Oversigt over strukturruden

I strukturruden vises i hierarkisk form elementer i et dokument, der er blevet markeret med XML-mærker. Disse elementer kaldes elementer. Du kan flytte elementer i strukturruden for at definere rækkefølgen og hierarkiet for elementer. Et element består af et ikon, der angiver elementtypen, og et mærkenavn.

vb_30
Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 
vb_30_IC
Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Ydermere kan elementer indeholde følgende oplysninger:

Blå diamant

En blå diamant på et element betyder, at elementet er tilknyttet et element på siden. Hvis der ikke forekommer en blå diamant, betyder det, at elementet ikke er blevet tilknyttet et sideelement.

Understregning

Mærkenavnet er understreget, hvis det element på siden, elementet svarer til, er markeret. Hvis du f.eks. markerer tekst, du har tildelt mærket Titel, understreges ordet Titel i tekstens element i strukturruden. Understregning viser dig, om markerede elementer på siden og elementer i strukturruden passer sammen.

Snippet

De første 32 tegn af mærket tekst kaldet en snippet kan vises til højre for elementet. Disse snippets kan hjælpe dig med at identificere det sideelement, et element passer til.

Prik og attribut

Attributter indeholder metadataoplysninger om et element. Hvis attributter tilknyttes et element, vises en sort prik sammen med attributnavne og værdier under elementet.

Bruge strukturruden

 • Du kan åbne strukturruden ved at vælge Vis > Struktur > Vis struktur.
 • Vælg Vis > Struktur > Skjul struktur, eller klik på opdelingsknappen for at lukke strukturruden.
 • Hvis du vil udvide eller minimere et element og vise eller skjule de underordnede elementer), skal du klikke på trekanten ud for elementet.
 • Træk med opdelingsknappen for at justere størrelsen på strukturruden.
 • Hvis du vil udvide eller minimere et element og alle elementerne i det, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på trekanten ud for elementet.
 • For at få vist eller skjult snippets skal du vælge Vis snippets eller Skjul snippets i strukturrudens menu.

Ikoner i strukturruden

Følgende ikoner vises i strukturruden:

Ikon

Navn

Brug

 

Rodelement

Hvert dokument har kun ét rodelement, som kan omdøbes, men ikke flyttes eller slettes.

 

Tekstenhedselement

Repræsenter mærkede tekstenheder (en eller flere sammenlænkede rammer).

 

Tekstelement

Repræsenterer mærket tekst i en ramme.

 

Grafikelement

Repræsenterer en mærket ramme, der indeholder et indsat billede. Hvert grafikelement har en href-attribut, der definerer stien eller URL-adressen til den lænkede fil.

 

Ikke-indsat tekstelement

Tekstelement, som ikke er indsat og endnu ikke er knyttet til et sideelement.

 

Ikke-indsat grafikelement

Grafikelement, som ikke er indsat og endnu ikke er knyttet til et sideelement.

 

Tabelelement

Repræsenterer en tabel.

 

Sidehoved celle-element

Repræsenterer en celle i en tabels sidehovedrække

 

Celle-element, tabelkrop

Repræsenterer en celle i tabelkroppen.

 

Sidefod celle-element

Repræsenterer en celle i en tabels sidefodsrække

 

Tomt element

Der er knyttet en tom ramme til dette element.

 

Attribut

Indeholder metadata som f.eks. nøgleord eller et sammenlænket billedes placering (HREF-attribut).

 

Kommentar

Indeholder kommentarer, der vises i XML-filen, men ikke i InDesign-dokumentet.

 

Behandlingsinstruktion

Indeholder en instruktion, som udløser en handling i programmer, der kan læse behandlingsinstruktioner.

 

DOCTYPE-element

Fortæller InDesign, hvilken DTD-fil der skal bruges ved validering af XML-filen.

Flytte om på strukturerede elementer

Du kan ændre rækkefølgen og hierarkiet for elementer i strukturruden. Du skal dog overholde følgende regler:

 • Et XML-dokument skal have et enkelt rodelement øverst i strukturen. Rodelementet indeholder og er det overordnede element for alle andre elementer. Kun DTD (vises som et DOCTYPE-element), kommentarer eller behandlingsinstruktioner kan vises over rodelementet i strukturruden.

 • Ændringer af XML-hierarkistrukturen kan påvirke udseendet af mærkede elementer på sider i InCopy. Hvis du f.eks. ændret et tekstelement til det underordnede element til et element et andet sted i strukturen, flyttes teksten i layoutet også.

