Arbejde med styrede filer

Åbne delt indhold

Kun InCopy-brugere kan åbne opgavefiler (.inca). Hvis en InCopy-bruger åbner en InDesign-fil, der indeholder opgaver, vil brugeren få adgang til alt styret indhold, uanset tildelingerne.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder.
  • Vælg Filer > Åbn i InCopy, vælg en opgavefil (.icma eller.inca), og klik på Åbn.

  • Vælg Filer > Åbn i InDesign eller InCopy, vælg en InDesign-fil (.indd), der indeholder tildelt indhold, og klik på Åbn.

  • Åbn en opgavepakke. Se Modtage pakker (InCopy).

Opgavenavnene og deres indhold vises i panelet Opgaver.

Checke indhold ud

Når du checker et element ud, placeres en skjult låsefil (.idlk) på filsystemet. Når indholdet er checket ud, har du eksklusiv kontrol over dets indhold, og ingen andre kan foretage ændringer. Du kan kun checke InCopy-indhold ud. Du kan ikke checke InDesign-dokumenter med layoutoplysninger ud.

Hvis du forsøger at lukke et InDesign-dokument, der indeholder en eller flere InCopy-indholdsfiler, der er checket ud til dig, vises der en alarmbesked, som beder dig checke alt indhold ind. Hvis du lukker dokumentet uden at checke indholdsfilerne ind, vil de stadig være checket ud til dig, næste gang du åbner InDesign-dokumentet. Når du gemmer InDesign-dokumentet, gemmes hver enkelt redigerbare InCopy-indholdsfil automatisk.

Checke indhold ud (InDesign)

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker de tekst- eller grafikrammer, der skal redigeres i layoutet, og vælg Rediger > InCopy > Check ud.

  • Marker filerne i panelet Opgaver, og vælg Check ud i panelmenuen.

Når du checker tilgængeligt indhold ud i InDesign, kan du se ikonet Redigering icon  på InDesign-rammen. I InCopy vises ikonet I brug  på InCopy-rammen og i panelet Opgaver, hvis opgavefilerne er arkiveret på en lokal server.

Checke indhold ud (InCopy)

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis det indhold, du vil have adgang til, er del af en opgave, skal du vælge Filer > Åbn og vælge opgavefilen (.icma eller .inca).

  • Hvis det ønskede indhold blev eksporteret som individuelle filer, skal du vælge Filer > Åbn, og derefter vælge InCopy-filen (.icml eller .incx). Hvis du vil se layoutet for at udføre teksttilpasning, skal du vælge InDesign-dokumentet.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil checke en enkelt InCopy-indholdsfil ud, skal du vælge Filer > Check ud.

  • Hvis du vil checke alt indhold i en opgave ud på én gang, skal du markere opgaven i panelet Opgaver og vælge Check ud i panelmenuen.

  • Hvis du vil checke individuelle elementer i en opgave ud, skal du åbne opgavelisten i panelet Opgaver, markere et eller flere elementer og vælge Check ud i panelmenuen.

  Ikonet Redigering  vises ved siden af elementet eller elementerne i panelet Opgaver og indikerer, at indholdet er checket ud til dig og at det kun er dig, der kan anvende det.

 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil opdatere indholdet med ændringer, skal du klikke på OK.

Når du checker tilgængeligt indhold ud i InCopy, kan du se ikonet Redigering  på InCopy-rammen og i panelet Opgaver. I InDesign vises ikonet I brug  på InDesign-rammen.

Åbne styrede filer (InCopy)

Hvis du åbner en styret indholdsfil (.icml eller .incx) direkte i InCopy og arbejder med den i tekstenhedsvisning, opnår du de fordele, som hurtig redigering og skrivning giver. Du behøver ikke at checke en individuel styret fil ud for at redigere den. InCopy checker den automatisk ud. Når du gemmer og lukker filen, checker InCopy automatisk indholdet ind. Kommandoerne Gem er forskellige, når du åbner individuelle filer.

Opdatere opgavefiler (InDesign)

Du kan gemme ændringer til opgaver manuelt, eller når du lukker det aktuelle dokument. Opdatering af en opgavefil er den eneste måde at gøre layoutændringer tilgængelige for InCopy-brugere på.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil opdatere markerede opgaver, skal du markere opgaverne i panelet Opgaver og vælge Opdater valgte opgaver i panelmenuen Opgaver.

  • Hvis du vil opdatere alle forældede opgaver i det aktuelle dokument, skal du vælge Opdater forældede opgaver i panelmenuen Opgaver. Kun opgaver, der er forældede, bliver opdateret.

  • Hvis du vil opdatere alle opgaver i det aktuelle dokument, skal du vælge Opdater alle opgaver i panelmenuen Opgaver.

Bemærk:

Hvis en InCopy-bruger har en opgave åben, når du opdaterer opgaven, vises ikonet Forældet  vises ved siden af opgaven i panelet Opgaver i InCopy.

