Foretag fejlfinding i forbindelse med installation | Photoshop Elements, Premiere Elements | macOS

I dette dokument kan du finde løsninger på installationsfejl eller problemer med, at systemet går ned under installation af Photoshop Elements og Adobe Premiere Elements i macOS. Systemfejl kan opstå på mange forskellige måder, heriblandt, men ikke begrænset til, følgende:

 • En fejl som f.eks. "Programmet sluttede uventet. Systemet og andre programmer er ikke påvirket".
 • En fastfrosset markør eller skærm
 • En tom eller ustabil visning af dialogbokse

Når der opstår fejl under installationen, kan skyldes flere ting, herunder konflikter mellem enhedsdrivere, software og hardware, og beskadigede data i installationsfilerne. Visse systemvariabler kan også forhindre installationsprocessen i at køre. Kontrollér, om computeren overholder systemkravene til den programversion, du installerer.

Fremgangsmåderne i dette afsnit kan hjælpe dig med at løse de mest almindelige installationsproblemer og finde frem til årsagen for, hvorfor de opstår.

Bemærk:

Deaktiver pauseskærmen, inden du starter installationen. Hvis pauseskærmen er konfigureret til at kræve adgangskode, og pauseskærmen går i gang, mens installationen kører, kan der opstå en situation, hvor den dialogboks, hvor du skal indtaste adgangskoden, ikke kan åbnes. Hvis dette sker, er det nødvendigt at genstarte computeren og starte installationen forfra.

Fejlfindingsafsnittene starter med forslag på løsninger af de mest almindelige problemer og fortsætter med at tage fat på problemer, der opstår sjældnere (f.eks. hardwarekonflikter). Det anbefales, at du følger løsningsforslagene i den rækkefølge, de fremstår, for dermed gradvist at udelukke de mulige årsager til problemet. Notér, hvilke fremgangsmåder du følger, og hvilke resultater de giver – også, hvis der opstår fejl eller andre problemer. Adobes tekniske support kan bruge disse oplysninger til bedre at hjælpe dig, hvis det bliver nødvendigt at kontakte os direkte.

Hvis ingen af de foreslåede fremgangsmåder løser problemet, kan du i afsnittet Avanceret fejlfinding få tip og forslag til yderligere fejlfinding.

Bemærk:

Hvis der under installationen vises en dialogboks med meddelelsen "forbereder/konfigurerer installationen" eller "kontrollerer systemprofilen", kan det aktuelle installationstrin tage flere minutter.

Før du begynder

 • Deaktiver midlertidigt firewalls, antivirussoftware og sikkerhedssoftware fra tredjeparter. Ved at deaktivere dem fremskyndes installationsprocessen.
 • Sørg for, at ingen operativsystem- eller programopdateringer kører i baggrunden.
 • Sørg for, at du har administratorrettigheder til computeren.

Følg disse fremgangsmåder for at forsøge at løse problemer, der opstår under installationen. Kør installationen efter hvert trin for at kontrollere, om problemet er blevet løst.

1. Kontrollér, at systemet opfylder mindstekravene for det produkt, du forsøger at installere.

De mindste systemkrav fremgår af filen Vigtigt. Mappen Vigtigt er en del af installationsfilerne.

Hvis du installerer den nyeste version af produktet, skal du kontrollere systemkravene for Photoshop Elements og Premiere Elements.

Bemærk:

Hvis du vil undersøge, hvor meget RAM der er installeret i computeren, skal du vælge Om denne Mac i menuen Apple. Værdien Hukommelse viser mængden af den installerede RAM.

2. Fejlfinding af Prøv og køb-produkter.

Hvis du installerede en testversion af et produkt, hvorefter du har købt et serienummer til det, skal du aktivere softwaren.

Hvis du oplever problemer med aktivering, kan du prøve at finde en løsning i Fejlfinding af aktiveringsproblemer | Mac OS X (kb404115).

