Find/Erstat

Oversigt over Find/Erstat

Dialogboksen Find/Erstat indeholder faner, som kan bruges til at angive, hvad der skal findes og ændres.

Dialogboksen Find/Erstat

A. Faner under Find/Erstat B. Find et tabulatortegn C. Erstat med en lang tankestreg D. Søgeindstillinger E. Menuen Metategn 

Dialogboksen Find/Erstat

A. Faner under Find/Erstat B. Find et tabulatortegn C. Erstat med en lang tankestreg D. Søgeindstillinger E. Menuen Metategn 

Tekst

Du kan søge efter og ændre bestemte forekomster af tegn, ord, ordgrupper eller tekst, der er formateret på en bestemt måde. Du kan også søge efter og erstatte specialtegn, f.eks. symboler, mærker og blanktegn. Du kan udvide søgningen ved hjælp af jokertegn.

GREP

Du kan søge efter og erstatte tekst og formatering ved hjælp af avancerede, mønsterbaserede søgeteknikker.

Glyf

Du kan søge efter og erstatte glyffer ved hjælp af Unicode eller GID/CID-værdier. Dette er især nyttigt ved søgning efter og erstatning af glyffer på asiatiske sprog.

Objekt

Du kan søge efter og erstatte formateringseffekter og -attributter i objekter og rammer. Du kan f.eks. søge efter objekter med en 4-punkts streg og erstatte stregen med en skyggeeffekt.

Omskriv

Du kan også konvertere tegntypen for asiatisk tekst. Du kan for eksempel søge efter katakana i halv bredde og erstatte den med katakana i fuld bredde i japansk tekst.

Du kan se et videoselvstudium om at finde og erstatte tekst, objekter og udtryk på www.adobe.com/go/vid0080_dk.

Finde og erstatte tekst

Du kan få vist en liste over, finde og erstatte skrifttyper i dokumentet ved hjælp af kommandoen Find skrift i stedet for kommandoen Find/Erstat.

Finde og erstatte tekst

 1. Hvis du vil søge i et tekstudsnit eller en tekstenhed, skal du markere teksten eller placere indsættelsespunktet i tekstenheden. Hvis du vil søge i mere end ét dokument, skal du åbne dokumenterne.
 2. Vælg Rediger > Find/Erstat, og klik på fanen Tekst.
 3. Angiv afgrænsningen for søgningen i menuen Søg, og klik på de relevante ikoner for at medtage låste lag, mastersider, fodnoter og andre elementer i søgningen.
 4. I feltet Søg efter skal du beskrive, hvad du vil søge efter:
  • Skriv eller indsæt den tekst, du vil finde.
  • Hvis du vil søge efter og erstatte tabulatorer, mellemrum eller andre specialtegn, skal du vælge et repræsentationstegn (metategn) i pop‑up-menuen til højre for feltet Søg efter. Du kan også vælge jokertegn-indstillinger, f.eks. Vilkårligt ciffer eller Vilkårligt tegn.
  Brug metategn til at søge efter specialtegn, f.eks. en tabulator.

 5. Skriv eller indsæt den tekst, der skal erstattes med, i feltet Erstat med. Du kan også vælge et repræsentationstegn i pop‑up-menuen til højre for feltet Erstat med.
 6. Klik på Find.
 7. For at fortsætte søgningen skal du klikke på Find næste, Erstat (for at erstatte den nuværende forekomst), Erstat alle (en meddelelse viser det samlede antal erstatninger) eller Erstat/Find (for at erstatte den nuværende forekomst og søge efter den næste).
 8. Klik på Udført.

Hvis du ikke får de forventede søgeresultater, skal du sørge for at fjerne evt. formatering fra en tidligere søgning. Du er muligvis også nødt til at udvide søgningen. Det kan f.eks. være, at du kun søger i en sektion eller i en tekstenhed og ikke i hele dokumentet. Eller måske søger du efter tekst, der findes i et element, f.eks. et låst lag, en fodnote eller skjult betinget tekst, der i øjeblikket er udelukket fra søgningen.

Hvis du fortryder en teksterstatning, kan du vælge Rediger > Fortryd Erstat tekst (eller Fortryd Erstat al tekst).

Hvis du vil finde den næste forekomst af et udtryk, du tidligere har søgt efter, uden at skulle åbne dialogboksen Find/Erstat, skal du vælge Rediger > Find næste. Tidligere søgestrenge arkiveres desuden i dialogboksen Find/Erstat. Du kan vælge en søgestreng på menuen til højre for indstillingen.

Finde og erstatte formateret tekst

 1. Vælg Rediger > Find/Erstat.
 2. Klik på Flere indstillinger, hvis indstillingerne Find format og Erstat Format ikke vises.
 3. Klik på feltet Find format, eller klik på ikonet Angiv attributter, der skal søges efter , til højre for afsnittet Indstillinger for find format.
 4. Vælg en formattype til venstre i dialogboksen Find formatindstillinger, angiv formatattributterne, og klik på OK.

  Nogle OpenType-formateringsindstillinger findes både i sektionen OpenType-funktioner og Grundlæggende tegntyper (menuen Placering). Du kan få flere oplysninger om OpenType og andre formateringsattributter ved at søge efter de relaterede emner i Hjælp til InCopy.