Opdatere indhold

Du kan kontrollere, at du altid arbejder med det mest opdaterede indhold ved at holde øje med Forældet-ikoner i panelet Opgaver og opdatere indholdet derefter. Når du opdaterer en InCopy-opgavefil og dens indhold eller opdaterer individuelle indholdsfiler, kopieres data fra den seneste filsystemkopi, så den version, der vises på din computer, matcher den på filsystemet. Opdatering kræver ikke, at du checker ind eller ud, og du får ikke redigeringsrettigheder. Opdatering kan dog skabe problemer, hvis en anden bruger har slettet din lås.

Bemærk:

Opdatering af indhold opdaterer ikke indhold i opgavepakker, der ikke er blevet returneret.

En typisk opdatering af workflow foregår som følger:

 1. InCopy-brugeren åbner en opgavefil eller checker en individuel indholdsfil ud og redigerer indholdet.

 2. InCopy-brugeren gemmer indholdsfilen, opdaterer dermed kopien på filsystemet, og forsætter med at arbejde.

 3. InDesign-brugeren ser ikonet Forældet  i både panelet Opgaver og panelet Lænker ved siden af markeringen, og ikonerne I brug  og Tekstindhold forældet  eller Grafikindhold forældet  på den tilknyttede ramme.

  Panelet Opgaver med ikonerne I brug og Forældet (venstre) og Layout med forældet indhold (højre)

 4. InDesign-brugeren opdaterer indholdet.

Opdatere indhold, mens du åbner et styret dokument (InDesign)

 1. Vælg Filer > Åbn, find den tekstfil, du vil åbne, og klik derefter på Åbn.
 2. Klik på Ja, når du bliver bedt om at opdatere dokumentet med det ændrede indhold på filsystemet.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil lade InDesign opdatere lænkerne, skal du klikke på Reparer automatisk lænker.

  • Hvis du vil reparere lænker manuelt, skal du klikke på Reparer ikke, vælge den fil, der skal opdateres i panelet Lænker og derefter vælge Opdater lænke i panelmenuen.

Opdatere indhold, mens du arbejder (InDesign)

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg tekst- eller grafikrammer i layoutet, og vælg Rediger > InCopy > Opdater indhold.

  • Marker tekst- eller grafikrammerne i panelet Lænker, og klik på knappen Opdater lænke , eller vælg Opdater lænke i menuen i panelet Opgaver.

Opdatere indhold, mens du arbejder (InCopy)

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Placer et indsættelsespunkt i tekstrammen for at markere den, og vælg derefter Filer > Opdater indhold.

  • Marker indholdet i panelet Opgaver, og klik derefter på knappen Opdater indhold , eller vælg Opdater indhold i panelmenuen Opgaver.

Du kan også opdatere indhold ved hjælp af panelet Lænker.

Opdatere dit arbejde ved et uheld

Opdateringskommandoerne er i de fleste tilfælde deaktiverede for indhold du har checket ud, fordi dette indhold altid vil være opdateret. Der kan dog opstå en uønsket situation, hvis en anden bruger sletter låsen på indhold, der er checket ud (ved at trække låsefilen [.idlk] over i papirkurven i Windows eller Mac OS) og ændrer indholdet. I dette tilfælde kan opdateringskommandoerne blive aktiveret, selv når indholdet checkes ud til dig, hvilket betyder, at to personer kan redigere indholdet samtidigt. Opdatering af indholdet betyder, at arbejdet går tabt. For at opnå det bedste resultat skal du undgå at slette låste filer.

Opdatere InDesign-layoutet

InDesign-brugere kan ændre layoutet (f.eks. ændre størrelse på eller placering af en tekstenheds tekstrammer) og gemme ændringerne, mens InCopy-brugere ændrer teksten til disse tekstrammer. I et workflow på en delt server afhænger måden, InCopy-brugere får besked om layoutændringer af, om de har åbnet en opgavefil eller checket individuelle indholdsfiler ud og også har åbnet den lænkede InDesign-fil.

Overvej følgende:

 • Hvis en InDesign-bruger ændrer layoutet på rammer i en opgave, skal brugeren opdatere opgaven for at gøre designændringerne tilgængelige for InCopy-brugere. InDesign opdaterer ikke automatisk opgavefiler, når dokumentet gemmes.

 • Når InDesign-brugeren opdaterer opgaven, der er arkiveret på en delt server, vises ikonet Forældet  ved siden af opgaven i panelet Opgaver i InCopy. InCopy-brugeren skal opdatere designet for at se det aktuelle layout.

 • Hvis en InDesign-bruger ændrer layoutet for eksporteret indhold, der ikke er en del af en opgave, vises ikonet Forældet ved siden af InDesign-dokumentnavnet i panelet Opgaver, og dokumentets titellinje angiver, at layoutet er forældet. InCopy-brugere kan opdatere det aktuelt aktive InDesign-dokument med de seneste layout- og formatændringer.

