Dette dokument indeholder oplysninger om kendte problemer og tip til fejlfinding, som ikke er medtaget i dokumentationen til Acrobat og Reader. Adobe har identificeret følgende problemer på tidspunktet, hvor Acrobat XI og Reader XI blev udgivet. Problemer, som er opstået efter programmets udgivelse, behandles i separate tekniske noter eller produktbemærkninger. Hvis en opdatering løser et problem, er versionsnummeret anført. Fejl, som er knyttet til et problem i dette dokument, vises i firkantet parentes [ ].

På Reader Support eller Acrobat Support kan du finde de nyeste oplysninger og kendte problemer.

Adobe-id

Acrobat XI Pro-programmet omfatter konceptet "Adobe ID". Adobe ID'et er valgfrit, når der stilles et serienummer til rådighed.

Aktivering

Acrobat XI har en prøveperiode, før det skal aktiveres. Det er muligt, at du ikke kunne aktivere, fordi du ikke havde forbindelse til internettet. Efter prøveperioden får du en meddelelse om, at du skal aktivere nu (maskinen skal have forbindelse til internettet). Efter prøveperioden skal maskinen aktiveres, før du kan fortsætte brugen af programmet.

Flash er nu nødvendigt for at få vist SWF-filer og Portfolio-indhold i PDF-filer.

Flash Player er ikke længere med til Acrobat og Reader. Flash Player er nødvendig, for at Acrobat og Reader kan vise SWF-filer og Portfolio-indhold i PDF-filer. Hvis der ikke er installeret Flash Player på systemet, og du vil kunne have vist SWF-filer og Portfolio-indhold i PDF-filer, skal du installere Flash Player. Hvis du åbner en PDF-fil, som kræver Flash, beder en dialogboks dig om at downloade og installere den nyeste Flash Player. Du kan forudinstallere Flash her:

Acrobat-Installationsbemærkninger

PDF-filtypenavn og registrering

Den programversion, som senest er blevet installeret, "ejer" Acrobat- eller Reader-registreringsdatabaseposterne og .PDF-filtypenavnet.

Før installation

Før du installerer Acrobat eller Reader, skal du se afsnittene herunder med titlerne Implementering/installation og Implementeringstilpasning for at se, om nogen af situationerne gælder.

Adobe FormsCentral og installation

Før installation kan det være nødvendigt at slette følgende mapper:

 • Windows: \AppData\Roaming\com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease
 • Mac OS: ~/Bibliotek/Indstillinger/com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease

Installation og afinstallation af Windows Acrobat

 1. Luk alle andre programmer.
 2. Vigtigt: Afinstaller alle tidligere prøveudgaver af Acrobat XI, før du installere den udgivne version.
 3. Brugere, som installerer Acrobat på en 64-bit-maskine via MSI på kommandolinje, skal angive offentlig ejendom "IGNOREVC10RT=1" for at fortsætte installationen, hvis ikke VC10 Runtime er på maskinen. Hvis du ikke gør det, stopper installationen. Der vises en dialogboks i brugerfladetilstand, hvor du bliver spurgt, om du vil fortsætte eller stoppe installationen, hvis VCRT ikke er installeret. Hvis installationen udføres vha. setup.exe, stopper den aldrig, da den altid giver denne egenskab videre, mens den danner Acrobat MSI.
 4. Hvis du ikke installerer via MSI, skal du følge anvisningerne herunder for at få en brugerfladebaseret installation.
 5. Dobbeltklik på Ssetup.exe for at starte installationen.
 6. Vælg sprog i dialogboksen Sprogvalg, og klik på OK.
 7. Klik på Næste på skærmen Adobe Acrobat XI Pro Setup.
 8. Installationsprogrammet beregner krav til harddiskplads og kontrollerer for tidligere versioner. Hvis der findes tidligere versioner af Acrobat Pro, såsom Acrobat X Pro, skal du trykke på Fortsæt for at afinstallere.
 9. Skærmen Licens vises. Angiv serienummeret, eller installer som prøveversion.
  Bemærk: Hvis du har købt et abonnement, føres du til processen for installation af prøveversionen.
 10. Vælg installationsniveau (standard er Typisk), og klik på næste.
 11. Du kan ændre installationsmappen, hvis du vil, ellers vises standardmappen. Klik på Næste.
 12. Klik på Installér, hvorefter installationen fortsætter.
 13. Hvis der kører processer, som er i konflikt med installationen, beder installationsprogrammet dig om at stoppe processerne, før du kan fortsætte installationen. Luk processerne, og klik derefter på installationsprogrammet for at fortsætte installationen.
 14. Den sidste dialogboks er Konfiguration udført. Klik på Afslut.Du kan nu åbne Acrobat.