  Bemærk:

  Lad felterne Søg efter og Erstat med være tomme, hvis du kun vil søge efter (eller erstatte med) formatering.

 5. Du kan formatere den fundne tekst ved at klikke på feltet Erstat format eller klikke på ikonet Angiv attributter, der skal erstattes med , under Indstillinger for erstat format. Vælg derefter en formattype, angiv formatattributterne, og klik på OK.
 6. Formater teksten ved hjælp af find- og erstatknapperne.

Hvis du angiver formatering i søgekriterierne, vises der informationsikoner over felterne Søg efter eller Erstat med. Ikonerne viser, at der er angivet formateringsattributter, og at søgningen og erstatningen begrænses tilsvarende.

Bemærk:

Du kan hurtigt fjerne alle formateringsattributter i sektionerne Find formatindstillinger eller Rediger formatindstillinger ved at klikke på knappen Fjern.

Almindelige teknikker til Find/Erstat

Søgninger med jokertegn

Du kan udvide søgningen ved at angive jokertegn, f.eks. Vilkårligt ciffer eller Vilkårligt blanktegn. Hvis du f.eks. skriver ”s^?ng” i feltet Søg efter, søges der efter ord, som starter med ”s” og slutter med ”ng”, f.eks. ”syng”, ”sang” og ”seng”. Du kan enten indtaste jokertegn eller vælge en indstilling i undermenuen Jokertegn i pop‑up-menuen ved siden af tekstfeltet Søg efter.

Udklipsholder til søgninger med metategn

I forbindelse med søgninger efter metategn, f.eks. lange tankestreger og punkttegn, kan det være en fordel at markere teksten først og derefter indsætte den i feltet Søg efter for at undgå besværet med at indtaste metategn. InCopy konverterer automatisk indsatte specialtegn til det tilsvarende metategn.

Erstat med indhold i udklipsholder

Du kan erstatte søgeelementer med formateret eller uformateret indhold, som er kopieret til udklipsholderen. Du kan endda erstatte tekst med et grafikelement, som du har kopieret. Du skal bare kopiere elementet og derefter i dialogboksen Find/Erstat vælge en indstilling i undermenuen Andet i pop‑up-menuen til højre for feltet Erstat med..

Find og fjern uønsket tekst

Hvis du vil fjerne uønsket tekst, skal du i feltet Søg efter definere teksten, som du vil fjerne, og lade feltet Erstat med være tomt (kontroller, at der ikke er angivet formatering i feltet).

XML-mærkning

Du kan anvende XML-mærker på tekst, som du søger efter.

Noter om at finde og erstatte tekst i InCopy

 • Hvis kommandoen Registrer ændringer er slået til, når du ændrer eller erstatter tekst, spores al tilføjet og slettet tekst.

 • Alle fremgangsmåder for find og erstat har grundlæggende den samme funktionsmåde i Spaltevisning, Tekstenhedsvisning og Layoutvisning, uanset om du arbejder med en lænket eller enkeltstående tekstenhed. Hvis du arbejder med en lænket tekstenhed, er du begrænset til de tegn- og afsnitsformater, der er defineret i InDesign. Når du arbejder i Spaltevisning eller Tekstenhedsvisning, kan du ikke se alle de typografiske effekter, du anvender. Du kan kun se disse effekter i Layoutvisning.

 • I spaltevisning eller tekstenhedsvisning ignorerer kommandoen Find/Erstat alle minimerede tekstenheder. Når du vælger Erstat alle, påvirkes minimerede tekstenheder dog. Du opnår det bedste resultat ved at bruge Find/Erstat i Layoutvisning.

 • Indstillingen Medtag noteindhold under indstillinger for Noter i Find/Erstat-handlinger angiver, om søgningen også omfatter noter. Hvis indstillingen er valgt, er det muligt at søge efter noter i Spaltevisning og Tekstenhedsvisning, men ikke i Layoutvisning, ved hjælp af kommandoen Find/Erstat. Lukkede noter og fodnoter udelades i søgningen.

Søgeindstillinger til at finde og erstatte tekst

Menuen Søg

Indeholder indstillinger, som angiver afgrænsningen af søgningen.

Dokumenter

Søg i hele dokumentet eller i Alle dokumenter, når der søges i alle åbne dokumenter.

Tekstenhed

Søg i al tekst i den ramme, der er markeret, herunder tekst i andre sammenkædede tekstrammer og overskudstekst. Du kan søge efter tekstenheder i alle markerede rammer ved at vælge Tekstenheder. Denne indstilling vises kun, hvis der er markeret en tekstramme, eller hvis der indsættes et indsættelsespunkt.

Til slutningen af tekstenheden

Søg fra indsættelsespunktet. Denne indstilling vises kun, hvis der indsættes et indsættelsespunkt.

Markering

Søg kun i markeret tekst. Denne indstilling vises kun, hvis tekst er markeret.

Medtag låste lag 

Søger efter tekst i lag, der er blevet låst ved hjælp af dialogboksen Lagindstillinger. Det er ikke muligt at erstatte tekst i låste lag.

Medtag låste tekstenheder 

Søger efter tekst i tekstenheder, der er blevet checket ud som en del af et InCopy-arbejdsforløb. Det er ikke muligt at erstatte tekst i låste tekstenheder.

