Uncialer og indrykkede formater

Der er tre primære måder at bruge funktionen Uncialer og indrykkede formater på: Ved at anvende et tegnformat på en uncial, ved at anvende et indrykket format på tekst i starten af et afsnit eller ved at anvende et indrykket linjeformat på en eller flere linjer i et afsnit.

Anvende et tegnformat på en uncial

Du kan anvende et tegnformat på uncialtegnet eller på tegn i et afsnit. Du kan for eksempel give et uncialtegn en anden farve og skrift end resten af afsnittet ved at definere et tegnformat, som indeholder disse attributter. Du kan derefter anvende tegnformatet direkte på et afsnit eller indrykke tegnformatet i et afsnitsformat.

Bemærk:

Det er ikke muligt at oprette nye formater i InCopy-indhold, der er lænket til et InDesign-layout.

Uncial formateret automatisk af indrykket tegnformat

 1. Opret et tegnformat, der har den formatering, der skal bruges til uncialtegnet.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan anvende uncialen på et enkelt afsnit ved at vælge Uncialer og indrykkede formater i panelmenuen Afsnit.

  • Du kan indrykke tegntypen i et afsnitsformat ved at dobbeltklikke på afsnitsformatet og derefter klikke på Uncialer og indrykkede formater.

 3. Angiv antallet af unciallinjer og -tegn, og vælg derefter tegntypen.
 4. Vælg Juster venstre kant, hvis uncialen er justeret for langt fra den venstre kant.

  Med denne indstilling bruges det oprindelige venstre sidemellemrum for uncialtegnet i stedet for den højeste værdi. Indstillingen er særligt anvendelig i forbindelse med uncialer, der er formateret med sans serif-skrifter.

 5. Vælg Skaler for nedstreger, hvis uncialtegnet overlapper teksten under tegnet.
 6. Vælg en indstilling i menuen for at bestemme, hvordan tekst, der ombrydes omkring uncialen, er justeret i forhold til rammelinjenettet.

  Ignorer rammelinjenet

  Uncialen og teksten justeres ikke, så teksten justeres måske ikke mod rammelinjenettet.

  Afstand til rammelinjenet

  Uncialen skaleres ikke, og teksten justeres til linjenettet, så der kan være ekstra mellemrum mellem uncialen og teksten, der ombrydes omkring den.

  Skaler op til linjenet

  Denne skalerer uncialen til at være bredere til vandret tekst eller højere til lodret tekst, så teksten justeres i forhold til linjenettet.

  Skaler ned til linjenet

  Denne indstilling skalerer uncialen til at være smallere til vandret tekst eller kortere til lodret tekst, så teksten justeres i forhold til linjenettet.

 7. Klik på OK.

Du kan anvende et andet indrykket format på et tegn efter uncialen ved hjælp af funktionen Nyt indrykket format. (Se Oprette indrykkede formater).

Oprette indrykkede formater

Du kan angive formatering på tegnniveau for et eller flere tekstudsnit i et afsnit eller på en linje. Du kan også indstille to eller flere indrykkede formater til at arbejde sammen, så det ene tager over, hvor det sidste slutter. I forbindelse med afsnit, som indeholder gentaget og forudsigelig formatering, kan du desuden gentage det første format i sekvensen.

Indrykkede formater er særligt anvendelige i forbindelse med kompakte overskrifter. Du kan for eksempel anvende ét tegnformat på det første bogstav i et afsnit og et andet tegnformat, der træder i kraft efter det første kolon (:). For hvert indrykket format kan du definere et tegn, der afslutter formatet, f.eks. et tabulatortegn eller slutningen af et ord.

Bemærk:

Det er muligt at oprette nye formater i et enkeltstående InCopy-dokument, men ikke i indhold, der er lænket til et InDesign-layout.

Taltegntypen formaterer det første ord, og det kompakte tegnformat formaterer tekst til og med det første kolon.