Første start og anvisninger til angivelse af Adobe ID

 1. Når programmet er åbnet, skal du acceptere slutbrugerlicensaftalen. Hvis der vises en tom slutbrugerlicensaftaleskærm (kun MAC), skal du kigge i afsnittet Tom slutbrugerlicensaftaleskærm herover.
 2. Hvis du ikke indtastede et serienummer under installationen, vises skærmen Du skal logge på. Vælg Log på nu på skærmen Du skal logge på. Indtast Adobe ID-brugeroplysningerne. Opret et Adobe ID, hvis du ikke har noget. Klik på Log på.
 3. Hvis du indtastede et serienummer under installationen, vises skærmen Registrering. Indtast Adobe ID-brugeroplysningerne på skærmen Registrering. Opret et Adobe ID, hvis du ikke har noget. Klik på Log på.

Programmets brugergrænsefladesprog

Under installationen kan du vælge det sprog, du vil have installeret. Sørg for at vælge det sprog, du købte. Hvis du oplever en sproguoverensstemmelse, skal du afinstallere Acrobat og installere det igen med det sprog, du har købt. Brugergrænsefladen på engelsk følger med, og du kan skifte til engelsk, hvis du vil, via Rediger > Indstillinger > Sprog. Når du har ændret sprog, skal du afslutte Acrobat og åbne det igen, for at indstillingerne får effekt. Hvis licensen tillader alle sprog, kan du tilføje eller fjerne sprog vha. følgende fremgangsmåde:

 1. Brug Tilføj eller fjern programmer i kontrolpanelet (XP) eller Programmer og funktioner under Programmer i kontrolpanelet (Windows 7).
 2. Vælg Acrobat XI Pro, og vælg Skift.
 3. Vælg Rediger, og tilføj eller fjern sprog.

Dialogboksen Serienummer vises , når du prøver at udskrive Adobe-PDF-filer.

NYT i 11.0.1 – Problemet opstår efter opdatering til 11.0.1, hvis alle de følgende betingelser er sande:

 1. Acrobat-serienummersproget er kun engelsk, og styresystemets sprog er ikke engelsk, f.eks. styresystem på fransk og engelsk serienummer.
 2. Acrobat er aldrig blevet åbnet for den nuværende bruger.
 3. Installationen af Acrobat blev udført via kommandolinje og ikke via brugerfladeinstallation.
 4. Brugeren udskriver alle filer til Adobe PDF-printeren eller højreklikker på alle dokumenter og vælger "Konvertér til PDF".

Resultat: Serienummerdialogboksen vises, og PDF-filen oprettes ikke.

Løsningsforslag 1: Start Acrobat mindst én gang, før der udskrives til PDF, for at løse problemet for den pågældende bruger på computeren.

Løsningsforslag 2: Hvis du vil løse problemet for alle brugere af maskinen, skal du oprette registreringsnøglen "HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\" med standardværdien "acrobat.dll'[3488414]. Yderligere oplysninger finder du i Serienummerdialogboksen vises.

Sådan afinstallerer du Adobe

 • Før du afinstallerer, skal du deaktivere ved at vælge Hjælp > Deaktiver.
 • Du skal derefter afinstallere programmet vha. kontrolpanelet "Brug Tilføj eller fjern programmer" (XP) eller kontrolpanelet Programmer og funktioner (Windows 7).
 • Når afsintallationen er gennemført, skal du genstarte maskinen.

Acrobat til installation og afinstallation i Mac OS

Se i den følgende vejledning, hvordan du installerer software eller opgraderer fra en tidligere version. Hvis du købte Acrobat som en overførsel, anbefaler Adobe, at du sikkerhedskopierer overførselspakken - helst på en dvd.

