Visning af tekstenheder

Oversigt over spalte-, tekstenheds- og layoutvisning

I InCopy kan en tekstenhed vises på tre måder: som spalte, tekstenhed og layout. Disse termer svarer til de termer, der benyttes i traditionel forlagsvirksomhed.

Spaltevisning

Viser tekst med linjeskift oprettet i det tilsvarende Adobe InDesign®-dokument. Hvis en tekst ikke passer ind i en bestemt layoutplads, markerer en overskudsindikator det punkt, hvor InCopy-teksten overskrider pladsen. Selvom du kan bruge InCopy til at tilføje formatering som f.eks. afsnitsindrykning og skriftstørrelse, vises disse formater ikke i spaltevisning.

Spaltevisning

Tekstenhedsvisning

Viser tekst i en kontinuerlig strøm og placerer teksten ved dokumentvinduet. Tekstenhedsvisning viser ikke nøjagtige linjeslutninger, så du kan koncentrere dig om indholdet. Hvis en tekst ikke passer ind i en bestemt layoutplads, markerer en overskudsindikator det punkt, hvor InCopy-teksten overskrider pladsen. Når du bruger tekstenhedsvisning, viser oplysningsområdet kun afsnitsformater. Linjenumre vises ikke i spaltevisning.

Tekstenhedsvisning åbnes som standard, når du opretter en ny InCopy-tekstenhed.

Bemærk:

Hvis du vil ændre standardvisningen for nye dokumenter, skal du lukke alle dokumenter og vælge den visning, du vil bruge som standard, fra menuen Vis.

Tekstenhedsvisning

Layoutvisning

Viser tekst, som den udskrives, med al formatering. Hvis du bruger InCopy til at synkronisere med et InDesign-layout, kan du få vist din tekst i sammenhæng med alle andre sideelementer i InDesign-dokumentet, det vil sige rammer, kolonner, grafik og så videre.

I layoutvisning kan du zoome ind og ud for at se nærmere på forskellige aspekter af layoutet.

Layoutvisning

Skift mellem spalte-, tekstenheds- og layoutvisning

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg visningen fra menuen Vis.

  • Klik på fanen Spalte, Tekstenhed eller Layout øverst i redigeringsområdet.

Om spaltevisning

Spaltevisning indeholder et miljø til effektiv tekstbehandling. Det er nemt at læse og anmærke tekst. Du kan også bruge spaltevisning til at udføre teksttilpasning og andre produktionsrelaterede opgaver.

Når du åbner et InDesign-dokument i InCopy, svarer arbejdet i spaltevisningen til arbejdet med spaltekorrektur i traditionel fotosætning. I visningsområdet ombrydes teksten på samme måde som i det endelige InDesign-layout, og al tekst vises i én spalte, uanset mange spalter der er i layoutet. Sideskift, rammeafsnit og spalteskift vises med en linje med ordet "Sideskift", "Rammeskift" eller "Spalteskift" i midten af linjen.

Bemærk:

Hvis flere skift repræsenteres af en enkelt grænse, som for eksempel når et sideskift falder sammen med et rammeskift, vises skiftet med den højeste prioritet. Sideskift har den højeste prioritet, og spalteskift har den laveste.

Spaltevisning indeholder teksttilpasningslinjeskiftet, som angiver det punkt, hvor InCopy-teksten overskrider den layoutplads, som teksten er tildelt i InDesign.

I spaltevisning vises tekst som standard i 12 punkt. Du kan ændre skriften, størrelsen eller afstanden for at gøre det nemmere at læse eller redigere teksten. Du kan også ændre baggrunden og skriftfarven.

Bemærk:

Skærmskriftstørrelsen gælder for alle tekstenheder og ikke for enkelte tegn, ord eller afsnit.

Værktøjslinjen til Spalte- og tekstenhedsvisning nederst i arbejdsrummet kontrollerer adskillige indstillinger, som du måske vil ændre løbende, når du arbejder på et dokument. Disse indstillinger inkluderer:

 • Skærmskrift og -størrelse

 • Linjeafstand (enkelt afstand, 150 % afstand, dobbelt afstand eller tredobbelt afstand)

 • Vise/skjule linjetal og formatkolonner

 • Tilpasse kontrollerne til Spalte- og tekstenhedsvisning

Tilpasse spalte- og tekstenhedsvisning

Du kan tilpasse spalte- og tekstenhedsvisninger på mange måder.

