Ændring af afstand mellem tegn i CJK-tekst

Justering af knibning til mellemrum i halv bredde mellem latinske ord

 1. Vælg tekstværktøjet  , marker et tekstudsnit, og vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Tilføj et mellemrum mellem markerede ord ved at trykke på Alt+Ctrl+\ (Windows) eller Alternativ+Kommando+\ (Mac OS).

  • Fjern et mellemrum mellem markerede ord ved at trykke på Alt+Ctrl+Backspace (Windows) eller Alternativ+Kommando+Delete (Mac OS).

  • Hvis du vil gange reguleringsjusteringen med 5, skal du holde Shift nede, når du bruger tastaturgenvejen.

Justere Tsume for tegn i CJK-tekstombrydning

Anvendelse af Tsume til tegn, der forårsager plads omkring dem til at blive komprimeret proportionalt. Men den lodrette og vandrette skalering af tegnene forbliver uændret.

Før Tsume (venstre) og efter Tsume (højre)

 1. Marker den tekst, som Tsume skal anvendes på.
 2. Indtast procentdelen for Tsume  i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.
Bemærk:

Du kan også kontrollere, hvilken Tsume eller spatiering blev anvendt for hvert enkelt tegn ved at markere den pågældende tekst.

Anvende linjenetspatiering til at justere tegnafstand

En metode til at komprimere aki mellem tegn på er at angive tsume for selve rammelinjenettet og justere spatiering for indsat tekst. Dette er en form for tegnkomprimering, der bruger en funktion, der hedder Juster spatiering med CJK-linjenet i panelmenuen Tegn eller kontrolpanelet (også kaldet linjenetspatiering).

Nogle tegn i CJK-skrifttyper er mindre end emboksen, hvilket giver en stor aki mellem tegn, når de er placeret på rammelinjenettet. Når Tsume angives på denne måde på selve linjenettet er det praktisk, fordi det tillader mojikumi, hvor tegn justeres korrekt i linjenettet. Denne indstilling kan også gemmes som et linjenenetformat.

Standarden for Tegn-Aki i dialogboksen Indstillinger for linjenet er indstillet til "0". I automatiseret typografi kaldes denne spatiering for "Beta". Hvis dette indstilles til en negativ værdi for mojikumi, vil det højre linjenet overlappe venstre linjenet i overensstemmelse med den angivne værdi. Tegnindtastninger på linjenettet justeres på grundlag af midten af hvert linjenet, så afstanden for hvert enkelt tegn komprimeres. Afhængigt af mojikumi-indstillinger vil tegnformer, som er tilpasset til mindre end den maksimale bredde, ændres på grundlag af værdiforholdet for linjeafstand-Tsume. Når mojikumi er angivet til halv afstand for yakumono, såsom parenteser, ved at indstillle Tegn-Aki i linjenettet til ‑1H, vil yakumono komprimeres til halvdelen af ‑1H, altså ‑0,5 H. Men da tegnafstande, som er baseret på spatiering i dette net, ikke anvendes på latinsk tekst, vil tegnafstand for latinsk tekst ikke komprimeres i overensstemmelse med spatiering. Derudover behandles denne spatieringsværdi som en absolut værdi, fordi den er anvendt på selve linjenettet. Derfor ændres spatieringsværdien ikke, selv hvis tekststørrelsen ændres.

Denne funktion er aktiveret som standard. Du kan deaktivere denne funktion ved at vælge Juster spatiering med CJK-linjenet i panelmenuen eller kontrolpanelet og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet til venstre for elementnavnet.

Justere spatiering ved hjælp af net Jidori

Du kan justere teksten for angivne gittertegn ved hjælp af net jidori. Hvis du for eksempel vælger 3 tegn, der er angivet, og angiver jidori til 5, fordeles de 3 tegn jævnt på tværs af linjenettet for 5 tegnmellemrum.

 1. Marker en række tegn.
 2. I net Jidori  , i panelet Tegn eller kontrolpanelet, skal du indtaste en værdi i tekstboksen, eller vælge en i pop op-menuen.
Bemærk:

Du kan bruge funktionen net Jidori i rammelinjenettet. Det fungerer muligvis ikke korrekt i en ny tekstramme.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?