Vælg en eller flere af følgende løsninger:

Forsigtig:

Løsning 2 og 3 omfatter redigering af Windows-registreringsdatabasen. Adobe yder ikke support på problemer forårsagede af utilsigtet ændring af registreringsdatabasen der indeholder vigtige oplysninger om dit systems hardware og software. Inden du ændrer i registreringsdatabasen, bør du oprette en sikkerhedskopi af denne. Du kan finde yderligere oplysninger om registreringsdatabasen i dokumentationen til eller ved at kontakte Microsoft.

Løsning 1: Kør Acrobat som administrator. < >

Højreklik på Acrobat DC, og vælg Kør som administrator. Angiv dit systems brugernavn og din adgangskode, hvis du bliver bedt om det.

Løsning 2: Registrer filen jscript.dll manuelt.

Gælder kun for Windows 10, Windows 7 og Windows Vista

Start med at fastslå, om dit Windows-operativsystem er 32-bit eller 64-bit:

 1. Klik på Start.
 2. Gør et af følgende baseret på det operativsystem, du bruger:

  • Windows 10 – Klik på Indstillinger ()-ikonet, og klik derefter på Om i venstre rude.
  • Windows 8/7 – Højreklik på Denne computer, og vælg Egenskaber.
 3. I systemtype skal du kigge efter 32-bit eller 64-bits-information.

Følg dernæst anvisningerne i nedenstående afsnit for systemtypen.

I 32-bit Windows

 1. Gør følgende baseret på det operativsystem, du bruger:

  • Windows 10 – Klik på Start, og indtast derefter cmd.
  • Windows 8/7 – Vælg Start > Alle programmer > Tilbehør.
 2. Højreklik på Kommandoprompt, vælg Kør som administrator og godkend.
 3. Hvis der står C:\Windows\System32>, skal du fortsætte til trin 4. Ellers skal du indtaste nedenstående kommando præcis som den står angivet, inklusive anførselstegn, og trykke på Enter:
  cd "%systemroot%\System32"

 4. I kommandoprompten skal du skrive regsvr32 /u jscript.dll og trykke på Enter.

 5. I kommandoprompten skal du skrive regsvr32 jscript.dll og trykke på Enter.

 6. Når der vises en dialogboks med meddelelsen "DllRegisterServer in jscript.dll succeeded", skal du klikke på OK.

I 64-bit Windows

 1. Gør følgende baseret på det operativsystem, du bruger:

  • Windows 10 – Klik på Start, og indtast derefter cmd.
  • Windows 8/7 – Vælg Start > Alle programmer > Tilbehør.
 2. Højreklik på Kommandoprompt, vælg Kør som administrator og godkend.
 3. Hvis der står C:\Windows\SysWow64>, skal du fortsætte til trin 4. Ellers skal du indtaste nedenstående kommando præcis som den står angivet, inklusive anførselstegn, og trykke på Enter:
  cd "%systemroot%\SysWow64"

 4. I kommandoprompten skal du skrive regsvr32 /u jscript.dll og trykke på Enter.

 5. I kommandoprompten skal du skrive regsvr32 jscript.dll og trykke på Enter. 

 6. Når der vises en dialogboks med meddelelsen "DllRegisterServer in jscript.dll succeeded", skal du klikke på OK.

Løsning 3: Acceptér licensaftalen ved at redigere Windows-registreringsdatabasen 

 1. Luk Acrobat.
 2. Klik på Start for at åbne registreringseditoren. Indtast regedit i feltet Start søgning, og tryk dernæst på Enter.

 3. I den venstre rude i registreringseditoren skal du åbne den rette sti:
  • Windows 10/8/7 (32 bit) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\product_version\AdobeViewer
  • Windows 10/8/7 (64 bit) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\AdobeViewer      
 4. I den venstre rude i registreringseditoren skal du åbne mappen <aktuel version>. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis nøglen AdobeViewer findes, skal du vælge den.
  • Hvis nøglen AdobeViewer ikke findes, skal du højreklikke på <aktuel version>, vælge Ny > Nøgle, navngive den nye nøgle AdobeViewer, og derefter vælge AdobeViewer.
 5. Gør et af følgende i højre rude i registreringseditoren:
  • Hvis EULA-posten findes, skal du højreklikke på den og vælge Rediger. Skift værdidata til 1. Lad værditypen stå som Hexadecimal. Klik på OK.
  • Hvis EULA-posten ikke findes, skal du højreklikke på AdobeViewer og vælge Ny > DWORD-værdi. Navngiv det nye punkt EULA. Højreklik på EULA og vælg Rediger. Skift værdidata til 1. Lad værditypen stå som Hexadecimal. Klik på OK.
 6. Luk Registreringseditor.   

Yderligere oplysninger

Mindstekravet til skærmopløsning for Acrobat-produkter er 1024 x 768. Du kan se yderligere systemkrav i Systemkrav | Acrobat-produktfamilien.

Softwarelicensaftalens dialogboks kan blive forvrænget, hvis et af følgende forekommer:

 • Skærmopløsningen er lavere end 1024 x 768.
 • Store skrifttyper eller Ekstra store skrifttyper er valgt i dialogboksen Egenskaber for skærm.
 • Skærmdriverens skærm-dpi er indstillet til en anden størrelse end standardindstillingen 96 DPI.

 

Adobe-logo

Log ind på din konto