Skift skærmindstillinger for spaltevisning

 1. Vælg en indstilling fra værktøjslinjen Spalte- og tekstenhedsvisning. Hvis værktøjslinjen er skjult, skal du vælge > Spalte- og tekstenhedsvisning. Værktøjslinjen vises som standard nederst i appvinduet.
  Bemærk:

  Det er vigtigt at kende forskellen mellem ændring af skærmskriftstørrelsen og tilføjelse af tekstformatering. Begge ting kan udføres i Spaltevisning. Hvis du ændrer skærmskriftstørrelsen, påvirker det ikke den måde, tekst vises på i en publikation. Men hvis du anvender tekstformateringen, ændrer det tekstvisningen i layoutvisning og i det publicerede dokument.

Angiv indstillinger for Spaltevisning

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Visning af Spalte og tekstenhed (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Visning af Spalte og tekstenhed (Mac OS).
 2. Angiv følgende i afsnittet Tekstvisningsindstillinger:

  Tekstfarve

  Styrer tekstfarven i visningsområdet. Standardfarven for tekst er sort.

  Baggrund

  Styrer baggrundsfarven i visningsområdet. Standardfarven for baggrunden er hvid.

  Tema

  Tilføjer forudindstillet tekst og baggrundsfarver.

  Ignorer skærmversionsskrift

  Gør det muligt at få vist en yderligere skrift ved hjælp af den korrekte skrifttype i spalte- og tekstenhedsvisning. InCopy viser automatisk skrifterne Symbol, Zapf Dingbats, Webdings og Wingdings® nøjagtigt og tilsidesætter den skærmskrifttype, du har valgt.

  Aktiver kantudjævning

  Udjævner de ujævne kanter på tekst og bitmapbilleder ved at gøre farveovergangen mellem kant- og baggrundspixels blødere. Da kun kantpixels ændres, går der ingen detaljer tabt. Du kan vælge, hvilket niveau af kantudjævning du vil anvende. Standardindstillingen bruger gråtoner til at udglatte tekst. Indstillingen LCD-optimeret bruger farver og ikke gråtoner til at kantudjævne tekst. LCD-optimering fungerer bedst med sort tekst på lyse baggrunde. Indstillingen Blød bruger gråtoner, men frembringer en lysere, mere uskarp visning.

  Markørindstillinger

  Styrer markørvisningen. Vælg mellem fire forskellige markører. Vælg eller fravælg Blink.

Bemærk:

De indstillinger, du foretager under Spalte- og tekstenhedsvisning, gælder for både spalte- og tekstenhedsvisning.

Vis eller skjul infokolonnen

Infokolonnen vises på venstre side af dokumentvinduet i spalte- og tekstenhedsvisning. Denne kolonne indeholder skrivebeskyttede oplysninger om afsnitsformater, linjetal og den lodrette dybde af teksten. Du kan ikke skrive i dette område.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du kun vil ændre visningen i det aktuelle dokument, skal du vælge Vis > Vis infokolonne eller Vis > Skjul infokolonne.

  • Hvis du vil ændre standardvisningen i appen, skal du lukke alle dokumenter og vælge Vis > Vis infokolonne eller Vis > Skjul infokolonne.

Bemærk:

Afsnitsformater gør det meget nemmere at opretholde en konsekvent formatering i dine publikationer. Læs dokumentationen til det anvendte interne arbejdsgangssystem for at få flere oplysninger om retningslinjer for det aktuelle projekt.

Angiv indstillinger for tekstenhedsvisning

Brug afsnittet Spalte- og tekstenhedsvisning i dialogboksen Indstillinger til at tilpasse visningen af tekstenhedsvisning.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Visning af Spalte og tekstenhed (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Visning af Spalte og tekstenhed (Mac OS).
 2. Angiv indstillingerne.
 3. Klik på OK.

Vise eller skjule mærker for afsnitsskift

Du kan vise eller skjule mærker for afsnitsskift i spalte- og tekstenhedsvisning. Et pilsymbol angiver starten af et nyt afsnit.

 1. Vælg Vis > Vis afsnitsmærker eller Vis > Skjul afsnitsmærker.

Brug den lodrette dybdelineal

Når du skriver tekst, kan det nogle gange være nyttigt at tjekke den fysiske dybde af en tekstenhed, som den bliver vist i layoutvisning, ud over antallet af linjer. Den lodrette dybdelineal trækker en lineal langs den venstre kant i spalte- og tekstenhedsvisningen. Hvert overordnet mærke på linealen justeres i forhold til tekstens nederste linje. En værdi med den samlede lodrette dybde af teksten på dette punkt vises ved hvert femte overordnede mærke. Dybden opdateres dynamisk, når layoutombrydningen for den pågældende del af dokumentet er fuldført.

