Mærke indhold til XML

Oprette og indlæse XML-mærker

Før du mærker sideelementer, skal du oprette (eller indlæse) mærker for at identificere hver dokumenttype eller hvert element i dokumentet. Du kan oprette mærker helt fra bunden, eller du kan indlæse dem fra en anden kilde som f.eks. et InDesign-dokument, et InCopy-dokument eller en DTD-fil. Brug en af følgende metoder til at oprette eller indlæse XML-mærker til dokumentet:

 • Opret et mærke med kommandoen Nyt mærke.

 • Indlæs mærker fra en XML-fil eller et andet dokument.

 • Importer en DTD-fil.

 • Importer mærker (og indhold) med kommandoen Importer XML.

Panelet Mærker med en liste over tilgængelige mærker

Oprette et XML-mærke

 1. Vælg Vindue > Værktøjer > Mærker for at åbne panelet Mærker.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Nyt mærke i panelmenuen Mærker.

  • Klik på knappen Nyt mærke  i panelet Mærker.

 3. Indtast et navn for mærket. Navnet skal overholde XML-standarden. Hvis du indsætter et mellemrum eller et ugyldigt tegn i mærkenavnet, vises en advarsel.
 4. Vælg en farve til mærket, hvis du har oprettet mærket i panelmenuen Mærker. (Hvis du har oprettet mærket med knappen Nyt mærke, kan du vælge en farve ved at ændre farven på mærket).
  Bemærk:

  Du kan tildele forskellige mærker den samme farve. Den farve, du vælger, vises, når du anvender mærket på en ramme og vælger Vis > Struktur > Vis mærkede rammer, eller når du anvender mærket på tekst i en ramme og vælger Vis > Struktur > Vis mærker. (Mærkefarver vises ikke i eksporterede XML-filer).

 5. Klik på OK.

Indlæse XML-mærker fra en anden kilde

Du kan indlæse mærker fra en XML-fil, et InDesign-dokument eller et InCopy-dokument.

Bemærk:

InCopy tilføjer automatisk mærker i mærkepanelet, når du indlæser en XML-fil.

 1. Vælg Indlæs mærker i mærkepanelets menu.
 2. Markér den fil, der indeholder de mærker, du vil indlæse, og klik derefter på Åbn.

Ændre mærkenavn eller -farve

 1. Dobbeltklik på et mærkenavn i mærkepanelet, eller vælg Mærkeindstillinger i mærkepanelets menu.
 2. Rediger mærkets navn eller farve, og klik derefter på OK.
Bemærk:

Du kan ikke ændre navnet på låste mærker. InCopy låser automatisk mærker, der er angivet i en indlæst DTD-fil. For at ændre navnet på disse mærker skal du redigere DTD-filen og genindlæse den i dokumentet.

Mærke objekter

Før du eksporterer indhold til en XML-fil, skal du mærke teksten og andre elementer (f.eks. rammer og tabeller), du vil eksportere. Du skal også mærke elementer, der skal oprettes som pladsholdere til importeret XML-indhold. Elementer, der er blevet mærket, vises som elementer i strukturruden.

XML-elementer og mærker

A. Elementer vises i strukturruden. B. Mærker omgiver den tekst, de er blevet tilføjet. 

Når du mærker sideelementer, skal du bemærke følgende:

 • Tekstrammer skal mærkes, før du kan mærke teksten i dem.

 • Du kan kun tilføje ét mærke i en ramme.

 • Sammenkædede tekstrammer deler et enkelt mærke, som anvendes på al tekst i kæden, herunder overskudstekst.

 • Når du mærker tekst i et mærket element (når du f.eks. mærker et afsnit i en mærket tekstenhed), vises teksten som et underordnet element til et eksisterende element i strukturruden.

 • Når du mærker et element i en ramme med knappen Automatisk mærkning, mærker InCopy automatisk rammen med det mærke, der er angivet i dialogboksen Forudindstillinger for mærker.