Medtag skjulte lag 

Søger efter tekst i lag, der er blevet skjult ved hjælp af dialogboksen Lagindstillinger. Når der findes tekst i et skjult lag, kan du se en markering der, hvor teksten vises, men du kan ikke se selve teksten. Det er muligt at erstatte tekst i skjulte lag.

Tekst i en skjult betingelse udelades altid fra søgningen.

Medtag mastersider 

Søger efter tekst på mastersider.

Medtag fodnoter 

Søger i fodnotetekst.

Forskel på store og små bogstaver 

Søger kun efter det/de ord, der svarer nøjagtigt til de store/små bogstaver i teksten i feltet Søg efter. Hvis du f.eks. søger efter PrePress, får du ikke vist resultater som Prepress, prepress eller PREPRESS.

Hele ord 

(Kun latinsk tekst) Ignorerer søgetegn, når de er en del af et latinsk ord. Hvis du f.eks. søger efter tang som et helt ord, ignoreres resultater som stang i InDesign.

Hele ord 

Ignorerer søgetegn, når de er en del af et andet ord. Hvis du f.eks. søger efter tang som et helt ord, ignoreres resultater som stang i InDesign.

Kana Sensitive 

Skelner mellem hiragana og katakana. Hvis du f.eks. søger efter tango i hiragana, ignoreres tango i katakana i InDesign.

Full-Width/Half-Width Sensitive 

Skelner mellem tegn i halv bredde og tegn i fuld bredde. Hvis du f.eks. søger efter ka i katakana i halv bredde, ignoreres ka i katakana i fuld bredde i InDesign.

Søg ved hjælp af GREP-udtryk

Under fanen GREP i dialogboksen Find/Erstat kan du oprette GREP-udtryk, der kan bruges til at søge efter alfanumeriske strenge og mønstre i lange dokumenter eller mange åbne dokumenter. Du kan indtaste GREP-metategnene manuelt eller vælge dem på listen Specialtegn til søgning. GREP-søgninger skelner som standard mellem store og små bogstaver.

InDesign Secrets indeholder en liste over GREP-ressourcer på InDesign GREP.

 1. Vælg Rediger > Find/Erstat, og klik på fanen GREP.

 2. Angiv afgrænsningen for søgningen i menuen Søg i bunden af dialogboksen, og klik på de relevante ikoner for at medtage låste lag, mastersider, fodnoter og andre elementer i søgningen.

 3. Opret et GREP-udtryk ved at benytte én af følgende fremgangsmåder i feltet Søg efter.

  • Indtast søgeudtrykket manuelt. (Se Metategn til søgning).

  • Klik på ikonet for Specialtegn til søgning til højre for indstillingen Søg efter, og opret søgeudtrykket ved at vælge indstillinger i undermenuerne Placeringer, Gentag, Forekomst, Modifikatorer og Posix.

 4. Skriv eller indsæt den tekst, der skal erstattes med, i feltet Erstat med.

 5. Klik på Find.

 6. Du kan fortsætte søgningen ved at klikke på Find næste, Erstat (for at erstatte den aktuelle forekomst), Erstat alle (en meddelelse viser det samlede antal erstatninger) eller Find/Erstat (for at erstatte den aktuelle forekomst og søge efter den næste).

Bemærk:

Du kan også bruge GREP-formater til at anvende et tegnformat på tekst, der svarer et GREP-udtryk. Dialogboksen GREP-formater er faktisk en god måde til at teste dit GREP-udtryk på. Føj de ønskede eksempler til et afsnit, og angiv derefter en tegntype og GREP-udtryk i dialogboksen GREP-formater. Når du aktiverer Skærmversion, kan du redigere udtrykket, indtil alle eksemplerne ser korrekte ud.

Tip til oprettelse af GREP-søgninger

Her er nogle tip til oprettelse af GREP-udtryk.

 • Mange søgninger under fanen GREP svarer til dem under fanen Tekst, men du skal være opmærksom på, at du skal indsætte forskellige koder, afhængigt af hvilken fane du bruger. Generelt starter metategnene på fanen Tekst med et ^ (f.eks. ^t for en tabulering), og metategn på fanen GREP starter med et \ (f.eks. \t for en tabulering). Det er dog ikke alle metategn, der følger denne regel. Et afsnitsskift er f.eks. ^p på fanen Teks og \r på fanen GREP. Du kan få vist en liste over de metategn, der bruges på fanerne Tekst og GREP, i Metategn til søgning.

 • Du kan søge efter et tegn med symbolsk betydning i GREP ved at indsætte en backslash (\) før tegnet for at vise, at det efterfølgende tegn skal forstås bogstaveligt. Hvis du f.eks. skriver et punktum (.), søges der efter alle tegn i en GREP-søgning. Du kan søge efter et egentligt punktum ved at skrive "\."

 • Hvis du har brug for at gentage GREP-søgningen med jævne mellemrum eller gerne vil dele den med andre, kan du gemme søgningen som en forespørgsel. (Se Find/erstat elementer ved hjælp af forespørgsler).

