Krydshenvisninger

Hvis du er i gang med at udarbejde en manual eller et referencedokument, ønsker du måske at medtage en krydshenvisning, som henviser læseren fra en del af dokumentet til en anden. Eksempel: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Feltmus" på side 249. Du kan angive, om en krydshenvisning skal afledes af et afsnitsformat, f.eks. en overskrift, eller fra et tekstanker, som du har oprettet. Du kan også bestemme krydshenvisningens format, f.eks. kun Sidenummer eller Hele afsnit og sidenummer.

Indsættelse af krydshenvisninger

Du kan indsætte hyperlinks i et dokument ved hjælp af panelet Hyperlinks. Den tekst, der henvises til, kaldes destinationsteksten. Den tekst, der oprettes på baggrund af destinationsteksten, kaldes krydshenvisningskilden.

Når du indsætter en krydshenvisning i et dokument, kan du vælge mellem flere foruddefinerede formater, eller du kan oprette dit eget brugerdefinerede format. Du kan anvende et tegnformat på hele krydshenvisningskilden eller på tekst i krydshenvisningen. Det er muligt at synkronisere krydshenvisningsformater på tværs af en bog.

Teksten i krydshenvisningskilden kan redigeres og ombrydes over flere linjer.

Bemærk:

Krydshenvisninger medtages i eksporterede Adobe PDF-filer, hvis Hyperlinks er valgt i dialogboksen Eksporter Adobe PDF i InDesign. Krydshenvisninger medtages i den eksporterede SWF-fil, hvis indstillingen Medtag hyperlinks er valgt i dialogboksen Eksporter SWF.

I enkeltstående InCopy-dokumenter kan du oprette og redigere krydshenvisninger på samme måde som i InDesign. I tekstenheder, der er checket ud, kan du oprette og redigere krydshenvisninger til afsnit i den samme tekstenhed som kilden, til afsnit i en anden tekstenhed, der er checket ud, hvis InDesign-dokumentet er åbent, eller til tekstankre i en vilkårlig tekstenhed i et vilkårligt InDesign-dokument.

Indsættelse af krydshenvisninger

A. Krydshenvisningskilde i dokument B. Markeret destinationsafsnit C. Klik her for at oprette eller redigere et krydshenvisningsformat. 

Du kan finde et videoselvstudium om indsættelse af krydsreferencer på www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

 1. Indsæt indsættelsespunktet på det sted, hvor krydshenvisningen skal indsættes.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Hyperlinks & krydshenvisninger > Indsæt krydshenvisning.

  • Vælg Vindue > Tekst og tabeller > Krydshenvisninger og derefter Indsæt krydshenvisning i panelmenuen Hyperlinks.

  • Klik på knappen Opret ny krydshenvisning  i panelet Hyperlinks.

 3. Vælg Afsnit eller Tekstanker i menuen Lænk til i dialogboksen Ny krydshenvisning.

  Hvis du vælger Afsnit, kan du oprette en krydshenvisning til et vilkårligt afsnit i det dokument, du angiver.

  Hvis du vælger Tekstanker, kan du oprette en krydshenvisning til vilkårlig tekst, hvor du har oprettet en hyperlinkdestination. Se Oprette en hyperlinkdestination. Oprettelse af et tekstanker er særligt nyttigt, hvis du ønsker at bruge tekst, som er forskellig fra det aktuelle destinationsafsnit.

 4. Vælg det dokument, der indeholder den destination, du vil referere til, under Dokument. Alle åbne dokumenter, der er blevet arkiveret, vises i pop-up-menuen. Hvis det ønskede dokument ikke er åbent, skal du vælge Gennemse, finde filen og derefter klikke på Åbn.
 5. Klik på et afsnitsformat (f.eks. Overskrift1) i boksen til venstre for at begrænse antallet af valgmuligheder, og vælg derefter det afsnit, der skal henvises til. (Eller det tekstanker, der skal henvises til, hvis du har valgt Tekstanker).
 6. Vælg det krydshenvisningsformat, der skal bruges, i menuen Format.

  Du kan redigere disse krydshenvisningsformater eller oprette dine egne. Se Brug af krydshenvisningsformater.

 7. Angiv, hvordan kildehyperlinket skal vises. Se Visningsindstillinger for hyperlink.
 8. Klik på OK.

Når du indsætter en krydshenvisning, vises der et ankermærke i starten af destinationsafsnittet. Du kan få vist dette mærke ved at vælge Tekst > Vis skjulte tegn. Hvis dette mærke flyttes eller slettes, vil krydshenvisningen være uløst.

