Bemærk:

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat DC og PDF-filer.

Hvorfor bortredigere eller fjerne følsomt indhold?

Før du distribuerer et PDF-dokument, kan det være en god ide at undersøge dokumentet for følsomt indhold eller personlige oplysninger, der knytter dokumentet til dig. Brug værktøjerne Rediger til at fjerne eller bortredigere følsomme billeder og tekst, der er synligt i en PDF-fil.

Brug funktionen Fjern skjulte oplysninger til at finde og fjerne skjult indhold fra et PDF-dokument. Hvis du oprettede PDF-dokumentet, vil dokumentets metadata f.eks. normalt vise dit navn som forfatteren. Det kan også være en god ide at fjerne indhold, som utilsigtet kan ændre og redigere dokumentets udseende. JavaScript, handlinger og formularfelter er indholdstyper, der kan ændres.

Bortrediger følsomt indhold (Acrobat Pro DC)

Redigering består i permanent at fjerne synlig tekst og grafik fra et dokument. Du bruger værktøjerne Rediger til at fjerne indhold. I stedet de fjernede elementer kan du har redigeringsmærker, der vises som farvede bokse, eller du kan lade området være tomt. Du kan angive brugerdefineret tekst eller redigeringskoder, der vises over redigeringsmærkerne.

Bemærk:

Hvis du vil finde og fjerne bestemte ord, tegn eller sætninger, skal du bruge værktøjet Find tekst  i stedet.

Bortrediger følsomt indhold
Tekst, der er markeret til redigering (venstre), og der er redigeret (højre)

 1. Vælg VærktøjerRediger.

  Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

 2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Markér til redigering > Tekst og billeder.

 3. (Valgfrit) Hvis du vil indstille udseendet af redigeringsmærker, skal du klikke på Egenskaber i den anden værktøjslinje.  (Se Skift udseendet for redigeringsmærker.)

 4. Marker elementer, du vil fjerne, ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik for at markere et ord eller billede.
  • Træk musen for at vælge en linje, et tekstafsnit, et objekt eller et område.
  • Tryk på Ctrl, idet du trækker musen for at vælge områder på en side i et scannet dokument.

  Bemærk:

  Hold markøren over det markerede område for at se, hvordan redigeringsmærkerne kommer til at se ud.

 5. Højreklik på et redigeringsmærke, og vælg en indstilling for at anvende flere kodeindtastninger til en enkelt redigering. Få flere oplysninger under Angiv flere kodeindtastninger for en redigering.

 6. (Valgfrit) Hvis du vil gentage en redigeringsmarkering, skal du højreklikke på den og vælge Gentag markering på tværs af sider. Denne funktion er praktisk, hvis et bestemt sidehoved, sidefod eller vandmærke vises samme sted på mange sider.

 7. Når du er færdig med at markere de elementer, der skal bortredigeres, skal du klikke på Anvende i den anden værktøjslinje for at fjerne elementerne og derefter klikke på OK.

  Elementerne er først fjernet permanent fra dokumentet, når du har gemt det.

 8. Klik på Ja i dialogboksen, hvis du vil søge efter og fjerne skjulte oplysninger i dokumentet med funktionen Fjern skjulte oplysninger. Ellers klik på Nej.

 9. Vælg Filer > Gem, og angiv et filnavn og en placering. Suffikset "_Redacted" tilføjes til filnavnet. Hvis du ikke vil overskrive den oprindelige fil, skal du gemme filen under et andet navn, en anden placering eller begge dele.

Søg og fjern tekst (Acrobat Pro DC)

Brug værktøjet Find tekst til at finde og fjerne ord eller sætninger i en eller flere PDF-filer, som indeholder tekst, der kan søges i.

Bemærk:

Værktøjet Find tekst søger ikke i sikre (krypterede) PDF-filer.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger.

  Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

 2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Markér til redigering > Find tekst.

