Fejlfinding i forbindelse med Adobe Asset Link

Dette dokument indeholder oplysninger om fejlfinding for at løse problemer, du kan støde på, når du bruger Adobe Asset Link.

Om Adobe Asset Link-panelet

Adobe Asset Link er installeret som en udvidelse i dine Adobe Creative Cloud-apps: Photoshop, Illustrator, og InDesign. Det er din it-administrators ansvar at konfigurere og udrulle Adobe Asset Link. Når det er installeret og konfigureret, kan du åbne panelet Adobe Asset Link fra menuen Udvidelser i Creative Cloud-appen. 

 • Vælg Vindue Udvidelser Adobe Asset Link.

Brug Adobe Asset Link til at få adgang til, bruge og redigere digitale aktiver, der er gemt i AEM Assets. Du kan uploade nye aktiver i AEM Assets. Du kan finde flere oplysninger i Administrer aktiver ved hjælp af Adobe Asset Link.

Bemærk:
 • Hvis du ikke kan se miniaturer af aktiver, mens du gennemser, men kan se forhåndsvisninger af aktiverne, skal du kontakte AEM-administratoren for at opdatere AEM med de nyeste servicepakker.
 • Hvis du ikke kan få adgang til Adobe Asset Link-panelet, skal du kontakte din administrator for at få en vejledning til fejlfinding.
Bemærk:

Adobe har for nylig introduceret Adobe Asset Link til XD for at fremme samarbejdet mellem Adobe XD-designere og marketingfolk. Få mere at vide.

Før du begynder at foretage fejlfinding

Hvis du ikke kan bruge Adobe Asset Link-panelet, skal du udføre disse trin, før du begynder at foretage fejlfinding af en bestemt fejl.

 1. For at opdatere cachen i Creative Cloud-apps skal du lukke apps, før du installerer/geninstallerer Adobe Asset Link.

 2. Kontrollér, om Adobe Asset Link er installeret i mappen com.adobe.assetlink på følgende placering:

  • macOS: /Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions.
  • Windows: C:\Programmer (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions.

  Hvis du støder på problemer, kan du prøve at fjerne de eksisterende versioner af Adobe Asset Link, før du geninstallerer eller installerer den nye version. For at fjerne den eksisterende version skal du slette mappen com.adobe.assetlink. Installer derefter den seneste version af Adobe Asset Link.

 3. Kontrollér, at filen assetlink-settings.json findes på følgende placering:

  • macOS: /Users/<brugernavn>/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions
  • Windows: C:\Brugere\<brugernavn>\AppData\Roaming\Adobe\CEP\extensions
 4. Sørg for, at du er logget ind med et Enterprise ID eller Federated ID i Creative Cloud-computerappen.

 5. Sørg for, at filsynkronisering er aktiveret i Creative Cloud-computerappen.

 6. Brug Aktivitetsovervågning (for macOS) eller Jobliste (for Windows) til at sikre, at en proces med navnet CoreSync kører.

 7. Hvis du er administrator, skal du sørge for følgende:

  • Alle IMS-konfigurationer er korrekt udført.
  • Brugerens Enterprise eller Federated ID er føjet til den brugergruppe, der er konfigureret på AEM-serveren, i Adobe Admin Console.
  • IMS-brugergruppen, der er konfigureret på AEM-serveren, er en del af gruppen dam-users i AEM.
 8. Hvis du bruger Adobe Asset Link med AEM 6.5.5 (eller nyere) udrullet med S3 som datalager, skal du kontrollere, om Platform-API fungerer korrekt.

  Gå til https://<server>:<port>/platform/content/dam for at kontrollere eventuelle forbindelsesproblemer. Hvis Platform-API'et fungerer korrekt, er svaret en JSON-repræsentation af DAM-objekter på øverste niveau. Hvis Platform-API'et ikke fungerer korrekt, genereres en fejl med svarkode 500, og Adobe Asset Link kan ikke oprette forbindelse til AEM. For at løse fejlen skal du opgradere connectoren til S3-datalageret til version 1.10.12 eller nyere.

Fejlscenarier

Her er et par fejlscenarier, som du kan støde på, mens du bruger Adobe Asset Link-panelet, og en vejledning i, hvordan du løser dem.

Nogle gange kan Adobe Asset Link ikke installeres på macOS, og fejlen Abort trap: 6 vises, når du installerer udvidelsen ved hjælp af kommandolinjeværktøjet Adobe Extension Manager (ExManCmd).