3. Fejlfinding af problemer med serienumre.

Hvis installationsprogrammet viser fejlmeddelelsen "Ugyldigt serienummer", efter du har indtastet serienummeret, eller når programmet starter, skal du prøve følgende:

 • Slet serienummeret fra feltet Serienummer. Indtast derefter serienummeret helt forfra og nøjagtigt som det vises på bagsiden af program-cd'en, i e-mailen med registreringsbekræftelsen eller på webstedet, hvor du har registreret programmet.
 • Indtast serienummeret vha. andre numeriske taster. Brug for eksempel de numeriske taster over bogstavtasterne på tastaturet i stedet for det numeriske tastatur.
 • Sørg for, at du taster tallet nul (0) korrekt, og at du ikke har forvekslet det med bogstavet O.

4. Kontrollér dvd'en og dvd-rom-drevet.

Støv og snavs på en cd eller dvd kan påvirke installationen og forhindre, at cd- eller dvd-drevet kan læse disken. Undersøg, om der er snavs, støv eller fingeraftryk på cd'en eller dvd'en. Tør forsigtigt bunden af disken af fra midten og udefter med en blød, fnugfri klud.

Kontrollér, at cd- eller dvd-drevet kan læse andre cd'er eller dvd'er. Hvis ikke, skal du undersøge, om disk-skuffen i drevet er snavset, og tørre skuffen af med en fnugfri klud. Hvis drevet stadig ikke kan læse andre cd'er eller dvd'er, skal du kontakte producenten af drevet eller Apple Computer.

5. Slet de tidligere installerede programfiler.

Filer, der blev kopieret til harddisken ved en mislykket installation, optager unødvendig plads og kan forårsage problemer, når du forsøger at installere programmet igen. Hvis det ikke lykkes at installere programmet, skal du fjerne programmet og derefter prøve at installere det igen. Hvis du forsøger at geninstallere programmet uden først at have fjernet de tidligere installerede filer, får installationsprogrammet muligvis ikke lov til at overskrive de eksisterende filer. Det er også muligt, at der ikke er tilstrækkelig plads på harddisken til at installere programmet. Hvis geninstallation fortsat ikke lykkes, skal du fjerne programmet manuelt.

Sådan fjernes resterne af en tidligere installation:

 1. Åbn Programmer > Hjælpeprogrammer > Adobe-installationsprogrammer eller -applikationer > <Produktversion>.

 2. Dobbeltklik på Afinstaller <Produktversion>.

 3. Indtast administratoradgangskoden, når du bliver bedt om det.
 4. Følg anvisningerne på skærmen, og klik derefter på Afinstaller.

 5. Når programmet er blevet fjernet, skal du genstarte computeren og derefter prøve at installere programmet igen.

6. Installer programmet direkte fra skrivebordet.

Nogle systemkomponenter – for eksempel enhedsdrivere og antivirusprogrammer – kan komme i konflikt med installationsprogrammet, hvilket kan resultere i en ufuldstændig eller mislykket installation. For at forhindre sådanne konflikter kan du prøve at starte installationsprogrammet direkte fra skrivebordet.

 1. Indsæt installationsdisken i dvd-drevet.
 2. Kopiér installationsmappen fra disken, og læg den på skrivebordet.
 3. Åbn installationsmappen på skrivebordet.
 4. Dobbeltklik på filen Setup, og følg vejledningen på skærmen.
  Bemærk:

  Hvis dette ikke har løst problemet, skal du genstarte computeren og derefter prøve at åbne programmet igen.

7. Installer aktuelle macOS-opdateringer.

Opdateringer til macOS kan forbedre operativsystemets ydeevne og kompatibilitet med apps. Du kan finde opdateringer til macOS på Apples websted eller ved at vælge Softwareopdatering i Apple-menuen. Hvis du har brug for hjælp til at installere opdateringer, skal du kontakte Apple tekniske supportafdeling.

