Adobe Trust Services

Adobes pålidelige og sikre metode til overførsel af elektroniske dokumenter og oplysninger er baseret på begreber som sikkerhed, tilgængelighed, autenticitet, integritet, fortrolighed og beskyttelse af privatlivet og kan bruges af privatpersoner, offentlige organisationer og private virksomheder i hele verden til en sikker informationsudveksling.

 

Adobe Authorized Trust List (AATL)

Adobe Approved Trust List (AATL) er den største Trust Service til elektroniske dokumenter i verden, som gør det muligt for millioner af brugere over hele verden at oprette digitale signaturer, som der er tillid til, hver gang det underskrevne dokument åbnes i den udbredte Adobe Acrobat- eller Reader-software. Adobe Document Cloud behandler over 6 milliarder elektroniske og digitale signaturtransaktioner hvert år.

Både Acrobat og Acrobat Reader er programmeret til at oprette forbindelse til en onlinetjeneste hos Adobe med henblik på periodisk at downloade en liste over digitale certifikater fra førende Trust Service Providers.

Digitale signaturer, der oprettes ved hjælp af digitale id'er, som er udstedt inden for de pålidelige certifikater, der optræder på AATL-listen, vises som pålidelige i Acrobat og Acrobat Reader. Dette letter valideringen af signaturerne meget, idet det ikke er nødvendigt at bruge særlig software eller komplekse procedurer.

Gå ind på Adobe Authorized Trust List-websiden, hvor du kan læse mere om AATL-programmet og se en liste over partnere, der udsteder pålidelige, AATL-godkendte digitale id'er.

Adobe European Union Trust List (EUTL)

Lister over pålidelige certifikatudstedere i EU er vigtige elementer i opbygningen af tillid blandt aktørerne på det elektroniske marked, idet de gør det muligt for brugerne at bedømme udbyderne af Trust Services nuværende og historiske tillidsniveau.

Adobe European Union Trust List (EUTL) er en reduceret version af den samlede liste over pålidelige udbydere i EU- og EØS-lande, som omfatter oplysninger beskrevet i artikel 1 af EU-kommissionsbeslutning 2015/1505.

Nogle medlemslande vælger at inkludere ikke kvalificerede udbydere af trust services i deres lister. Disse udbydere er ikke inkluderet i Adobes EUTL-liste. Nogle medlemslande vælger også at inkludere udbydere af trust services i deres lister, som kun er godkendt lokalt og som ikke lever op til EU-krav defineret i artikel 3(16) af EU-regulativ nr. 2014/910. Da disse trust services ikke lever op til kravene i EU-regulativ nr. 2014/910, er de ligeledes ekskluderet fra Adobes EUTL-liste.

Både Acrobat og Acrobat Reader er programmeret til at oprette forbindelse til en onlinetjeneste hos Adobe med henblik på periodisk at downloade en liste over digitale certifikater fra Trust Service Providers, som er godkendt i EU, og som lever op til de krav, der er defineret i artikel 1 af EU-kommissionsbeslutning 2015/1505.

Digitale signaturer, der oprettes ved hjælp af digitale id'er, som er udstedt inden for de pålidelige certifikater, der optræder på EUTL-listen, vises som pålidelige i Acrobat og Acrobat Reader. Dette letter valideringen af signaturerne meget, idet det ikke er nødvendigt at bruge særlig software eller komplekse procedurer.

Du kan læse mere om EUTL-programmet på Adobes webside om European Union Trust List (EUTL), hvor du også kan se, hvilke udbydere af trusted services, der optræder på EUTL-listen.

Adobes tjeneste til kvalificerede tidsstempler

En tjeneste til kvalificerede tidsstempler leverer en juridisk bindende tids- og datoangivelse som bevis for eksistens og integritet af et elektronisk dokument.

Adobes tjeneste til kvalificerede tidsstempler er en kvalificeret Trust Service, som lever op til de krav, der er defineret i EU-regulativ nr. 2014/910 (eIDAS). Denne tjeneste til tidsstempler er blevet auditeret og certificeret for kravoverholdelse af DNV-GL-auditører (Certifikat nr. 243347-2017-E-ITA-ACCREDIA) i overensstemmelse med følgende ETSI-standarder: EN 319 401, EN 319 411, EN 319 412, EN 319 421 og EN 319 422.

Denne Trust Service tilbydes under tilsyn af Department of Communications, Climate Action & Environment i Irland (DCCAE - http://www.dccae.gov.ie).

Dokumentation vedrørende Adobes tjeneste til kvalificerede tidsstempler

Dette afsnit indeholder alle officielle dokumenter relateret til myndighedsinstanser og aktiviteter i forbindelse med tidsstempler.

Dokumenterne omfatter beskrivelse af procedurer og ansvarsområder relateret til aktiviteter i forbindelse med tidsstempler for myndighedsinstanser, brugere og afhængige parter, der tilgår de offentligt tilgængelige tidsstempelcertifikater med henblik på at foretage en verifikation.

Kontaktoplysninger til kundespleje

Adobes tjeneste til kvalificerede tidsstempler tilbydes som en del af Adobe Acrobat Sign-platformen.

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med tidsstempeltjenesten, kan du besøge supportsiden til Adobe Acrobat Sign.

Adobe Certified Document Services (CDS)

Certified Document Services (CDS) er en Trust Service under Adobe Root Certificate Authority.

CDS gør det muligt at signere PDF-filer ved hjælp af standarddigitalcertifikater, der valideres automatisk og uden brug for yderligere klientsoftware eller konfiguration, når dokumentets forfatter bruger Adobe Acrobat eller Acrobat Reader-software.

CDS er designet til sikre, at organisationer og privatpersoner, der sender store mængder dokumenter til mange forskellige typer modtagere bedre kan garantere dokumenternes integritet og autenticitet. Dokumentforfatterne kan ved at tilføje en CDS-signatur garantere ægtheden af dokumenterne, uden at det er nødvendigt for modtagerne at bruge yderligere software eller foretage komplekse opsætninger.

Adobes CDS-certifikatpolitik definerer en række krav til, hvordan CDS-certificeringsmyndigheder opererer.

Gå ind på websiden for Certified Document Services, hvor du kan læse mere om CDS-programmet og se en liste over partnere, der udsteder pålidelige, CDS-godkendte digitale id'er.

Adobe-logo

Log ind på din konto