Eksportere til XML

Eksportere en InCopy-fil til XML

Før du kan konvertere InCopy-tekstenheder til XML-data, skal du gøre følgende:

 • Oprettede eller indlæste elementmærker.

 • Anvende mærker på elementer i tekstenheder.

 • Omarrangerede elementer i strukturruden om nødvendigt.

Du kan eksportere alt eller en del af XML-indholdet i dokumentet. Kun indhold, der er mærket, kan eksporteres.

 1. Hvis du kun vil eksportere en del af dokumentet, skal du markere det element i strukturruden, hvor eksporten skal starte.
 2. Vælg Filer > Eksporter.
 3. Vælg XML under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).
 4. Indtast navnet, angiv XML-filens placering, og klik derefter på Gem.
 5. I dialogboksen Eksporter XML skal du vælge den ønskede kodning: UTF-8 eller UTF-16.
 6. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  Medtag DTD-erklæring

  Eksporterer den indlæste DTD-fil sammen med XML-filen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har indlæst en DTD-fil i dokumentet.

  Vis XML med

  Åbner den eksporterede fil i en browser, et XML-redigeringsprogram eller et tekstredigeringsprogram. Vælg browseren eller programmet på listen.

  Eksporter fra valgt element

  Starter eksporten fra det element, du har valgt i strukturruden. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har markeret et element, inden du valgte Filer > Eksporter.

  Eksporter umærkede tabeller som AS CASL XML

  Eksporterer enhver umærket tabel i CALS-XML-format.

  Tilknyt skift, mellemrum og specialtegn igen

  Eksporterer skift, mellemrum og specialtegn som decimaltegnenheder i stedet for som ren tekst.

  Anvend XSLT

  Anvender et stylesheet for at definere omdannelsen af den eksporterede XML til HTML eller et andet format. Vælg Gennemse (Windows) eller Vælg (Mac OS) for at vælge en XSLT-fil i filsystemet.

 7. Klik på Eksporter for at eksportere XML-filen.

Kun eksportere mærker

 1. Vælg Arkiver mærker i mærkepanelets menu.
 2. Indtast et navn, og angiv en placering til filen.
 3. Under Kodning skal du vælge UTF-8, UTF-16, eller Shift-JIS (for japanske tegn) og klikke på Arkiver. InCopy arkiverer mærkerne som en XML-fil.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?