Brug af krydshenvisningsformater

Der vises som standard flere krydshenvisningsformater i dialogboksen Ny krydshenvisning. Du kan redigere eller slette disse formater, eller du kan oprette dine egne formater.

Bemærk:

Hvis du har slettet eller redigeret krydshenvisningsformater i et dokument, kan du gendanne dem til standardformaterne ved at vælge Indlæs krydshenvisningsformater i panelmenuen og vælge et dokument, hvor formaterne ikke er blevet redigeret. Du kan også synkronisere krydshenvisningsformater i en bog.

Du kan finde et videoselvstudium om redigering af krydsreferencer på www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

Opret eller rediger krydshenvisningsformater

I modsætning til andre forudindstillinger er det muligt at redigere eller slette krydshenvisningsformater. Når du redigerer et krydshenvisningsformat, opdateres eventuelle kildekrydshenvisninger, som bruger det pågældende format, automatisk.

I InCopy kan du kun oprette eller redigere krydshenvisningsformater i enkeltstående dokumenter. I opgavefiler bestemmes krydshenvisningsformaterne af InDesign-dokumentet.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Definer krydshenvisningsformater i panelmenuen Hyperlinks.

  • Mens du opretter eller redigerer en krydshenvisning, skal du klikke på knappen Opret eller rediger krydshenvisningsformater .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Krydshenvisningsformater:
  • Du kan redigere et format ved at markere formatet til venstre.

  • Du kan oprette et format ved at vælge et format, som det nye format skal baseres på, og derefter klikke på knappen Opret format . Der oprettes derefter en dublet af det markerede format.

 3. Angiv navnet på formatet under Navn.
 4. Tilføj eller fjern eventuel relevant tekst i tekstboksen Definition. Klik på ikonet for byggeklods  for at indsætte byggeklodser fra en menu. Klik på ikonet for specialtegn  for at vælge bindestreger, mellemrum, anførselstegn og andre specialtegn.
 5. Du kan anvende et tegnformat på hele krydshenvisningen ved at vælge Tegntype til krydshenvisning og derefter vælge eller oprette tegnformatet i menuen.

  Du kan anvende et tegnformat på tekst i krydshenvisningen ved hjælp af byggeklodsen Tegnformat.

 6. Klik på Arkiver for at gemme ændringerne. Klik på OK, når du er færdig.

Byggeklodser til krydshenvisninger

Byggeklods

Hvad den gør

Eksempel

Sidenummer

Indsætter sidenummeret.

på side <pageNum/>

på side 23

Afsnitsnummer

Indsætter afsnitsnummeret i en krydshenvisning til en opstilling med nummerering.

Se <paraNum/>

Se 1

I dette eksempel medtages kun "1" fra afsnittet "1. Dyr."

Afsnitstekst

Indsætter afsnitsteksten uden afsnitsnummeret i en krydshenvisning til en opstilling med nummerering.

Se "<paraText/>"

Se "Dyr"

I dette eksempel medtages kun "Dyr" fra afsnittet "1. Dyr."

Hele afsnit

Indsætter hele afsnittet, inklusive afsnitsnummer og afsnitstekst.

Se "<fullPara/>"

Se "1. Dyr"

Delvist afsnit

Gør det muligt at oprette en krydshenvisning til den første del af et afsnit frem til et angivet separatortegn, f.eks. et kolon eller en lang tankestreg.

Se <fullPara delim=":” includeDelim="falsk”/>

Se Kapitel 7

I dette eksempel medtages kun "Kapitel 7" fra overskriften "Kapitel 7: Hunde og katte".

Angiv separatortegnet (f.eks. : som i dette eksempel), og angiv, om separatortegnet skal udelades ("falsk" eller "0") eller medtages ("sand" eller "1") i kildekrydshenvisningen.

Se Oprette krydshenvisninger til delvise afsnit.

Tekstankernavn

Indsætter tekstankernavnet. Du kan oprette tekstankre ved at vælge Ny hyperlinkdestination i panelmenuen Hyperlinks.

Se <txtAnchrName/>

Se Figur 1

Kapitelnummer

Indsætter kapitelnummeret.

i kapitel <chapNum/>

i kapitel 3

Filnavn

Indsætter filnavnet på destinationsdokumentet.

i <fileName/>

i nyhedsbrev.indd

Tegntype

Anvender et tegnformat på tekst i en krydshenvisning.

Se <cs name=”bold”><fullPara/></cs> på side <pageNum>

Se Dyr på side 23.