 • Du kan ikke trække et tabelcelleelement til et tabelelement eller flytte elementer til et tabelelement.

 1. I strukturruden skal du gøre et af følgende:
  • Hvis du vil flytte et element, skal du trække det til en ny placering på strukturen. En linje bliver vist, når du trækker elementet for at indikere, hvor du er ved at indsætte det. Linjens bredde markerer niveauet i hierarkiet.

  • Hvis du vil gøre et element til underliggende element i forhold til et andet, kan du enten placere det over det overliggende element for at fremhæve det eller placere elementet mellem det overliggende elements andre underliggende elementer og dernæst slippe museknappen.

  • Hvis du vil flytte et element et niveau ned i hierarkiet, skal du bare trække det hen over et andet overordnet element og flytte det en smule til venstre, indtil den linje, der angiver elementets placering, strækker sig over hele det overordnede elements bredde.

  • Hvis du vil kopiere eller klippe et element, skal du markere elementet eller elementerne i strukturruden og vælge Rediger > Kopier eller Rediger > Klip. Marker elementet direkte over det sted, hvor du vil indsætte elementet, og vælg Rediger > Sæt ind.

Bemærk:

Når du klipper et element, klippes elementet og dets indhold til udklipsholderen, men rammen forbliver intakt.

Indsætte et overordnet element

Indsæt et overordnet element i strukturruden for at bevare den korrekte XML-struktur eller organisere indholdet bedre. Før du kan indsætte et nyt overordnet element, skal du markere de elementer, der bliver underordnet i forhold til det nye overordnede element. Når det nye overordnede element indsættes, flyttes de markerede underordnede elementer ned med ét niveau i strukturhierarkiet.

vp_structure_ID
With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).
vb_structure_IC
With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).
 1. Marker i strukturruden de elementer, der skal være underordnede elementer i forhold til det nye overordnede element, du vil indsætte. Bemærk følgende:

  • Du kan ikke markere roden eller et element på rodniveau.

  • Du kan ikke markere roden eller et element på tekstenhedsniveau.

  • Elementerne skal være på det samme niveau som strukturhierarkiet.

  • Elementerne skal være fortløbende.

  • Det markerede må ikke omfatte tabelceller eller attributter.

 2. I strukturrudens menu skal du vælge Nyt overordnet element eller højreklikke (Windows) eller Control-klikke (Mac OS) og derefter vælge Nyt overordnet element.

 3. Marker et mærke til det nye overordnede element, og klik på OK.

Bemærk:

Indsæt det nye overordnede element hurtigt ved at vælge Tilføj mærke i mærkepanelet og derefter klikke på mærket i panelet. Du kan også højreklikke (Windows) eller Control-klikke (Mac OS) på et element, du markerer i strukturruden, vælge Nyt overordnet element og derefter vælge et element.

Arbejde med attributter

En attribut indeholder yderligere oplysninger om et XML-element. Hver attribut består af et navn og en værdi. Attributter vises i strukturruden. De indsættes ikke i dokumentet eller bruges som indhold i dokumentet. Medtag attributter med elementer, og få fordel af filer og programmer, der bruger de XML-filer, du opretter i InCopy.

Når du mærker et billede, opretter InDesign automatisk en href-attribut med en værdi, der definerer billedfilens placering på harddisken. Denne href-attribut giver andre filer og programmer mulighed for at finde billedet på harddisken, så det kan blive vist.

vb_31
An attribute includes a name (href, in this case) and a value.

Du kan føje attributter til alle elementer, undtagen DOCTYPE-elementet (en DTD-fil), kommentarer eller behandlingsinstruktioner. F.eks. kan du oprette en attribut, der hedder nøgleord, for at medtage nøgleord til søgning i et andet program. Du kan også oprette attributter, der angiver erstattet tekst, titler på artikler og andre oplysninger, der er relateret til XML-indhold.

Bemærk:

Hvis du bruger en DTD-fil, skal du få vist filens indhold for at se, hvilke attributter den tillader. Attributnavne skal ligesom mærkenavne svare til DTD-filen.

Bemærk:

InCopy genkender specielle navnefeltsattributter, der kan angive afsnits- eller tegntyper, tabeller og tabelcelleformater, samt styre mellemrum. Du kan finde flere oplysninger i den tekniske XML-reference og andre ressourcer på www.adobe.com/go/learn_id_XMLscript.

Tilføj en attribut

 1. Vælg et element.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Tilføj attribut .

  • Vælg Ny attribut i strukturrudens menu.