 3. I dialogboksen Søg skal du angive, om du vil søge i den aktuelle PDF-fil eller alle PDF-filer på en anden placering.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du kun vil søge efter ét ord eller én sætning, skal du vælge Enkelt ord eller sætning og skrive ordet eller sætningen i tekstfeltet.
  • Hvis du vil søge efter flere ord, skal du vælge Flere ord eller enkelt sætning og derefter klikke på Markér ord. Skriv hvert ord i tekstfeltet Nyt ord eller ny sætning, og klik på Tilføj. Du kan også importere en tekstfil sammen med listen over ord eller vendinger, der skal søges efter.
  • Hvis du vil søge efter et mønster (f.eks. telefonnumre, kreditkortnumre, e-mailadresser eller datoer), skal du klikke på Mønstre. Vælg et af de tilgængelige mønstre. Du kan skifte mønstrenes sprogversion. (Se Vælg en anden sprogversion for mønstre .)
 5. Klik på Søg og fjern tekst.

 6. Klik i søgeresultaterne på plustegnet (+) ud for dokumentnavnet for at se alle forekomster af ordet eller sætningen. Vælg derefter de forekomster, du vil markere til redigering:
  • Klik på Markér alle for at vælge alle forekomster på listen.
  • Du kan markere enkelte forekomster ved at klikke på afkrydsningsfeltet for de enkelte elementer, du vil redigere. Klik på teksten ud for et afkrydsningsfelt for at få vist forekomsten på siden.
  • Hvis ingen af forekomsterne skal markeres, skal du lukke dialogboksen Søg eller klikke på Ny søgning for at starte forfra.
  • Hvis du vil markere hele ord eller dele af ord (tegn) til redigering, skal du vælge indstillingen under Indstillinger for redigeringsmærke. For delvise ord skal du vælge Markér delvise ord til redigering, hvorefter dialogboksen Indstillinger vises. I dialogboksen Indstillinger skal du angive antallet og placeringen af de tegn, der skal bortredigeres. Redigeringen af tegn er nyttig, hvis du søger efter et mønster, som f.eks. kreditkortnumre, og ønsker, at en del af nummeret skal være synlig af identifikationshensyn.
 7. Hvis du valgte forekomster, som du vil markere til redigering, skal du klikke på Markér afkrydsede resultater til redigering.

  De elementer, du krydsede af på listen, er vist som markeret til redigering.

  Bemærk:

  Hvis du ikke har gemt filen, kan du markere redigeringsmærker i dokumentet og klikke på Slet for at fjerne redigeringsmærket. Redigeringsmærkerne bliver permanente, når du gemmer filen.

 8. Hvis du vil fjerne de valgte elementer, skal du klikke på Anvend i den anden værktøjslinje og derefter klikke på OK.

  Elementerne er først fjernet permanent fra dokumentet, når du har gemt det.

 9. Hvis du vil søge efter og fjerne skjulte oplysninger i dokumentet med funktionen Fjern skjulte oplysninger, skal du klikke på Ja. Ellers klik på Nej.

 10. Vælg Filer > Gem, og angiv et filnavn og en placering. Hvis du ikke vil overskrive den oprindelige fil, skal du gemme filen under et andet navn, en anden placering eller begge dele.

Find og fjern skjult indhold

Brug funktionen Fjern skjulte oplysninger til at finde og fjerne uønsket indhold fra et dokument, f.eks. skjult tekst, metadata, kommentarer og vedhæftede filer. Når du fjerner elementer, fjernes yderligere elementer automatisk fra dokumentet. Elementer, der fjernes, omfatter digitale signaturer, dokumentoplysninger tilføjet med ekstramoduler og programmer fra tredjepart samt specialfunktioner, som giver Adobe Reader-brugere mulighed for at gennemgå, underskrive og udfylde PDF-dokumenter.

