Oversigt over nye funktioner | Maj 2020-version af Acrobat DC

Acrobat DC

Acrobat DC med Adobe Document Cloud-tjenester er den fulde PDF-løsning til at arbejde med dine vigtigste dokumenter på tværs af pc'er, web og mobilenheder. Hent den seneste Acrobat-opdatering – Hjælp-menu, klik på Søg efter opdateringer, og følg skærminstruktionerne for at fuldføre opdateringsprocessen.

Understøttelse af Beskyttet tilstand (sandkasse) i Acrobat

Vi introducerer funktionen Beskyttet tilstand (sandkasse) i Acrobat. Tidligere var den kun tilgængelig i Acrobat Reader.

Beskyttet tilstand (sandkasse) er en central arkitekturændring og dækker alle funktioner og workflows i Acrobat. Beskyttet tilstand er som standard slået fra.

Sådan aktiveres Beskyttet tilstand i Acrobat:

 1. I menuen skal du gå til Rediger > Indstillinger.
 2. Fra kategorierne skal du klikke på Sikkerhed (udvidet) og derefter vælge Aktivér Beskyttet tilstand ved start (Preview).
 3. Afslut Acrobat, og genstart.
Beskyttet tilstand

Hvordan kan man se, om Beskyttet tilstand er aktiveret?

 • Åbn Windows Jobliste. Hvis du ser to forekomster af Acrobat.exe, er Beskyttet tilstand aktiveret for Acrobat.
Bemærk:

Adobe tester i øjeblikket den nye funktion Beskyttet tilstand i Acrobat. Funktionen er derfor muligvis ikke tilgængelig for alle Acrobat-brugere.

Strømlinet oplevelse med Udfyld og underskriv

Den nye strømlinede Udfyld og underskriv-oplevelse har ikke den mellemliggende formålsskærm. Når du vælger værktøjet Udfyld og underskriv, lander du direkte i Udfyld og underskriv-oplevelsen, og alle indstillingerne er tilgængelige på værktøjslinjen.

Værktøjslinje til Udfyld og underskriv
Værktøjer > Udfyld og underskriv

Få dokumentet underskrevet af andre

 • Del en skrivebeskyttet kopi af formularen – del formularen ved at klikke på Næste > Gem som skrivebeskyttet kopi > Fortsæt. Formularen uploades til serveren og certificeres af Adobe Sign. Få mere at vide under Gem eller send en kopi af formularen.
Del en skrivebeskyttet kopi af dokumentet

Du kan dele dokumentet med dine modtagere via én af følgende metoder.

 • Få et delbart link – opretter et skrivebeskyttet link til dokumentet, som du kan dele med andre til visning.
 • Send en kopi – send en skrivebeskyttet kopi af dit udfyldte dokument via mail.
Del en kopi af det underskrevne dokument

Bemærk:

Adobe tester i øjeblikket den nye strømlinede Udfyld og underskriv-oplevelse i Acrobat DC. Den nye oplevelse er derfor muligvis ikke tilgængelig for alle Acrobat DC-brugere.

Ny Underskriv-menu

Den nye Underskriv -menu giver nem adgang til alle formularrelaterede værktøjer som Udfyld og underskriv, Anmod om signaturer, Opret formular og Administrer alle aftaler.

Underskriv-menu
Underskriv-menu

Bemærk:

Adobe tester i øjeblikket den nye Underskriv-menu i Acrobat DC. Den nye menu er derfor muligvis ikke tilgængelig for alle Acrobat DC-brugere.

Forenklet og guidet bortredigeringsoplevelse

Den nye forenklede og guidede oplevelse med bortredigering gør det nemmere for dig at fjerne følsomt indhold fra PDF'er.