Michael Murphy viser en artikel om indrykkede formater på Automatisk formatering af flere afsnit med indrykkede formater i InDesign. Han viser også en række videoselvstudier, der starter på Indrykkede typografikark.

Oprette ét eller flere indrykkede formater

 1. Oprette et eller flere tegnformater til formatering af tekst.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan føje indrykkede formater til et afsnitsformat ved at dobbeltklikke på afsnitsformatet og derefter klikke på Uncialer og indrykkede formater.

  • Du kan føje indrykkede formater til et enkelt afsnit ved at vælge Uncialer og indrykkede formater i panelmenuen Afsnit.

  Bemærk:

  Du opnår det bedste resultat ved at anvende indrykkede formater som en del af afsnitsformater. Hvis du anvender indrykkede formater som lokale tilsidesættelser i et afsnit, kan efterfølgende redigeringer eller formateringsændringer i det indrykkede format forårsage uventet tegnformatering i teksten med det tilknyttede format.

 3. Klik én eller flere gange på Nyt indrykket format.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder for hvert format, og klik derefter på OK:
  • Klik på tegnformatområdet, og marker dernæst et tegnformat for at angive udseendet for den del af afsnittet. Hvis du ikke har oprettet et tegnformat, skal du vælge Nyt tegnformat og angive den formatering, du vil bruge.

  • Angiv det element, som afslutter formateringen af tegntypen. Du kan også skrive tegnet, f.eks. et kolon (:), eller et bestemt bogstav eller tal. Du kan ikke skrive et ord.

  • Angiv, hvor mange gange det markerede element (f.eks. tegn, ord eller sætninger) skal forekomme.

  • Vælg Gennem eller Op til. Hvis du vælger Gennem, medtages det tegn, der afslutter det indrykkede format, mens Op til kun formaterer tegn, der går forud for dette tegn.

  • Vælg et format, og klik på pil op  eller ned  for at ændre rækkefølgen for formaterne på listen. Rækkefølgen af formaterne afgør den rækkefølge, som formaterne anvendes i. Den formatering, der er defineret i det andet format, begynder der, hvor formateringen af det første format slutter. Hvis du anvender et tegnformat på uncialen, vil uncialtegntypen fungere som det første indrykkede format.

Oprette indrykkede linjeformater

Du kan anvende et tegnformat til et angivet antal linjer i et afsnit. Ligesom med indrykkede formater, kan du angive to eller flere indrykkede linjeformater, der skal arbejde sammen, og du kan oprette en gentagelsessekvens.

De attributter, der er anvendes af indrykkede linjeformater, kan eksistere sammen med de attributter, der anvendes af indrykkede formater. Et indrykket linjeformat anvender muligvis en farve, mens et indrykket format anvender kursiv. Hvis begge opsætter modstridende indstillinger for samme attribut, f.eks. rød og blå, tilsidesætter det indrykkede format det indrykkede linjeformat.

 1. Oprette et eller flere tegnformater til formatering af tekst.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan føje indrykkede linjeformater til et afsnitsformat ved at dobbeltklikke på afsnitsformatet og derefter klikke på Uncialer og indrykkede formater.

  • Du kan føje indrykkede linjeformater til et enkelt afsnit ved at vælge Uncialer og indrykkede formater i panelmenuen Afsnit.

 3. Klik én eller flere gange på Nyt indrykket linjeformat.
 4. Klik på tegnformatområdet, og marker dernæst et tegnformat for at angive udseendet for det pågældende afsnit. Hvis du ikke har oprettet et tegnformat, skal du vælge Nyt tegnformat og angive den formatering, du vil bruge.
 5. Angiv det antal afsnitslinjer, som tegntypen skal gælde for.

  Vælg et format, og klik på pil op  eller ned  for at ændre rækkefølgen for formaterne på listen. Rækkefølgen afgør den rækkefølge, som formaterne anvendes i.