På Windows mislykkes installationen uden nogen fejl. Gør følgende, hvis du støder på dette problem.

 1. Afslut Creative Cloud for desktop.

 2. Slet ExMan.db fra placeringen:

  macOS: /Library/Application Support/Adobe/Extension Manager CC/Configuration/DB.

  Windows: C:\ProgramData\Adobe\Extension Manager CC\Configuration\DB.

 3. Genstart Creative Cloud for desktop, og log ind med de samme legitimationsoplysninger, som du brugte i trin 1.

 4. Geninstaller pakken, der indeholder Adobe Asset Link-udvidelsen. Adobe Asset Link-panelet installeres.

Denne fejl vises, enten når du er logget ud af Adobe Creative Cloud, eller når Adobe Asset Link-panelet ikke kan få adgang til din identitet.

Log ind på din Creative Cloud-konto med et Enterprise ID eller Federated ID for at få adgang til denne tjeneste. Kontakt din it-administrator, hvis du ikke har en Enterprise-konto til Creative Cloud.

Gør følgende for at løse denne fejl:

 1. Sørg for, at du er logget ind på din Creative Cloud-app.

 2. Afslut og genstart den Creative Cloud-app, som du arbejder med.

 3. Kontrollér, om du kan åbne Adobe-webstedet.

 • Denne fejl vises, hvis du prøver at logge ind og få adgang til Adobe Asset Link med et Adobe ID.

  Adobe ID'er understøttes ikke. Log ind på din Creative Cloud-konto med et Enterprise ID eller Federated ID for at få adgang til denne tjeneste. Kontakt din it-administrator, hvis du ikke har et Enterprise-abonnement på Creative Cloud.

  Adobe Asset Link understøtter kun Enterprise- eller Federated-brugere. Hvis du er logget ind med et Adobe ID, skal du logge ud og logge ind igen med et Enterprise ID eller Federated ID. Du kan finde oplysninger om Adobe-understøttede identitetstyper i Administrer identitetstyper.

  Kontakt din it-administrator, hvis du ikke har en Creative Cloud for enterprise-konto.

 • Denne fejl vises, hvis du ikke har de nødvendige tilladelser til at få adgang til AEM-serveren.

  Hvis du ikke har adgang til denne tjeneste, skal du kontakte din it-administrator for at få adgang.

  For at løse denne fejl skal du kontakte din it-administrator, hvis AEM-serveren kører.

Denne fejl vises, hvis netværksforbindelsen afbrydes, mens der oprettes forbindelse til AEM-serveren, eller hvis AEM-serveren ikke er tilgængelig.

Den AEM-server, som du prøver at nå, er ikke tilgængelig. Kontakt din AEM-administrator for at få flere oplysninger.

For at rette fejlen skal du sikre dig, at du har forbindelse til internettet og gøre følgende:

 1.  Kontrollér, om AEM-serveren kører.

 2. Afslut og genstart den Creative Cloud-app, som du arbejder med.

 3. Start Adobe Asset Link-panelet.

Denne fejl vises, hvis din Creative Cloud for enterprise-konto ikke har tilladelse til at få adgang til AEM Assets-serveren. Den kan også opstå, hvis en eller flere indstillinger i din lokale assetlink-settings.json-fil er forkerte (se dokumentationen for at få flere detaljer). Kontakt din AEM-administrator for at få hjælp. Denne fejl opstår især i følgende scenarier:

 • Brugeren har ikke tilladelse til at få adgang til AEM-serveren.
 • Brugerkontoen er ikke føjet til den IMS-gruppe, der er konfigureret i AEM.
 • Den IMS-gruppe, der er føjet til brugerkontoen, matcher ikke AEM IMS-gruppen.
 • Filen assetlink-settings.json indeholder en forkert aemPort.
 • Værdien af aemServer mangler i filen assetlink-settings.json.
Bemærk:

Kunder, der har proxy-miljøer, er blokeret fra at bruge Adobe Asset Link. Proxy-miljøer understøttes endnu ikke med Adobe Asset Link.

Hvis brugeren ikke er autoriseret til at få adgang til AEM, eller hvis brugerens konto enten ikke er føjet til eller ikke matcher en IMS-gruppe i AEM:

 1. Log ind på  Admin Console som administrator.

 2. Gå til siden Brugere, og søg efter brugerkonto.

  1. Klik på navnet på den relevante bruger på listen over brugere.

  2. Under Brugergrupper skal du kontrollere, om den tilknyttede IMS-gruppe matcher AEM.

   Du kan kontrollere AEM-gruppetilknytningerne under aem-instance/system/console/configMgr > Adobe Granite OAuth IMS Provider > Group Mappings.