  • Højreklik (Windows) eller Control-klik (Mac OS) på det markerede element, og vælg Ny attribut.

 3. Angiv et navn og en værdi til attributten, og klik derefter på OK.

Vise eller skjule attributter i strukturruden

 1. Vælg Vis attributter eller Skjul attributter i strukturrudens menu.

  Du skal måske også klikke på det trekantede ikon ud for elementet for at få vist attributterne.

Redigere eller slette en attribut

 1. Marker en attribut i strukturruden.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil redigere attributten, skal du dobbeltklikke på den eller vælge Rediger i strukturrudens menu.

  • Hvis du vil slette attributten, skal du klikke på ikonet Slet eller vælge Slet i strukturrudens menu.

Redigere href-attributter

InCopy opretter automatisk href-attributter til håndtering af billedfiler. Attributten href definerer placeringen af billedfilen på harddisken, så billedfilen kan blive vist. Når du mærker et indsat billede, opretter InCopy en href-attributværdi, der angiver billedets sti og filnavn.

Stien kan være en absolut lænke, en relativ lænke til den samme mappe som XML-filen eller en relativ lænke til undermappen Billeder i den mappe, hvor XML-filen findes. Relative stier er specifikke for den sti, hvor dokumentet gemmes.

 • En href-attribut med en absolut lænke ser ud på følgende måde (i Windows og Mac OS):

  href=file:///C:/Images/Meadow.psd

  href=file:///Users/abhayc//Desktop/abc.jpg

 • En href-attribut til en billedfil i den samme mappe som XML-filen ser ud på følgende måde:

  href=file:Meadow.psd

 • En href-attribut til en billedfil i undermappen Billeder ser ud på følgende måde:

  href=file:///Images/Meadow.psd

Du kan redigere href-attributten, så den angiver en ny lænke til billedet. Du kan f.eks. redigere en absolut lænke, så den bliver til en relativ lænke. Derved bliver billedfilerne tilgængelige, når du overfører filerne.

 1. Dobbeltklik i strukturruden på href-attributten. (Du skal måske også klikke på det trekantede ikon ud for elementet for at få vist attributten).
 2. Indtast billedets nye sti under Værdi, og klik derefter på OK.

Tilføje kommentarer og behandlingsinstruktioner

Ved hjælp af InCopy kan du medtage kommentarer og behandlingsinstruktioner i en XML-fil. Angiv en kommentar for at medtage beskrivende oplysninger om et element. Kommentarer kan vises i webbrowsere og teksteditorer. De hjælper andre med at forstå XML-strukturen og XML-mærkninger. En behandlingsinstruktion er en særlig programspecifik kommando. Du kan f.eks. angive en behandlingsinstruktion om sideskift, så det program, du eksporterer XML-filen til, forstår, hvor der skal indsættes et sideskift. InCopy-brugerdefinerede behandlingsinstruktioner er beregnet til brug i andre programmer. InCopy anvender ikke selv behandlingsinstruktioner.

Kommentarer og behandlingsinstruktioner vises i strukturruden. Du kan flytte, redigere og slette kommentarer og behandlingsinstruktioner på samme måde som med andre elementer i strukturruden. De kan dog ikke indeholde underordnede elementer eller attributter.

vb_36
InDesign Structure pane with text snippets showing

A. Processing instruction B. Comment 

Tilføje en kommentar

 1. Marker det element, du vil angive en kommentar til.

  Bemærk:

  Marker et tabelcelle-element, hvis du vil tilføje en kommentar til en tabel. Du kan tilføje kommentarer til tabelceller ikke til tabeller.

 2. Vælg Ny kommentar i strukturrudens menu.
 3. Skriv kommentaren i dialogboksen Ny kommentar.

Tilføje en behandlingsinstruktion

 1. Marker et element for behandlingsinstruktionen.

  Bemærk:

  Marker et tabelcelle-element, hvis du vil tilføje en behandlingsinstruktion til en tabel. Du kan tilføje behandlingsinstruktioner til celler i tabeller ikke til tabeller.

 2. Vælg Ny behandlingsinstruktion i strukturrudens menu.
 3. Angiv under Mål et navn, som identificerer behandlingsinstruktionen for et program, der læser eksporterede XML-filer.
 4. For Data skal du indtaste en værdi, der fortæller programmet, hvad det skal gøre med behandlingsinstruktionen.