 • Brug parenteser til at indele din søgning i underudtryk. Hvis du f.eks. vil søge efter "cat" eller "cot", kan du bruge strengen c(a|o)t. Parenteser er særlig nyttige til at identificere grupperinger. Søgningen "the (cat) and the (dog)", giver resultaterne "cat" som funden tekst 1 og "dog" som funden tekst 2. Du kan bruge funden tekst-udtrykkene (f.eks. $1 for funden tekst 1) til kun at ændre en del af den fundne tekst.

Eksempler på GREP-søgninger

Brug disse eksempler for at lære, hvordan du kan udnytte GREP-udtrykkene.

Eksempel 1: Finde tekst i citationstegn

Du vil søge efter ord i citationstegn (f.eks. "Spanien"), og du vil fjerne citationstegnene og anvende et format på ordet (så det bliver Spanien i stedet for "Spanien"). Udtrykket (")(\w+)(") indeholder tre grupperinger, som angivet med parenteser ( ). Den første og tredje gruppering søger efter citationstegn, og den anden gruppe søger efter et eller flere ordtegn.

Du kan bruge disse funden tekst-udtryk til at henvise til disse grupperinger. $0 henviser f.eks. til al funden tekst, og $2 henviser kun til den anden gruppering. Ved at indsætte $2 i feltet Erstat med og angive en tegntype i feltet Erstat format, kan du søge efter et ord i citationstegn, og derefter udskifte ordet med en tegntype. Da kun $2 er angivet, fjernes grupperingerne $1 og $3. (Hvis du angiver $0 eller $1$2$3 i feltet Erstat med, anvendes tegntypen på citationstegnene også.)

GREP-eksempel

A. Finder alle ordtegn i citationstegn B. Tegntypen anvendes på den anden gruppering (ordet), mens den første og tredje gruppering (indledende og afsluttende anførselstegn) fjernes C. Angivet tegntype 

Dette eksempel søger kun efter enkelte ord i citationstegn. Hvis du vil søge efter udtryk i parenteser, skal du tilføje jokertegn, f.eks. (\s*.*\w*\d*), som søger efter mellemrum, tegn, ordtegn og tal.

Eksempel 2: Telefonnumre

InDesign indeholder et antal søgeformularer, som du kan vælge på menuen Forespørgsler. Du kan f.eks. vælge forespørgslen Konvertering af telefonnummer, der ser sådan ud:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Telefonnumre i USA har mange forskellige formater, f.eks. 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 og 206 555 3982. Denne streng søger efter alle disse variationer. De tre første tal (\d\d\d) i telefonnummeret kan muligvis være inkluderet i parenteser, så der står et spørgsmålstegn efter parenteserne: \(? og \)?. Bemærk, at den omvendte skråstreg \ angiver, at der søges efter en parentes, og at den ikke er en del af et underudtryk. De kantede parenteser [ ] finder alle tegn, der står i dem, så i dette tilfælde finder [-. ] en bindestreg, et punktum eller et mellemrum. Spørgsmålstegnet efter de kantede parenteser angiver, at elementerne i dem er valgfrie i søgningen. Tallene i parenteserne angiver grupperinger, der kan henvises til i feltet Erstat med.

Du kan redigere gruppereferencerne i feltet Erstat med efter behov. Du kan f.eks. bruge disse udtryk:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Andre GREP-eksempler

Eksperimenter med eksemplerne i denne tabel for at lære mere om GREP-søgninger.

Udtryk

Søgestreng

Eksempeltekst

Forekomster (med fed skrift)

Tegnklasse

[ ]

[abc]

Finder bogstaverne a, b eller c.

Maria cuenta bien.

Mariacuentabien.

Starten af et afsnit

^

^~_.+

Der søges i starten af et afsnit (^) efter en lang tankestreg (~_) efterfulgt af et tegn ( . ) en eller flere gange (+).

"We saw—or at least we think we saw—a purple cow."

—Konrad Yoes

"We saw—or at least we think we saw—a purple cow."

—Konrad Yoes

Negativ lookahead

(?!mønster)

InDesign (?!CS.*?)

Den negative lookahead matcher kun søgestrengen, hvis den ikke efterfølges af det angivne mønster.

InDesign, InDesign 2,0, InDesign CS og InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS og InDesign CS2

Positiv lookahead

(?=mønster)

InDesign (?=CS.*?)

Den positive lookahead matcher kun søgestrengen, hvis den efterfølges af det angivne mønster.

Brug lignende mønstre til negative lookbehinds (?<!mønster) og positive lookbehinds (?<=mønster).

InDesign, InDesign 2,0, InDesign CS og InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS og InDesign CS2

Grupperinger

( )

(quick) (brown) (fox)

The quick brown fox jumps up and down.

The quick brown fox jumps up and down.

Al funden tekst = quick brown fox; Found Text 1= quick; Found Text 2 = brown; Found Text 3= fox

Ikke-markerede parenteser

(?:udtryk)

(quick) ($:brown) (fox)

The quick brown fox jumps up and down.

The quick brown fox jumps up and down.

Al funden tekst = quick brown fox; funden tekst 1= quick; funden tekst 2 = fox

Ingen forskel på store/små bogstaver Til

(?i)

(?i)apple

Du kan også bruge (?i:apple)

Apple apple APPLE

Appleapple APPLE

Ingen forskel på store/små bogstaver Fra

(?-i)

(?-i)apple

Apple apple APPLE

Appleapple APPLE

Multilinje til

(?m)

(?m)^\w+

I dette eksempel søger udtrykket efter et eller flere (+) ordtegn (\w) i starten af en linje (^). Udtrykket (?m) behandler alle linjer i den fundne tekst som separate linjer.