   Bemærk:

   Hvis du har AEM 6.4 og nyere, og gruppetilknytningen ikke udtrykkeligt er defineret, skal du sørge for, at IMS-brugergruppen er en del af gruppen dam-users i AEM.

  3. Hvis brugeren ikke er tilknyttet IMS-gruppen i AEM, skal du redigere brugergrupper og tildele den brugergruppe, som AEM er konfigureret med.

   Du kan finde flere oplysninger i Opret brugergruppe.

Se Konfigurer filen assetlink-settings.json, og føj til alle enheder for at sikre, at værdierne af aemPort og aemServer i filen assetlink-settings.json er korrekte. Hvis du stadig ser en fejl, skal du kontakte din it-administrator for at bekræfte følgende:

 • Du har de rigtige tilladelser til at få adgang til AEM-serveren.
 • Du er føjet til IMS-gruppen, som er konfigureret i AEM.

Hvis du som ny bruger ser visningen Tilføj nyt miljø (i stedet for Hjem-visningen), hver gang du starter Adobe Asset Link fra din Creative Cloud-app, skal du gøre et af følgende:

 • Opdater Adobe Asset Link til build 2.0.33.
 • Sørg for, at mappen CEP > extensions findes på det følgende placering på din maskine afhængigt af operativsystemet. Opret mappen, hvis den ikke allerede findes.
  • Windows: C:\Brugere\<brugernavn>\AppData\Roaming\Adobe\CEP\extensions
  • macOS: /Users/<brugernavn>/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions

Denne fejl vises, når du ikke kan oprette forbindelse til AEM-serveren.

Den AEM-server, som du prøver at nå, svarer ikke. Kontakt din AEM-administrator for at få flere oplysninger.

For at løse fejlen skal du kontakte din it-administrator for at kontrollere, om AEM-serveren kører.

Denne fejl vises, når du ikke har forbindelse til internettet.

Ingen internetforbindelse.

For at løse fejlen skal du sørge for, at computeren er tilsluttet internettet.

Du kan støde på følgende fejl, når du bruger indstillingen Placer sammenkædet fra Adobe Asset Link-genvejsmenuen i InDesign 2020 eller nyere. Bekræft, at InDesign-klient-id'et, InDesignAem2, er tilføjet på den godkendte liste direkte på AEM-serveren.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilføjer klient-id'et til den godkendte liste, i se Konfigurer Experience Manager ved hjælp af konfigurationspakken.

Aktivér logfiler på klientsiden

Det er nemt at aktivere logning på klientsiden på DEBUG- eller TRACE-niveau for Adobe Asset Link-udvidelsen i Creative Cloud-apps: Photoshop, InDesign og Illustrator. Du skal blot oprette en tekstfil på én linje med navnet assetlink-override.json.

Filen indeholder kun følgende linjekode til logning på DEBUG-niveau:

     {"LOG_LEVEL":"DEBUG"}

For at aktivere logning på TRACE--niveau skal du ændre værdien til TRACE, som følger:

     {"LOG_LEVEL":"TRACE"}

Placer filen på samme sted som filen assetlink-settings.json

 • macOS: /Users/brugernavn/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions
 • Windows: C:\Brugere\brugernavn\AppData\Roaming\Adobe\CEP\extensions

I dette tilfælde er brugernavn dit login-id på maskinen.

Genstart din Creative Cloud-app (Photoshop, InDesign, Illustrator). Når Adobe Asset Link genåbnes, opretter det en logfil i den midlertidige mappe med det relevante logningsniveau. 

Afhængigt af operativsystemet er den midlertidige mappe tilgængelig på følgende placering:

 • macOS: /tmp
 • Windows: %TEMP% (som normalt opløses til C:\Brugere\brugernavn\AppData\Local\Temp)

Logfilens navn er adobe-assetlink-APPN-99.9.9.log.

APPN er et af disse navne: PHXS, IDSN eller ILST. Cifrene 99 er versionsnummeret på Creative Cloud-appen. Her er et eksempel på et filnavn til Photoshop.

     adobe-assetlink-PHXS-19.1.2.log

Logfilen er kun få kilobyte stor.

Klientloggen hjælper med fejlretning af forbindelsesproblemer, fordi både klient- og serverlogfiler er nødvendige for at diagnosticere forbindelsesfejl.