2-kliks-bortredigering

Hvis du vil bortredigere tekst og billeder i en PDF, kan du gøre ét af følgende:

 • Åbn PDF'en i Acrobat. Klik på Rediger > Bortrediger tekst og billeder.
 • Vælg teksten eller billedet i en PDF, højreklik, og vælg Bortrediger.
 • Vælg teksten eller billedet i en PDF, vælg Bortrediger i den flydende genvejsmenu.
Bortrediger fra menuen Rediger
Bortrediger fra menuen Rediger

Bortrediger fra højrekliks-genvejsmenuen
Bortrediger fra højrekliks-genvejsmenuen

Bortrediger fra den flydende menu
Bortrediger fra den flydende menu

Efter du markerer tekst og billeder til bortredigering, er det nu nemmere at anvende bortredigering på én af følgende måder:

 • Klik på Gem , eller gå til Filer > Gem. Du ser en prompt om at anvende bortredigeringen og gemme filen. Klik på Anvend og gem.
Klik på Anvend og gem

 • Klik på Anvend i det blå bånd øverst.
Anvend bortredigeringer

I dialogboksen Anvend bortredigeringer skal du vælge, om du vil fjerne skjulte oplysninger ved at klikke på slå til/fra-knappen. Acrobat bevarer den valgte indstilling. Klik på OK.

Anvend bortredigeringer

Få mere at vide under Fjernelse af følsomt indhold fra PDF'er.

Forenklet bortredigeringsværktøj

Det opdaterede bortredigeringsværktøj viser nu kun de to primære indstillinger på værktøjslinjen: Bortrediger tekst og billeder samt Rens dokument.

Værktøjet Bortrediger

Bortrediger tekst og billeder: Handlingen Bortrediger tekst og billeder er valgt som standard. Den lader dig markere tekst og billeder, som du vil bortredigere, uden at skulle vælge nogen handling i værktøjet. Klik på rullelisten, og vælg Bortrediger sider, Find tekst og bortrediger, eller indstil udseendet på bortredigeringsmarkeringer med Egenskaber.

Bortrediger tekst og billeder

Rens dokument: Fjern skjulte oplysninger er nu en valgfri handling i handlingen Rens dokument. Når du renser et dokument, fjerner det også de skjulte oplysninger. Du kan selektivt fjerne skjulte oplysninger ved at klikke på Rens dokument og derefter klikke på linket Klik her.

Rens dokument

Klip, kopiér og indsæt miniaturer i værktøjet Organiser sider og sideminiaturer

Du kan nu organisere siderne i en PDF med klip, kopiér og indsæt fra genvejsmenuen i miniaturevisningen i siderne i værktøjet Organiser og sideminiaturer i Acrobat. Indstillingerne understøttes også på tværs af dokumenterne – du kan klippe eller kopiere i ét dokument og indsætte i et andet.

 1. Åbn PDF'en i Acrobat DC, og gør ét af følgende:

  • Gå til Værktøjer > Organiser sider. Vælg Klip eller Kopiér fra højrekliks-genvejsmenuen i sideminiaturen eller fra menuen Indstillinger (...).
  • Klik på sideminiaturerne i venstre rude i en PDF. Vælg Klip eller Kopiér fra højrekliks-genvejsmenuen.
  Klip, Kopiér fra Organiser-værktøjets sideminiaturer
  Vælg Klip eller Kopiér fra genvejsmenuen i Værktøjer > Organiser sider

  Klip, Kopiér fra genvejsmenuen for sideminiaturer
  Vælg Klip eller Kopiér fra genvejsmenuen i sideminiaturer

  Vælg Klip, Kopiér i menuen Indstillinger
  Vælg Klip eller Kopiér i menuen Indstillinger (...)

 2. Klik mellem sideminiaturerne, der hvor du vil indsætte siden. Du kan se en indsættelseslinje, der giver en klar indikation af, hvor siden skal indsættes. Højreklik, eller klik på indsættelseslinjen, og vælg derefter Sæt ind.

  Vælg placering, og vælg Sæt ind

Åbn ruden Kommentarer som standard for PDF med kommentarer

Acrobat åbner nu automatisk ruden Kommentarer, når du åbner en PDF med kommentarer. Hvis du lukker ruden, beder Acrobat dig om at vælge, om du vil åbne ruden automatisk næste gang for PDF'er med kommentarer.