Mærke tekst i en tekstramme

 1. Vælg Vis > Layoutvisning.
 2. Sørg for, at tekstrammen, som teksten vises i, er mærket. (Hvis rammen ikke er mærket, når du forsøger at mærke teksten i rammen, vil InCopy mærke tekstenheden med standardmærker).
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Brug tekstværktøjet  til at markere tekst i en tekstramme, og klik derefter på et mærke i mærkepanelet. Hvis du markerer al teksten i en ramme, føjes mærket til rammen og ikke til tekstblokken (medmindre du har valgt Tilføj mærke på mærkepanelet).

  • Vælg den tekstramme, tabel, tabelcelle eller det billede, du vil mærke, og klik på ikonet Automatisk mærkning i panelet Mærker for at anvende et standardmærke. (Se Angive standarder for Automatisk mærkning).

  • Mærk automatisk tekst, der er anvendt afsnits- eller tegnformater på, ved hjælp af kommandoen Knyt formater til mærker.

Mærke tekst i tabeller

Når du mærker en tabel til eksport til XML, opretter du et tabelelement samt et enkelt celleelement for hver celle i tabellen. Celleelementerne er underordnede elementer til tabelelementet og oprettes automatisk.

 1. Vælg Vis > Layoutvisning.
 2. Klik i tabellen, og vælg Tabel > Marker > Tabel.
 3. Vælg et mærke til tabellen i mærkepanelet.

  InCopy opretter et celleelement for hver enkelt celle i tabellen (du kan se dem i strukturruden). Hvilket mærke, der anvendes til tabelcelleelementer, afhænger af dine forudindstillinger for mærker.

 4. Du kan evt. mærke tabelceller med et andet mærke.

  Du kan f.eks. mærke cellerne i første række med et andet mærke for at identificere dem som overskriftsceller. Hvis du vil anvende mærker på celler, skal du markere de aktuelle tabelceller i dokumentet og derefter vælge et mærke. Hvis du markerer celler i tabellen, markeres de tilsvarende celleelementer i strukturruden også.

Bemærk:

Du kan også mærke en tabel ved at markere den og derefter klikke på ikonet Automatisk mærkning i mærkepanelet. Mærket Tabel (eller et andet mærke) anvendes straks på tabellen i overensstemmelse med standardindstillingerne for Automatisk mærkning.

Mærke indhold i henhold til formater

Afsnits-, tegn-, tabel- og celleformater, du knytter til tekst, kan bruges til at mærke tekst til XML. Et afsnitsformat kaldet Tabelkrop kan f.eks. tilknyttes et mærke kaldet Tekstenhedstekst. Ved hjælp af kommandoen Knyt formater til mærker kan du derefter føje mærket Tekstenhedstekst til alle afsnit i dit dokument, der er tildelt afsnitsformatet Tabelkrop. Du kan knytte mere end ét format til det samme mærke.

Bemærk:

Med kommandoen Knyt formater til mærker mærkes indholdet automatisk, herunder afsnit og tegn, der allerede er blevet mærket. Hvis du vil bevare eksisterende mærker, skal du tilføje mærker manuelt.

 1. Vælg Knyt formater til mærker i panelmenuen Mærker eller strukturrudens menu.
 2. For hvert format i dokumentet skal du angive det mærke, det skal knyttes til.
  Dialogboksen Knyt formater til mærker

 3. Vælg Tilknyt efter navn for at matche formatnavne til mærkenavne. Formater, der navngives identisk med mærkenavne, vælges i dialogboksen. Tilknyt efter navn skelner mellem store og små bogstaver, så f.eks. Overskrift1 og overskrift1 betragtes som forskellige mærker.
 4. Hvis du vil bruge formattilknytninger, der er angivet i en InDesign-fil, skal du klikke på Indlæs og vælge filen.
 5. Markere eller fjerne markeringen af Medtag-indstillinger:

  Tekstenheder på mastersider

  Knytter formater, der findes på den overordnede side, til mærker.