Ved dybdemålingen bruges den lodrette enhedsindstilling i indstillingerne for Enheder og intervaller.

Bemærk:

Som en hjælp til teksttilpasning beregnes og vises dybden af overskudstekst også.

 1. Klik på fanen Spalte eller Tekstenhed øverst i redigeringsområdet.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Sådan viser eller skjuler du dybdelinealen: Vælg Vis > Vis/Skjul dybdelineal.

  • Sådan viser eller skjuler du infokolonnen: Vælg Vis > Vis/Skjul infokolonne.

Oversigt over layoutvisning

I layoutvisning ser du tekst og andre elementer, præcist som de er formateret og placeret i et InDesign-dokument. Tekstenheder layoutes i rammer, nøjagtigt som de vises i InDesign.

Hvis du arbejder med en lænket tekstenhed – en styret tekstenhed i et åbent InDesign-dokument eller en opgavefil – kan du ikke ændre tekstenhedens layout med InCopy. Du kan kun arbejde med teksten og dens attributter.

Hvis du arbejder med et enkeltstående InCopy-dokument (et InCopy-dokument, der ikke er i et åbent InDesign-dokument eller en åben opgavefil), kan du arbejde med teksten og tekstattributterne, og du kan ændre på sidestørrelsen ved hjælp af kommandoen Dokumentopsætning.

I layoutvisning er der flere værktøjer og Vis-menukommandoer end i de andre visninger. Du kan bruge håndværktøjet, zoomværktøjet og zoomkommandoerne til at få vist et opslag ved forskellige forstørrelser. Du kan også bruge forskellige layoutværktøjer som for eksempel linealer, dokumentlinjenet og grundlinjenet.

Bemærk:

Disse visningsindstillinger påvirker ikke formateringen. At zoome ind for at forstørre visningen af siden påvirker ikke, hvordan tekstenheden vises i InDesign, eller hvordan den ser ud, når den udskrives.

Om rammer

I layoutvisning for et dokument, der er under udarbejdelse, ser du en eller flere bokse på siden. Disse bokse, som ikke udskrives, kan indeholde tekst, grafik eller ingenting. Boksene repræsenterer rammer, dvs. pladser i layoutet, der er reserveret til specifikke elementer. Hver ramme er defineret til at indeholde enten tekst eller grafik. Ikke-styrede tekstenheder i et InDesign-dokument eller i en opgavefil er nedtonet, så de er nemme at identificere.

Tekstrammer

Tekstrammer angiver, hvilke tekstenheder der skal vises hvor, og hvor meget af sideområdet tekstenhederne skal dække. For lænkede tekstenheder defineres tekstrammer af InDesign-brugeren. Hvis der bruges flere rammer til en tekstenhed, bestemmer du ved hjælp af rammekonfigurationen, hvordan tekstenhedens tekst flyder gennem layoutet.

Grafikrammer

Kan fungere som grænser og baggrund og kan beskære eller maskere grafik. Du kan arbejde med grafik inde i rammer i InCopy, og du kan se grafikrammerne fra InDesign-layout, når du arbejder med lænkede dokumenter. Du kan også arbejde med rammerne fra indlejret grafik (integreret i tekst), men du kan ikke arbejde med andre grafikrammer. (Se Opret indlejret grafik).

Tomme rammer

Er pladsholdere. Du kan kende tomme tekstrammer fra tomme grafikrammer på deres udseende. En tom boks repræsenterer en tom tekstramme. En boks med et kryds i angiver en tom grafikramme. Du kan kun føje tekst til en tom tekstramme, hvis rammen er tilknyttet den tekstenhed, der er blevet eksporteret til InCopy fra InDesign. Du kan også importere eller indsætte grafik i en tom grafikramme i InCopy.

Tom tekstramme (til venstre) og tom grafikramme (til højre)

Vise eller skjule rammekanter

Når du skjuler rammekanter, skjuler du også krydset i tomme grafikrammer.

Tekst- og grafikrammer med rammekanter vist (venstre) og skjult (højre)

 1. I layoutvisning skal du vælge Vis > Ekstrafunktioner > Vis rammekanter eller Vis > Ekstrafunktioner > Skjul rammekanter.

Vis dokumenter

Brug værktøjet Zoom eller indstillingen Vis til at zoome ind eller ud i dokumenter.