Installer og åbn Acrobat XI i Mac OS

 1. Opret forbindelse til internettet fra maskinen.
 2. Start installationen:
  – Hvis du har købt Acrobat på en dvd, skal du lægge dvd'en i dvd-drevet, så du kan se applikationens filer.
  --Hvis du har købt Acrobat som en overførsel, skal du dobbeltklikke på DMG-filen, så billedfilen indlæses som en enhed.
 3. Dobbeltklik på installationsprogrampakken til Adobe Acrobat XI Pro (.pkg) for at starte installationen. Klik på Fortsæt.
 4. Klik på Fortsæt, når du ser filen Vigtigt.
 5. Skærmen Licens vises, og du bliver bedt om at indtaste serienummeret. Hvis du benytter programmet som prøveversion eller har købt et abonnement, er det ikke nødvendigt at indtaste et serienummer. Hvis du indtaster et serienummer, så sørg for, at maskinen har forbindelse til internettet.
  Bemærk: Installation i prøveversion giver dig mulighed for at bruge softwaren i en prøveperiode på 30 dage, fra første gang den åbnes.
 6. Indtast serienummeret i dit eksemplar af programmet. Serienummeret på individuelt licenserede kopier er uden på dvd-coveret. Den findes på kvitteringssiden for køb af ESD (electronic software delivery) via Adobe Store. Du kan også finde serienummeret på individuelt licenserede ESD-køb i din online ordreoversigt på http://www.adobe.com. Serienummeret for køb foretaget gennem Adobes licenswebsted findes i dine oplysninger på http://licensing.adobe.com.
 7. Den næste skærm er skærmen Installationstype. Du kan også vælge eller fravælge de programkomponenter, du gerne vil installere, og du kan også ændre installationsstien. Klik på Installer, når du er klar.
 8. Indtast de administrative brugeroplysninger, når du bliver bedt om det, så installationsprocessen kan fortsætte.
 9. Når installationen er færdig, skal du klikke på Afslut.
 10. Som standard er Acrobat installeret i mappen "/Programmer/Adobe Acrobat XI Pro". Gå til mappen, og åbn Acrobat. Når Acrobat åbner, skal du acceptere slutbrugerlicensaftalen.
 11. Hvis du indtastede et serienummer under installationen, skal du se trin 12 herunder. Hvis du bruger Acrobat i prøveversionen eller som abonnement (kun Pro), vises skærmen Du skal logge på. Vælg Log på nu på skærmen Du skal logge på. Indtast Adobe ID-brugeroplysningerne på skærmen Log på. Hvis du ikke har et Adobe ID, skal du klikke på Opret Adobe ID. Indtast de oplysninger, der bliver spurgt om. Klik derefter på Opret. Følg anvisningerne for at gennemføre oprettelsesprocessen. Klik på Log på.
 12. Hvis du indtastede et serienummer under installationen, vises skærmen Registrering. Indtast Adobe ID-brugeroplysningerne på skærmen Registrering. Hvis du ikke har et Adobe ID, skal du klikke på Opret Adobe ID og indtaste de oplysninger, der spørges efter. Klik derefter på Opret. Følg anvisningerne for at gennemføre oprettelsen af Adobe ID og registreringsprocessen. Du kan også vælge at trykke på Spring over.
  VIGTIGT: Opret forbindelse til internettet for at aktivere dit eksemplar af softwaren. Du skal aktivere softwaren inden for 30 dage. Efter 30 dage stopper softwaren med at fungere.

Tom slutbrugerlicensskærm

RETTET i 11.0.01 – Problem: kun Mac. Ved start vises en tom slutbrugerlicensskærm, som man ikke kan acceptere, og Acrobat kører ikke. Problemet kan opstå, hvis du har produkter installeret fra CCM eller fra Creative Suite, og du har forsøgt at installere Acrobat XI fra en anden kilde.

Løsningsforslag: Løsningen er at åbne et andet program, som er en del af CCM eller Creative Suite, og deaktivere det via Hjælp > Deaktiver. Afslut programmet. Start derefter Acrobat, og acceptér slutbrugerlicensaftalen. Åbn derefter CCM-programmet igen, og vælg Licensér denne software for at aktivere CCM-produktet igen. Hvis der er tale om et CS-program, så åbn det, og aktivér det igen. [3338419] Se også: Der vises en tom slutbrugerlicensskærm, når Acrobat XI startes.

Sådan afinstallerer du Acrobat XI in Mac OS®

 1. Dobbeltklik på afinstallationsprogrammet for Acrobat XI.
 2. Følg anvisningerne på skærmen for at afinstallere Acrobat.
 3. Indtast de administrative brugeroplysninger, når du bliver bedt om det, så afinstallationsprocessen kan fortsætte.
  Bemærk: Afinstallationsprogrammet fjerner kun Adobe Acrobat XI-filer fra systemet. Det fjerner ikke Adobe Reader-filer, Acrobat-brugerdata eller filer, der deles med andre Adobe-programmer
 4. (Valgfrit) Flyt eventuelle Adobe PDF-indstillingsfiler, som du har oprettet i mappen Bibliotek/Applikation Support/Adobe PDF, og træk mappen til papirkurven.

Kendte problemer

Tilgængelighedskontrol

 • Problem: Når du åbner Acrobat XI første gang, mens der kører skærmlæsere, fokuseres
  der ikke på slutbrugerlicensaftalen med det samme. Løsningsforslag: Tryk på Tab et par gange, og så kommer du på et tidspunkt hen til slutbrugerlicensaftaleknapperne.[2704224]
 • Problem: Knapperne i dialogboksene Slutbrugerlicensaftale, Deaktivering og registrering svarer ikke, når jeg trykker på Return-tasten. Løsningsforslag: Tryk på mellemrumstasten, eller brug musen. [3144180, 3327992]
 • Problem: JAWS kunne ikke læse PDF-filen i beskyttet tilstand i Reader og Acrobat i Firefox 4.
  [2866957] Løsningsforslag: Slå Beskyttet tilstand fra.
 • Problem: Internet Explorer: JAWS kan ikke læse PDF-filer i beskyttet tilstand, medmindre
  dokumentet indlæses igen i browservinduet. En anden løsning er at slå beskyttet tilstand fra. [2747010]

Browser

 • RETTET i 11.0.1 – Problem: Der vises en grå/tom skærm, når "Hav kun tillid til værten én gang" eller "Hav altid tillid til værten" vælges i browseren. Det problem sker i forbindelse med IE, Firefox og Chrome. Løsningsforslag: Deaktiver beskyttet visning (Indstillinger > Sikkerhed (Udvidet) > Alle filer). [3329058]
 • Problem: Når brugeren opgraderer til Firefox 19 eller nyere, åbner PDF-filer, der som standard burde åbne vha. den indbyggede fremviser, ikke i plug-in'et Adobe PDF-fremviser i Firefox. Problemet opstår også i tidligere udgaver af Acrobat og Reader.