Åbn ruden Kommentarer automatisk

Alternativt kan du indstille dette manuelt:

 1. I Acrobat skal du gå til Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat > Præferencer (Mac).
 2. Under Kommentering skal du fravælge – Vis ruden Kommentarer, når en PDF med kommentarer åbnes. Klik på OK.
Bemærk:

Adobe tester i øjeblikket denne nye funktion i Acrobat DC. Denne nye oplevelse er derfor muligvis ikke tilgængelig for alle Acrobat DC-brugere.

Moderniseret dialogboks for udskrivning

Den nye forbedrede Udskriv-dialogboks passer til alle understøttede skærmopløsninger uden at vise en rullebjælke.

Ny forbedret Udskriv-dialogboks

Oversigt over ændringer i dialogboksen Udskriv: 

 • Ændret Automatisk stående/liggende til blot Automatisk.
 • Vandret tilpasset alternativknappens indstillinger under sektionerne Sider til udskrivning, Sidestørrelse og håndtering samt Retning.
 • Flyttet sektionen Kommentarer og formularer i det venstre panel.
 • Ændret Aktuel side til blot Aktuel.
 • Tilføjet indre margen i hver sektion.
 • Vandret justeret afkrydsningsfeltet Spar blæk/toner.
 • Reduceret tekstfeltområdet for Sider i sektionen Sider til udskrivning.
 • Kompakt området til side-preview, der holder forholdet intakt.
 • Kompakt Flere indstillinger.

Cloudbaserede søgeforslag

Den nye cloudbaserede søgemulighed i Acrobat viser nu søgeforslag relateret til dine søgeord. Når du søger efter et ord, giver det ikke kun matches på det søgte ord, men også relaterede ord og synonymer, der findes i dokumentet. Derudover overvejer det, hvad du mente, selv når der er en slå- eller stavefejl.

Hvis du f.eks. søger efter ordet 'standarder' i en PDF, ser du det matchende ord (standarder) og forslag baseret på ordets faktiske betydning ('krav', 'retningslinjer', 'overholdelse' og så videre).

Bemærk:

Når du bruger denne funktion, gemmer Adobe ikke en kopi af din PDF, og al kommunikation er krypteres.

Cloudbaseret smart søgning

For at aktivere eller deaktivere cloudbaseret søgning skal du klikke på indstillingsikonet () og derefter vælge Cloudbaseret søgning.

Indstillinger til at aktivere cloudbaseret søgning

Bemærk:

Adobe tester i øjeblikket de nye cloudbaserede søgeforslag i Acrobat DC. Den nye oplevelse er derfor muligvis ikke tilgængelig for alle Acrobat DC-brugere.

PDFMaker-tilføjelse til Microsoft Excel på Mac

PDFMaker er nu tilgængelig til Microsoft Excel på macOS. PDFMaker understøttes for MS Office 2016 (ver. 16.35) og senere versioner. Brug tilføjelsen Acrobat > Opret PDF til at oprette PDF'er og tilføjelsen Opret og del Adobe PDF til at oprette og dele Adobe PDF'er i Acrobat DC. 

 Når du klikker på Opret PDF, bliver du bedt om at vælge, om du vil bruge Adobe Create PDF-cloudtjenesten eller lokal konvertering. Du kan vælge cloudtjenesten til at oprette PDF'er af høj kvalitet.

Acrobat-tilføjelse i MS Excel
Acrobat > Opret PDF

Opret og del Adobe PDF
Microsoft Excel Hjem > Opret og del Adobe PDF

Google Chrome-udvidelse til Acrobat på Mac

Adobe Acrobat-udvidelse til Chrome er nu tilgængelig på macOS. Ved at aktivere denne udvidelse tilføjes værktøjslinjen Acrobat PDF-oprettelse og højrekliks-genvejsmenuen, så du kan konvertere websider eller links til PDF'er.

Bemærk:

Adobe tester i øjeblikket den nye Chrome-udvidelse til Acrobat DC på Mac. Udvidelsen er derfor muligvis ikke tilgængelig for alle Acrobat DC-brugere.