Angiv navnet på tegnformatet, og medtag den tekst, som tegnformatet skal anvendes på, mellem mærkerne <cs name=””> og </cs>.

Se Anvende tegnformater i en krydshenvisning.

Oprettelse af krydshenvisninger til delvise afsnit

Du kan oprette krydshenvisningsformater, som kun medtager den første del af et afsnit. Hvis du f.eks har overskrifter af typen "Kapitel 7—Granada til Barcelona" i dokumentet, kan du oprette en krydshenvisning, som kun refererer til "Kapitel 7".

Krydshenvisning til delvist afsnit

A. Krydshenvisningskilden ender med en lang tankestreg (^_) B. "falsk" udelader den lange tankestreg fra kilden 

Når du indsætter byggeklodsen Delvist afsnit, er der to ting, du skal være opmærksom på: For det første skal du angive separatortegnet mellem anførselstegnene. Separatortegnet er det tegn, som markerer afslutningen på afsnittet. Almindelige separatortegn omfatter koloner (Kapitel 7: Granada), punktummer (Kapitel 7. Granada) og tankestreger (Kapitel 7—Granada). Du kan indsætte specialtegn, f.eks. lange tankestreger (^_), lange mellemrum (^m) og punkttegn (^8), ved at vælge en indstilling i den menu, der vises, når du klikker på ikonet Specialtegn.

Dernæst skal du angive, om separatortegnet skal udelades (Kapitel 7) eller medtages (Kapitel 7—). Brug includeDelim="falsk", hvis du vil udelade separatortegnet, og includeDelim="sand", hvis du vil medtage separatortegnet. I stedet for "falsk" eller "sand" kan du bruge henholdsvis "0" eller "1".

Anvendelse af tegnformater i en krydshenvisning

Du kan fremhæve et tekstafsnit i en krydshenvisning ved hjælp af byggeklodsen Tegntype. Denne byggeklods består af to mærker. Mærket <cs name="formatnavn"> angiver, hvilket format der skal anvendes, og mærket </cs> afslutter tegnformatet. Den tekst eller de byggeklodser, der er angivet mellem disse mærker, formateres med det angivne format.

Anvendelse af et tegnformat på et afsnit i en krydshenvisning

A. Dette mærke anvender et tegnformat med navnet "Rød". B. Dette mærke afslutter formateringen med tegnformatet. C. Der anvendes et tegnformat med navnet "Fed" på resten af krydshenvisningskilden. 

 1. Opret det tegnformat, der skal bruges.
 2. Opret eller rediger det format, der skal anvendes, i dialogboksen Krydshenvisningsformater.
 3. Marker den tekst eller de byggeklodser, som tegnformatet skal anvendes på, under Definition.
 4. Vælg Tegntype i menuen til højre for definitionslisten.
 5. Skriv navnet på tegntypen mellem anførselstegnene på nøjagtigt samme måde, som det er vist i panelet Tegntyper.

  Der skelnes mellem store og små bogstaver i formatnavne. Hvis tegnformatet er en del af en gruppe, skal du skrive navnet på gruppen efterfulgt af et kolon før tegnformatet, f.eks. Formatgruppe 1: Rød.

 6. Klik på Arkiver for at gemme formatet, og klik derefter på OK.

Indlæse (importere) krydshenvisningsformater

Når du indlæser krydshenvisningsformater fra et andet dokument, erstatter de formater, du indlæser, eventuelle eksisterende formater, som deler det samme navn.

I InCopy kan du kun importere krydshenvisningsformater i enkeltstående dokumenter. Du kan ikke importere formater fra et InCopy-dokument i et InDesign-dokument. Hvis et nyt eller ændret format i InCopy er i konflikt med et format i InDesign-dokumentet, når tekstenheden er checket ind, er det InDesign-formatet, der er gældende.

 1. Vælg Indlæs krydshenvisningsformater i panelmenuen Hyperlinks.
 2. Dobbeltklik på det dokument, der indeholder de krydshenvisningsformater, du vil importere.

Du kan også dele krydshenvisningsformater på tværs af dokumenter ved at synkronisere en bog.

Slette krydshenvisningsformater

Du kan ikke slette et krydshenvisningsformat, som er blevet anvendt på krydshenvisninger i dokumentet.