Løsning: Du kan ændre indstillingerne i Firefox manuelt, så du får vist PDF-filer vha. plug-in'et Adobe PDF-fremviser i Acrobat/Reader i Firefox. Vælg Firefox og i Firefox-menuen i Windows. Vælg derefter Funktioner > Indstillinger > Programmer > Indholdstype "Portable Document Format (PDF)", og tilknyt den, så den åbner med "Brug Adobe Acrobat (i Firefox)". Vælg Firefox og i Firefox-menuen i Macintosh. Vælg derefter Indstillinger > Programmer > Indholdstype "Portable Document Format (PDF)", og tilknyt den, så den åbner med "Brug Adobe Acrobat NPAPI Plug-in." [3504563]

Se også Konfiguration af en browser til brug af Adobes PDF-plug-in.

Problem: Når PDF-filer gengives i Safari i Mac OS X 10.9.2 Zoom, og sidenummerfelter og Find-felterne er sorte. Problemet kan ikke reproduceres i Mac OS X 10.9.1. [3692624]

Citrix

 • Problem: CITRIX: Acrobat og Reader 11 understøtter ikke Programstreaming-tilstand i Citrix. [2810983]

Cloud-integration

 • Problem: Loginvinduet på Acrobat.com virker ikke ordentligt med Internet Explorer 7. Løsningen er at opgradere til Internet Explorer 8.
 • Problem: Du kan ikke i Windows 7 logge på Office 365 fra Acrobat, medmindre "Forbliv logget på" er valgt. [3801175]
 • Problem: Kun Macintosh. Når du bruger acrobat.com på din Mac, må den ældste browserversion af Safari være Safari 5.1. Løsning: Brug version 5.1 af Safari som den ældste.
 • Problem: Kun Macintosh. Hvis der er installeret ekstramoduler fra tredjepart, såsom PitStop 11, kan Acrobat gå ned, når du gemmer filer på Acrobat.com. [3332839]

Implementering/installation

 • Problem: Når du installerer eller åbner Acrobat, vises dialogboksen Ingen internetforbindelse nogle gange. Vælg Offlineaktivering, og følg trinnene til generering af en anmodningskode, så du kan gennemføre offlineaktiveringen.
 • Problem: Hvis du har købt en Acrobat XI Pro-opgradering, og du vil opgradere til Acrobat XI Pro fra Creative Suite 6, og Creative Suite 6 allerede findes på systemet, så registrerer Acrobat XI Pro det ikke. Når du åbner Acrobat XI Pro, bliver du bedt om det program, der kvalificerer dig til opgraderingen, samt programmets serienummer. Vælg Acrobat X som det kvalificerende produkt, og indtast derefter Creative Suite 6-serienummeret. [3324657]
 • Problem: Mac-installationsprogrammet installeres ikke, hvis der skelnes mellem små og store bogstaver på startdrevet.
  Løsning: Installer en diskenhed, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver [2594334]
 • Problem: Problemet gælder kun for Windows. Fejlen "Kan ikke finde PDFMaker-ressourcefiler vises for Microsoft Word, når Acrobat XI installeres på en maskine, hvor Acrobat X Standard allerede findes. Hvis brugeren reparerer eller endda afinstallerer Acrobat XI, vises den samme fejl også for Acrobat X Standard. Brugeren skal reparere Acrobat X Standard for at få PDFMaker til at virke igen. [3327895]
 • Problem: Kun Windows. Når Acrobat XI Pro er installeret, fjernes LiveCycle Designer, som fulgte med til en tidligere Acrobat XI Pro-version. [3298879]

Implementering/installation

 • NY: Kun Acrobat 11 – Problem: Efter en nylig installering af Acrobat 11, åbner PDF-filerne ikke, når man dobbeltklikker på dem [3647125]
  Årsag: Selv når registrering tilbageholdes, og slutbrugerlicensaftalen er blevet accepteret, skal Acrobat åbnes mindst én gang, før man kan åbne en PDF-fil direkte ved at dobbeltklikke på den.
 • Fundet for nylig i 11.0 Problem: Problemet gælder kun for Macintosh. Hvis du installerer Acrobat 11.0 og derefter opgraderer til 11.0.4 på en computer, hvor der plejede at være Acrobat 9 eller 10, kører opgraderingen ikke altid korrekt. Du kan muligvis se en fejlmeddelelse, men du kan stadig åbne Acrobat 11.0. Når du derefter opgraderer til 11.0.4, rapporterer Acrobat et problem med filen (com.adobe.PDFAdminSettings.plist) i mappen Bibliotek/Indstillinger under opgraderingsprocessen. Et andet symptom er, at indstillingen "Åbn i lav opløsning" er nedtonet.

