Arkivere og eksportere

Arkivere dokumenter

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil arkivere et eksisterende dokument under det samme navn, skal du vælge Filer > Arkiver indhold.

  • Hvis du vil arkivere et dokument under et nyt navn, skal du vælge Filer > Arkiver indhold som, angive en placering og et filnavn og klikke på Arkiver. Dokumentet med det nye navn bliver det aktive dokument.

  • For at arkivere en kopi af en tekstenhed eller grafik med et nyt dokumentnavn, skal du vælge Filer > Arkiver kopi af indholdet, angive en placering og et filnavn og klikke på Arkiver. Den arkiverede kopi bliver ikke det aktive dokument.

  • For at gemme en kopi af et dokument som en skabelon skal du vælge Filer > Arkiver indhold som, angive en placering og et filnavn, og derefter vælge InCopy-skabelon under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).

  • Vælg Filer > Arkiver alt indhold for at gemme alle tekstenheder i dokumentet.

  • For at arkivere en kopi af et dokument i tekstformat skal du vælge Filer > Arkiver indhold som, angive en placering og et filnavn, og derefter vælge Kun tekst eller RTF-format under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).

Bemærk:

Arkivering af et styret (lænket) dokument, opdaterer ikke lænken ikke i InDesign-filen. Følg den proces, der er beskrevet i dokumentationen til dit workflowsystem, eller kontakt din systemadministrator for oplysninger om opdatering af tekstenheden i filsystemet.

Inkludere skærmversioner i arkiverede dokumenter

Miniatureskærmversioner af dokumenter og skabeloner gør det nemt at identificere disse filer i Adobe Bridge og Adobe Mini Bridge. Når du gemmer et dokument eller en skabelon, oprettes der en skærmversion. En dokumentskærmversion indeholder kun et JPEG-billede af det første opslag. En skabelonskærmversion indeholder et JPEG-billede af hver side i skabelonen. Du kan indstille størrelsen på skærmversionen og antallet af sider efter behov. Ekstra stor 1024x1024 gør det f.eks. muligt hurtigt at scanne indholdet af en side i høj opløsning, før du åbner filen.

Du kan aktivere denne indstilling under Indstillinger eller i dialogboksen Arkiver som. Fordi skærmversioner øger både filstørrelse og den tid, det tager at gemme dokumentet, vil du muligvis foretrække at aktivere denne indstilling, når du bliver spurgt om det i dialogboksen Arkiver som.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil inkludere en skærmversion, hver gang du gemmer et dokument, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Filhåndtering (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Filhåndtering (Mac OS).

  • Hvis du vil inkludere en skærmversion af et bestemt dokument, skal du vælge Filer >Arkiver som.

  • Hvis du vil inkludere en skærmversion af et bestemt dokument, skal du vælge Filer > Arkiver indhold som.

 2. Marker Arkiver altid skærmversionsbilleder med dokumenter.
 3. Hvis du indstiller skærmversionen i dialogboksen Indstillinger, skal du vælge antallet af skærmversionssider i menuen Sider og en indstilling i menuen Størrelse på skærmversion.
  Bemærk:

  Hvis du vælger skærmversionsfunktionen i dialogboksen Arkiver som, markeres indstillingen i dialogboksen Indstillinger også, og standardindstillingerne for Sider og Størrelse på skærmversion benyttes.

InCopy-filtyper

Du kan arbejde med flere forskellige filtyper i InCopy.

InCopy-indholdsfiler (.icml)

Dette er standardfiltypen, når der eksporteres tekstenheder eller grafik fra InDesign, og når der arkiveres eller oprettes nye dokumenter med InCopy. Denne filtype vises som InCopy-dokument i dialogboksen Eksporter eller Arkiver som.

InCopy CS3 Interchange-filer (.incx)

Dette er en ældre filtype, der bruges i InCopy CS3 og tidligere versioner.

Opgavefiler (.icma)

Disse filer er undersæt af et InDesign-dokument. De viser indhold og formater, samt sidegeometri i den overordnede InDesign-fil. Opgavefiler kan vise visuel præcision på forskellige niveauer (trådramme, tildelte opslag eller alle opslag). InDesign-brugeren angiver disse indstillinger under oprettelsen af opgavefilen. Det er kun InDesign-brugere, der kan oprette opgavefiler, og kun InCopy-brugere, der kan åbne opgavefiler.

Ældre opgavefiler til InCopy CS3 har filtypenavnet .inca.

Opgavepakkefiler (.icap)

Disse filer er opgavefiler, der er komprimeret i InDesign til distribution. Opgavepakker indeholder opgavefilen, opgavens tekstenheder og alle lænkede billeder.

Ældre opgavepakker til InCopy CS3 har filtypenavnet .incp.