Ny Udfyld og underskriv i Acrobat-mulighed i Google Chrome

Den nye Udfyld og underskriv-mulighed til Chrome hjælper dig med at åbne en PDF-formular i Acrobat direkte fra Chrome. Når du åbner en online PDF i Chrome, registrerer Acrobat, om det er en PDF-formular, og viser en fast Udfyld og underskriv i Acrobat-mulighed. For at udfylde og underskrive formularen skal du gøre ét af følgende:

 • Klik på Udfyld og underskriv i Acrobat i den faste menu.
Udfyld og underskriv-mulighed i Acrobat-udvidelse i Google Chrome

 • Klik på Acrobat-udvidelsen i øverste højre hjørne af browservinduet, og klik derefter på Udfyld og underskriv.
Udfyld og underskriv-mulighed fra Acrobat-menuen

Bemærk:

Adobe tester i øjeblikket den nye Udfyld og underskriv-mulighed i Chrome-udvidelsen til Acrobat DC. Muligheden er derfor muligvis ikke tilgængelig for alle Acrobat DC-brugere.

Flash-indhold deaktiveret i 3D-filer

Tilføjelse af Flash-indhold i 3D PDF-filer er nu deaktiveret og understøttes ikke længere. Du vil se én af nedenstående dialogbokse, når du støder på Flash-indhold i en PDF.

 • Når Flash Player ikke er installeret på dit system:
Besked om fjernet Flash-indhold

 • Når Flash Player er installeret på dit system: Der vises en besked om ikke at bruge Flash Player.
Advarselsbesked om deaktiveret Flash

Vælg ét af følgende:

 • OK – deaktiverer indstillingen Brug Flash Player til at afspille 3D- og multimedieindhold. Flash Player bruges ikke til at afspille flash-indhold. PDF'en anvender de indbyggede OS-medieafspillere som Windows Media Player på Windows eller QuickTime på macOS til at afspille lyd- eller videoindholdet i PDF'en.
 • Spørg mig senere – indstillingen Brug Flash Player til at afspille 3D- og multimedieindhold er aktiveret, og Flash Player spiller flash-indholdet. Beskeden vises igen, hvis brugeren åbner en PDF-fil med flash-indhold.
Aktivér eller deaktiver Flash Player-indstilling
Rediger (menu) > Indstillinger > 3D og multimedia

Funktionen Fuld kontrol i Tilgængelighed er blevet omdøbt til Tilgængelighedskontrol

Funktionen Fuld kontrol i værktøjet Tilgængelighed er omdøbt til Tilgængelighedstjek for nemt at identificere den tiltænkte opgave og bedre at kunne opdage funktionen.

Fuld kontrol i værktøjet Tilgængelighed
Fuld kontrol (gammelt navn)

Tilgængelighedskontrol i værktøjet Tilgængelighed
Tilgængelighedskontrol (nyt navn)

Ændringer af tilladelsesomfang for Gmail i Acrobat

Acrobat anvender nu REST API'er, der kræver begrænsede tilladelser som at skrive mails eller læse kontakter blot for at oprette en kladde og sende en mail fra Acrobat. (Tidligere anvendte Acrobat IMAP/SMTP-protokollen, der krævede tilladelser til at læse, skrive, sende og slette mails fra din Gmail-konto.)

Tilladelser krævet af Acrobat for at tilføje Gmail-konto
Tilladelser krævet af Acrobat (ny prompt)

Tilladelser krævet af Acrobat for at tilføje Gmail-konto
Tilladelser krævet af Acrobat (gammel prompt)

Forbedret ydeevne af PDF-gengivelse

Der er foretaget flere forbedringer i cachelagring for at muliggøre jævn gengivelse af tunge PDF-filer.

Kontekstuelt hjælpeindhold inde fra programmet

Acrobat leverer nu kontekstuel hjælp, der giver 1-kliksadgang til hjælpeindholdet i forbindelse med det værktøj eller den funktion, du bruger. Hvis du eksempelvis bruger værktøjet Rediger kan du ved at klikke på menuen Hjælp eller hjælpeikonet (?) eller trykke på F1 gå til hjælpesiden for Rediger PDF.

Klik på hjælp for at se den kontekstuel hjælp

Adobe-logo

Log ind på din konto