Løsning:

1. Afinstaller Acrobat 11.

2. Slet filen com.adobe.PDFAdminSettings.plist i mappen Bibliotek/Indstillinger.

3. Installer Acrobat 11.0, og vælg Hjælp > Søg efter opdateringer for at opgradere til 11.0.4, når du åbner programmet. Opgraderingen til 11.0.4 udføres.

4. Hvis du stadig kan se et problem, skal du kontrollere, at indstillingen NSHighResolutionCapable er sat til "sand" i filen Info.plist i

/Programmer/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Indhold

Nøglen vises i Info.plist-filen som:

NSHighResolutionCapable

og værdien er sat til : <true/>

Hvis ikke NSHighResolutionCapable er sat til sand, skal du ændre den, så den vises som <true/>

5. Dernæst skal du åbne et terminalvindue og skrive følgende:

touch /Programmer/Adobe/Acrobat/XI/Pro/Adobe/Acrobat/ Pro.app/

6. Kontrollér indstillingen "Åbn i lav opløsning" igen. Den er nu aktiveret. [3631065]

 • Problem: Når du installerer eller åbner Acrobat, vises dialogboksen Ingen internetforbindelse nogle gange.

Løsning: Vælg Offlineaktivering, og følg trinnene til generering af en anmodningskode, så du kan gennemføre offlineaktiveringen.

 • Problem: Hvis du har købt en Acrobat XI Pro-opgradering, og du vil opgradere til Acrobat XI Pro fra Creative Suite 6, og Creative Suite 6 allerede findes på systemet, så registrerer Acrobat XI Pro det ikke.
  Løsning: Når du åbner Acrobat XI Pro, bliver du bedt om det program, der kvalificerer dig til opgraderingen, samt programmets serienummer. Vælg Acrobat X som det kvalificerende produkt, og indtast derefter Creative Suite 6-serienummeret. [3324657]
 • Problem: Mac-installationsprogrammet installerer ikke, hvis der skelnes mellem små og store bogstaver på startdrevet.

Løsning: Installer en diskenhed, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver [2594334]

Implementering/tilpasning

En ressource, hvor man kan læse om Acrobats funktioner til virksomhedsimplementering, herunder Tilpasningsprogrammet, er Enterprise Administration Guide.

 • Problem: En virksomhed vil måske ikke have, at brugerne skal aktivere deres eksemplar af Acrobat, eller at de skal indtaste Adobe ID'et. En beslægtet situation er, når maskinen ikke har forbindelse til internettet.

Løsning: Brug Tilpasningsprogrammet til at deaktivere Aktivering og Adobe ID'et før installation af Acrobat. Du kan finde oplysninger om Tilpasningsprogrammet i Enterprise Admin Guide.

 • Problem: Hvis du har en autentificerende proxy på systemet, kan man ikke tilvejebringe brugernavn og adgangskode gennem provisioneringsredskabet APTEE. Serienummeret valideres ikke. Løsningsforslag: Brug en offlineundtagelse. [3158635]

Digitale signaturer

 • RETTET i 11.0.01 – Problem: Hvis en PDF-fil indeholder to signaturer, og signatur to indeholder tre link i en kæde (signatur 1 er fra et selvsigneret certifikat) , rapporterer Acrobat og Reader, at slutpersonens (underskriverens) certifikat har en ugyldig signatur på Mac. Fejlen ugyldige signatur er ikke blevet rapporteret for Windows-platformen.

Løsning: Anvend opdateringen 11.0.01 [3328208]

Dynamiske stempler

I 10.1.10 og 11.0.07 kan man ikke se dynamiske og brugerdefinerede stempler i en PDF-fil med delt korrekturlæsning, når man lukker og åbner den PDF-fil igen. Når PDF-filen åbnes igen, vises "# kommentarer slettet", hvor "#" er antallet af stempler i dokumentet, hvis du klikker på knappen Udgiv kommentarer.

Udvidet sikkerhed og Internet Explorer

Problem: Windows Server Security-prompten (som viser, at indehold der kommer fra et websted, blokeres af Internet Explorer Enhanced Security Configuration) vises ikke, når dialogboksen Log på vises, når man logger på. Resultatet er, at der ikke vises nogen sikkerhedsprompt. Hvis brugeren nu forsøger at klikke på knappen Log på efter at have indtastet gyldige brugeroplysninger, sker der intet.

Løsningsforslag: Hav tillid til https://adobeid-na1.services.adobe.com og https://www.adobe.com i Internet Explorers sikkerhedsindstillinger, hvorefter man kan logge på den maskine. [3757146]

Udvidet sikkerhed og Internet Explorer 9

 • Problem: Kan ikke tilføje/fjerne websteder i kategorien Websteder, du har tillid til, Begrænsede websteder i dialogboksen Internetindstillinger i Acrobats indstillinger. Du kan ikke fjerne eksisterende websteder, der er tillid til, eller føje et websted til den eksisterende liste. Løsning: Du skal ændre Internetindstillingerne i dialogboksen Indstillinger i Internet Explorer 9. (Funktioner > Internetindstillinger) [3171074]

Hjælp

 • RETTET i 11.0.01 – Problem: Reader XI åbner ikke Hjælp-indhold offline, når Adobe Hjælp er installeret.

