Oprette og bruge InCopy-arbejdsforløb

I Adobe® InCopy® kan du oprette enkeltstående dokumenter eller arbejde med dokumenter, der er lænket sammen med Adobe® InDesign®. Når du arbejder med lænkede dokumenter, kan du have mere end én InCopy-tekstenhed i en InDesign-fil, afhængigt af dit workflowsystem. Forfattere, redaktører og designere kan arbejde samtidigt på det samme InDesign-dokument uden at overskrive hinandens arbejde.

Om InCopy-arbejdsforløb

En tæt integration mellem InCopy og InDesign giver forfattere, redaktører og designere mulighed for at arbejde på det samme InDesign-dokument samtidig og uden at overskrive hinandens arbejde. Workflowsystemet giver brugerne mulighed for at checke filer ud og ind, og på den måde bevares filintegriteten.

InCopy-brugere kan få vist deres bidrag til indholdet i layoutkontekst uden at installere InDesign. Med InCopy kan forfattere og redaktører fuldt ud kontrollere en tekst, herunder skriftfunktioner, f.eks. anvendelse af formateringsformater (importeres normalt fra InDesign), manuskriptberegning, justering af linje- og sideskift, indsættelse af orddeling, knibning osv. InCopy-brugere kan importere grafik til forbedring af tekstenheder, og foretage et begrænset antal ændringer i denne grafik, f.eks. skalering og beskæring. Når indholdet er gemt i InCopy, kan dokumentet blive opdateret i InDesign. Derudover kan InDesign-brugere dele opdateringer af design med InCopy-brugere, hvilket sikrer, at man arbejder med de sidste nye layout.

Typisk vil en systemintegrator tilpasse samspillet mellem InCopy og InDesign ved at opsætte og definere workflowsystemet for gruppen. Workflowsystemet kontrollerer oprettelsen af filer, synkronisering (med hovedserveren) og visning. InCopy og InDesign fungerer sammen med mange forskellige arbejdsforløbssystemer, herunder det indbyggede system, som fungerer ved hjælp af ekstramodulerne til InCopy® LiveEdit Workflow til små arbejdsgrupper. Kontakt systemintegratoren for flere oplysninger om workflowsystemet.

Om lænkede (styrede) dokumenter

Et lænket InCopy-dokument er en indholdsfil (tekst eller grafik) i et åbent InDesign-dokument eller i en opgavefil. Indholdet er knyttet til et InDesign-layout og er derfor styret af InDesign-dokumentet. InDesign-brugeren opretter denne forbindelse i InDesign; du kan ikke oprette eller håndtere lænken fra InCopy. InDesign-forbindelsen kan oprettes, inden InCopy-brugeren begynder at skrive og redigere tekst, under skrivningen eller efter afslutningen af arbejdet. Når indholdet er lænket, kan InCopy-brugeren se (men ikke ændre) sidelayout, formater osv., som de vises i InDesign-dokumentet.

Lænkede dokumenter har følgende yderligere egenskaber:

  • Med en lænket InCopy-fil kan du gøre stort set alt, der vedrører selve teksten. Du kan f.eks. angive indstillingerne for tekstformatering, ændre skrifter og udføre andre redigerings- og manuskriptberegningsfunktioner i InDesign-layoutet og dit workflowsystems design- og formateringsgrænser. Du kan dog ikke ændre tekst- eller grafikrammer, spaltelayout, lænkningssekvens eller andre designelementer - disse er sat op i InDesign.

  • Lænket indhold styres af dit workflowsystem, hvor det er låst for adgangskontrol. Dit system vil muligvis have flere indstillinger til åbning af en lænket tekstenhed, f.eks. at kunne checke hver enkelt InCopy-fil ud, så det kun er dig, der kan arbejde på det. Se i dokumentationen til dit workflowsystem, kontakt din systemadministrator eller checke indhold ud vha. InCopy, hvis dit workflow anvender ekstramodulerne til InCopy LiveEdit Workflow.

Arbejde med filer med flere tekstenheder

Når du arbejder med lænkede dokumenter, kan du have mere end én InCopy-tekstenhed i en InDesign-fil, afhængigt af dit arbejdsforløb. En fil med flere tekstenheder skal oprettes i InDesign som enten en opgavefil eller som en InDesign-fil med lænket InCopy-indhold. Du kan ikke bruge InCopy til at oprette et dokument med flere tekstenheder. Find flere oplysninger i dokumentationen til dit workflowsystem.

Flere tekstenheder vises og opdeles med en tekstenheds-separator i spalte- og tekstenhedsvisning. Tekstenheds-separatoren gør det nemt at få adgang til hver tekstenhed, der er oprettet i et InDesign-dokument.

Tekstenheds-separatoren indeholder titlen på tekstenheden og en udvid- og minimer-knap, som giver dig mulighed for at få vist eller skjule hver tekstenhed. Når en tekstenhed minimeres, skjules teksten, men tekstenheds-separatoren kan fortsat ses i redigeringsruden.

Tekstenheds-separatoren

A. Udvid- og minimer-knap B. Tekstenhedens navn C. Tekstenheds-separator 

Adobe-logo

Log ind på din konto