 6. Klik på OK.

Gentage indrykkede formater

Det er muligt at gentage to eller flere indrykkede formater i et helt afsnit. Et eksempel på dette kan være at skifte mellem røde og grønne ord i et afsnit. I de indrykkede linjeformater kan du skifte mellem røde og grønne linjer i et afsnit. Mønstret for gentagelsen påvirkes ikke, selvom du tilføjer eller fjerner ord i afsnittet.

 1. Opret de afsnitsformater, der skal bruges.
 2. Rediger eller opret et afsnitsformat, eller placer indsættelsespunktet i det afsnit, der skal formateres.
 3. I afsnittet eller dialogboksen Uncialer og indrykkede formater skal du klikke på Nyt indrykket format (Nyt indrykket linjeformat) mindst to gange og vælge indstillinger for hvert af formaterne.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Nyt indrykket format igen for indrykkede formater, og vælg [Gentag] i tegnformatområdet, og angiv, hvor mange indrykkede formater der skal gentages.

  • Klik på Nyt indrykket linjeformat igen for indrykkede linjeformater, og vælg [Gentag] i tegnformatområdet, og angiv, hvor mange indrykkede linjeformater der skal gentages.

  I visse tilfælde skal det eller de første formater muligvis springes over. Et afsnit i en begivenhedskalender indeholder muligvis "Denne uges begivenheder" efterfulgt af ugedagene og de tilhørende begivenheder. I dette tilfælde er det muligvis en god ide at oprette fem indrykkede formater: et til "Denne uges begivenheder", et til henholdsvis ugedagen, begivenheden og tidspunktet og et afsluttende format med en [Gentag]-værdi på 3, hvorved det første indrykkede format udelades fra gentagelsen.

  Emnet [Gentag] skal være sidst på listen. Alle indrykkede formater nedenfor [Gentag] ignoreres.

  Gentagelse af indrykkede formater

 5. Klik på OK.

Tegnformateringsindstillinger for indrykket format

Du kan angive, hvordan et indrykket tegnformat skal afsluttes, ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:

Bemærk:

Hvis tegnet ikke skal medtages i det indrykkede format, skal du vælge Op til i stedet for Gennem, når du definerer det indrykkede format.

Sætninger

Punktummer, spørgsmålstegn og udråbstegn angiver slutningen på en sætning. Hvis et anførselstegn følger efter tegnsætningen, medtages det som en del af sætningen.

Ord

Alle mellemrum eller blanktegn angiver slutningen af et ord.

Alfabet

Slutpunktet for arabertal er defineres af et mellemrum. Ved dobbeltbyte-tegn gælder det samme som for bogstaver.

Tegn

Alle tegn ud over nulbreddemærker (til ankre, indeksmærker, XML-mærker osv). medtages.

Bemærk:

Hvis du vælger Tegn, kan du også indtaste et tegn, f.eks. et kolon eller punktum, som skal afslutte det indrykkede format. Hvis du indtaster flere tegn, vil alle tegnene afslutte formatet. Hvis f.eks. kompakte overskrifter afsluttes med en bindestreg, et kolon eller et spørgsmålstegn, kan du skrive -:? for at afslutte det indrykkede format der, hvor et af disse tegn vises.

Bogstaver

Alle tegn, der ikke er tegnsætning, blanktegn, decimaltal og symboler.

Decimaltal

Arabertallene 0-9 er omfattet.

Afslutning af indrykket formattegn

Udvider det indrykkede format op til eller til og med visningen af det tegn til afslutning af indrykket format, du indsætter. Du kan indsætte tegnet ved at vælge Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Afslutning af indrykket format her.

Tabulatortegn

Udvider det indrykkede format op til eller til og med tabulatortegnet (ikke tabulatorindstillingen).

Tvunget linjeskift

Udvider det indrykkede format op til eller til og med et tvunget linjeskift. (Vælg Tekst > Indsæt skifttegn > Tvunget linjeskift).

