Formatere tekst

Formater tekst

Du kan ændre tekstens udseende ved hjælp af kontrolpanelet. Når der er markeret tekst, eller når indsættelsespunktet er placeret i tekst, vises kontrolelementer til tegn- eller afsnitsformatering eller begge dele i kontrolpanelet, afhængig af skærmopløsningen. Tilsvarende kontrolelementer til tekstformatering vises i panelet Tegn og panelet Afsnit. Du kan også ændre tekstens udseende ved hjælp af panelet Tegn og panelet Afsnit.

Du kan finde et videoselvstudium om formatering af tegn på www.adobe.com/go/lrvid4275_id. Du kan finde et videoselvstudium om formatering af afsnit på www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

Du kan ændre tekstens udseende ved hjælp af panelet Tegn og panelet Afsnit. I InDesign kan du også bruge kontrolpanelet til formatering af tekst. Kontrolpanelet er ikke tilgængeligt i InCopy.

Bemærk følgende metoder for tekstformatering:

 • Du kan formatere tegn ved at markere tegn med tekstværktøjet  eller ved at klikke for at placere indsætningspunktet, vælge en formateringsindstilling og derefter gå i gang med at skrive.

 • Du behøver ikke at markere et helt afsnit for at formatere afsnit. Du kan nøjes med at markere et ord eller et tegn eller placere et indsættelsespunkt i afsnittet. Du kan også markere tekst i flere forskellige afsnit.

 • Hvis du vil angive formateringen for alle tekstrammer, som du senere opretter i det aktuelle dokument, skal du sørge for, at indsættelsespunktet ikke er aktivt, og at der ikke er nogen markeringer, og derefter angive indstillingerne for tekstformatering. Du kan angive standardtekstformatering for alle nye dokumenter ved at lukke alle dokumenter og derefter angive tekstindstillingerne. Se Angive standarder.

 • Marker en ramme for at anvende formatering på al tekst i den. Rammen kan ikke være del af en kæde.

 • Anvend afsnitstypografi og tegntypografi for hurtig og nøjagtigt tekstformatering.

Du kan se et videoselvstudium om arbejde med tekst på www.adobe.com/go/vid0075.

 1. Vælg tekstværktøjet  .
 2. Vælg tekstværktøjet  eller værktøjet Lodret tekst  .
 3. Klik for at placere indsættelsespunktet, eller marker den tekst, du vil formatere.
 4. Klik på ikonet for tegnformateringsindstillinger  eller på ikonet for afsnitsformateringsindstillinger  i kontrolpanelet.
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 5. Klik på ikonet for tegnformateringsindstillinger  eller på ikonet for afsnitsformateringsindstillinger  i kontrolpanelet.
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 6. Vælg Tekst > Afsnit eller Tekst > Tegn for at få vist panelet Afsnit eller Tegn.
 7. Angiv formateringsindstillinger.

Prioriteringsrækkefølge for tekstformatering

Du kan bruge flere forskellige metoder til at formatere teksten med attributter som skriftformater og tekstretning. Du kan f.eks. bruge kontrolpanelet, indstillinger for rammenet eller navngivne net eller tekstformater. Hvis du bruger mere end én metode, og attributter er i konflikt med hinanden, skal InDesign vælge hvilken attribut, der skal bruges. Prioriteringsrækkefølgen er som følger:

 1. Tilsidesættelser af tegnattributter

 2. Tegntype

 3. Tilsidesættelser af afsnitsattributter

 4. Afsnitstype

 5. CJK-netattributter (enten fra et navngivet net eller i dialogboksen Indstillinger for rammenet)

 6. Programstandard (afsnitstyperoden)

Hvis du f.eks. angiver en skriftstørrelse i dialogboksen Indstillinger for Rammenet og en anden skriftstørrelse i en tegntype, bruges skriftstørrelsen fra tegntypen. På samme måde, hvis du medtager både en afsnitstype og et navngivet net i et objektformat, tilsidesætter afsnitstypen det navngivne net.

Formatere et rammenet

Når du markerer et rammelinjenet, vises indstillinger for formatering af nettet i kontrolpanelet.

 1. Marker et rammelinjenet med et af markeringsværktøjerne.
 2. Vælg indstillinger i kontrolpanelet.
  Control panel (when frame grid is selected)

  A. Reference point B. X Location C. Y Location D. Width E. Height F. Vertical scaling G. Horizontal scaling H. Character aki I. Line aki J. Grid format name K. Grid view L. Font size M. Frame grid characters per line N. Number of lines O. Number of columns P. Column gutter 

Kopiering af tekstattributter (pipetteværktøj)

Du kan kopiere tegn-, afsnits-, fyld- og stregindstillinger ved hjælp af pipetteværktøjet og derefter bruge disse attributter i en anden tekst. Pipetteværktøjet kopierer som standard alle tekstattributter. Du kan brugerdefinere de attributter, du vil kopiere med pipetteværktøjet, via dialogboksen Pipetteindstillinger.

Pipetteværktøjet er kun tilgængeligt i layoutvisning.