Bemærk:

Hvis du vil undersøge alle PDF-filer for skjult indhold, inden du lukker dem eller sender dem i en e-mail, skal du angive denne indstilling i dokumentindstillingerne i dialogboksen Indstillinger.

 1. Vælg VærktøjerRediger.

  Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

 2. I den anden værktøjslinje skal du klikke på Fjern skjulte oplysninger.

  Hvis der bliver fundet elementer, vises de i panelet Fjern skjulte oplysninger med et markeret afkrydsningsfelt ud for hvert element.

 3. Kontroller, at afkrydsningsfelterne kun er markeret for de elementer, du vil fjerne fra dokumentet. (Se Indstillinger for fjernelse af skjulte oplysninger.)
 4. Klik på Fjern for at slette markerede elementer fra filen, og klik derefter på OK.

 5. Vælg Filer > Gem, og angiv et filnavn og en placering. Hvis du ikke vil overskrive den oprindelige fil, skal du gemme filen under et andet navn, en anden placering eller begge dele.

Det markerede indhold fjernes permanent, når du gemmer filen. Hvis du lukker filen uden at gemme den, skal du gentage forløbet og sørge for at gemme filen.

Indstillinger for Fjern skjulte oplysninger

Metadata

Metadata omfatter oplysninger om dokumentet og dets indhold, f.eks. forfatterens navn, nøgleord og copyrightoplysninger. Vælg Filer > Egenskaber for at få vist metadata.

Vedhæftede filer

Filer i et hvilket som helst format kan vedhæftes PDF-filen. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Vedhæftede filer for at få vist vedhæftede filer.

Bogmærker

Bogmærker er hyperlinks med repræsentativ tekst, der åbne bestemte sider i PDF-filen. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Bogmærker for at få vist bogmærker.

Kommentarer og opmærkninger

Dette element medtager alle kommentarer, der blev føjet til PDF-filen med kommentar- og opmærkningsværktøjet, herunder filer vedhæftet som kommentarer. Hvis du vil se kommentarer, skal du vælge Værktøjer > Kommentarer.

Formularfelter

Dette element omfatter formularfelter (herunder signaturfelter) og alle handlinger og beregninger, der er knyttet til formularfelter. Hvis du fjerner dette element, samkopieres alle formularfelter og kan ikke længere udfyldes, redigeres eller underskrives.

Skjult tekst

Dette element angiver tekst i PDF-filen, som enten er gennemsigtig, tildækket af andet indhold eller har samme farve som baggrunden.

Skjulte lag

PDF-filer kan indeholde flere lag, der kan være vist eller skjult. Når du fjerner skjulte lag, fjernes disse lag fra PDF-filen, og de resterende lag samkopieres til et enkelt lag. Hvis du vil se lag, skal du vælge Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Lag.

Integreret søgeindeks

Et integreret søgeindeks gør søgninger i PDF-filen hurtigere. Hvis du vil finde ud af, om PDF-filen indeholder et søgeindeks, skal du vælge VærktøjerIndeks og derefter klikke på Administrer integreret indeks i den anden værktøjslinje. Hvis du fjerner indekserne, reduceres filstørrelsen, men søgetiden forøges i PDF-filen.

Slettet eller beskåret indhold

PDF-filer bevarer sommetider indhold, der er blevet fjernet, og som ikke længere er synligt, f.eks. beskårne eller slettede sider eller slettede billeder.

Link, handlinger og JavaScript

Dette element indeholder links, handlinger tilføjet af handlingsguiden og JavaScripts i dokumentet.

Overlappende objekter

Dette element indeholder objekter, der overlapper hinanden. Objekterne kan være billeder (der består af pixel), vektorgrafik (der består af stier), farveforløb eller mønstre.

Vælg en anden sprogversion til mønstre (Acrobat Pro DC)

Fundne mønstre vises i panelet Søg (Rediger > Markér til redigering > Find tekst).

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat > indstillinger (Mac OS).