(?m)^\w svarer til starten af hvert afsnit. (?-m)^\w svarer kun til starten af tekstenheden.

One Two Three Four Five Six Seven Eight

One Two ThreeFour Five SixSeven Eight

Multilinje fra

(?-m)

(?-m)^\w+

One Two Three Four Five Six Seven Eight

One Two Three Four Five Six Seven Eight

Enkelt linje til

(?s)

(?s)c.a

Der søges efter ethvert tegn ( . ) mellem bogstaverne c og a. Udtrykket (?s) matcher ethvert tegn, også selv om det står på den næste linje.

(.) svarer til alt andet end et afsnitsskift. (?s)(.) svarer til alt, herunder afsnitsskift.

abc abc abc abc

abc abcabc abc

Enkelt linje fra

(?-s)c.a

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Gentag antal gange

{ }

b{3} matcher nøjagtig 3 gange

b(3,} matcher mindst 3 gange

b{3,}? matches mindst 3 gange (korteste match)

b{2,3} matcher mindst 2 gange og ikke mere end 3

b{2,3}? matcher mindst 2 gange og ikke mere end 3 (korteste match)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Metategn til søgning

Metategn repræsenterer et tegn eller et symbol i InDesign. Metategn i afsnittet Tekst i dialogboksen Find/Erstat starter med en cirkumfleks (^). Metategn i afsnittet GREP starter med en tilde (~) eller en backslash (\). Du kan indtaste metategn under fanen Tekst eller fanen GREP i dialogboksen Find/Erstat.

Bemærk:

Du kan reducere den tid, der bruges på at rette tegnsætningsfejl, ved at gemme søgestrenge som forespørgsler.

Tegn:

Metategn under fanen Tekst

Metategn under fanen GREP

Tabulatortegn

^t

\t

Slut på afsnit

^p

\r

Tvunget linjeskift

^n

\n

Alle sidenumre

^#

~#

Aktuelt sidenummer

^N

~N

Næste sidetal

^X

~X

Forrige sidetal

^V

~V

* Alle variabler

^v

~v

Sektionsmærke

^x

~x

* Forankret objektmærke

^a

~a

* Fodnotereferencemærke

^F

~F

* Indeksmærke

^I

~I

Punkttegn

^8

~8

Japansk punkttegn

^5

~5

Cirkumfleks

^^

\^

Backslash

\

\\

Copyrightsymbol

^2

~2

Ellipse

^e

~e

Tilde

~

\~

Afsnitssymbol

^7

~7

Symbol for registreret varemærke

^r

~r

Sektionssymbol

^6

~6

Varemærkesymbol

^d

~d

Startparentes

(

\(

Slutparentes

)

\)

Startklammeparentes

{

\{

Slutklammeparentes

}

\}

Firkantet startparentes

[

\[

Firkantet slutparentes

]

\]

Lang tankestreg

^_

~_

Kort tankestreg

^=

~=

Diskret bindestreg

^-

~-

Hård bindestreg

^~

~~

Ideografisk mellemrum

^(

~(

Langt mellemrum

^m

~m

Kort mellemrum

^>

~>

Tredjedel mellemrum

^3

~3

Kvart mellemrum

^4

~4

Sjettedel mellemrum

^%

~%

Justeret mellemrum

^f

~f

Ekstra lille mellemrum

^|

~|

Hårdt mellemrum

^s

~s

Hårdt mellemrum (fast bredde)

^S

~S

Lille mellemrum

^<

~<

Mellemrum mellem tal

^/

~/

Mellemrum ved tegnsætning

^.

~.

^ Indhold i udklipsholder, formateret

^c

~c

^ Indhold i udklipsholder, uformateret

^C

~C

Alle dobbelte anførselstegn

"

"

Alle enkelte anførselstegn

'

'

Lige dobbelt anførselstegn

^"

~"

Venstre dobbelt anførselstegn

^{

~{

Højre dobbelt anførselstegn

^}

~}

Lige enkelt anførselstegn

^'

~'

Venstre enkelt anførselstegn

^[

~[

Højre enkelt anførselstegn

^]

~]

Standardvognretur

^b

~b

Spalteskift

^M

~M

Rammeskift

^R

~R

Sideskift

^P

~P

Skift ved side med ulige sidetal

^L

~L

Skift ved side med lige sidetal

^E

~E

Diskret linjeskift

^k

~k

Tabulator for højre indrykning

^y

~y

Indryk hertil

^i

~i

Afslutning af indrykket format her

^h

~h

Nonjoiner

^j

~j

* Variabel for Fortløbende sidehoved (afsnitsformat)

^Y

~Y

* Variabel for Fortløbende sidehoved (tegnformat)

^Z

~Z

* Variabel for Brugerdefineret tekst

^u

~u

* Variabel for Sidste sidenummer

^T

~T

* Variabel for Kapitelnummer

^H

~H

* Variabel for Oprettelsesdato

^S

~S

* Variabel for Ændringsdato

^o

~o

* Variabel for Outputdato

^D

~D

* Variabel for Filnavn

^l (lille L)

~l (lille L)

* Vilkårligt ciffer

^9

\d

* Alle tegn, som ikke er et tal

\D

* Vilkårligt bogstav

^$

[\l\u]

* Vilkårligt tegn

^?