Løsning:

 1. Installer Reader XI.
 2. Installer Adobe Community-hjælp (CHC) via http://www.adobe.com/support/chc/. (Sørg for at installere Adobe AIR og Flash Player først.)
 3. Åbn Adobe Hjælp vha. menuen Start > Programmer.
 4. Åbn dialogboksen med indstillinger i CHC.
 5. Aktivér Adobe Reader X-afkrydsningsfeltet i ruden med downloadindstillinger.
 6. Gå til ruden med lokalt indhold (i dialogboksen CHC-indstillinger), og download/opdater vha. Adobe Reader X.
 7. Luk CHC.
 8. Afbryd forbindelsen til internettet.
 9. Åbn Reader XI, og vælg Hjælp > Adobe Reader XI-hjælp.

Reader åbner nu offline Hjælp-indholdet i standardbrowseren, hvis du vælger Hjælp > Adobe Reader XI-hjælp, når systemet ikke har forbindelse til netværket. [3300851]

 • RETTET i 11.0.01 – Problem: Browseren hænger (arh.exe blokeres, når beskyttet tilstand i Internet Explorer er TIL), når du åbner Acrobat- eller Reader-hjælp vha. Acrobats dokumentmeddelelseslinje. Løsningsforslag: I stedet for at vælge Tillad skal du vælge Tillad ikke. En anden løsning er at slå beskyttet tilstand i Internet Explorer fra. [3317076]

Hi DPI- og Retina-skærme

 • FORBEDRET (Macintosh) i 11.0.04 – Problem: Selvom funktionen for Macintosh er forbedret, ser nogle ikoner i Acrobat Reader pixelerede ud, når de vises på Apple Retina-skærme på Macintosh-computere, samt når de vises på Hi DPI-skærme på Windows-computere. Der er ingen løsning. [3511828]

LiveCycle Designer

 • LiveCycle Designer følger ikke med til Acrobat XI Pro til Windows. Det er tilsigtet.

LiveCycle-formularer, Live Cycle-arbejdsrum og Beskyttet visning

 • Problem: XFA-formularer og LC-arbejdsrum understøttes ikke i tilstanden beskyttet visning TIL i Acrobat / Reader 11.0.

Beskrivelse: Når man åbner en XFA-formular med beskyttet visning til for Acrobat / Reader 11.0, vises der en gul bjælke. Der vises et tomt PDF-dokument i stedet for den faktiske formular.

Rettelser:

a) Hvis serveren er på intranettet, kan man overveje at bruge indstillingen til kun at aktivere beskyttet visning for usikre steder.

b) Deaktiver beskyttet visning ved at have tillid til formularen én gang eller permanent.

c) Deaktiver beskyttet visning.

  Det bør også bemærkes, at hvis man åbner et arbejdsforløb i LiveCycle-arbejdsforløb, vises der først en tom side med en gul bjælke med beskyttet visning. LiveCycle aktiverer også knappen Udført på samme tid. Knappen er ikke deaktiveret, og brugeren kunne ikke se den faktiske formular, men kan stadig sende arbejdsforløbet. [3316200]

Åbning af en PDF-fil

PDFMaker til AutoCAD

 • Problem: Når du forsøger at konvertere ACAD 2013-filer til PDF-format, viser Acrobat fejlen "Der opstod en uventet fejl. PDFMaker kunne ikke oprette Adobe PDF-filen." Løsningsforslag: Du skal åbne DWG-filen i AutoCAD 2013 og ændre filformatet til en ældre version (AutoCAD 2010/2011/2012). [3163139]

PDF-ejerskab

 • RETTET i 11.0.01 - Problem: Kun Reader: "Vælg PDF-standardfremviser" bør deaktiveres, når beskyttet visning i Reader er deaktiveret i Windows 8 64 bit. Trin:

1. Installer Reader i Win8 64 bit

2. Åbn Reader, og deaktiver PM (Indstillinger > Sikkerhed (udvidet)

3. Afslut Reader

4. Åbn IE10m, og åbn derefter en PDF-fil

5. Ctrl + K > Generelt

Resultat: "Vælg PDF-standardfremviser" er ikke deaktiveret, ligesom det er i Acrobat.

Løsning: Installer opdateringen 11.0.01 for at afhjælpe problem. [3313895]

 • Problem: Ejerskabet genoprettes ikke, når det overføres til Reader XI, og Reader XI afinstalleres derefter. Løsningsforslag: Reparer Acrobat. [3325450]

Udskrivning af PDF-fil

 • Problem: Udskrivning af en PDF-fil vha. Hæfte-udskrivning kan producere usammenhængende og forkerte resultater afhængigt af den printer, der anvendes. Nogle af de printere, som problemet opleves på, er HP 4700 og HP 2840 All-In-One. [2782167, 2390174]
 • Problem: Kun Windows 7. I forbindelse med omdirigerede PS-printere viser Acrobat altid farveprofilen "Operationel RGB". I forbindelse med PostScript-farveprintere, burde den vise den operationelle CMYK-profil. I forbindelse med PostScript-sort-hvid-printere, burde den vise den operationelle gråtoneprofil. Trin:
 1. Installer en PostScript-farve, og føj en sort-hvid-printer til Windows XP.
 2. Brug nu Mstsc.exe som eksternt skrivebord for en Windows 7-maskine fra denne maskine.
 3. Åbn en PDF-fil på Windows 7-maskinen.
 4. Tryk på Ctrl+P, og vælg derefter en "omdirigeret printer" > Avanceret.
 5. Se, hvad der vises i Farverum. Her vises Operationel RGB.

