Kontrollér udløb af serienumre for produkter eller virksomheder

Find ud af, hvordan du kontrollerer udløbsdatoen for Creative Cloud eller Document Cloud for serienumre for produkter i virksomheder og omserialiserer dine Adobe-produkter

Med opdateringen fra oktober 2018 er versioner af Creative Cloud og Document Cloud ikke tilgængelige til implementering via licenser med serienumre. Den 30. november 2020 vil mange kunder også opleve, at deres serienumre udløber. For at undgå afbrydelser og for at få adgang til de nyeste versioner af de relevante apps skal kunderne migrere til alternative licensmodeller. Du kan finde flere oplysninger i meddelelsen.

Hvis dine serienumre er ved at udløbe, skal du enten migrere til Navngiven brugerlicensering (normalt obligatorisk) eller omserialisere dine Adobe-produkter.

Værktøjet AdobeExpiryCheck

Hvis serienummeret for produktet er udløbet, kan brugerne opleve licensproblemer eller serienummerfejl. Du kan bruge værktøjet AdobeExpiryCheck til at kontrollere, om serienumre for produkter er udløbet eller snart udløber. Hvis de er udløbet eller snart udløber, anbefales det, at du omserialiserer med et nyt serienummer.

AdobeExpiryCheck (v1.0.0.3er et kommandolinjeværktøj, som it-administratorer kan bruge til at kontrollere, om Adobe-produkter på en computer bruger serienumre, der er udløbet eller snart udløber. It-administratorer kan bruge dette værktøj, hvis de ikke er sikre på, om de serienumre, der bruges i deres organisation, udløber, eller om de vil identificere computerne med serienumre, der snart udløber.

Med værktøjet AdobeExpiryCheck kan administratorer få vist oplysninger om produktlicens-id (LEID), det krypterede serienummer og udløbsdatoen. Hvis du vil identificere installationer af Acrobat Professional og Standard, skal du se under Identifikation af Document Cloud-installationer.

Administratorer kan også omdirigere konsollens output til en fil, mens de kører dette værktøj eksternt. Hvis værktøjet ikke finder nogen serienumre for produkter, der snart udløber eller er udløbet, får du vist følgende meddelelse:

Der blev ikke fundet nogen serienumre på systemet, som snart udløber/er udløbet.

Bemærk:

Hvis du allerede har de oplysninger om udløbsdatoen for serienumre, der bruges til at serialisere Adobe-produktinstallationer i din organisation, er det ikke nødvendigt at køre AdobeExpiryCheck.

Hent AdobeExpiryCheck

Juridiske vilkår

Ved at downloade værktøjet AdobeExpiryCheck accepterer du følgende vilkår:

 • Værktøjet AdobeExpiryCheck leveres, "SOM DET ER OG FOREFINDES".
 • Adobe fraskriver sig alle udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder de underforståede garantier for ikke-krænkelse, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål (i det maksimale omfang, lovgivningen tillader).

Download

Du kan downloade værktøjet AdobeExpiryCheck til Windows eller macOS ved at klikke på nedenstående links. 

Kør værktøjet AdobeExpiryCheck

Kør AdobeExpiryCheck på en lokal Windows-computer

 1. Start kommandoprompt, og kør værktøjet AdobeExpiryCheck.

 2. Værktøjet viser produktlicens-id'et, det krypterede serienummer og udløbsdatoen.

Kør AdobeExpiryCheck eksternt via SCCM

 1. Opret en pakke med værktøjet AdobeExpiryCheck.

 2. Opret et program til at kopiere værktøjet AdobeExpiryCheck til en fælles placering på påkrævede klienter.

 3. Opret et andet program til at starte kommandoprompten og køre værktøjet AdobeExpiryCheck. Tilføj også omdirigeringskommandoen i dette program med henblik på at omdirigere konsollens output til en fil. For at skelne mellem outputtet fra forskellige computere kan du navngive outputfilen baseret på computerens værtsnavn eller IP-adresse.

  Eksempel: cmd.exe /c "<sti til værktøjet AdobeExpiryCheck>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%COMPUTERNAVN%.txt"

 4. Saml outputfilerne fra klientcomputerne, og kontrollér udløbsdatoen.

Du kan finde flere oplysninger i Udrul Adobe-pakker med SCCM.

Kør AdobeExpiryCheck på en lokal Mac-computer

 1. Start terminalen, og kør værktøjet AdobeExpiryCheck.

 2. Værktøjet viser produktlicens-id'et, det krypterede serienummer og udløbsdatoen.

Kør AdobeExpiryCheck eksternt via ARD

 1. Kopiér værktøjet AdobeExpiryCheck til en fælles placering på påkrævede klienter.

 2. Kør "Send Unix Command" for at starte værktøjet AdobeExpiryCheck på disse klienter og omdirigere konsollens output til en fil. For at skelne mellem outputtet fra forskellige computere kan du navngive outputfilen baseret på computerens værtsnavn eller IP-adresse.

  Eksempel: ~/Downloads/AdobeExpiryCheck/AdobeExpiryCheck > ~/$HOSTNAME-AdobeExpiryCheck.txt

  Bemærk:

  Du kan også kontrollere outputtet på ARD-konsollen.

 3. Saml outputfilerne fra klientcomputerne, og kontrollér udløbsdatoen.

Du kan finde flere oplysninger i Udrul Adobe-pakker med ARD.

Kør AdobeExpiryCheck eksternt via ssh

 1. Skriv kommandoen ssh for at logge på den påkrævede klient.

 2. Installer værktøjet AdobeExpiryCheck på klientcomputeren.

 3. Kør værktøjet AdobeExpiryCheck, og omdiriger konsollens output til en fil.

 4. Saml outputfilen fra klientcomputerne, og kontrollér udløbsdatoen.

Find computere med serienumre, der snart udløber eller er udløbet

Når du har samlet outputfilerne fra alle klientcomputerne, kan du gemme dem i en mappe og køre scripts for at finde computere med serienumre, der snart udløber eller er udløbet. Eksempel:

Windows

 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Mac

 • grep 20181130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20181130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

Du kan også analysere alle outputfilerne og eksportere resultatet til en fil. Du kan f.eks. bruge følgende kommando til at analysere outputfilerne for serienumre, der udløber den 30. november, og eksportere resultatet til en .csv-fil:

Select-String -path <Output folder path>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <filename.csv>(export data)

Omserialisér Adobe-produkter med nyt serienummer

Adobe anbefaler at migrere fra serienumre til navngivne brugerlicenser.

For Document Cloud-serienumre

For at ophæve serialiseringen af din eksisterende installation skal du bruge klargøringsværktøjet.

Hvis du har et aktivt og gyldigt serienummer, kan du omserialisere den eksisterende installation ved hjælp af prov.xml-filen og det nye serienummer. Få flere oplysninger i Omserialisering af Acrobat.

For Creative Cloud-serienumre

Når du har identificeret de serienumre, der snart udløber eller er udløbet, kan du oprette en licenspakke for at omserialisere Adobe-produkterne i din organisation.

Kontakt Adobe Enterprise Support

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at spørge eksperterne i vores enterprise- og teams-fællesskab. Kontakt den kundeansvarlige hos Adobe eller Adobe Kundepleje, hvis du har brug for yderligere hjælp. 

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?