. (indsætter punktum i Erstat med)

* Blanktegn (alle mellemrum og tabulatorer)

^w

\s (indsætter mellemrum i Erstat med)

* Alle tegn, som ikke er et mellemrum

\S

* Alle ordtegn

\w

* Alle tegn, som ikke er et ordtegn

\W

* Alle store bogstaver

\u

* Alle tegn, der ikke er et stort bogstav

\U

* Alle små bogstaver

\l

* Alle tegn, der ikke er et lille bogstav

\L

^ Al funden tekst

$0

Funden tekst 1 - 9

$1 (angiver antallet af fundne grupperinger, f.eks. $3 for den tredje gruppering; grupperinger står i parenteser)

* Kanji

^K

~K

* Starten af ord

\<

* Slutning af ord

\>

* Ordgrænse

\b

* Modsat ordgrænse

\B

* Starten af et afsnit

^

* Slutning af afsnit [placering]

$

* Nul eller en gang

?

* Nul eller flere gange

*

* En eller flere gange

+

* Nul eller en gang (korteste forekomst)

??

* Nul eller flere gange (korteste forekomst)

*?

* En eller flere gange (korteste forekomst)

+?

* Markeret underordnet udtryk

( )

* Ikke-markeret underordnet udtryk

(?: )

* Tegnsæt

[ ]

* Eller

|

* Positiv Lookbehind

(?<= )

* Negativ Lookbehind

(?<! )

* Positiv Lookahead

(?= )

* Negativ Lookahead

(?! )

* Ingen forskel på store/små bogstaver Til

(?i)

* Ingen forskel på store/små bogstaver Fra

(?-i)

* Multilinje til

(?m)

* Multilinje Fra

(?-m)

* Enkelt linje Til

(?s)

* Enkelt linje Fra

(?-s)

* Ethvert alfanumerisk tegn

[[:alnum:]]

* Ethvert bogstav

[[:alpha:]]

* Ethvert tomt tegn, enten mellemrum eller tabulering

[[:blank:]]

* Ethvert kontroltegn

[[:control:]]

* Ethvert grafiktegn

[[:graph:]]

* Ethvert tegn, der kan udskrives

[[:udskriv:]]

* Ethvert punkttegn

[[:punct:]]

* Ethvert tegn, hvis kode er større end 255 (gælder kun klasser for brede tegntræk)

[[:unicode:]]

* Ethvert hexadecimalt tegn 0-9, a-f og A-F

[[:xdigit:]]

* Ethvert tegn af et bestemt glyfsæt, f.eks. a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä og Å

[[=a=]]

* Kan kun indtastes i feltet Søg efter, ikke i Erstat med.

^ kan indtastes i feltet Erstat med, og ikke i feltet Søg efter.

Konverter dobbeltbytetegntype

Brug dialogboksen Find/Erstat til at konvertere tegntypen for asiatisk tekst.

 1. Vælg Rediger > Find/Erstat.
 2. Klik på fanen Omskriv.
 3. Angiv afgrænsningen for søgningen i menuen Søg nederst i dialogboksen, og klik på de relevante ikoner for at medtage låste lag, mastersider, fodnoter og andre elementer i søgningen.
 4. Angiv tegntypen i Søg efter.
 5. Angiv erstatningstegntypen i Erstat med. Afhængigt af den tegntype, der angives for Søg efter, kan visse indstillinger under Erstat med ikke være tilgængelige. Hvis du f.eks. vælger Full-width Hiragana i feltet Søg efter, kan du ikke vælge Full-width Roman Symbols i feltet Erstat med.
 6. Klik på knappen Find næste, og klik derefter på knappen Erstat.

Finde og erstatte objekter

Du kan finde og erstatte attributter og effekter, der er anvendt på objekter, grafikrammer og tekstrammer, ved hjælp af kommandoen Find/Erstat. Hvis du f.eks. vil føje en ensartet farve, gennemsigtighed og forskydningsværdier til skyggeeffekter, kan du søge efter skyggeeffekter i et helt dokument ved hjælp af kommandoen Find/Erstat.

 1. Vælg Rediger > Find/Erstat.
 2. Klik på fanen Objekt.
 3. Klik på feltet Find objektformat, eller klik på ikonet Angiv attributter, der skal søges efter  .
 4. Vælg en formattype til venstre i dialogboksen Indstillinger for find format, angiv formatattributterne, og klik derefter på OK.

  Kontroller, at de kategorier, der skal søges efter, er i den relevante tilstand. Følgende tre tilstande er tilgængelige for hver kategori af effekter: aktiveret, deaktiveret eller udelades. Hvis f.eks. indstillingen Skyggeeffekt angives til aktiveret, medtages skyggeeffektformatering i søgningen. Hvis indstillingen Skyggeeffekt angives til deaktiveret søges der efter objekter med deaktiveret skyggeeffektformatering. Hvis indstillingen Skyggeeffekt angives til udelades, medtages skyggeeffekter ikke i søgningen.

