Flytte gennem dokumenter

Rulle gennem dokumenter

Du kan bruge rullebjælkerne (langs bunden og i højre side af vinduet i InCopy) eller rulle med musehjulet eller -sensoren i alle visningstyper.

Du kan også bruge tasterne Page Up og Page Down og piletasterne på tastaturet til at bevæge dig gennem en tekstenhed. Hvis du trykker på Page Up eller Page Down i layoutvisning, skiftes til den næste eller forrige side i layoutet. I spalte- eller tekstenhedsvisning skifter tasterne Page Up og Page Down mellem visningen med et skærmbillede. Visningen går ikke nødvendigvis til det næste sideskift. Tasterne pil op og pil ned flytter indsættelsespunktet i kopien og ruller visningen efter behov, så du altid kan se indsættelsespunktet.

Du kan også bruge håndværktøjet til at flytte dokumentvisningen i alle retninger i layoutvisning.

Bevægelse gennem et dokument med håndværktøjet

Enkelte funktioner til navigering i en tekstenhed afhænger af, om du arbejder i spalte-, tekstenheds- eller layoutvisning. I spalte- og tekstenhedsvisning skal du bruge rullebjælkerne for at se tekst, der ikke passer ind i visningen. I layoutvisning kan du også bruge håndværktøjet, sideknapper og kommandoer.

 1. I layoutvisning skal du vælge håndværktøjet  og derefter trække dokumentet for at flytte det.
Trække for at få vist en anden del af siden

Bemærk:

Hold museknappen nede for at bruge dynamisk zoom, når håndværktøjet er valgt. Denne teknik giver en hurtig måde at rulle gennem flere sider i et dokument.

Gå til en anden side i layoutvisning

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knapperne i statuslinjen som vist i den følgende illustration.

  Statuslinjen i layoutvisning

  A. Knappen Første opslag B. Knappen Forrige opslag C. Visning af sidetal D. Knappen Næste opslag E. Knappen Sidste opslag 

  • Vælg sidetallet i pop op-menuen på statuslinjen.

Springe til positionsmarkører

Du kan placere en markør på et bestemt sted i teksten, så du nemt kan vende tilbage til den vha. en kommando eller genvej. En positionsmarkør er praktisk, hvis du ændrer placering i dokumentet for at udføre en anden handling, f.eks. for at bekræfte et faktum i et andet tekstområde. Et dokument kan kun have en positionsmarkør pr. session. Når du indsætter en markør, slettes en tidligere indsat markør. Når du lukker et dokument, slettes markøren også.

 1. Vælg Rediger > Positionsmarkør, og gør et af følgende:
  • Placer indsættelsespunktet i teksten, og vælg derefter Indsæt markør for at tilføje en markør.

  • Vælg Erstat markør for at erstatte en eksisterende markør.

  • Vælg Fjern markør for at slette en markør.

  • Vælg Gå til markør for at vende tilbage til en markør.

Arrangere InCopy-tekstenheder

Når du åbner en opgavefil eller et InDesign-dokument, kan du ændre rækkefølgen af tekstenhederne i spalte- eller tekstenhedsvisning. Arrangering af tekstenheder påvirker ikke deres layoutposition.

 1. Kontroller, at du er i spalte- eller tekstenhedsvisning.
 2. Træk titlen på tekstenheden til en ny position.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online