Der er ingen løsning [2683045]

PDF-printer

 • Problem: Grænsen for Adobe PDF-printerens brugerdefinerede sidestørrelse er omkring 600 dpi. Ved højere opløsninger, f.eks. 1200 dpi, kan udskrivning føre til printerfejl, så der ikke udskrives noget dokument.

Løsningsforslag: Brug en brugerdefineret sidestørrelse, som er mindre end 600 dpi [2684339]

 • Problem: PDF-printeren (Distiller) lader ikke til at fungere med PPT-filer i Win XP 64 bit.

Løsningsforslag: Det er nødvendigt med Microsoft Hot Fix KB-930627 til Windows XP Service Pack 2 til 64 bit og Windows Server 2003 R2 (64 bit). [3329063] Se Microsofts hjælpedokument.

Porteføljer

 • Problem: Acrobat og Reader viser vrøvletegn (kildekode), når du får en forhåndsvisning af internetindhold via en URL-adresse, som omdirigerer til en PDF-fil på internetserveren. Der er ingen løsning.  [2711118]

Beskyttet tilstand i Reader

 • RETTET i 11.0.01 - Problem: Den genererede systemrapport viser sandbox-funktionen som "FRA", når beskyttet tilstand faktisk er TIL, og "TIL", når beskyttet tilstand faktisk er FRA. Du kan generere systemrapporten via hovedmenuen ved at vælge Hjælp > Onlinesupport -> Generér systemrapport.
  Løsning: Anvend opdateringen 11.0.01. [3324650]
 • RETTET i 11.0.01 – Problem: Browseren hænger, når du åbner Acrobat- eller Reader-hjælp vha. dokumentmeddelelseslinjen, fordi ahr.exe er blokeret, når beskyttet tilstand i Internet Explorer er aktiveret.

Løsningsforslag: Deaktiver beskyttet tilstand i browseren, eller brug indstillingen Tillad ikke, hvis du bliver spurgt, eller anvend opdateringen 11.0.01. [3317076]

Beskyttet visning

 • RETTET i 11.0.1 – Problem: En dialogboks, hvor der står "Denne handling tillades ikke, da der ikke er tillid til dokumentet. Har du tillid til dokumentet?", vises, når man gemmer en PDF-fil i formularcentralen. Der sker ingenting, selv hvis brugeren vælger "Ja" og har tillid til dokumentet. Der sker kun i forbindelse med indstillingen TIL for beskyttet visning (alle filer eller filer fra potentielt usikre steder).
  Løsningsforslag: Deaktiver beskyttet visning i panelet Indstillinger for Sikkerhed (Udvidet). [3318631]

Safari

Problem: Browser-plug-in'et Safari PDF gør, at funktionen Safari File > Gem som ikke virker med "Dokumentet "[filnavn]" kunne ikke eksporteres som "[filnavn]"."

Trin:

 1. Sørg for, at der er installeret Safari 5.1.5 eller nyere.
 2. Sørg for, at der er installeret Adobe Acrobat Pro 10.1.3 eller nyere (sker også med Acrobat XI Pro).
 3. Indlæs en PDF-fil i Safari.
 4. Vælg Filer > Gem som
 5. Klik på OK i dialogboksen Eksporter som.
 6. Safari viser fejlen: "Dokumentet "[filnavn]" kunne ikke eksporteres som "[filnavn]""

Løsningsforslag: Brug de understøttede Gem-knapper i Acrobat i Heads Up-displayet (HUD) eller ældre værktøjslinjer. HUD'en er den svævende værktøjslinje, som toner ud og ind, når du holder musens markør i bunden af PDF-filen. [3203840]

Problem: Kan ikke udskrive vha. Safari File> Udskriv. Forhåndsvisningen er tom, og udskrifterne er tomme.