Opdatering af layoutet i InCopy er nyttigt til teksttilpasning af opgaver, fordi seneste udseende og linjeskift er synlige i layout- og spaltevisning.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du har en opgavefil åben, og panelet Opgaver viser ikonet Forældet  ved siden af opgavenavnet, skal du klikke på knappen Opdater design  eller vælge Filer > Opdater design. Du kan ikke fortryde denne kommando.

  • Hvis du ikke arbejder med opgavefiler, og du har mere end ét InDesign-dokument åbent, skal du vælge det, du vil gøre aktivt og derefter vælge Filer > Opdater design.

Checke indhold ind

Når du checker en styret indholdsfil ind, gemmer du den til en delt placering på et filsystem, hvor den kan checkes ud af andre til redigering eller andre ændringer. Når en tekst- eller grafikramme eksporteres fra InDesign checkes den også automatisk ind.

Selvom en fil, der er checket ind, er tilgængelig for redigering, er den ikke redigerbar som sådan, før den er checket ud (med mindre du redigerer indholdet i standalonetilstand i InCopy). Når du checker indhold ind, frafalder redigeringskontrollen, men filen lukkes ikke. Indholdet forbliver åbent på din skærm, men i skrivebeskyttet tilstand.

Ekstramoduler til LiveEdit Workflow opretter ikke flere filversioner. I stedet overskrives filer, når de opdateres i enten InCopy eller InDesign.

Hvis du arbejder med en opgavepakke, skal du returnere eller videresende opgavepakken, når du har checket den ind.

Checke styret indhold ind (InDesign)

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker indholdet i layoutet og vælg Rediger > InCopy > Check ind.

  • Marker indholdet i panelet Opgaver, og vælg Check ind i panelmenuen.

Checke styret indhold ind (InCopy)

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker indholdet i layoutvisning, og vælg Filer > Check ind.

  • Marker indholdet i panelet Opgaver, og vælg Check ind i panelmenuen.

  Bemærk:

  Du kan fortryde de seneste ændringer, før du checker indhold ind.

  Bemærk:

  Når du checker en fil ind, vises ikonet Tilgængelig på tekst- eller grafikrammen i InDesign-layoutet, i layoutvisningen i InCopy, i panelet Opgaver og i tekstenhedslinjen (InCopy).

Arkivere ændringer (InDesign)

Mens du arbejder på indhold, du har checket ud, kan du gemme dine ændringer og opdatere filsystemkopien.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil gemme det markerede indhold uden at gemme ændringer til InDesign-dokumentet eller dets lænkede filer, skal du markere indholdet i layoutet og vælge Rediger > InCopy > Arkiver indhold.

  • Hvis du vil gemme hver indholdsfil, der er checket ud til dig, skal du vælge Filer > Arkiver indhold. Dette type lagring opdaterer ikke automatisk opgavefiler eller indholdsfiler, der er checket ud i InCopy. De filer, der er checket ud i InCopy, vil dog vise ikonet Forældet  i panelet Opgaver.

  • Hvis du vil gemme InDesign-dokumentet under en nyt navn med lænker til alle eksisterende InCopy-filer, skal du vælge Filer > Gem som. Denne handling forårsager, at opgaverne i InDesign-filen vises som manglende, indtil de er opdateret.

  • Hvis du vil gemme en kopi af det aktuelt aktive dokument, skal du vælge Filer > Arkiver en kopi. Du kan vælge at give kopien et nyt navn og placering med lænker til alle eksisterende InCopy-filer.

Arkivere ændringer (InCopy)

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil gemme InCopy-filen under det samme navn og placering på filsystemet, skal du vælge Filer >Arkiver indhold. Filen er stadig checket ud til dig.

  • Hvis du vil gemme InCopy-indholdsfilen under et nyt navn, skal du vælge Filer > Arkiver indhold som. Den nyoprettede indholdsfil styres ikke i workflowet. Kommandoen Arkiver indhold som er kun tilgængelig, hvis du har åbnet InCopy-indholdsfilen (.icml eller .incx) direkte.

  • Hvis du vil gemme en kopi af den aktuelt aktive InCopy-indholdsfil, skal du vælge Filer > Arkiver en kopi af indhold. Du kan vælge at give kopien en ny navn og placering. Den gemte kopi styres ikke i workflowet. Kommandoen Arkiver en kopi af indhold er kun tilgængelig, hvis du har åbnet InCopy-indholdsfilen (.icml eller .incx) direkte.

  • Hvis du vil gemme alle aktuelt åbne InCopy-indholdsfiler, der er checket ud, skal du vælge Filer > Arkiver alt indhold. Denne kommando gemmer alle filer til deres nuværende placeringer. Kommandoen Arkiver alt indhold er kun tilgængelig, hvis du har åbnet en opgave eller InDesign-fil.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online