Kendte problemer med Adobe Asset Link

Kendte problemer med Adobe Asset Link.

Her er en liste over kendte problemer med Adobe Asset Link.

 • For FPO-billeder vises egenskaberne for det originale billede i høj opløsning i filoplysningerne.
 • InDesign opdaterer status for sammenkædede aktiver i panelet Lænker hvert tredje minut, hvilket resulterer i en ventetid på op til tre minutter for brugeren.
 • Det er ikke muligt at tjekke et aktiv ind, hvis en bruger ændrer placeringen af udtjekningskonfigurationen efter udtjekning. (4115997)
 • Adobe Asset Link understøtter i øjeblikket ikke automatisk indtjekning for en JPEG-fil, som der føjes lag til, efter at den er tjekket ud. Creative Cloud-appen kræver, at JPEG-filen gemmes som nyt filformat på grund af lagene. I dette tilfælde afbrydes forbindelsen fra den redigerede fil til Experience Manager Assets. Du skal uploade den nye fil for at kunne føje den til Experience Manager Assets.
 • Hvis navn, e-mail eller andre IMS-kontooplysninger for nylig er blevet opdateret, kan du muligvis ikke tjekke aktiver ud eller ind i Adobe Asset Link. Find ud af, hvordan du løser problemet.
 • Hvis du søger efter en del af et filnavn eller en titel, er det ikke sikkert, at aktiver, der indeholder det fulde navn, returneres i søgeresultaterne. En søgning efter sand returnerer for eksempel resultater med det specifikke ord sand, men den returnerer ikke kviksand eller sandsten. (4117723)

Løsning: Brug en stjerne (*) før eller efter søgeordet for at udvide søgningen.

 - Før søgeordet (for at returnere kviksand).

 - Efter søgeordet (for at returnere sandsten).

 - Både før og efter søgeordet for at returnere alle.

 • Søgeforespørgsler, der returnerer mange resultater, kan medføre, at serveren holder op med at reagere. Søgefunktionen inkluderer aktivers metadata ud over filnavnet og titlen. Derfor kan metadatafelter øge antallet af resultater, hvis der bruges et generisk eller almindeligt søgeord.

Løsning: Begræns søgningen, og prøv at søge i en bestemt mappe eller samling.

 • Træk og placer-handlinger understøtter indlejring af aktiver for Photoshop, Illustrator og InDesign 2019 (eller tidligere). Direkte tilknytning understøttes mellem InDesign 2020 eller nyere versioner og Adobe Experience Manager Assets.
 • For de apps, der ikke understøtter direkte tilknytning (Photoshop, Illustrator og InDesign 2019 eller tidligere), placerer den første træk og slip-handling på et aktiv kun forhåndsvisningen af aktivet. Aktivet downloades i baggrunden. Hvis der udføres flere træk og slip-handlinger på det samme aktiv, integreres billedet i fuld opløsning. Hvis du har brug for den fulde opløsning fra starten, skal du downloade aktivet først eller vælge menupunktet Placer i genvejsmenuen.
 • For Photoshop, Illustrator og InDesign 2019 eller tidligere vises meddelelsen "download igen for at få den nyeste version" under en træk og slip-handling, uanset hvornår aktivet sidst blev downloadet. Adobe Asset Link kan i øjeblikket ikke registrere, hvor lang tid der er gået siden sidste download. Som en sikkerhedsforanstaltning advarer funktionen derfor brugerne, da forbindelsen er afbrudt mellem downloadede aktiver og Experience Manager Assets, hvor der kan være sket redigeringer siden sidste download. (4117716)
 • Placering via træk-handlingen udløses, når en bruger klikker og holder på et aktiv. Det udløses også, selvom brugeren trækker over en kort afstand i Asset Link-panelet. (Ikke observeret i InDesign 2020).
 • [Kun illustrator] En downloadet fil lukkes automatisk, hvis den samme fil placeres fra Adobe Asset Link på et andet åbent dokument. Dette er standardfunktionsmåden i Illustrator. (4116510)
 • Hvis internetforbindelsen afbrydes og etableres igen, mens der downloades miniaturer, bliver downloaden ikke automatisk genoptaget. Problemet opstår sporadisk og kun for Windows-brugere. (4117899)

       Løsning: Luk Creative Cloud-produktet, og genstart Adobe Asset Link.

 • Brugere kan kun uploade til en bestemt mappe, ikke i Samlinger eller en individuel samling. Desuden er upload begrænset til kun den mappe, som brugeren er navigeret til før udførelse af upload-handlingen. Du kan kun føje aktiver til en samling via Experience Manager Assets.
 • Aktiv vises ikke i mappen umiddelbart efter upload.

Løsning: Klik på knappen Opdater i panelet (eller gå til en anden mappe, og vend tilbage).

 • Sortering i Adobe Asset Link fungerer kun på aktiver, ikke mapper eller samlinger. På den sorterede liste vises mapper og samlinger altid over aktiver. (4117004)
 • Proxy-miljøer (for eksempel Kerberos) understøttes ikke i øjeblikket. (4114362)
 • Du kan kun bruge Tab-tasten til at navigere så langt som til søgefeltet. Hvis du vil navigere videre, skal du bruge musen.

Løsning: Brug musen, hvis markøren er i søgefeltet, eller tryk på "Skift-B" for at åbne placeringsmenuen.

 • Kommentarer, der tilføjes under indtjekning af et aktiv til Experience Manager Assets, vises ikke på aktivtidslinjen på Experience Manager-webstedet, før en ny version er tjekket ind. Dette problem er rettet i Experience Manager 6.4.5 og Experience Manager 6.5.1 og fremefter.
 • Hvis du annullerer udtjekningen i en Creative Cloud-app, mens det er åbent og tjekket ud i en anden app, forbliver aktivet åben i den anden app. Forbindelsen til Experience Manager Assets bliver dog afbrudt. (4117952)
 • [Photoshop 2019 og Photoshop 2020]: Panelet Adobe Asset Link starter ikke, hvis der ikke er åbnet noget dokument. (4116772)

Løsning: Åbn et tomt eller eksisterende dokument, før du starter Adobe Asset Link.

 • På Windows 7 og Windows 8.1 fungerer udtjekning, placering eller download af filer med unicode ikke som forventet. Dette påvirker lande med sprog, der benytter specialtegn.
 • Når brugeren i InDesign 2020 kopierer et aktiv til en ramme ved hjælp af menupunktet Placer kopi, bliver billedet ikke indlejret. Det indsættes i stedet som et sammenkædet aktiv.
 • Når brugeren i InDesign 2020 åbner ældre INDD-filer (Creative Cloud-versioner tidligere end Creative Cloud 2019) og placerer et sammenkædet aktiv, vises det tilsvarende sammenkædede ikon ikke i den nye ramme. Det sammenkædede ikon vises kun i panelet Lænker.
 • Når du logger ud af din Creative Cloud-app og derefter logger ind igen, forbliver du logget ud af panelet Adobe Asset Link. 

      Løsning: Start Creative Cloud-appen igen. Du vil være logget ind på Adobe Asset Link.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online