 2. Under Kategorier i venstre side skal du vælge Dokumenter.

 3. Vælg et sprog fra menuen Vælg lokalisering for Søg efter og fjern tekstmønstre i området Redigering. Klik derefter på OK.

Skift udseendet af redigeringsmærker (Acrobat Pro DC)

Som standard vises tynde, røde konturer omkring billeder og tekst, du markerer til redigering, og sorte kasser vises i stedet for redigerede billeder og tekst. Du kan indstille standardudseendet for redigeringsmarkeringer, inden du markerer elementer til redigering. Du kan også ændre redigeringsmarkeringers udseende, inden du anvender redigeringerne.

Angiv alle mærkers standardudseende

 1. Klik på VærktøjerRediger.

  Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

 2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber for redigeringsværktøj vises.

 3. På fanen Udseende skal du vælge de indstillinger, du vil ændre, og derefter klikke på OK:

  • Klik på ikonet Redigeringsområdets fyldfarve, og vælg en fyldfarve på farvepaletten for de bokse, der erstatter fjernede elementer. Vælg Ingen farve for at lade det redigerede område være tomt.
  • Vælg Brug masketekst, hvis du vil vælge indstillinger for brugerdefineret tekst eller redigeringskoder. Vælg skrifttype, størrelse og tekstjustering.
  • Vælg Brugerdefineret tekst, og skriv den tekst, der skal vises i det redigerede område.
  • Vælg Redigeringskode, og vælg derefter enten en kode fra et eksisterende sæt, eller klik på Rediger kode for at definere et nyt kodesæt eller en ny kode. (Se Opret redigeringskoder og kodesæt.)
  • Klik på ikonet Konturfarve eller ikonet Fyldfarve eller begge dele i området Redigeringsmærkets udseende. Vælg en farve fra farvepaletten for de billeder og den tekst, du markerer til redigering. Flyt skydeknappen for at justere farvens opacitet. Vælg Ingen farve for at lade det valgte område være tomt.

Egenskaber for redigeringstekst (Acrobat Pro DC)

Brugerdefineret tekst

Viser tekst, der er skrevet i indstillingen Brugerdefineret tekst over redigeringsmærket.

Skrifttype

Viser brugerdefineret tekst i den valgte skrifttype.

Skriftstørrelse

Viser brugerdefineret tekst i den valgte punktstørrelse.

Tilpas automatisk tekst til redigeringsområde

Tilpasser brugerdefineret tekst, så det passer i redigeringsområdet. Når denne indstilling er valgt, tilsidesætter den indstillingen Skriftstørrelse for masketeksten.

Skriftfarve

Viser den brugerdefinerede tekst i den valgte farve, der kan ændres ved at klikke på farveprøven.

Gentag masketekst

Udfylder det redigerede område med så mange forekomster af den brugerdefinerede tekst, som der er behov for, uden at ændre skriftstørrelsen. Hvis du f.eks. angiver bogstavet x eller en bindestreg (-) som den brugerdefinerede tekst, gentages disse tegn i hele redigeringsområdet.

Tekstjustering

Justerer tekst til venstre, højre eller midte.

Redigeringskoder (Acrobat Pro DC)

Acrobat bruger overlejret tekst til at overprinte områder, der er valgt til redigering. Et eksempel på overlejret tekst er en redigeringskode, som består af en eller flere kodeindtastninger fra et kodesæt Acrobat indeholder kodesættene U.S. FOIA og U.S. Privacy Act, som du kan bruge. Du kan enten bruge koder eller brugerdefineret tekst til at oprette overlejret tekst. Forskellen er, at redigeringskoder er indtastning af tekst, der kan gemmes, eksporteres og importeres. Et kodesæt kan indeholde flere koder.