Løsningsforslag: Brug de understøttede Gem-knapper i Acrobat i Heads Up-displayet (HUD) eller ældre værktøjslinjer. HUD'en er den svævende værktøjslinje, som toner ud og ind, når du holder musens markør i bunden af PDF-filen. [3216193]

Gem som Word

 • Problem: Gem som Word-dokument genererer ikke et præcist output af ord fra en tekst på hebræisk i PDF-filer. Der findes nu en løsning [2838335]

Scanning

 • NYT i 11.0.09 - Problem: Scanningsindstillingerne vises ikke i ICA-vinduet i Mac 10.10.1 (Yosemite) [3860498]
  Løsningsforslag: Klik på en af kontrolelementerne, dvs. brugerdefineret størrelse, billedkorrektion og så videre, hvorefter alle scanningsindstillingerne vises.
 • Problem: Når man bruger en automatisk dokumentføder med et komprimeret ICA-vindue, mislykkes scanningen. ICA-dialogboksen afsluttes, og alle åbnede dokumenter lukker. Problemet er blevet registreret i forbindelse med scannere som HP OfficeJet 8500 og Canon MX 868. Sker i Mac OS X 10.7.4.

  Løsningsforslag: Når ICA'en indlæser vinduet for den første scanning, der er blevet igangsat vha. scanneren, bør brugeren skifte til det detaljerede ICA-vindue, hvorved problemet undgås. Et andet løsningsforslag for problemet er: Klik på Vis detaljer i OCA-dialogboksen for at åbne vinduet med detaljer, og kør scanningen, når du har angivet de ønskede indstillinger. [3169060]

  • OPDATERET i 11.0.06 - Problem: farvescanning fungerer ikke via Image Capture i Mac 10.7.5

  Trin:

  1. Åbn Acrobat Pro i Mac 10.7.5, og gå derefter til vinduet Indstillinger.

  2. Gå til kategorien Konvertér til PDF, hvor du skal ændre scannerdriver fra "TWAIN" til "ImageCapture".

  3. Gå til Filer > Opret -> PDF fra scanner, og vælg farve i pop op-menuen Type.

  4. Læg papir i Put scannerens dokumentføder eller bakke

  5. Klik på Scan.

  Resultat: Fejlen "Det valgte farveformat understøttes ikke" opstår.

  Løsning: Problemet er ikke blevet registreret i Mac 10.7.4. [3333966] Opdatering: Problemet er heller ikke registreret i Mac 10.8.5.

  • NYT i 11.0.04 Problem: Scannede billeder er delvist eller helt forvansket i Mac OS 10.7.5. Løsning: Problemet er ikke blevet registreret i Mac 10.7.4. [3356448]

Send e-mail – Outlook 2003

 • Rettet i 10.1.1 – Problem: Problemet findes kun i forbindelse med Reader. Når beskyttet tilstand er aktiveret, åbner Outlook 2003 ikke skitse-e-mailvinduet. Løsningsforslag: Slå Beskyttet tilstand fra. [3323494]

Stavekontrol

 • Problem: De forslag til stavning, der vises, er ikke de samme som i tidligere versioner. Selvom Acrobat XI har et nyt stave-plug-in, er der færre forslag til stavning, eller der medtages forslag, som ikke passer. [3195192]

Synchronizer

Problem: Når der findes en ældre lille version af Acrobat eller Reader, og den nye lille version er 11.0.07 eller nyere:

 • Både Acrobat og Reader får den nye synchronizer, når du opdaterer til .07 eller nyere.
 • Hvis den nye synchronizer kører, understøtter den ældre tjenester og procedurer, som ikke har med tjenester at gøre.
 • Hvis den ældre synchronizer (pre-11.0.07) kører, fungerer synkroniseringsafhængige procedurer ikke [3746864]

Touch-tilstand på Windows

 • FUNDET FOR NYLIG i 11.0.06 Problem: Når Acrobat er i Touch-tilstand i Windows 7, forsvinder skærmtastaturet, når du har valgt tegnet i tegnpaletten, selvom fokus stadig er på felterne Find eller Udvidet søgning; skærmtastaturet burde blive ved med at være synligt.
  Løsningsforslag: Problemet opstår ikke i Windows 8. [3658729]
 • FUNDET FOR NYLIG i 11.0.06 Problem: Når Reader er i Touch-tilstand i Windows 7, vises skærmtastaturet ikke, når fokus er på felterne Find eller Udvidet søgning, når beskyttet tilstand er TIL.
  Løsningsforslag: Problemet opstår ikke i Windows 8. [3658725]

Afinstallation

 • Problem: Hvis Microsoft Word kører, og du forsøger at afinstallere Acrobat, vises fejlmeddelelsen Filer i brug. Hvis du klikker på Prøv igen, vises fejlmeddelelsen Filer i brug igen. Løsningsforslag: Du skal enten lukke Microsoft Word først, før du afinstallerer Acrobat, eller bruge denne programrettelse: http://support.microsoft.com/kb/2649868/en-US [2721515]

Web Capture

 • FUNDET FOR NYLIG i 11.0 til 11.0.5; rettet i 11.0.6 – Problem: Når udvidet beskyttet tilstand aktiveres, fungerer Web Capture ikke på Windows 8 32-bit-platforme, hvis cachemappen "Lav" ikke findes.

Løsningsforslag: Hvis brugeren opretter cachemappen "Lav" manuelt under %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache, begynder Web Capture at fungere. [3597910]

Opdatering: Problemet blev rettet i 11.0.6. Derfor er det ikke længere nødvendigt at oprette cachemappen "Lav" under %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache manuelt.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online