Vigtigt: Inden du installerer en systemopdatering, skal du undersøge systemkravene til programmet for at sikre kompatibiliteten (kontrollér også den software eller hardware fra tredjeparter, som du bruger sammen med programmet). Hvis opdateringen ikke står på listen, skal du kontakte Adobe eller producenten af tredjepartssoftwaren eller -hardwaren.

Videre fejlfinding

Hvis fremgangsmåden i det foregående afsnit ikke løser problemet, kan du prøve følgende fremgangsmåde til videre fejlfinding.

8. Installer programmet, mens startelementerne er deaktiverede.

Hold tasten Skift nede, mens du genstarter computeren for at deaktivere udvidelserne i mappen med startelementerne. Ved holde tasten Skift nede deaktiverer du alle programmer, der findes i mappen med startelementerne.

9. Installer programmet, mens du er logget på som en anden bruger.

Det kan ske, at en brugerkonto bliver beskadiget og forhindrer installationsprogrammet i at få adgang til eller oprette de nødvendige filer og mapper. Opret en ny konto, log på den nye konto, og prøv derefter at installere programmet igen.

Sådan oprettes en brugerkonto:

 1. Vælg Systemindstillinger i Apple-menuen.

 2. Klik på Konti.

 3. Klik på låsikonet, hvis det vises som lukket, og log på.
 4. Klik på plussymbolet.
 5. Opret en brugerkonto. Husk den adgangskode, du vælger, og giv brugerkontoen administratorrettigheder ved at vælge Tillad bruger at administrere denne computer. Hivs du har Mac OS X 10.6, skal du vælge Administrator i pop op-vinduet Ny konto.
 6. Klik på Opret konto, og luk vinduet Konti.
 7. Vælg Log af i Apple-menuen.
 8. Log på den nye brugerkonto.

10. Reparer disktilladelser ved at køre Diskværktøj.

Hvis du logger på en konto med administratorrettigheder, men stadig ikke kan installere eller køre programmet, er der muligvis et problem med disktilladelserne.

Sådan reparerer du tilladelserne med Diskværktøjet:

 1. Vælg  > Programmer > Hjælpeprogrammer, og dobbeltklik på programmet Diskværktøj.

 2. Klik på fanen Førstehjælp.

 3. Vælg det drev, som du vil installere programmet på, og klik derefter på Reparer disktilladelser.
  Bemærk:

  Hvis dette ikke har løst problemet, skal du genstarte computeren og derefter prøve at åbne programmet igen.

11. Fjern skrifttyperne fra mappen Bibliotek/Skrifter, før du installerer programmet.

 1. Kopiér alle skrifttyper fra mappen Bibliotek/Skrifter til en ny mappe på skrivebordet.
 2. Genstart computeren.
 3. Installer programmet.
 4. Når programmet er installeret, skal du flytte alle skrifttyper tilbage til mappen Bibliotek/Skrifter.

Som en alternativ løsning kan du deaktivere skrifttyperne i Mac OS X:

Bemærk: Hvis du bruger en tidligere version af macOS end 10.4.8, kan funktionerne og menuerne i Skriftbog være lidt anderledes.

 1. Deaktiver alle programmer til skrifttypestyring – f.eks. Extensis Suitcase.
 2. Start Skriftbog fra mappen Programmer.
 3. Klik på Computer i kolonnen Samling.
 4. Marker en af skrifttyperne i kolonnen Skrift, og vælg Rediger > Vælg alle.
 5. Klik på Deaktiver under kolonnen Skrift. (Denne knap har et markeret afkrydsningsfelt og er ved siden af knappen med plustegnet.)
 6. Klik på Deaktiver, når du bliver bedt om en bekræftelse.
 7. Kør installationen igen for at kontrollere, om dette har løst problemet. Hvis problemet ikke er løst, skyldes problemet næppe en ødelagt skrifttype. Hvis problemet er løst, er en af de skrifttyper, du har deaktiveret, ødelagt. Aktivér en strifttype ad gangen i Skriftbog, og når problemet opstår igen, har du fundet den beskadigede skrifttype.