  Tekstenheder på montagebord

  Knytter formater, der findes på tekstenheder på montagebordet, til mærker. (Fravælg denne indstilling for at afholde tekstenheder på montagebordet fra at blive mærket).

  Tomme tekstenheder

  Knytter formater i tomme tekstenheder til mærker. (Fravælg denne indstilling for at afholde formater i tomme tekstenheder fra at blive mærket).

 6. Klik på OK.

  De nye XML-mærker tilføjes i hele dokumentet på afsnits-, tegn-, tabel- og tabelcelleformater, du har angivet i dialogboksen Knyt formater til mærker.

Fjerne mærke fra et sideelement

Fjern et mærke fra et element for at fjerne det tilknyttede mærke, men bevare det tilknyttede indhold.

 1. Marker elementet i strukturruden, eller marker sideelementet i dokumentlayoutet.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Fjern mærke fra element i strukturrudens menu.

  • Klik på knappen Fjern i panelet Mærker.

Skifte mærke på et sideelement

Skift et mærke på et element for at udskifte det eksisterende mærke (du behøver ikke at fjerne mærket først).

 1. Vælg tekstværktøjet .
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker teksten eller tekstrammen, og klik på et andet mærke i panelet Mærker.

  • Placer indsættelsespunktet i en mærket tekstramme i et tekstenhedselement (ikke i et underordnet element). Vælg Skift øverst i panelet Mærker, og klik på et andet mærke i panelet Mærker.

  • Marker hele den tekstblok, et mærke er anvendt på, vælg Skift øverst i panelet Mærker, og klik på et andet mærke. (Hvis du vælger Tilføj mærke øverst i panelet Mærker og derefter klikker på et andet mærke, vises et nyt underordnet element i strukturruden).

Angive standarder for Automatisk mærkning

Når du markerer en tekstramme, en tabel, tabelceller eller et billede og derefter klikker på ikonet Automatisk mærkning i mærkepanelet, føjer InDesign en standardkode til det markerede element. Du kan angive disse standardmærker i dialogboksen Forudindstillinger for mærker.

Når du markerer en tekstramme, en tabel, tabelceller eller et billede og derefter klikker på ikonet Automatisk mærkning i mærkepanelet, føjer InCopy en standardkode til det markerede element. Du kan angive disse standardmærker i dialogboksen Forudindstillinger for mærker.

Bemærk:

InCopy tilføjer et standardmærke, når du opretter et element, der kræver et overordnet element, men endnu ikke har et overordnet element. Hvis du f.eks. mærker tekst i en tekstramme, men selve rammen ikke er mærket, tildeler InCopy rammen et mærke i overensstemmelse med Forudindstillinger for mærker. Muligheden for at tilføje standardmærker hjælper InCopy med at opretholde den korrekte XML-struktur.

 1. Vælg Forudindstillinger for mærker i mærkepanelet.
 2. Vælg et standardmærke til tekstrammer, tabeller, tabelceller og billeder.
  Bemærk:

  Hvis det mærke, du skal bruge, ikke vises på listen, kan du vælge Nyt mærke i menuen og oprette et mærke.

Knytte XML-mærker til formater

XML-mærker er blot databeskrivelser og indeholder ingen formateringsinstrukser. Som sådan skal du formatere XML-indhold, når du har importeret og layoutet det. En måde, du kan gøre dette på, er at knytte XML-mærker til afsnits-, tegn-, tabel- eller celleformater. Mærket Forfatter kan f.eks. knyttes til tegnformatet Forfatter, så alt importeret og indsat XML-indhold, der mærkes med Forfatter, automatisk tildeles tegnformatet Forfatter. Tilknytning af mærker til formater gør formatering af importeret XML-indhold nemmere og mindre tidskrævende.