Skabelonfiler (.icmt)

Skabeloner er et nyttigt udgangspunkt for enkeltstående dokumenter, fordi du kan forudindstille dem med sidestørrelse, størrelse på tekstområde, formater (for afsnit og tegn), XML-mærker, farveprøver, markeret eksempelindhold osv. Skabelonfiler åbnes som "Ikke-navngivet"-dokumenter, og viser indhold og formater, men ikke sidegeometri (layoutoplysninger fra et InDesign-dokument). Denne filtype vises som InCopy-skabelon i dialogboksen Arkiver som.

InDesign-filer (.indd)

Når disse filer vises i InCopy, vises de på samme måde som InDesign-dokumentet, herunder indhold, formater og layout for alle sideelementer. InCopy-brugere kan kun redigere indhold, der er gjort tilgængeligt for dem af InDesign-brugere. Andre elementer kan vises, men ikke redigeres.

Bemærk:

Du kan åbne flere forskellige typer tekstfiler, herunder Microsoft Word-, RTF- og tekstfiler, direkte i InCopy. Når du gør det, vises importindstillingerne for denne filtype.

Eksportere InCopy-dokumenter

Du kan gemme hele eller dele af et InCopy-dokument i et andet filformat. I de fleste tilfælde eksporteres hver komponent (f.eks. tekstrammer og grafik) i et InCopy-dokument til en separat fil. Det sker dog ikke, når der eksporteres et InCopy-dokument til Adobe PDF, hvor al tekst og grafik i et dokument kopieres til en enkelt PDF-fil.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at eksportere tekst skal du klikke i teksten med tekstværktøjet .

  • For at eksportere grafik skal du klikke på grafikken med positionsværktøjet .

 2. Vælg Filer > Eksporter.
 3. Angiv et navn og en placering til det eksporterede indhold, og vælg derefter et format under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).

  XML-formatet vises kun på listen, hvis der er tilføjet XML-mærker til dokumentet. Hvis du eksporterer tekst og ikke kan se en liste til dit tekstbehandlingsprogram, kan det være nødvendigt, at du eksporterer teksten i et format, som programmet kan importere, f.eks. RTF-format (Rich Text Format). Hvis dit tekstbehandlingsprogram ikke understøtter nogen af eksporteringsformaterne i InCopy, skal du anvende formatet Kun tekst (ASCII).

  Bemærk:

  Når der eksporteres i ASCII-format, fjernes alle tegnattributter fra teksten. Hvis du vil bevare al formatering, skal du bruge eksportfilteret til Adobe InDesign-mærket tekst.

 4. Klik på Arkiver indhold for at eksportere indholdet i det valgte format.

Omdøbe InCopy-tekstenheder

Når en tekstenhed eksporteres fra InDesign, får den et dokumentfilnavn med filtypenavnet .icml. InCopy bruger automatisk dette filnavn som det tekstenhedsnavn, der vises i panelet Opgaver i InDesign og på tekstenhedens separatorbjælke. I modsætning til filnavnet, er tekstenhedsnavnet integreret i filen.

 1. For at ændre navnet på en tekstenhed manuelt skal du åbne en tekstenhedsfil i InCopy.
 2. Vælg Filer > Filindholdsinfo.
 3. Kontroller, at fanen Beskrivelse er markeret, og skriv derefter et nyt navn under Dokumenttitel.
Bemærk:

En administrator vil muligvis skulle ændre tekstenhedens navn for dig, afhængigt af workflowprocesserne i dit system. Hvis du ikke kan omdøbe tekstenheden ved at følge ovenstående trin, skal du kontakte din workflowadministrator.

Du kan også omdøbe tekstenheden i panelet Opgaver, når tekstenheden er checket ud. Filnavnet ændres dog ikke på disken.

Eksportere indhold til Buzzword

Buzzword er en webbaseret teksteditor, som kan bruges til at oprette og gemme tekstfiler på en webserver. Når du eksporterer en tekstenhed til Buzzword, oprettes en tekstfil på Buzzword-serveren.

 1. Marker tekst, eller anbring indsættelsespunktet i en tekstramme, der er en del af den tekstenhed, du vil eksportere.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Filer > Eksporter til > Buzzword i InDesign.

  • Vælg Filer > Eksporter til Buzzword i InCopy.

 3. Hvis du ikke allerede er logget på CS Live, skal du klikke på Log på, angive din e-mail-adresse og adgangskode og derefter klikke på Log på.

 4. Angiv navnet på det Buzzword-dokument, der skal oprettes, i dialogboksen Eksporter tekstenhed til Buzzword, og klik derefter på OK.

Buzzword-dokumentet åbnes på Acrobat.com. Derefter kan du flytte dokumentet til et andet arbejdsrum og dele det med andre.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?