 5. Du kan formatere det fundne objekt ved at klikke på feltet Erstat objektformat eller klikke på ikonet Angiv attributter, der skal erstattes med , i afsnittet Indstillinger for erstat format. Vælg derefter en formattype, angiv formatattributterne, og klik på OK.
 6. Formater objekterne ved hjælp af find- og erstatknapperne.

Finde og erstatte glyffer

Sektionen Glyffer i dialogboksen Find/Erstat er særligt anvendeligt til erstatning af glyffer, der deler Unicode-værdier med andre lignende glyffer, f.eks. alternative glyffer.

InDesign Secrets indeholder et tydeligt eksempel på søgning efter og erstatning af glyffer på Søgning efter og erstatning af glyffer.

 1. Vælg Rediger > Find/Erstat.
 2. Angiv afgrænsningen for søgningen i menuen Søg i bunden af dialogboksen, og klik på de relevante ikoner for at medtage låste lag, mastersider, fodnoter og andre elementer i søgningen.
 3. Markér den skriftfamilie og det skriftformat, glyffen tilhører, under Find glyf.

  I menuen Skriftfamilie vises kun de skrifter, der anvendes på tekst i det aktuelle dokument. Skrifter i ikke-anvendte formater vises ikke.

 4. Indtast den glyf, der skal søges efter, i feltet Glyf ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen ud for feltet Glyf, og dobbeltklik derefter på en glyf i panelet. Dette panel har samme funktionsmåde som glyfpanelet.

  • Vælg Unicode eller GID/CID, og indtast koden for glyffen.

  Bemærk:

  Du kan angive den glyf, der skal søges efter, i feltet Glyf ved hjælp af andre metoder. Vælg en glyf i dokumentvinduet, og vælg Indlæs den valgte glyf under Find, eller vælg en glyf i glyfpanelet, og vælg derefter Indlæs den valgte glyf under Find i genvejsmenuen.

 5. Angiv erstatningsglyffen under Erstat glyf ved hjælp af de samme teknikker som dem, du har brugt til at angive den glyf, der skal søges efter.
 6. Klik på Find.
 7. Du kan fortsætte søgningen ved at klikke på Find næste, Erstat (for at erstatte den senest fundne glyf), Erstat alle (en meddelelse viser det samlede antal erstatninger) eller Find/Erstat (for at erstatte den aktuelle forekomst og søge efter den næste).
 8. Klik på Udført.

Søgning efter og erstatning af skrifttyper

Du kan søge efter og få vist en liste over skrifterne i hele dokumentet ved hjælp af kommandoen Find skrift. Du kan derefter erstatte skrifterne (medmindre de er i importeret grafik) med andre skrifter, der findes i systemet. Det er også muligt at erstatte en skrift, som er en del af et tekstformat. Bemærk følgende:

 • Et skriftnavn vises én gang for brug i layoutet og alle gange for brug i importeret grafik. Hvis du f.eks. bruger den samme skrift tre gange i layoutet og tre gange i importeret grafik, vises den fire gange i dialogboksen Find skrift, dvs. én gang for alle layoutforekomster og tre gange for de importerede grafikforekomster. Hvis skrifter ikke er fuldstændigt integreret i grafik, vises skriftnavnet muligvis ikke i dialogboksen Find skrift.

 • Find skrift er ikke tilgængelig i tekstenhedsvinduet.

 • Dialogboksen Find skrifttype viser ikoner, der angiver skrifttype eller -forhold, f.eks. Type 1-skrifttyper , importerede billeder , TrueType-skrifttyper , OpenType-skrifttyper  og manglende skrifttyper .

 • Du kan finde og erstatte sammensatte skrifttyper, men du kan ikke ændre komponentskrifttyper, der er en del af sammensatte skrifttyper.

 • Du kan sikre konsekvent output ved at analysere skriftbrugen på siderne og i importeret grafik ved hjælp af kommandoen Tekst > Find skrift. Du kan finde og erstatte bestemte tekstattributter, tegn eller formater ved i stedet at bruge kommandoen Rediger > Find/Erstat.

 1. Vælg Tekst > Find skrift.
 2. Markér ét eller flere skriftnavne på listen Skrifter i dokument.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Find første for at finde den første forekomst af den font, som er markeret på listen, i layoutet. Teksten, hvor skrifterne er benyttet, vises. Knappen Find første er ikke tilgængelig, hvis den markerede skrift er brugt i importeret grafik, eller hvis du har markeret flere skrifter på listen.

  • Du kan markere importeret grafik, hvor der er anvendt en skrift, der er markeret med et ikon for importeret grafik , ved at klikke på Find grafik. Grafikken vises nu også. Knappen Find grafik er ikke tilgængelig, hvis den markerede skrift kun bruges i layoutet, eller hvis du har markeret flere skrifter på listen Skrifter i dokument.

 4. Klik på Flere informationer for at få vist oplysninger om en markeret skrift. Klik på Færre informationer for at skjule oplysningerne. Området Info er tomt, hvis du har markeret flere skrifter på listen.

  En skrift kan være markeret som ukendt, hvis filen med den markerede grafik ikke indeholder oplysninger om den. Skrifter i bitmapgrafik (f.eks. TIFF-billeder) forekommer slet ikke på listen, fordi de ikke er rigtige tegn.