Tegn for Indryk hertil

Udvider det indrykkede format op til eller til og med Indryk hertil-tegnet. (Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Indryk hertil).

Lange mellemrum, Korte mellemrum eller Mellemrum uden deling

Udvider det indrykkede format op til eller til og med mellemrummet. (Vælg Tekst > Indsæt blanktegn > [mellemrumstegn]).

Markør til forankrede objekter

Udvider det indrykkede format op til eller til og med en markør for indlejret grafik, der vises, hvor et indlejret grafikelement indsættes.

Automatisk sidetal / Sektionsmærke

Udvider det indrykkede format op til eller til og med sidetallet eller sektionsmærket.

Afslutte et indrykket format

Som regel afsluttes et indrykket format, når betingelsen for det definerede format er opfyldt, f.eks. efter tre ord eller ved et punktum. Du kan imidlertid også afslutte et indrykket format, før betingelsen er opfyldt, ved hjælp af Afslutning af indrykket format her.

 1. Placer indsættelsespunktet det sted, hvor det indrykkede format skal afsluttes.
 2. Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Afslutning af indrykket format her.

Dette tegn afslutter det indrykkede format på det pågældende sted, uafhængigt af definitionen på det indrykkede format.

Slette formateringen af et indrykket format

 • Marker det indrykkede format, og klik på Slet i dialogboksen Uncialer og indrykkede formater eller under Uncialer og indrykkede formater i dialogboksen Afsnitstypeindstillinger.
 • Anvend et andet afsnitsformat.

Oprette GREP-formater

GREP er en avanceret, mønsterbaseret søgeteknik. Du kan bruge GREP-formater til at anvende et tegnformat på tekst, der svarer til det GREP-udtryk, du angiver. Forudsæt, at du f.eks. vil anvende et tegnformat til alle telefonnumrene i teksten. Når du opretter et GREP-format, skal du vælge tegntypen og angive GREP-udtrykket. Alle tekstafsnit, der svarer til GREP-udtrykket, er formateret med tegnformatet.

Bruge GREP-format til at formatere telefonnumre med et tegnformat

A. Tegntype B. GREP-udtryk 

Du kan finde et videoselvstudium om oprettelse af GREP-formater på www.adobe.com/go/lrvid4028_id.

David Blatner viser eksempler på GREP-formater fra den virkelige verden på 5 smarte ting, du kan gøre med GREP-formater. Cari Jansen viser fire episoder om GREP-formater, der starter på Introduktion til GREP-formater.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan anvende GREP-formatering til individuelle afsnit ved at vælge afsnittene og vælge Grep-formater i panelmenuen i Afsnit eller i kontrolpanelmenuen.

  • Du kan anvende GREP-formatering til individuelle afsnit ved at vælge afsnittene og vælge Grep-formater i panelmenuen i Afsnit.

  • Hvis du vil bruge GREP-formater i et afsnitsformat, skal du oprette eller redigere et afsnitsformat og klikke på fanen GREP-formatering til venstre i dialogboksen Afsnitstypeindstillinger.

 2. Klik på Nyt GREP-format.

 3. Klik til højre for Anvend format, og angiv et tegnformat. Hvis du ikke har oprettet et tegnformat, skal du vælge Nyt tegnformat og angive den formatering, du vil bruge.

 4. Klik til højre for Til tekst, og benyt en af følgende fremgangsmåder til at oprette et GREP-udtryk:

  • Indtast søgeudtrykket manuelt. (Se Metategn til søgning).

  • Klik på ikonet for Specialtegn til søgning til højre for feltet Til tekst. Opret GREP-udtrykket ved at vælge indstillinger i undermenuerne Placeringer, Gentag, Forekomst, Modifikatorer og Posix.

 5. Klik på OK.

Adobe-logo

Log ind på din konto