 1. Vælg det format, der skal slettes, i dialogboksen Krydshenvisningsformater.
 2. Klik på knappen Slet format .

Styring af krydshenvisninger

Når du indsætter en krydshenvisning, vises status på krydshenvisningen i panelet Hyperlinks. Ikonerne angiver f.eks., om destinationsteksten vises på montagebordet , på en overordnet side , i et skjult lag , i overskudstekst  eller i skjult tekst . Krydshenvisninger, som henviser til sådanne destinationsområder, er uløste. Panelet viser også, om destinationsafsnittet er blevet redigeret  (kaldes også forældet) eller mangler . Destinationstekst mangler, hvis det ikke er muligt at finde hverken destinationsteksten eller den fil, som indeholder destinationsteksten. Du kan få vist et værktøjstip med en beskrivelse ved at holde musemarkøren over et vilkårligt ikon.

I InCopy kan du kun administrere krydshenvisninger, hvis tekstenheden er checket ud til redigering.

Opdater krydshenvisninger

Ikonet Opdater angiver, at destinationsteksten for krydshenvisningen er blevet ændret, eller at teksten i krydshenvisningskilden er blevet redigeret. Du kan nemt opdatere krydshenvisningen. Krydshenvisningen opdateres automatisk, hvis destinationen flytter til en anden side.

Når du opdaterer en krydshenvisning, fjernes eventuelle formateringsændringer, du har foretaget i kildeteksten.

I forbindelse med udskrivning eller output vises der en meddelelse, hvis der findes krydshenvisninger, som er forældede eller uløste.

Bemærk:

Du kan også vælge at få vist en meddelelse, hvis der findes krydshenvisninger, som er enten forældede eller uløste, ved hjælp af panelet Forhåndskontrol. Når du definerer en profil, skal du vælge Krydshenvisninger i sektionen Tekst.

 1. Vælg en eller flere forældede krydshenvisninger. Hvis du vil opdatere alle krydshenvisninger, skal du kontrollere, at ingen af krydshenvisningerne er markeret.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Opdater krydshenvisninger  i panelet Hyperlinks.

  • Vælg Opdater krydshenvisning i panelmenuen Hyperlinks.

  • Vælg Type > Hyperlinks & krydshenvisninger > Opdater krydshenvisninger.

Du kan opdatere alle krydshenvisninger i en bog ved at vælge Opdater alle krydshenvisninger i panelmenuen Bog. Der vises en meddelelse, hvis der forekommer uløste krydshenvisninger.

Du kan sammenlænke krydshenvisningen igen, hvis den manglende destinationstekst er blevet flyttet til et andet dokument, eller hvis det dokument, der indeholder destinationsteksten, er blevet omdøbt. Når du sammenlænker krydshenvisningen igen, fjernes eventuelle ændringer, der er blevet foretaget i kildekrydshenvisningen.

 1. Vælg den krydshenvisning, der skal sammenlænkes igen, i sektionen Krydshenvisninger i panelet Hyperlinks.
 2. Vælg Sammenlænk krydshenvisning igen i panelmenuen Hyperlinks.
 3. Find det dokument, hvor destinationsteksten vises, og klik på Åbn.

Hvis der vises yderligere destinationstekst i det pågældende dokument, kan du sammenlænke yderligere krydshenvisninger igen.

Redigering af krydshenvisninger

Du kan ændre visningen af en kildekrydshenvisning eller angive et andet format ved at redigere krydshenvisningen. Hvis du redigerer en krydshenvisning, som indeholder en lænke til et andet dokument, åbnes dokumentet automatisk.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Hyperlinks & krydshenvisninger > Krydshenvisningsindstillinger.

  • Dobbeltklik på den krydshenvisning, der skal redigeres, i sektionen Krydshenvisninger i panelet Hyperlinks.

  • Marker krydshenvisningen, og vælg Krydshenvisningsindstillinger i panelmenuen Hyperlinks.

 2. Rediger krydshenvisningen, og klik på OK.

Sletning af krydshenvisninger

Når du sletter en krydshenvisning, konverteres kildekrydshenvisningen til tekst.

 1. Vælg den eller de krydshenvisninger, der skal slettes, i sektionen Krydshenvisninger i panelet Hyperlinks.
 2. Klik på ikonet Slet, eller vælg Slet hyperlink/krydshenvisning i panelmenuen.
 3. Klik på Ja for at bekræfte.

Du kan også fjerne en krydshenvisning helt ved at markere krydshenvisningskilden og slette den.

Redigere tekst i en krydshenvisningskilde

Du kan redigere tekst i en krydshenvisningskilde. Redigering af teksten i en krydshenvisning giver dig f.eks. den fordel, at du kan ændre generel regulering eller ordmellemrum i forbindelse med teksttilpasning. Ulempen er til gengæld, at eventuelle lokale formateringsændringer, du har foretaget, fjernes, hvis du opdaterer eller sammenlænker krydshenvisningen igen.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online