Kopiering af tekstattributter til umarkeret tekst

 1. Vælg pipetteværktøjet  , og klik på den tekst, som er formateret med de attributter, der skal kopieres. Teksten kan være i et andet åbent dokument. Pipetteværktøjet ændrer retning og fyldes  , hvilket angiver, at det indeholder de kopierede attributter. Når du placerer pipettemarkøren på teksten, vises der en I-tekstbjælke ved siden af den fyldte pipette  .
 2. Marker den tekst, du vil ændre, med pipetteværktøjet.

  Den markerede tekst vises nu med de tekstattributter, der er gemt i pipetten. Du kan fortsætte med at formatere tekst, så længe pipetteværktøjet er markeret.

 3. Klik på et andet værktøj for at fjerne markeringen af pipetteværktøjet.
Bemærk:

Du kan fjerne de formateringsattributter, der er registreret i pipetteværktøjet, ved at trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), mens pipetteværktøjet er valgt. Pipetteværktøjet ændrer retning og virker tomt , hvilket angiver, at det er klart til registrering af nye attributter. Klik på et objekt, der indeholder de attributter, du vil kopiere, og træk de nye attributter til et andet objekt.

The eyedropper is clicked on formatted text to copy its formatting (left), and then dragged across unformatted text (middle) to apply that formatting (right).

Hvis du bruger pipetteværktøjet til at kopiere et afsnitsformat fra tekst i ét dokument til tekst i et andet, og afsnitsformatet har samme navn, men et andet sæt attributter, fremstår forskelle i formaterne som lokale tilsidesættelser af destinationsformatet.

Kopiere tekstattributter til markeret tekst

 1. Marker den tekst, der skal kopieres attributter til, med tekstværktøjet  eller værktøjet Tekst på kurve  .
 2. Vælg pipetteværktøjet  , og klik på den tekst, der skal kopieres attributter fra. (Den tekst, som du vil kopiere attributter fra, skal befinde sig i samme InDesign-dokument som den tekst, du vil ændre). Pipetteværktøjet ændrer retning og fyldes  , hvilket angiver, at det indeholder de kopierede attributter. Attributterne anvendes på den tekst, du markerede i trin 1.
Type attributes copied to selected text

Ændre, hvilke tekstattributter pipetteværktøjet kopierer

 1. Dobbeltklik på pipetteværktøjet i værktøjspanelet.
 2. Vælg Tegnindstillinger eller Afsnitsindstillinger i dialogboksen Pipetteindstillinger.
 3. Vælg de attributter, der skal kopieres med pipetteværktøjet, og klik på OK.
Bemærk:

Hvis du kun vil kopiere eller anvende afsnitsattributter uden at ændre indstillingerne i dialogboksen Pipetteindstillinger, skal du holde Skift nede, mens du klikker på teksten med pipetteværktøjet.

Bruge Anvend hurtigt

Med Anvend hurtigt kan du søge efter og anvende formater, menukommandoer, scripts, variabler og de fleste af de kommandoer, der findes i dialogboksen Tastaturgenveje.

 1. Marker den tekst eller ramme, som formatet, menukommandoen, scriptet eller variablen skal anvendes på.
 2. Vælg Rediger > Anvend hurtigt, eller tryk på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando +Retur (Mac OS).
 3. Skriv en del af navnet på det element, der skal anvendes.

  Det navn, du indtaster, behøver ikke at være et nøjagtigt match. Hvis du f.eks. skriver over, søges der efter formater som Overskrift 1, Overskrift 2 og Underoverskrift og f.eks. kommandoer i menuen Vindue, som indeholder bogstaverne "over ", f.eks. Menuen Vindue: Interaktiv > Sideovergange.

  Use Quick Apply to find styles, menu commands, scripts, and variables.

  Bemærk:

  Det er muligt at afgrænse søgningen til kun at omfatte én enkelt kategori ved at skrive det relevante præfiks i begyndelsen af søgningen, f.eks. m: for menu eller a: for afsnitsformater. Du kan få vist en liste over præfikser ved at klikke på pil ned til venstre for tekstfeltet Anvend hurtigt. Det er muligt at fravælge de kategorier, der ikke skal vises, på listen.

 4. Vælg det element, der skal anvendes, og benyt derefter én af følgende fremgangsmåder:
  • Tryk på Enter eller Retur for at anvende et format, en menukommando eller en variabel.

  • Tryk på Alt+Enter (Windows) eller Alternativ+Retur (Mac OS) for at anvende et afsnitsformat og slette tilsidesættelser.

  • Tryk på Alt+Skift+Enter (Windows) eller Alternativ+Skift+Retur (Mac OS) for at anvende et afsnitsformat og slette tilsidesættelser og tegnformater.

  • Tryk på Skift+Enter (Windows) eller Skift+Retur (Mac OS) for at anvende et element uden at lukke listen Anvend hurtigt.

  • Hvis du vil lukke Anvend hurtigt-listen uden at anvende et element, skal du trykke på Esc eller klikke et andet sted i dokumentvinduet.

  • Hvis du vil redigere et format, skal du trykke på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).

Bemærk:

Når listen Anvend hurtigt vises på skærmen, er det muligt at rulle i redigeringsfeltet ved hjælp af venstre og højre piletast. Du kan rulle i listen over formater ved at trykke på pil op og pil ned.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online