Du behøver ikke knytte alle mærker til et afsnits- eller tegnformat. Nogle elementer vises ikke i layoutet, og andre er nemmere at formatere separat. Desuden overtager underordnede elementer det afsnits- eller tegnformat, der tildeles det overordnede element, hvilket kan give forvirring, medmindre du sørger for at knytte de overordnede og underordnede elementer separat.

Bemærk:

Kommandoen Knyt mærker til formater genanvender formater i et dokument, somme tider med uønskede resultater. Når du knytter et mærke til et format, tildeles tekst, der tidligere blev tildelt ét format, et andet format, afhængigt af det tilknyttede XML-mærke. Hvis du allerede har formateret noget tekst, foretrækker du muligvis at anvende formater manuelt for at forhindre, at afsnits- og tegnformater tilsidesættes.

 1. Vælg Knyt mærker til formater i panelet Mærker eller strukturrudens menu.
  Formatmenuen bliver vist for hvert enkelt mærke i dialogboksen Knyt mærker til formater.

 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil importere formater, mærker og tilknytningsdefinitioner fra et andet dokument, skal du klikke på Indlæs, vælge et dokument og derefter klikke på Åbn.

  • Klik på formatkolonnen ved siden af et mærke, og vælg afsnits- eller tegnformat i den viste menu for at knytte mærker til formater særskilt. Afsnitstegnet identificerer afsnitsformatet i menuen. Et "A" identificerer tegnformatet). Gentag processen for hvert enkelt mærker du ønsker at tilknytte.

  • Hvis du automatisk vil knytte mærker til formater med samme navn, skal du klikke på Tilknyt efter navn. Formater med navne, der er identiske med mærkenavne vælges i formatkolonnen. Et mærke og et format skal ikke blot have det samme navn for at matche, men den samme brug af store og små bogstaver. Det vil sige, at H1 og h1 ikke betragtes som et match. Hvis det samme formatnavn findes i to forskellige formatgrupper, fungerer Tilknyt efter navn ikke, og du får besked om at omdøbe et af formaterne.

 3. Klik på OK.

Vise eller skjule mærkede rammer eller mærker

I spalte- og tekstenhedsvisning angiver mærker, hvor elementer på en side er blevet mærket. I layoutvisning angiver en mærket ramme, hvor elementer som f.eks. tabeller og billeder er blevet mærket. Mærkets farve bestemmer farven på mærket eller rammen.

I dette eksempel er alle sideelementer mærkede, undtagen underoverskriften under titlen.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vis > Struktur > Vis mærkede rammer for at få vist de mærkede rammer i farver.

  • Vælg Vis >Struktur > Skjul mærkede rammer for at skjule de mærkede rammers farvekodning.

  • Vælg Vis >Struktur > Vis mærker for at få vist farvede kantede parenteser omkring mærket tekst.

  • Vælg Vis >Struktur > Skjul mærker for at skjule farvede kantede parenteser omkring mærket tekst.

Slette mærker eller elementer

 • Hvis du vil slette et mærke i panelet Mærker, skal du trække det til ikonet Slet mærke  nederst i panelet. Hvis mærket anvendes på indhold, vises en advarsel. Vælg et andet mærke, som skal erstatte det slettede mærke, og klik derefter på OK.
 • Hvis du vil slette alle ubenyttede mærker, skal du vælge menupunktet Vælg alle ubrugte mærker i panelmenuen Mærker og klikke på ikonet Slet mærke nederst i panelet.
 • For at slette et element i strukturruden, skal du markere elementet og klikke på ikonet Slet i strukturruden eller vælge Slet i strukturrudens menu. Hvis elementet har et indhold, vil en advarselsmeddelelse blive vist. Klik på Fjern mærke fra element for at bevare indholdet i dokumentet. Klik på Slet for at slette både elementet og dets indhold.
Bemærk:

Mærker, der er blevet indlæst med en importeret DTD-fil, kan ikke slettes, før DTD-filen slettes.

Adobe-logo

Log ind på din konto