Når du er færdig med testen, skal du udføre følgende trin for at gendanne Skriftbog til dens oprindelige tilstand:

 1. Klik på Computer i kolonnen Samling.
 2. Marker en af skrifttyperne i kolonnen Skrift, og vælg Rediger > Vælg alle.
 3. Klik på Aktivér under kolonnen Skrift (denne knap har et umarkeret afkrydsningsfelt).

12. Undersøg harddisken for fejl.

En beskadiget harddisk kan forårsage fejl under installationen. Kontrollér harddiskene ved hjælp af et diskværktøj som Apple Diskværktøj.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe understøtter ikke diskværktøjer fra tredjepart. Følgende vejledning oplyses dog som hjælp. Kontakt udvikleren af diskværktøjet for at få support.

Sådan kontrollerer du harddisken ved hjælp af Apple Diskværktøj på systemdisken:

 1. Start computeren fra systemdisken.
 2. Vælg Installering > Åbn Diskværktøj. I macOS 10.6 skal du vælge Hjælpeprogrammer > Diskværktøj.
 3. Vælg de diske, der skal kontrolleres, og klik på fanen Førstehjælp.
 4. Klik på Reparer for at undersøge og om nødvendigt reparere de valgte diske.

13. Scan for virus.

Brug et antivirusprogram til at scanne computeren for virus. Sørg for at have de nyeste virusdefinitioner til det pågældende anti-virusprogram. Virusinfektioner er sjældne, men kan medføre uforudsigelig systemadfærd, herunder installationsfejl. Kørsel af programmer, der kan registrere virus med jævne mellemrum (f.eks. dagligt), forhindrer, at virus kan beskadige programmer i systemet. Der er anvisninger til at køre og få fat i de seneste opdateringer til den pågældende antivirussoftware i programmets dokumentation.

Avanceret fejlfinding

Hvis fremgangsmåderne i de forrige afsnit ikke løste problemet, kan du muligvis løse det ved at omformatere harddisken. Du kan også prøve at undersøge, om problemet kan skyldes en hardwarekonflikt.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe yder ingen hardwaresupport og angiver kun disse fremgangsmåder som en service. Ønskes yderligere hjælp, kan du kontakte hardwareproducenten eller en autoriseret forhandler. Hvis du selv udfører fejlfinding af hardware, risikerer du, at computerens garanti ikke længere gælder.

Bemærk: Inden du fjerner eller omarrangerer hardware, skal du slukke for og fjerne strømmen til computeren og dens ekstraudstyr.

14. Installer programmet på en anden harddisk eller computer.

Installer programmet på en anden harddisk i den samme computer eller på den samme harddisk, men flyttet til en anden computer. Hvis dette løser problemet, kan den harddisk eller det bundkort, som du brugte tidligere, være årsagen. Kontakt producenten for at få hjælp.

15. Installer på en anden harddisk end den, der er angivet til startdisk.

Installer systemsoftwaren på en anden harddisk (ikke en anden partition på den samme harddisk), og angiv derefter den disk som startdisk. Installer derefter programmet på den nye harddisk.

Sådan angiver du startdisken:

 1. Vælg Systemindstillinger i Apple-menuen.
 2. Vælg Startdisk under Systemindstillingerne.
 3. Vælg det drev, som du geninstallerede systemsoftwaren på.
 4. Genstart computeren.

16. Geninstaller systemsoftwaren.

Geninstaller operativsystemet, eller kør en systemgendannelse.

Vigtigt: En systemgendannelse sletter alt indhold på harddisken. Sørg for at sikkerhedskopiere filer, som du vil beholde, til et eksternt drev, en cd eller en dvd.

Du kan læse mere om at køre systemgendannelse i dokumentationen fra Apple eller ved at besøge Apple supportside og søge efter "systemgendannelse" eller "system restore", afhængigt af, om siden vises på dansk eller engelsk.

Adobe-logo

Log ind på din konto