Vise kommentarer og behandlingsinstruktioner

 1. Vælg Vis kommentarer eller Vis behandlingsinstruktioner i strukturrudens menu.

Redigere kommentarer og behandlingsinstruktioner

 1. Marker kommentaren eller behandlingsinstruktionen.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på kommentaren eller behandlingsinstruktionen.

  • Vælg Rediger i strukturrudens menu.

 3. Rediger kommentaren eller behandlingsinstruktionen, og klik på OK.

Bruge DTD-filer til at validere XML med

Når du validerer XML-mærkningen i et dokument, sammenligner InDesign strukturen, navnene på elementmærkerne og attributterne specifikationerne for en DTD-fil. Hvis du vil foretage en validering i forhold til en DTD-fil, skal du starte med at indlæse filen i dokumentet i InDesign.

Bemærk:

Hvis du indlæser en DTD-fil, importeres mærkenavne i mærkepanelet. De importerede mærkenavne er låst, hvilket betyder, at de ikke kan slettes eller omdøbes, medmindre DTD-filen slettes i dokumentet.

DOCTYPE-elementet vises øverst i strukturruden, hvis en DTD-fil er blevet indlæst i dokumentet. (DTD-filer indlæses somme tider automatisk, når du importerer en XML-fil). Hvis du vil erstatte DTD-filen i et dokument, skal du slette den eksisterende DTD-fil og derefter indlæse en ny DTD-fil.

vb_05
Working with DTD files in InDesign

A. DOCTYPE element from the DTD file (Structure pane) B. Locked tag from the DTD file (Tags panel) 

Indlæse en DTD-fil

Når du indlæser en DTD-fil, integrerer InDesign filen i dokumentet.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Indlæs DTD i strukturrudens menu.

  • Vælg Indlæs DTD i panelmenuen i panelet Mærker.

 2. Vælg en DTD-fil, du vil importere, og klik på Åbn.

  Bemærk:

  Hvis du vil have vist mærker, der er defineret i DTD-filen, skal du åbne panelet Mærker ved at vælge Vindue > Værktøjer > Mærker.

Vise en DTD-fil

DTD-filer skrives i ASCII-format. De kan indeholde integrerede instruktioner og forklaringer, der beskriver, hvordan mærker og elementer anvendes korrekt. I InDesign kan du kun få vist en DTD-fil, der er indlæst i et dokument.

vb_14
DTD file opened for viewing
 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vis DTD i strukturrudens menu.

  • Dobbeltklik på DOCTYPE-elementet i strukturruden.

  Bemærk:

  Hvis du vil udskrive en DTD-fil, skal du kopiere kode fra vinduet Vis DTD og indsætte den i en teksteditor.

Slette en DTD-fil

 1. Vælg Slet DTD i strukturrudens menu.

  InDesign sletter kopien af den DTD-fil, der er gemt i InDesign-dokumentet ikke den originale DTD-fil. Mærker, der importeres med DTD-filen, forbliver i mærkepanelet, men er ulåste.

Validere XML-struktur

Når du validerer et dokument, vises der en meddelelse i InCopy, hvis XML-mærkningen afviger fra de regler, der er angivet i DTD-filen. Du får forslag til måder, XML-mærkningen kan opfylde DTD-filens krav på. Du kan løse fejl en ad gangen eller få vist alle fejl i et separat vindue.

vb_06
Structure pane with Suggestions pane

A. Loaded DTD B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fix D. Error count E. Validate button F. View all errors in a separate window 
ch_08
Structure pane with Suggestions section

A. DOCTYPE element from assigned DTD file B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fixes D. Error count E. Validate button F. View all errors at once in a separate window 
 1. Vælg Vis > Struktur > Vis struktur.
 2. Klik på knappen Valider  i strukturruden.

  Bemærk:

  Hvis du vil ændre det rodelement, InDesign validerer ud fra, skal du vælge DTD-indstillinger i strukturrudens menu.

 3. Hvis du vil rette de fejl, der bliver vist i strukturruden, kan du enten klikke på et forslag til rettelse eller selv redigere XML-strukturen og mærkerne direkte ved hjælp af strukturruden og mærkepanelet.
 4. Gør et af følgende, for at få vist andre fejl:
  • Klik på venstre pil  eller højre pil .

  • Klik på fejlvindue-knappen  for at få vist alle fejl i et separat vindue.

  • Vælg Vis liste over fejl i strukturrudens menu.

Bemærk:

InCopy standser valideringen efter registrering af 250 fejl. Der vises et plustegn i fejltællingsboksen, når denne grænse nås.