Zoom ind eller ud

I layoutvisning kan du forstørre eller formindske visningen af en side. Zoomprocenten ses på applinjen.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil forstørre et bestemt område, skal du vælge zoomværktøjet  og klikke på det område, du vil forstørre. Hvert klik forstørrer visningen til den næste faste procent, og visningen centreres omkring det punkt, du klikker på. Ved maksimal forstørrelse er zoomværktøjet tomt. Hvis du vil zoome ud, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede for at aktivere værktøjet Zoom ud  og klikke på det område, du vil formindske. For hver gang du klikker, formindskes visningen til den foregående forudindstillede procent.

  • Hvis du vil forstørre visningen til den næste forudindstillede procent, skal du aktivere det vindue, du vil have vist, og vælge Vis >Zoom ind. Vælg Vis > Zoom ud for at formindske visningen til den foregående forudindstillede procent.

  • Du kan angive et bestemt forstørrelsesniveau ved at skrive eller vælge et forstørrelsesniveau i feltet Zoom på applinjen.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og brug musens rullehjul eller sensor til at zoome ind.

Brug dynamisk zoom

Med dynamisk zoom kan du hurtigt rulle gennem siderne i dokumentet. Med gribeværktøjet kan du zoome ind og ud af hele dokumentet og hurtigt rulle gennem det. Denne funktion er især nyttig til lange dokumenter.

Du skal være i layoutvisning for at bruge dynamisk zoom.

 1. Klik på håndværktøjet  .

  Du kan aktivere gribeværktøjet ved at holde mellemrumstasten nede eller holde Alt/Alternativ nede i teksttilstand.

 2. Når gribeværktøjet er aktivt, skal du holde museknappen nede.

  Dokumentet zoomer ud, så du kan se mere af opslaget. Et rødt felt angiver visningsområdet.

 3. Hold museknappen nede, træk i det røde felt for at rulle gennem dokumentsider. Brug piletasterne eller musens rullehjul for at ændre størrelsen på det røde felt.
 4. Slip museknappen for at zoome ind på det nye område i dokumentet.

  Dokumentet vender tilbage til den oprindelige zoomprocent eller til størrelsen af det røde felt.

Forstør ved at trække

 1. Vælg zoomværktøjet  .
 2. Træk for at vælge det område, du vil forstørre.
Bemærk:

Tryk på Ctrl+mellemrumstast (Windows) eller Kommando+mellemrumstast (Mac OS) for at aktivere værktøjet Zoom ind, mens du bruger et andet værktøj. Tryk på Ctrl+Alt+mellemrumstast (Windows) eller Kommando+Alternativ+mellemrumstast (Mac OS) for at aktivere værktøjet Zoom ud, mens du bruger et andet værktøj.

Zoome ind på en markeret del af en tekst

Vise et dokument ved 100%

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på zoomværktøjet .

  • Vælg Vis > Naturlig størrelse.

  • Skriv eller vælg et forstørrelsesniveau på 100 % i feltet Zoom på applinjen.

Tilpas siden, opslaget eller montagebordet i det aktive vindue

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vis > Tilpas side i vindue.

  • Vælg Vis > Tilpas side i vindue.

  • Vælg Vis > Hele montagebordet.

Arbejde med ConnectNow

Adobe® ConnectNow giver dig et sikkert, personligt onlinemøderum, hvor du kan mødes og samarbejde med andre i realtid via internettet. Med ConnectNow kan du dele din computerskærm og lave anmærkninger på den, sende chatmeddelelser og kommunikere ved hjælp af integreret lyd. Du kan også sende livevideo, dele filer, optage mødenotater og styre en deltagers computer.

Du kan få adgang til ConnectNow direkte fra programmets grænseflade.

 1. Vælg Filer > Del min skærm.

 2. Brug dialogboksen Log ind på Adobe CS Live til at indtaste din e-mailadresse og adgangskode, og klik derefter på Log ind. Hvis du ikke har et Adobe ID, skal du klikke på knappen Opret Adobe ID.

 3. Hvis du vil dele din skærm, skal du klikke på knappen Del min computerskærm midt i ConnectNow-appvinduet.

Hvis du vil se de komplette instruktioner til brug af ConnectNow, skal du gå til Adobe ConnectNow-hjælp.

Du kan finde et videoselvstudium om brug af ConnectNow på Using ConnectNow to share your screen (7:12) (Del skærmen ved hjælp af ConnectNow (7:12)). Denne demonstration er i Dreamweaver.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online