 5. Hvis du vil erstatte en skrift, skal du markere den nye skrift, du vil bruge, på listen Erstat med og derefter benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du kun vil erstatte én forekomst af den markerede skrift, skal du klikke på Erstat. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis der er markeret flere skrifter.

  • Klik på Erstat/Find for at ændre den aktuelle forekomst af skriften og finde den næste forekomst. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis der er markeret flere skrifter.

  • Du kan ændre alle forekomster af den skrifttype, der er markeret på listen, ved at klikke på Erstat alle. Du kan omdefinere eventuelle afsnits- eller tegntyper, der indeholder den skrift, der søges efter, ved at vælge Omdefiner format ved Erstat alle.

  • Du kan ændre alle forekomster af den skrifttype, der er markeret på listen, ved at klikke på Erstat alle. Du kan omdefinere enhver afsnitstype, tegntype eller navngivet net, der indeholder den skrifttype, der søges efter, ved at vælge Omdefiner format og navngivet net ved Erstat alle.

  Når der ikke er flere forekomster af en skrift i filen, fjernes dens navn fra listen Skrifter i dokument.

  Bemærk:

  Hvis du vil ændre skrifter i importeret grafik, skal du åbne det program, grafikken oprindeligt blev eksporteret fra, og derefter erstatte grafikken eller opdatere kæden ved hjælp af panelet Kæder.

 6. Klik på Find næste for at finde den næste forekomst af skrifterne, hvis du har klikket på Erstat.
 7. Klik på Udført.

Du kan åbne dialogboksen Find skrifttype, mens du forhåndskontrollerer et dokument. Gå til fanen Skrifter i dialogboksen Forhåndskontrol, og klik på Find skrift.

Bemærk:

Du kan få vist den systemmappe, som en skrift vises i, ved at vælge skriften i dialogboksen Find skrift og vælge Vis i Stifinder (Windows) eller Vis i Finder (Mac OS).

Find/erstat elementer ved hjælp af forespørgsler

Du kan finde og erstatte tekst, objekter og glyffer ved at bruge eller oprette en forespørgsel. En forespørgsel er en defineret find og erstat-handling. InDesign indeholder flere foruddefinerede forespørgsler til ændring af tegnsætningsformater og andre nyttige handlinger, f.eks. ændring af telefonnummerformater. Når du arkiverer den forespørgsel, du har oprettet, har du mulighed for at køre den igen og dele den med andre.

Søge ved hjælp af forespørgsler

 1. Vælg Rediger > Find/Erstat.
 2. Vælg en forespørgsel på listen over forespørgsler.

  Forespørgslerne er grupperet efter type

 3. Angiv en afgrænsning for søgningen i menuen Søg.

  Søgeafgrænsningen arkiveres ikke sammen med forespørgslen.

 4. Klik på Find.
 5. Du kan fortsætte søgningen ved at klikke på Find næste, Erstat (for at erstatte den senest fundne tekst eller det senest fundne tegnsætningstegn), Erstat alle (en meddelelse viser det samlede antal erstatninger) eller Find/Erstat (for at erstatte tekst eller tegnsætningstegn og søge efter den næste).

Når du har valgt en søgeforespørgsel kan du foretage en finere afgræsning af søgningen ved hjælp af indstillinger.

Gemme forespørgsler

Hvis du arkiverer en forespørgsel i dialogboksen Find/Erstat, kan du køre den igen eller dele den med andre. Navnene på de forespørgsler, der arkiveres, vises på listen over forespørgsler i dialogboksen Find/Erstat.

 1. Vælg Rediger > Find/Erstat.
 2. Vælg Tekst, GREP eller en anden fane for at udføre den relevante søgning.
 3. Klik på de relevante ikoner under menuen Søg for at medtage låste lag, mastersider, fodnoter og andre elementer i søgningen.

  Disse elementer medtages i den arkiverede forespørgsel. Søgeafgrænsningen gemmes dog ikke sammen med forespørgslen.

 4. Definer felterne Søg efter og Erstat med. Se Metategn til søgning og Søge ved hjælp af GREP-udtryk.
 5. Klik på knappen Arkiver forespørgsel i dialogboksen Find/Erstat, og angiv et navn på forespørgslen.

Hvis du bruger navnet på en eksisterende forespørgsel, bliver du spurgt, om du vil erstatte den. Klik på Ja for at opdatere den eksisterende forespørgsel.

Slette forespørgsler

 1. Markér forespørgslen på listen over forespørgsler, og klik på knappen Slet forespørgsel.

Indlæse forespørgsler

Brugerdefinerede forespørgsler gemmes som XML-filer. Navnene på brugerdefinerede forespørgsler vises på listen over forespørgsler i dialogboksen Find/Erstat.

 1. Du kan indlæse en forespørgsel, du har modtaget, så den vises på listen over forespørgsler, ved at kopiere filen med forespørgslen til den relevante placering:

  Mac OS

  Users\[brugernavn]\Library\Preferences\Adobe InCopy \[Version]\[Sprog]\Find-Change Queries\[forespørgselstype]

  Windows XP

  Documents and Settings\[brugernavn]\Application Data\Adobe\InCopy \[Version]\[Sprog]\Find-Change Queries\[forespørgselstype]

  Windows Vista og Windows 7

  Users\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InCopy \[Version]\[Sprog]\Find-Change Queries\[forespørgselstype]

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?