Bemærk:

Koder gemmer ikke de aktuelle attributter for masketekst som en del af kodedefinitionen, som f.eks. farver, skrifttypeegenskaber, skriftstørrelse og gentagelse af tekst. Koder gør kun selve masketeksten anvendelig til genbrug i kommende sessioner og af andre brugere, du har delt kodesæt med. Du kan angive andre attributter for koden i dialogboksen Egenskaber for redigeringsværktøj.

Opret redigeringskoder og kodesæt

 1. Klik på Værktøjer > Rediger.

  Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

 2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber for redigeringsværktøj vises.

  Egenskaber for redigeringsværktøj i Acrobat
  Rediger redigeringskoder ved hjælp af dialogboksen Egenskaber redigeringsværktøj.

 3. Vælg Brug masketekst.

 4. Vælg Redigeringskode.

  • Hvis du vil tilføje flere kodeindtastninger til en redigeringskode, skal du vælge en indtastning fra listen Kodeindtastninger og klikke på Tilføj markeret post. Gentag efter behov. Vælg Fjern markeret post for at slette en kode, der findes på listen Redigeringskode.
  • Klik på Rediger koder for at foretage yderligere ændringer.
 5. Klik på Tilføj sæt i dialogboksen Redigeringsprogram til redigeringskoder.

 6. (Valgfrit) Indtast et nyt navn til sættet i tekstfeltet under listen over kodesæt, og klik derefter på Omdøb sæt.

 7. Klik på Tilføj kode, og skriv teksten, der skal vises som masketekst i tekstfeltet under listen over koder, og klik derefter på Omdøb kode.

 8. Gentag det forrige trin for at tilføje endnu en kode til kodesættet, eller gentag de forrige tre trin for at oprette yderligere kodesæt og koder.

Rediger redigeringskoder og kodesæt (Acrobat Pro DC)

 1. Klik på Værktøjer > Rediger.

  Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

 2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber for redigeringsværktøj vises.

 3. Vælg Brug masketekst, og vælg derefter Redigeringskode.

 4. Vælg et kodesæt fra listen til venstre, og klik på Rediger koder.

 5. I dialogboksen Redigeringsprogram til redigeringskoder skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil fjerne et kodesæt og alle koderne i det, skal du vælge en post fra Kodesæt og klikke på Fjern sæt.
  • Hvis du vil eksportere et kodesæt til en separat XML-fil, som kan genbruges i andre PDF-dokumenter eller deles med andre, skal du markere kodesættet. Klik derefter på Eksportér sæt, angiv filnavn og placering, og klik derefter på Gem.
  • Hvis du vil importere et kodesæt, der er blevet gemt tidligere, skal du klikke på Importér sæt, finde og markere filen og klikke på Åbn.
  • Hvis du vil omdøbe et kodesæt, skal du vælge en kode under Kodesæt, skrive et nyt navn i feltet under listen og klikke på Omdøb sæt.
 6. Når Kodesæt er valgt, skal du markere den kode, der skal redigeres, og gøre et af følgende:

  • Hvis du vil fjerne en kode, skal du klikke på Fjern kode.
  • Hvis du vil omdøbe en kode, skal du indtaste et nyt navn i tekstboksen under listen og klikke på Omdøb kode.

Anvend flere kodeindtastninger til en enkelt redigering

 1. Højreklik på redigeringsmarkeringen.

 2. Vælg et kodesæt fra listen nederst i genvejsmenuen, og vælg derefter en kodeindtastning fra rullemenuen. En markering vises ved siden af kodeindtastningen, når koden anvendes.

 3. Gentag de forrige trin for at føje endnu en kode til redigeringen.

Hold markøren over redigeringsmærket for at se kodeindtastningerne, der er adskilt af et komma.

Bemærk:

Anvend den samme kode for flere redigeringer ved at indstille redigeringsegenskaber, før du markerer indholdet. I den anden værktøjslinje skal du klikke på Egenskaber. Vælg Brug masketekst, og vælg derefter Redigeringskode. Vælg et kodesæt og en kodepost, og klik derefter på Tilføj valgte post.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online