Udskrive tekstenheder

Udskrive spalte- eller tekstenhedsvisning

Når du udskriver spalte- eller tekstenhedsvisningen, udskriver InCopy uformateret tekst i en fortløbende spalte (eller spalter) uden layout- formateringsfunktioner. Når du udskriver i spalte- eller tekstenhedsvisning, får du en udskrift, der ligner spalter i traditionel forlagsvirksomhed. Spalteformatet gør det nemt for dig at koncentrere dig om en enheds tekstindhold og se de ændringer, du og andre bidragydere har foretaget.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Spalte- og tekstenhed på rullelisten Vis i dialogboksen Udskriv.
 3. Angiv følgende indstillinger i dialogboksen Udskriv
  • Indtast det antal kopier, der skal udskrives.

  • Vælg papirstørrelse fra listen.

  • Vælg papirretning.

  • Vælg, om Alle tekstenheder, Aktuel eller Alle udvidede skal udskrives.

  Bemærk:

  Indstillingen Alle udvidede er kun aktiv, når du arbejder med lænkede InCopy-filer.

 4. I sektionen Indstillinger skal du angive enten Brug aktuelle indstillinger for spalte eller Tilsidesæt aktuelle indstillinger for spalte. Hvis du vælger Tilsidesæt aktuelle indstillinger for spalte, skal du angive, hvilke oplysninger du vil udskrive.
 5. Hvis du vil inkludere dokumentnavn, sideantal og udskrivningstidspunkt på den udskrevne side, skal du vælge Udskriv sideinformation.
 6. Vælg Udskriv information om tekstblok for at få et resume af de informationer, der er relateret til tekstenheden. Dermed udskrives de oplysninger, som findes i dialogboksen Indholdsinformation.
 7. Klik på Udskriv.
Bemærk:

Hvis dokumentet ikke udskrives korrekt, skal du sikre dig, at den korrekte printerdriver er installeret.

Når du udskriver layoutvisningen, udskriver InCopy dokumentet, som det fremtræder på skærmen med rammer og alle øvrige sideelementer intakt.

Bemærk:

Da InCopy ikke er designet til at udskrive i produktionskvalitet, indeholder det ikke indstillinger til diffusering, kontrolmærker, farveseparationer og visse grafikrelaterede udskrivningsfunktioner. InCopy kan kun håndtere sammensat udskrivning.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Layout under indstillingen Vis i dialogboksen Udskriv.
 3. Angiv følgende indstillinger:
  • Indtast det antal kopier, der skal udskrives.

  • Vælg papirstørrelse fra listen.

  • Vælg papirretning.

  • Vælg at udskrive alle tekstenheder, eller angiv de sider, der skal udskrives i den aktuelle tekstenhed.

 4. Angiv, om du vil skalere dokumentet.
 5. Vælg Udskriv billeder for at udskrive billederne i dokumentet .
 6. Vælg Udskriv opslag for at udskrive modstående sider på samme ark.
 7. Hvis du vil inkludere dokumentnavn, sideantal og udskrivningstidspunkt på den udskrevne side, skal du vælge Udskriv sideinformation.
 8. Klik på Udskriv.
Bemærk:

Hvis dokumentet ikke udskrives korrekt, skal du sikre dig, at den korrekte printerdriver er installeret.

Oprette en standard PostScript-fil

I stedet for at udskrive et dokument til en printer kan du gemme en Adobe PostScript®-beskrivelse af dokumentet som en fil, der kan udskrives på eksterne printere. En standard PostScript-fil (.ps) indeholder en beskrivelse af alt indhold i dokumentet, herunder oplysninger om lænkede filer og instruktioner, som er tilpasset til den valgte outputenhed.

En PostScript-fil er som regel større end det originale InCopy-dokument. Når du opretter PostScript-filen, kan du kopiere den til en disk eller en anden mobil lagringsenhed eller sende den til en anden computer til udskrivning.

Bemærk:

Sørg for at gemme PostScript-filen på harddisken, før du overfører filen til et netværksdrev eller et mobil lagringsmedie. Den noget langsommere adgangstid mellem harddisken og andre drev kan beskadige filen eller forårsage tab af data og kan dermed beskadige dokumentet.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Klik på Opsætning.
 3. Gør et af følgende afhængigt af dit operativsystem:
  • (Windows) Vælg Udskriv til fil. Klik på Udskriv.

  • (Mac OS) Vælg Arkiver PDF som PostScript fra menuen PDF. Angiv filens navn og en placering, når du bliver bedt om det, og klik på Arkiver.

 4. Foretag eventuelt ændringer i de eksisterende indstillinger i dialogboksen Udskriv i InCopy. InCopy bruger det aktuelle sideudsnit, når PostScript-filen oprettes.
 5. Klik på Udskriv.
 6. (Windows) Angiv et navn og en placering til filen, og klik derefter på Arkiver.

Ændring af standardudskriftsindstillingerne

Du kan gemme udskriftsindstillingerne med programmet, så nye InCopy-dokumenter bruger disse udskriftsindstillinger. I Mac OS bliver disse udskriftsindstillinger også standard for printeren. Du kan tilsidesætte individuelle udskriftsindstillinger.

 1. Vælg Filer > Udskriv, og tilpas standardudskriftsindstillingerne efter behov.
 2. Klik på Gem indstillinger.

  Alle efterfølgende tilsidesættelser af disse gemte indstillinger annulleres, når udskriftsjobbet er afsluttet.

Skalere dokumenter

Når du udskriver fra layoutvisning, kan du tilpasse dokumentsiderne til den valgte sidestørrelse ved at skalere. Den maksimale sidestørrelse, du kan udskrive fra et Windows-system, er 129 gange 129 tommer. Du kan skalere dokumentets højde og bredde symmetrisk eller asymmetrisk for at tilpasse et stort dokument til et mindre stykke papir. Du kan desuden skalere siderne automatisk, så de passer til den valgte sidestørrelses billedområde. Skaleringen påvirker ikke sidestørrelsen i dokumentet.

Skalere et dokument manuelt

 1. I layoutvisning skal du vælge Filer > Udskriv.
 2. Hvis du vil bevare forholdet mellem det aktuelle dokuments højde og bredde, skal du vælge Begræns proportioner. Hvis du vil skalere dokumentet asymmetrisk, skal denne indstilling være fravalgt.
 3. Indtast procenter på mellem 1 og 1000 i felterne Bredde og Højde. Hvis du har valgt Begræns proportioner, skal du kun indtaste én værdi. Den anden opdateres automatisk.
 4. Klik på Udskriv.

Skalere et dokument automatisk

 1. I layoutvisning skal du vælge Filer > Udskriv.
 2. Vælg Skaler og tilpas. Skaleringsprocenten, som bestemmes af billedområdet, der defineres af PPD'en, vises ved siden af indstillingen Skaler og tilpas.
 3. Klik på Udskriv.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?